Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Gautama Sarah Martinus Sheldan Nidle Neale Donald Walsh Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Ljusmission

Tiden av Rening är över!

2019-07-16 22:45 #0 av: [Hukanson]

Agaton från De Sex Högsta Vise om den rening som nu har fullbordats, om att det är dags för Själens kliv framåt att välja det nya. Och hur vi börjar ta in ljusfrekvenser från den Sjätte Dimensionen in till Moder Jord 💜🌈🌏🙏🌏🌈💜.

Den Sjunde Stjärnan har fallit. Processen har nått sin fullbordan. Nu ska Du sakta ta Dina första steg ut i det okända. Reningen har fullbordats – på karmaplan, i blodslinjen och på de intergalaktiska planen. Det är nu dags för Dig att höja Dig över det som varit, passerat och nu är.

Överblick är det magiska ordet. Låt Dig överblicka från ett uppifrånperspektiv alla de olika delar av Dig och Ditt liv som Du har i och omkring dig. Vissa har bleknat och vissa lyser starkare. Det är Anden som återhämtar sin kraft och hjälper Dig med urskiljningen av det som är Du - Du efter den stora reningen.

Många delar lämnar Er och är på väg bort. Många nya delar kommer in och många delar står kvar för att länka ihop det som blir Ditt Nya Hem. Allt för att Du med ett högre perspektiv, medvetande och ny sammansättning av Dina själsdelar ska kunna möta de nya tiderna och rummen som nu är på väg in i Ditt Liv. Till hösten kommer det att ske många förändringar. Det är Själen som nu ska välja och gå vidare.

Själen ska integrera de nya delarna i sig och smälta samman dem för att överbrygga de borttagna karmastråken som nu inte längre är med och formar Dig. Nu börjar Din nya tid. Den som leder Dig in i Ditt nya rum, där Själen sitter och väntar på att Du – när klockan slår ett – ska vara redo att börja fullborda Ditt uppdrag. Nu börjar Vi på nytt. Själen är som ny, resan är som ny och Rummet är Ditt nya Rum – Själsrum - som Du nu skapar genom alla förändringar som Du genomgått. Sakteliga kommer allt som förändrats i Dig att stråla samman till en ny stråle av ljus. Där en del av de gamla strålarna är utbytta mot nya kraftfullare ljusstrålar. Det är en slags helrenovering Du genomgått.

Det kosmiska Hjärtat har expanderat och genom detta även Du. Ditt Hjärta har dragits med ut i expansionen och Du når nu ännu längre ut i Universums Kosmos än Du tidigare har gjort. Du är lite som en Spiderman där Dina yttersta tentakler nu når ut till Ljus som befinner sig ännu längre bort från Dig ut i Kosmos. Detta Ljus ska nu integreras i Dig och Din Själ. Genom Dina tentakler sugs ljuset in mot Dig, in i Hjärtat och landar i Din Själ. Här väcks det mjuka kärleksfulla i Dig som börjar bulta kraftigare och pulsera starkare än någonsin förr. Det är Din Själs Hem som genom sin längtan efter sammansmältningen med Jordens Kärleksfulla Hem expanderar i det nya Ljuset som kommer in i Dig.

Då förstår Du säkert själv att det börjar bli dags för Dig att kliva upp och visa vem Du är och berätta om Din egen del i det stora alltet. Ni bidrar alla med olika delar, alla lika viktiga. En del är större och en del mindre, men saknas någon del blir tomrummet lika tomt oavsett storleken. Så se på Er egen och andras delar ur ett vänskapligt perspektiv och med viss humor. Men välj också att tydligt markera när någon missbrukar sin makt över andra, höjer sig själv över andra genom att väcka hat och ilska i andras Hjärtan. Du kan bara höja Dig själv och andra genom att väcka Kärleken i andras Hjärtan. Och då åker de automatiskt med Dig upp till den nivå Du själv lyft upp Dig till - genom Kärleken Du nyss väckte i deras Hjärtan.

Så låt nu Själen vänja sig vid sin nya nod. Låt energierna i Dig så sakteliga hamna på plats. Förlåt kaoset och turbulensen i Dig som varit och känn hur Hjärtat börjar slå nya slag utifrån en ny friare rytm. Friare, lättare och till en början kanske lite skört. Det är nu den nya Kärleken växer fram, ur både Hjärtat, Själen och Moder Jords Kosmiska hem.

Den slutliga integreringen av Själens nya kraft sker i Moder Jord när det tredje steget är redo att tas. Det sker i förankringen av Din kraft i Moder Gaias kosmiska hem. Och den förankringen närmar sig med stora kliv, för Själen är ivrig och redo att starta på nytt i den nya Dimensionens kraft.
Välkomna upp till den Sjätte Dimensionens Gröna Bo. Vi står vid brofästet där Era Själar nu klamrar sig fast, fulla av längtan och iver att gå framåt på bron i denna vår Sjätte Dimension.

Vi är De Sex Högsta Vise och det är Agaton som talar. Välkomna upp i Ljuset av den nya frekvensen som Ni nu börjat ta in till Er Jord. Kliv upp, kliv fram och stå stolta i Era kanaler när Ni fylls av alla de ljusspektran som härifrån fyller Er Värld igenom Er.

Vi välkomnar Er in i den Sjätte dimensionens alla frekvenser.

Det är nu Dags för Er att växa med Sanningen.

Agaton från De Sex Högsta Vise genom Orakel Sara


Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-07-20 20:29 #1 av: [Hukanson]

Genom en enorm Öppning av Centralkraften sker nu en ned-Transformation av Högre Medvetande. Ett budskap från en av De Elva Skriftlärde.

Ni står nu i en enorm öppning av Centralkraften genom vilken det sker en nedtransformation av Högre Medvetande. Centralkraften är den kraft som gör att Universum snurrar, planeterna roterar och rör sig i elipser, och således även att Jorden snurrar runt sin egen axel. Centralkraften skapar med Universums hjälp en enorm öppning i Er Jordbor, vilken gör att stor nedtransformation av Högre Medvetande kan äga rum. I denna process transformerar Ni alltså ner en Medvetandehöjning till Jorden.

Ni kan uppleva det som att det snurrar och vibrerar inuti Er själva runt Er egen axel. Från Hjässan ner till Roten sker en roterande kraft med vilken ni transformerar ner Medvetandehöjningen. Den sås som frön igenom Er djupt ner i Jorden där den slår rot och växer upp för att bli en del av Er tillvaro.

Medvetandehöjningen som sker medför en större renhet och klarhet i Era sinnen, tankar och känslor när den gått igenom. Den ger Er mod att stå upp för det lilla i det stora Medvetna och det stora i det lilla Omedvetna. Ren och klar ska Du gå Din egen väg. Det är så Ni bäst renar och höjer Kollektivet.

Stora delar av Änglaskarorna har klivit ner till Er för att hjälpa Er med denna Transformation som sker i Jordelementet. Änglaskarorna går nu omkring ibland Er och bereder Jorden och Jordelementet för de energifrekvenser som arbetar för denna sådd och skörd. Jordelementet transformeras, både på Jorden och i Er själva. Detta lugnar vartefter de svallande känslor som en tid har dominerat och leder istället till manifesteringar av Er kraft. Be Änglarna bland Er om hjälp - det är det De är till för. Nyckeln i processen är 7:an. Använd även den som symbol och hjälp.

I denna Öppning och Transformation återuppstår även det förlorade riket Nazeem. Dess rikedomar i form av högre kunskaper och förmågor kommer Er till del för att användas i det nya förhöjda Medvetandets ljus. Mer om detta återkommer Vi till när det är dags för Er att ta del av den processen.

Era Hjärtan och Själar transformerar just nu enorma mängder energi. Hjärtat och Själen agerar som huvudmotor i Transformationen. Se till att få mycket stillhet, den är av största vikt nu. Behandla därför Era Hjärtan och Själar med den omsorg som De längtar efter och behöver.

Även Luftelementet påverkas i transformationen. Det blir mer stilla och hjälper på så sätt Era sinnen att klarna. Mitt i processen kan det kännas som att allt vibrerar. Stora ljuspåslag kommer uppifrån och roterar ner igenom Er in i Jorden. Acceptera detta och bara låt det ske. Förändringar sker i Jordatmosfären vilka gör att atomerna vibrerar fritt och energierna snurrar. Allt detta lösgör stagnationer och låsningar och skapar en vibrerande transformerande spiralformad rörelse som för ner Medvetandehöjningen igenom Era kroppar.

Tänk inte så mycket på vad det ska leda till eftersom den frågan inte bör besvaras just nu. Det skulle bara störa processen. Bara acceptera frigörandet av stagnationen och blockeringarna och låt den roterande energitransformationen gå igenom Er.

Stillhet och tyst närvaro i Hjärtat och Själen hjälper de två att kopplas samman och processen kan då gå lugnare igenom. Gå inåt och vila i Hjärtats närvaro utan tankar och ord. Låt rörelsen rotera och vibrera, i lugn visshet om att detta medför Läkning till Er och Jorden.

Med dessa ord lämnar jag Er.

Jag är en av de elva skriftlärde och Jag berättar Er historia från Himlarnas Arkiv - genom Orakel Sara.


Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-08-05 22:51 #2 av: [Hukanson]

LEJONPORTALEN - EN EVIG TRANSFORMATIONSKANAL TILL MÄNNISKANS UTVECKLING ☀️
2019-08-04

Lejonportalen är en transporterande energitunnel kopplad till Centralsolen för själen att transformeras i. Att den också är kopplad till tid och rum genom den astrologiska aspekten av Lejontecknets årscykel hjälper oss att med människans jagupplevelse nå medvetenhet i själva transformationen.

Den väg Du redan är insprängd på leder alltid åt två olika håll, bakåt och framåt. Genom att gå några steg tillbaka i din utveckling strax före Lejonportens öppning är inget Du behöver oroa Dig för. För genom att exempelvis möta karma du sedan länge trott Dig vara klar med så hämtar Du upp viktig sepationsenergi som nu skall transformeras. Genom att ta dessa separationsfrekvenser och leda dessa in i Lejonportens energitunnel så tvingar Du på så sätt mörkret/ljuset/manligt/kvinnligt inom Dig själv att komma samman för att vidare stiga i gemensam balans.

Den balans som utvinns genom Lejonporten är sedan Din att manifestera. Hur vida Du väljer att använda Din styrka och kraft är Din vägs utmaning för Dig då Du blir och är Din egen vågmästare. Lite som att ju högre Du klättrar ju större ansvar får Du. Att få tillgång till att se och känna styrkan i den blandade energin mellan manligt och kvinnligt, mörker och ljus, håller hjärtats öppna och kärleksfulla frekvens. För endast genom hjärtat lyckas Du balansera dessa krafter. Att bygga torn av antingen mörker eller ljus kommer inte att leda Dig någon annanstans än till att klossarna rasar så småningom.

Hur mår vi i denna transformation då?
Känslan kan upplevas svag på ljus om utgångsläget varit högt lysande. Känslan kan vara svag på kraft om utgångsläget hållit starka jordfrekvenser. Mörker och ljus är inget annat än vibrationer som är baserade på kraft utifrån elementen och utifrån Dina astrologiska, numerologiska koder. Icke att förglömma Din genetiska sammansättning, själens frekvens och historia samt gudomliga aspekter i andemeningen av Din öppenhet och Gudsmedvetande. Därtill också extremt viktigt att hålla ögonen öppna för att vi sitter ihop kollektivt på en massa nivåer.

När nu karmaknutar upplevs igen, oro, ledsenhet, offerroller etc. Så förenas i känslan av att rättvisan och vågmästarens roll spelar ut sin rätt ju mer du vågar öppna Ditt hjärta för att ta emot och känna kärlek 💚 Det finns bara ett enda slag, en enda vinst... och det är vinsten om Ditt eget hjärta. Ingen annan kan ta ifrån Dig makten och kraften av att älska Dig själv.

Krama om Dig själv, säg förlåt till Dig själv och alla andra, ty det finns inga andra. Du är ETT med universum. Ta Dig själv och alla dina speglingar i handen och kliv igenom Lejonporten. Nu står vi alla snart på tröskeln till nästa nivå, den nivå som leder djupare in i Lejonets gap. Rent astrologiskt väntar Jungfrun i sin varma jordande kraft. Resultatet av transformationen blir nu manifesterande i den värld Du är här för att bygga. Går Du igenom porten med starka konflikter i Dig själv och väljer att hålla kvar i dessa är risken att även konflikterna blir manifesterande och stegrande.

Ta ett djupt lugnande andetag så går vi i balans framåt med kärlekens låga... 🦁💛🦁

Ett starkt bultande Lejonhjärta till er alla / Änglahäxan 💛

Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.