Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Kanaliseringar (svenska)

Framtiden

2019-01-13 01:13 #0 av: Hukanson

De flesta av oss är tröga och vill att allt ska vara "som vanligt" därför att det är jobbigt att vara osäker och mindre vetande. Samhällets och våra föräldrars omsorg och värderingar blir en trygghet som utmanas när fenomen inträffar, när nya sanningar uppenbaras, när allt ifrågasätts av en förändring och en utveckling.  

Det är inte lätt att tro på något när det inte är en människas kärlek utan en allmän energi, ett allmänt ljus och en högre vilja som uppmanar alla att bli sig själva i kärlek och ljus - att tro på en högre verklighet och sanning.

Så bra då att vi får vägledning och ljus av så många ljusarbetare på vårt eget språk också och det är av stort värde att läsa dem även om det ger tusen frågor som man inte får svar på med en gång.

Men om man redan har funderat och har frågorna får man många direkta svar som i nedanstående kanalisering om framtiden runt 2028.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-01-13 01:14 #1 av: Hukanson

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

11 januari, 2019

 

Den information som kommer via flera pålitliga källor ger – inte oväntat – ingående detaljer om den kommande ”Händelsen”. Jag tror att det är korrekt att säga att ingen exakt vet när den kommer att äga rum, förutom att den är på väg mycket snart och gällande detta släpps en hel del information för att vi ska kunna förbereda oss på den. Mitt intryck är att Händelsen kommer att äga rum cirka 2028, så att ni åtminstone ska ha en aning om när det blir. Men allteftersom åren går, kommer nästintill säkra indikationer bli möjliga och vi borde kunna förvänta oss att få en mycket bättre uppfattning om Händelsens tajmning. Vid tiden för att vi närmar oss slutet, borde vi ha gjort ofantliga framsteg, för i och med att vibrationerna fortsätter höjas, så kommer vi att ha fått åtnjuta en period av tillväxt utan inblandning från de Mörka. Det blir genomgripande framåtskridanden i levnadsförhållandena som kommer att släppas, men först när ”den rätta tiden” är inne för att sätta igång. Livet kommer att förändras till det bättre, för att aldrig återgå dit där det tidigare befann sig. Ljuset har segrat i striden för era själar och kommer att fortskrida med upplyftandet utan rädsla för avbrott.

För alla er som ännu inte har läst en ingående detaljerad version av vad man kan förvänta sig, så har jag tagit med ett utdrag som följer, och som ger detaljer om kärnan i budskapet:

SANANDA: Den stora Händelsen är på kommande.

Händelsen (The Event) är enkelt sagt en enskild, kosmisk, fullständigt synlig, till sin omfattning planetarisk, ’explosion’ av Gudomligt Ljus och Gudomlig Kärlek på Jorden. Dessa kraftfulla vågor av Gudomligt Ljus och Gudomlig Kärlek kommer att komma direkt från Guds-Källan som kanaliseras genom den Stora Central-Solen. De kommer att passera genom er galax och era planetariska system, för att anlända till och omfatta hela Jorden i ETT enda ögonblick – som når ut till samtliga som lever på planeten, samtidigt. Gaia och hennes alla invånare kommer att kunna se och känna Händelsen och inte en endaste människa kommer att efteråt lämnas opåverkad.

Vad som sannolikt kommer att ske under Händelsen, är att de inkarnerade själarna kommer att känna en kraftfull oneklig våg av följande känslor, alla sammanblandade: – Villkorslös Kärlek, Gudomlig Salighet, Fullständig Acceptans om vem man är, Gudomlig Nåd, Välsignelser och starka känslor av att äntligen vara hemma. Under denna mäktiga energivåg kommer vissa av er att få bevittna uppenbarelsen av en Uppstigen Mästare, Ledare och Grundare av de religioner/trosläror som ni tror på, eller som ni har en nära andlig förbindelse med. Till exempel, om du är Kristen, kan du få se en vision av Herren Jesus och du kommer personligen att kunna samtala med Honom. Om du är Buddhist, kanske du får en vision av Siddharta Gautama Buddha och du kommer att kunna föra ett privat samtal med Honom.

Du kommer ögonblickligen kunna känna igen vilka de är, genom det mäktiga Ljus och de kärleksfulla vibrationer som de utstrålar, samt från din egen eviga förbindelse med dessa högt-utvecklade Varelsers själar.

Till och med efter att ni har läst vad som står skrivet ovan, så kommer det att bli utmanande för er att ens föreställa er hur Händelsen kommer att kännas, för ni har hittills ingen tidigare livsupplevelse som en startpunkt att kunna jämföra den med utifrån denna livstid. Vissa av er som läser detta budskap har emellertid upplevt något som liknar Händelsen under er meditation/ert andliga uppvaknande, men i en mycket mindre skala. Om ni tillhör den senare gruppen, bär i sinnet att vad ni tidigare än har upplevt i det förflutna, så kommer ni att få uppleva samtliga ovannämnda känslor igen, men förstärkta mer än ett tusen gånger under den kommande Händelsen.

Vad som ska ske efter Händelsen, och detta är var det blir lite knepigt att förklara, är att varenda en av er kommer att uppfatta och bearbeta Händelsen olika, beroende på vilken typ av själsgrupp ni tillhör bland de fyra olika själsgrupperna.

SLUT PÅ UTDRAGET

Kära Ni, den mörka natten har passerat och Ljuset är nu den dominerande kraften på Jorden. Försök därför vänligen befria er själva från allt som håller er fast vid kvarlevan av den negativitet som fortfarande finns en hel del av på Jorden. Känn er försäkrade om att den befinner sig i sina utdöende dagar och sakta håller på att förlora sin kraft att stoppa upp utvecklingen hos alla som vandrar på Ljusets Väg. Ni har väntat så länge på den tid som nu står i färd med att manifesteras och snart borde ni se tecknen som visar på att stora förändringar är på väg, vilka gynnar alla som går längs Ljusets Väg. Det finns mer hjälp för er än någonsin tidigare och ni behöver bara be era Guider om hjälp, så kommer de att finnas där för er. Vissa av er kommer verkligen att bli medvetna om att man tar kontakt med er i era drömmar, genom att ni kan minnas upplevelsen när ni vaknar. Sådana kontakter blir vanligt förekommande och ni kommer högst sannolikt att ”känna” era Guiders närvaro i ert vakna tillstånd.

Den tid som ni nu befinner er i är mycket annorlunda än den som var före 2012, eftersom ni redan har vuxit i er förståelse, på grund av det mäktiga Ljus som nu råder på Jorden. Det kommer att hjälpa till med att helt väcka upp alla som är redo att ta sig till Ljuset och med ett medvetandeutvidgande tar de sig i snabb takt till Ljusets Väg. Det kan inte bli något annat resultat, eftersom Skaparen har bestämt att Uppstigningen ska äga rum och ingen dödlig eller ens någon uppvaknad själ kan ändra på sitt förutbestämda livsöde, fastän man så skulle vilja det. När ni blir alltmer upplysta, kommer er blotta närvaro och era vibrationer att hjälpa er med att lyfta upp alla runtomkring er. Hjälp dem för all del om de uttrycker en önskan om att få ytterligare information, men försök att inte gå bortom det som de vill veta. När de är redo kan ni vara säkra på att de kommer att söka efter svar från er eller någon annan som är kapabel till att ge denna information.

Ridån har gått upp och sanningen om alla faktorer ligger för handen och i och med att ni söker, så ska ni få ledsagning till de källor eller de människor som kan hjälpa er. På Jorden finns många långt komna själar, vilka har väntat på denna tid, vissa är de yngre generationerna som har kommit med avancerad kunskap och information för att dela med sig till er och för att hjälpa till med att ge svar där deras erfarenhet behövs och ni behöver bara be om det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det behövs med all säkerhet mitt uppe i en sådan stor förvirring.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

http://www.st-germain.se/mike-quinsey-kanaliserar-sitt-hogre-jag-11-januari-2019

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-01-13 01:17 #2 av: Hukanson

Ännu ett tydligt budskap - denna gången från Ashtar (en medarbetare till Jesus Sananda)

Ashtar      via Beatrice Madsen  190112

De som vill ha kontroll över er önskar att ni aldrig får reda på vilka ni egentligen är. De är nöjda när ni ser verkligheten som endast materialistisk, då har de fått sin vilja fram. De vill inordna er i system så att era hjärnor inte kan tänka fritt. De vill komplicera det mesta så att ni är fullt upptagna med att klara av det mest enkla vardagliga. De vill förgifta er så att ni inte har tillgång till er stora energipotential, så att ni förblir sovande och kan lyda deras minsta vink.

De som inte vill er väl vill att ni ska se varandra som fiender. De vill att ni ska fokusera på varandras olikheter, inte på ett positivt sätt utan de vill att ni ska vilja att erat ego ska kämpa och strida mot de som inte är som ni. De vill att ni ska rangordna varandra och vara pyramidala i er organisation såsom de. De vill att ni ska kliva på varandra för att försöka vara bäst, störst och vackrast. Separation är deras agenda inte gemenskap och tillhörighet.

De onda krafterna vill att ni ska förakta svaghet, i andra och framför allt i er själva.

De är som mest rädda för erat ljus, och vill till varje pris att ni inte ska få tag i er egen makt och kraft. Får ni det så är ni livsfarliga för dem.

De känner nu att de håller på att förlora även om de inte vill kännas vid det. De sätter in alla resurser de någonsin har för att hålla er förslavade. De är fullkomligt desperata. Även om mörkret minskat och därmed skuggorna så är det existerande mörkret förtätat och försöker rikta in sig på att söndra, splittra, förgöra och få er att känna er övergivna.

Ljusbärare, ljusbringare, ljuskrigare och frekvenshållare var medvetna och be om hjälp av hela den ljusstab som omger dig. Det är en enorm uppgift du gör. Håll ut, vet att vi är med dig och kampen  är i full blom. Lys upp atmosfären med ditt starka själsljus. Du valde denna tid för att göra det och det är NU det händer.

Din alltid närvarande Ashtar Command, med följe.

www.st-germain.se/ashtar-via-beatrice-madsen-12-januari-2019

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-01-13 01:30 #3 av: Hukanson

Fader/Moder Gud

11 januari 2019

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Fader/Moder Gud och jag finns med Er, kära barn på Jorden. Vi är ”ett” och jag älskar Er alla villkorslöst. Ni är med mig i era resor. Ni är med mig i er glädje och i era sorger. Era upplevelser är mina upplevelser och jag förstår er oro, er rädsla, men också er glädje och er starka optimism. Allt är en del av det liv som ni har valt att leva. Erfarenheter har lagts till erfarenheter och det har blivit till ett berg av erfarenheter tätt komprimerade i varandra. Nu är det dags att synkronisera dessa erfarenheter med ert medvetande, det högre medvetandet av er själva som hittills passivt har iakttagit allt som ni har velat lära er.

Det är dags att ni medvetet börjar iakttaga världen med ert högre medvetande. Ni tar då ett steg tillbaka från era känslor och tankar och iakttager vad som händer i er kropp. Det betyder inte att ni ska stänga av någonting, det betyder bara att ni blir iakttagaren av allt som sker inom och utom er. Impulser från det högre medvetandet kommer då att påverka din kropp på bästa sätt. Ett större helande och läkande kan äga rum. Du behöver endast släppa taget och låta medvetandet genomsyra din kropp. Det kan kännas som om att det krävs lite mod, men det behövs inget mod för allt är precis som det ska vara, såsom det alltid varit, du har bara förträngt det och stoppat undan detta minne för att pröva dina egna vingar.

Era vingar har blivit tillräckligt prövade, kära barn på Jorden, och det är nu dags att komma hem igen. Hem till den sfär som ni alltid har tillhört, det högre medvetandets sfär. Det kallar på er nu, Jorden har höjt sitt medvetande, och ni är alla på väg att bli spirituella varelser igen, fast jag skulle vilja säga, de änglar som ni alltid har varit. En ljus och god energi med en gränslös styrka av kraft, mod och kärlek.

Jag kallar nu tillbaka Jordens folk för att de åter ska bli ”ett” med den högre energin av medvetande tillsammans med Gaia, vår kära urmoder av detta experiment. Nu lyfter vi det här solsystemet och den här galaxen en bit upp i ljuset och ni är alla välkomna in i denna ljusa era. Den energi som Jorden befinner sig i kommer nu att hjälpa er att lösa upp blockeringar som binder er i den fasta materian av lägre densitet. Det kommer att kännas lite annorlunda som att ni flyter samman till en stor flod. En flod som är bred och stark och som bär er hela vägen hem.

Var lyhörda mina kära barn, var lyhörda till er själva och allt som nu sker i era kroppar. Det är en omvändelsens tid, en tid att åter ta in den heliga anden i ert liv och låta den få genomsyra era handlingar. Ert medvetna högre jag kan åter ställa allt tillrätta och ni blir den visa och kärleksfulla varelse som ni innertst inne alltid har varit.

Jag håller en hand över Er nu för att ni lättare ska finna er högre intuition och er högre intelligens som bottnar i er stora medvetenhet. En medvetenhet som rymmer allt som är och bara är ..

Ni är en del av mig, jag är en del av er i denna stora medvetenhet av ljus och villkorslös kärlek.

Jag omfamnar Er alla i det stora medvetandet som finns hos er alla. Ingen står ensam, alla har ett fritt val att stiga in i detta medvetande och bli en del av alltets stora ljus igen.

Det är dags att komma hem nu kära barn … det är dags att komma hem.

Ni kommer alltid att vara mina älskade barn av ljus och kärlek. Jag kommer alltid att visa er vägen hem, hem till er själva och de underbara vackra varelser som ni i grunden är.

Min famn är alltid öppen för er och min kärlek kommer alltid att omfamna er.

Jag kallar på Er nu …

Kärleksfullt

Fader/Moder Gud

www.st-germain.se/fader-moder-gud-via-ann-dahlberg-11-januari-2019

Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.