Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Kanaliseringar (svenska)

Julens Meddelanden

2018-12-22 11:25 #0 av: Hukanson


Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 1 december 2018


Att utveckla Icke-Bindning 

Älskade mästare, varje avancerad nivå av evolution och Uppstigning innehåller högre sanningar, tillsammans med nya utmaningar och möjligheter att uppnå Självkontroll. Självdisciplin, ökad medvetenhet och beslutsamhet krävs. Men ju mer du bringar din ego-lustkropp under kontroll och tillåter ditt Högre Jag att styra dig, desto lättare blir processen.

När du utökar din medvetenhet och börjar se livet från en högre utsiktspunkt ändras ditt perspektiv. Du fokuserar inte längre på de negativa aspekterna eller vad som är fel i ditt liv när du utvecklar en positiv syn och fokuserar på det goda hos andra. Du lär dig att uppskatta naturens skönhet och vad som är rätt med världen. Gradvis utvecklar du också en känsla av under och tacksägelse för de många mirakel som uppenbarar sig för dig och de som finns omkring dig.

En av de svåraste sakerna är att släppa gamla, föråldrade, förutfattade tankemönster och vanor. Ingrodda vanor, traditionella regler och normer samt sociala, rasmässiga och religiösa influenser från det förflutna är bara några av de schacklar du måste släppa när du strävar efter att bli en ”Upplyst, fri Ande” inom en nyligen framvuxen verklighet.

Mänskligheten som helhet, såväl som individuellt, är fortfarande fast i halvsanningar och begrepp som har sitt ursprung för många tusen år sedan. Var och en av er är en sammansatt av alla era erfarenheter, inte bara tidigare liv, utan erfarenheter ni har haft från den tid där ni först externaliserades till en individualiserad medveten Fasett av Skaparen.

Många av dessa begränsande tankemönster har ingen plats i er nya värld av expanderat medvetande. Det är mycket viktigt att ni släpper dessa negativa influenser, om ni ska fortsätta er framåtgående kraft på Uppstigningens spiral in i de högre rikena av Ljus och Självkontroll.

Det är dags att göra en inventering, kära hjärtan. Granska vad ni har släppt under de senaste åren av er tid. Vilka föråldrade idéer, vanor och ansvarsområden har ni släppt och vad har ersatt dem? Vad behöver ni fortfarande släppa, eller överföra till en högre form? Vad begränsar er andliga tillväxt, och vad tjänar inte längre ert största goda?

** Har ni lärt er att ni inte längre är offer för ödet, och att ni har kontroll över era egna öden? Vad gör du med din nyfunna kraft?

Det finns inte någon eller ingen sak där ute som gör någonting mot dig eller för dig om du inte tillåter det. Ni har varit begåvade med alla Skapelsens verktyg, och ni har rätt till all skönhet, generositet och rikedom i detta Universum – det är din Gudomliga födslorätt. Vi kan hjälpa dig, styra och inspirera dig; Men du är kompositören och byggaren av din värld och verkligheten där du existerar.

Varje dag projicerar du tankeformer, känslor och intentioner, som kommer att påverka och konstruera morgondagens verklighet. Om du inte gillar det du har skapat och vad du upplever för tillfället, ändra din attityd och dina tankmönster till en högre frekvens och se sedan din värld förändras till det bättre.

Kom ihåg att när du förvärvar färdigheter i att fokusera dina tankar och du praktiserar avsiktliga steg-för-steg-åtgärder kommer din kraft att skapa accelerera exponentiellt – både positivt och negativt.

** Blir du mer bekväm som en medskapare av ditt livs upplevelser? Är du nu villig att ta kredit och ansvar för både de positiva och negativa erfarenheterna i ditt liv?

Du kan övervaka och bestämma vilken typ av tankeformer du strålar ut i världen från de människor du drar in i din medvetenhet. Upplever du mycket negativ feedback eller interaktion med dem som finns runt dig? Låter du fortfarande människor dra nytta av dig för att känna dig värdig?

När du gör saker för andra, hur ofta känner du dig harmonisk och älskande efteråt? Hur ofta känner du dig irriterad eller utnyttjad? Det vore bättre att inte göra något för en annan person än att göra det av fel anledning.

** Kom ihåg, det är också de vibrationella mönster som du projicerar som bestämmer handlingens ”riktighet”, inte bara själva handlingen.

I processen att återvända till balans och harmoni måste det finnas balans i ALLA saker. Det finns ett energiutbyte i varje tanke du har och i allt du gör. Om du ständigt ger till en annan person utan att få någon form av positivt energiutbyte i gengäld – utvecklas en obalans som snart uppträder som vrede eller skuld och ofta en känsla av överlägsenhet eller underlägsenhet. Det blir omöjligt att utöva ovillkorlig kärlek till en annan person under sådana förhållanden.

** Har du gått igenom processen att släppa allt och alla i din värld till dess eller deras största goda? Detta är en av de stora utmaningarna du måste uppleva under din resa mot Självkontroll.

Det betyder inte att du måste ge upp någonting eller någon, men du kan bli testad för att se om du verkligen menar vad du säger. Att hålla fast vid människor eller saker och motstå förändringar är den främsta orsaken till mänsklig smärta och lidande.

I själva verket äger du inget, och du kan verkligen inte äga någon. Allt du är säker på är ett ögonblick i tiden, eller det nuvarande ögonblicket. Allt och alla i ditt liv kan försvinna ur sikte i en blixt – inklusive dig själv.

Vi vill inte göra dig rädd, men det som vi försöker införa i ditt medvetande är dock att allt i dagens verklighet är övergående. Vad håller du fast vid som fortfarande ger dig smärta eller obehag? Vilka lektioner skall fortfarande läras av de obehag som dessa saker ger dig? Är det inte dags att släppa lidandet och göra anspråk på lätthet och nåd?

** Äger du dina ägodelar eller äger de dig?

Är du så djupt i skuld eller så förpliktigad till andra att du inte har tid att njuta av livet? Tillbringar du hela din tid med att ta hand om, städa, fixa eller sträva efter att betala för dina ägodelar? Kom ihåg att vi har försökt att inpränta i dig att saker gör dig inte glad. Oftast ger de bara ett ögonblicks tillfredsställelse, och sedan letar du efter något eller någon annan för att tillfredsställa din ego-lustkropp.

Lycka, glädje och tillfredsställelse kommer inifrån. Vad du längtar efter är en livskvalitet eller ett tillstånd av Varande.

Hur länge sedan är det sedan du tog en promenad i naturen, sedan du tog dig tid att titta på stjärnorna eller de vackra molnformationerna på himlen? Kan du komma ihåg sista gången du promenerade barfota i gräset och tonade in dig till Moder Jords hjärtslag? Hur länge sedan är det som du satt tyst och lyssnade på fåglarna – eller tittade på folket runt omkring dig när du försökte känna vad de kände, eller frekvensmönstren som de sände ut?

I din snabba existens, är det inte dags att sakta ner och uppleva perfektion i ögonblicket? På så vis skapar du mer perfekta stunder, i stället för en mer frenetisk livsstil, som har blivit normen för så många människor i dagens värld.

** Behöver du ständigt bli underhållen eller ha stimulans utifrån för att inte bli uttråkad av din livssituation?

** Vad kan du släppa för att förenkla ditt liv och göra dina dagliga upplevelser mer njutningsfulla?

** Hur ofta tillbringar du tid i ensamhet, njuter av dina egna tankar och viskningarna från ditt Själsjag?

** Måste du alltid ha musik, tv eller en viss distraktion för att avhålla dig från att tona in till dina egna inre tankar?

** Tycker du om att vara ensam?

Du måste lära dig att komma in i Själens tystnad för att kunna ansluta dig till Anden – ditt Högre Jag och ditt Gudsjag väntar på att du utnyttjar den magiska Ljusströmmen från Gudsmedvetandet. Vi känner längtan från så många miljoner kära Själar som vill kommunicera med sitt Högre Jag och med oss.

Det är så enkelt, kära hjärtan. Allt ni behöver göra är att ange er avsikt och sedan träna på att gå in i tystnaden och stillheten inuti, så att vi kan rensa vägarna och stärka den anslutning som redan finns där – en anslutning som har förtvinat på grund av missbruk eller icke- användning.

** Vilka negativa vanor har du släppt? Vilka positiva vanor har du ersatt dem med, och vilka resultat har du noterat?

Du kommer att finna att det blir lättare och lättare att släppa negativa vanor och tankeformer när du börjar se resultaten av dina positiva åtgärder. Du kommer automatiskt att börja finjustera dina vardagliga medvetna handlingar när du blir en observatör av dina tankar och avsikter.

Det är viktigt att du blir medveten om de frekvensmönster du projicerar, liksom de ord du använder. Använd alltid positiva ord av handlingskraft, tempererat med kärlek, och övervaka hela tiden ditt negativa sinnestjatter.

** Har det blivit lättare att tillämpa ovillkorlig kärlek än att älska med villkor?

Du måste först förlåta dig själv och utöva ovillkorlig kärlek till Jaget innan du kan utöva ovillkorlig kärlek till andra. Du kan inte projicera eller ge vad du inte har inom dig. Det betyder inte att du inte bör sträva efter att förbättra dig själv eller uppnå en högre nivå av Självkontroll. Det betyder att du accepterar och älskar dig själv som du är för tillfället, eftersom du strävar efter att integrera mer av din Gudomlighet och Andens Ljus.

** Kom ihåg, läk det förflutna, skriv manus för din framtid, lev i ögonblicket.

Rädsla för framtiden är ett resultat av att du inte litar på dig själv och de beslut du har fattat eller kommer att fatta. Detta är ett resultat av djupgående minnen från misslyckanden eller smärtsamma erfarenheter från det förflutna (från denna eller många andra livstider).

Skuld och skam är också egodrivna känslor från att inte ha uppnått avsedda mål eller perfektion i det förflutna. Rädsla, skuld och skam riktas ofta mot andra människor i era liv som speglar tillbaka till er de vibrationella mönster som ni behöver balansera för att släppa de tidigare negativa mönstren och erfarenheterna.

När du lär dig att utstråla balanserad kärleksfull energi kommer den att reflekteras tillbaka till dig genom de människor du samverkar med, och även genom dina dagliga upplevelser.

** Bestäm vilka bihang du har som inte längre tjänar ditt högsta goda, och som håller dig tillbaka. Gör en samlad ansträngning för att släppa dessa bihang och visualisera att de lediga platserna fylls med transformerande kristallin Ljussubstans.

** Kom ihåg att använda kraften i den Violetta Flamman av transformation. Använd detta magiska elixir ofta för att hjälpa till vid transmutation av negativa, obalanserade vibrationella mönster.

** Sträva efter att ta bort alla trådar från bihang som du fortfarande har med människor i ditt liv. Med ditt inre seende, se dessa trådar av bihang som återvänder till den andra personen, insvepta i kärleksfull energi. Sträva efter att bli medveten om när någon försöker att utnyttja ditt solkraftcenter. Med kärleksfull avsikt returnerar du energin till avsändaren.

** Sträva efter att se livet och omständigheterna runt omkring dig objektivt. Var en observatör och reservera dömande. Sök och lev av din egen sanning som den har blivit uppenbarad för dig.

Käraste, ni befinner er i en intensiv övergångsfas där ni frigör all negativitet i det förflutna från den djupaste nivån i er Varelse. Gamla energier, symtom, tankeformer och möjligen smärta, grumlar upp sig i era medvetanden och i er kroppsliga form för att bli transmuterade.

Ni bygger en stark sannolik framtid genom era intentioner och handlingar, och ni utmanas för att se om ni är redo att få era drömmar och önskningar att förverkligas. Ta er tid att bestämma vilken sorts sannolik framtid ni bygger. Om du inte gillar din design, ÄNDRA DEN, för om du inte gör det – så säkert som det finns en morgondag – så blir det du föreställt dig din verklighet.

Vi har varit med er sedan ni föddes in i medvetandet i denna Universella upplevelse, och vi kommer att vara med er i hela evigheten. Från vår Fader/Moder Guds Heliga Hjärtcenter duschar välsignelser utan ände ständigt över er.

Ni är djupt älskade, JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

Överförd genom Ronna/Sacred Scribe * Som avsändare av denna artikel, hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i Ärkeängel Mikaels namn. Postande på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, avkortas eller läggs till och kredit för författarskap och min e-postadress och hemsideadress ingår. Den kan publiceras i tidskrifter, tidskrifter eller offentligt tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

www.st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-12-22 11:26 #1 av: Hukanson

Ärkeängeln Gabriel

Via Shanta Gabriel, 11 december 2018

Ingen har makt över dig såvida du inte tillåter det att hända

Mina kära. När ni befinner er i en situation där ni börjar känna er maktlösa och mindre värda än andra, kan det här budskapet ses som en väckarklocka. Vi hänvisar här till vilken situation som helst där ni känner er nedvärderade. Det behöver inte nödvändigtvis vara misshandel.

Om det finns någon annan person som vill ha ett visst mått av makt över er, medvetet eller omedvetet, är er fysiska kropp ofta en bra indikator på att något inte står rätt till. Ni kanske får en känsla av obehag i solarplexus, en känsla av tyngd över axlarna eller att kroppen ”krymper.” Att uppmärksamma sina kroppsliga obehagskänslor kan hjälpa er att bli medvetna och dra er ur situationen.

När ni känner er starka i er själva är ni mindre benägna att vara kvar i situationer som kan skada er, eller tillåta andra att behandla er respektlöst. Ni behöver inte stanna kvar på platser eller runt människor som inte ger er den respekt ni förtjänar. Men det är heller inte nödvändigt att reagera med ilska. Var i ert hjärta så mycket som möjligt, och välsigna den eller de personer som är inblandade, och lämna situationen.

När ni känner er starka inombords och mår väl och är fokuserade, kommer området runt er solarplexus att fyllas med energi. När ni börjar känna er uttömda på känslor, är det precis det som händer. När vi säger att ingen har makt över er, såvida ni inte tillåter det, det är då ni ger bort den. Det är nu hög tid att ta tillbaka den.

Ibland är människor så vana vid att bli betraktade som värdelösa, maktlösa och förminskade, att de accepterar det som ett naturligt tillstånd. Det är det inte! Varje själ på Jorden förtjänar att bli behandlad med respekt. För att förbli starka i er själva måste åtgärder vidtas så att ni känner er inre kraft – kontakten med den Rena Andens Ljus som finns inom er.

Solarplexus är det område som påverkas mest av maktövergrepp, så följande visualisering är till hjälp för att uppnå och underhålla ert balanscentrum.

Övning:

Andas med medveten medvetenhet in i området från bröstkorgen till nedanför naveln. Föreställ er detta område fyllt med det varma skenet från en stor sol och låt detta starka, gyllene ljus stråla ut från denna plats inom er och fylla hela er varelse. Se sedan eller känn detta ljus röra sig från slutet av ryggraden och ner i jorden så att ni kan ansluta er till den fruktbara, närande och balanserade Närvaron.

Fortsätt att visualisera att solens gyllene ljus fyller er solarplexus och centrerar er med en klar, stadig kraft som kommer att låta er ta de nödvändiga steg som behövs för att ta hand om er själva. Med övning kan ni dra till er den lugnande kraften av det här ljuset när helst det behövs.

Börja idag med att respektera er själva. Var medvetna om att ni är Guds strålande barn och att ni har anslutning till all kärlek i Universum. Kalla på era Skyddsänglar när ni vill, och var medvetna om att ni vägleds och skyddas av Guds Ljus.

Börja med att känna er personliga anknytning till en Högre Makt, den sanna kraften som innehåller all energi ni behöver för att göra vad som krävs i ert liv. Fyll er själva med solens gyllene ljus och känn jordens vårdande Närvaro under era fötter. Återta er sanna makt och kom ihåg att ni aldrig är ensamma.

Ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag är:

Ingen har makt över er, såvida ni inte tillåter det att hända.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

ShantaGabriel.com


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-12-22 11:29 #2 av: Hukanson

Ärkeängel Zadkiel

via Natalie Glasson

8 december, 2018

”Ditt sökande efter Sanning och Uppfyllelse”

Hälsningar och kärlek från Änglarna, jag är Ärkeängel Zadkiel. Jag är övervakaren av och Ärkeänglarnas representant för den Violetta Flamman av Transmutation och den 7:e Strålen av Ljus. Tillsammans med min feminina aspekt Ärkeängel Amethyst, befinner vi oss vid uppstigningens framkant, vi stöttar de nya energierna, de skiften och transformationer som nu äger rum och väntar på att få bli manifesterade på Jorden.

Idag önskar jag, Ärkeängel Zadkiel, tillsammans med er skapa ett inre skifte och en transformation som manifesteras genom inre reflektion, insikt och observation. Syftet med att uppstigningsenergierna laddas ner till Jorden är att väcka upp en inre utveckling, med en större känsla för självet och sanningen. För att ni inom er ska kunna skapa en inre uppstigning och aktivering, önskar jag, Ärkeängel Zadkiel, tala med er om två ämnen; uppfyllande och sanning.

Uppfyllande

Många Uppstigna Mästare och Ärkeänglar talar om att stötta er i att få tillgång till ert inre förverkligande samt uppfyllande i er fysiska verklighet. Många säger att uppfyllande är er gudomliga rättighet och skapas inifrån er snarare än från källor utanför er. Vad innebär detta verkligen för er? Jag, Ärkeängel Zadkiel, önskar dela med mig av mitt eget perspektiv till er.

Uppfyllande är en energi, sensation, emotion och upplevelse av att vara förenad, förbunden med samt att existera i harmoni tillsammans med Skaparen. Skaparen uttrycks genom er och ni är en förlängning av Skaparen, därför är uppfyllande ett djupt förenande av enhet med ert själv och er sanning.

Era tankar kan fördunkla ert perspektiv för uppfyllande, vilket också den yttre världens påverkan kan göra, i synnerhet den materiella världen. Att ha en suddig syn på vilka ni är som en fysisk varelse, andlig varelse och ett uttryck för Skaparen, kan leda till önskningar och behov som uppstår, vilka inte står i linje med er sanning.

Dessa önskningar, till exempel att behöva en ny mobiltelefon, att försöka se bra ut, att desperat försöka uppnå upplysning, kan leda till att era tankar blir virriga, samt till en besatthet att försöka uppfylla era önskningar till att bli manifesterade. När detta sker kan ni faktiskt förlora kontakten med uppfyllandets essens och till och med upplevelsen av förverkligande.

Jag, Ärkeängel Zadkiel vill förtydliga att detta att man önskar uppnå materiella objekt eller upplevelser inte är något dåligt, inte heller att försöka uppnå upplysning, bägge kan erbjuda uppfyllande ifall de står i linje med ert sanna själv och inre sanning. I sanning uppnår ni upplevelsen av uppfyllande utifrån alla former av jordiska upplevelser och andliga upplevelser.

Det är i själva verket inte upplevelsen som väcker upp ert inre förverkligande, i stället är det huruvida upplevelsen tar er närmare den som ni i själva verket är. Därför kan ni få uppleva en djupare förbindelse och närhet med Skaparen genom både fysiska och andliga upplevelser.

Nyckeln till att få tillgång till, samt till att få uppleva uppfyllande är att förstå att uppfyllande manifesteras när er förbindelse med ert själv och Skaparen betonas. Därför är det synnerligen nödvändigt att ni känner er själva och att ni får tillgång till er sanning. Att inse skillnaden mellan uppfyllande och vad ni vill underlättar också.

Uppfyllande ska förenas med er sanning och Skaparen, för att den ska bli bemäktigad samt för er, att känna er bemäktigade såsom ett uttryck för sanning.

En önskan är resultatet av en tanke som har skapats utifrån era tidigare upplevelser, varseblivningar och övertygelser. Det är en tanke som förefaller fixa problemen och ändå i själva verket distraherar er från er relation med ert själv.

Det kan vara utmanande att åtskilja önskan och uppfyllande, eftersom en önskan efter något ofta kan leda till en upplevelse av förverkligande. Om du kan börja ställa frågor som gäller dina önskningar och din längtan, så får du en djupare förståelse och du kan alltmer i första hand betona din relation med Skaparen och dig själv. När en önskan eller längtan uppstår, i synnerhet om den är livsomvälvande och kommer att påverka din verklighet i högre grad, ställ då följande frågor till dig själv:

  • Har denna önskan eller längtan uppstått utifrån en förväntan, ett behov av något eller en känsla av brist på något?
  • Vad är det som behöver healas eller uppmärksammas inom mig och hur kan det energimässigt bli healat?
  • Vilket är det uppfyllande som jag söker efter genom denna önskan eller längtan?
  • Hur känner jag nu gällande denna önskan eller längtan?

Genom denna process kommer du att förstå din inre sanning, vem du är, samt din relation med dig själv. Det kan vara så att när du är i synk med dig själv så förenar din sanning dig med samma upplevelser som du tänkte på såsom en önskan eller längtan i övningen ovan. Skillnaden är att när du är i synk med dig själv, så föds den upplevelse eller situation som du attraherar eller skapar redan utifrån att vara hel, fullständig och uppfylld och därför skapas en ytterligare och rikare uppfyllelse.

En önskan eller längtan kommer ofta utifrån en plats av brist, av att behöva healing eller från att man känner sig ovärdig. Kom ihåg att jag, Ärkeängel Zadkiel, i synnerhet talar om upplevelser som påverkar er verklighet snarare än små önskningar och behov, fastän dessa också kan leda er dit healing behövs.

Sanning

När ni inser er inre sanning, är sanningsenliga och ärliga med er själva och andra, när ni inser kraften i er kärlek och att ta hand om er själva och andra på ett kärleksfullt och respektfullt sätt, så stöttas ni med att utöka er relation med er själva. När ni utökar er relation med er själva, förstår era inre energier, tankar och emotioner, så blir ni naturligt medvetna om er intuition och inre vägledning.

Er inre energi av uppfyllande väller fram och skapar upplevelser av förverkligande (er förening med självet och Skaparen) vilket ytterligare bemäktigar er känsla av att livet är uppfyllande. Därför handlar inte livet av uppfyllande om att få ta emot vad ni vill och längtar efter, i stället handlar det om att leva i Skaparens sanning och såsom Skaparens sanning.

För att förklara det på ett annat sätt, så är det att leva i den sanning som ni är och såsom den sanning om vilka ni är. Sanning och sanningsenlighet är nyckeln till att inse och få tillgång till ert inre uppfyllande, med att ett förverkligande manifesteras i er fysiska verklighet och andliga tillväxt.

Jag, Ärkeängel Zadkiel uppmanar er att fokusera på att uppnå en djupare förståelse om vad i ert liv för er betyder att vara en kärleksfull varelse av sanning och ett sanningsenligt uttryck för ert själv. En kärleksfull varelse av sanning är ett fredligt uttryck för Skaparen, medan ett sanningsenligt kärleksfullt uttryck för ert själv är att vara ärlig med er själva och andra utifrån en plats av kärlek inom er varelse.

Ta er tiden att uppmärksamma alla områden, omständigheter eller upplevelser i ert liv där ni säger eller gör saker för att göra andra till lags, fastän ni önskar att ni inte var tvungna till det. Eller räkna upp de gånger då ni inte säger eller gör saker för att de kan leda till känslomässig oro för er själv eller andra. Kanske ni distraherar er själv från inre kaos eller rädsla.

Börja införa sanningsenlighet till ert medvetande, inte nödvändigtvis inledningsvis till era handlingar eller till er röst. Inre medvetenhet, observation och sedan kontemplerande är nyckeln till att uppmärksamma mönster och distraktioner inom er varelse vilka är ert eget skapande. Skiftet behöver ofta äga rum inom er varelse, detta förändrar er varseblivning och era reaktioner på er själv och ert liv.

Närvaron av uppfyllande och sanning existerar naturligt inom er varelse och ligger och väntar, redo att aktiveras och utforskas. Allting som ni söker finns inom er. När ni uppmärksammar närvaron av sanning och uppfyllande inom er varelse så harmoniseras er hela verklighet och till och med människorna omkring er med ert uttryck gällande vilka ni är. Detta är den ultimata upplevelsen.

En notering gällande Uppfyllande

Det är viktigt att inse att det inte förekommer bara en upplevelse, ett syfte eller en situation inom er som skapar uppfyllande för er. Andlig tillväxt är en process av ständigt uppvaknande och därför ständiga aktiveringar och upplevelser av uppfyllande som utvidgar er förståelse om förverkligande.

I kärleksfull frid och stöttning.

 

Archangel Zadkiel

www.omna.org

www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-12-22 11:33 #3 av: Hukanson

Ärkeängel Metatron

via James Tyberonn

1 december, 2018

”Omfamna Förändringen och det nödvändiga Frisläppandet av Rädsla”

 

Hälsningar! Jag är Metatron, Ljusets Herre! Som sällskap har jag Tyberonn av Kristallin Service och vi omfamnar var och en av er i helgjutet gudomligt ljus, i villkorslös kärlek. Kära Hjärtan, i denna session ägnar vi våra energier till att omfatta ett viktigt och aktuellt ämne. Ett ämne som just nu är av betydelse för Mänskligheten … toxiciteten i fruktan och hat. Vi erbjuder er vår kunskap om kärlek, för ni befinner er i en tid då konflikter lätt blir förstärkta. Vänligen beakta våra ord … men när vi delar vidare vårt meddelande, så gäller det för er i egenskap av suveräna varelser att acceptera dessa ord om de genljuder med er, eller att avfärda dem ifall de inte gör det. För er urskiljning krävs ständigt när ni tar emot alla dylika meddelanden, från alla källor inklusive denna, för ni är blivande Mästare.

Mästare, när 2019 tar vid, så för ett nytt värdefullt, tidlöst ögonblick oss samman, vilket förenar tankarna inom den gudomliga matrisen i ett förenat fält. Detta kombinerar geometriska mönster med önskan, med medvetenhet och vital livskraft. Sålunda kommer alla ting på detta sätt samman. För alla tankar, alla upplevelser, allt liv är krysto-elektromagnetiska representationer av medvetande, av manifestation, av allt som någonsin har funnits eller någonsin kommer att finnas.

Kära Människor, när 2019 anländer, låt oss påminna er alla om vikten av denna förändringens tid. Ni stod i kö och väntade, metaforiskt talat, för att få vara här vid detta vägskäl, för att få vara en del av Uppstigningen. Under flera livstider förberedde ni er för detta, för ni visste långt i förväg att denna nyckelfas i mänsklighetens jordiska evolution skulle komma att bli både magnifik och utmanande.

I själva verket är det vissa reinkarnationsresor som bär mer ljus, de bär fler möjligheter och fastän detta är en tid av rätt så osäkra intensiteter, så är det även en extraordinär period, en vistelse av möjligheter, av nyckelbetydelse, som erbjuder en förvånande framtid för själs-tillväxt, i själva verket ett kvantsprång i medvetandet.

I den nya energin kan ni utvidga era varseblivningar, era övertygelser och faktiskt era prioriteter. Det är en tid av förstärkning av ljuset och därmed en minskning av skuggorna. Det är dags att omfamna utmaningen, att omfamna möjligheten. För de år som i snabb takt nalkas erbjuder ännu ett annat förfinande av ljuset och i sanning innehåller de åtskilliga faser av inflöde av kristallina ljuskoder.

En Polaritet i fullständig lutning

Något som kommer att fortgå under 2019 är att de återstående skuggorna av ovetskap sakta och stegvis kommer att ersättas av strömmar av Sanning. När ni framskrider kommer alla slag av myter, mörker och ignorans att fortsätta komma upp till ytan för att lösas upp … för att bli utplånade, sakta, bit för bit, en del i taget. Era sanna ursprung, er sanna historia och er natur görs långsamt tillgängliga för er, i små portioner som ni kan smälta. Förändring har alltid varit verklighetens natur och större förändringar äger nu rum.

Den planetariska transformationen från den gamla energin till den nya, befinner sig i själva verket i fullständig lutning just nu. Skiftet uppåt för den Framtida Jorden befinner sig just nu i en oregelbunden mix, en kaotisk ståndpunkt … och detta kan tidvis vara rätt så överväldigande, desorienterande … och skrämmande.

Under de kommande två dekaderna måste gudomligheten hos sökarna, Jord-Väktarna, Ljusarbetarna lära sig att övervinna hindren och projicera ljus, i och med att pendeln för dualitetens extrema ’Vågrörelse’ gradvis minskar. Så som vi genom flera kanaler har talat om för er, så är spannet för dualitetens polaritet för tillfället extremt. För i nuet, under de kommande 7 åren, kommer den omåttliga uppdelningen i själva verket öka, tills Uranus kommer med i spelet år 2026 … och sedan troget leder till Kvant-Språnget, Ljusets återkomst år 2038.

Under tiden kommer mänsklighetens massor tidvis att få uppleva konflikt och kriser från de pågående ytterligheterna av polaritet … ständigt pushande, dragande och stretchande era energifält. Denna rätt så turbulenta allmänt förekommande fas av den linjära tiden mellan 2019 och 2026 är uppfylld av plötsliga energier av disharmoni och obalans. Fruktan, oro och ilska kommer att råda under denna skarpa, urspårande fas av Prövningarnas Astrologi … alla olösta energier bubblar upp till ytan.

Som en viktig notis, så ska vi tala om för er att den extrema polaritet och uppdelning som råder inom politiken, i synnerhet i USA, Storbritannien och Europa, har ett splittrande fält av negativitet, av våld … till och med underliggande toner av hat. Denna nitiska vidhäftande aspekt, om den dogmatiskt blir snedvriden och med påverkan dirigeras i fel riktning, leder till en varning för Vargen i fårakläder! Negativitet kan döljas såsom rättfärdigat på områdena för religion och politik. I synnerhet i denna obalanserade övergångsfas så kan det vara både vilseledande, subtilt och rätt så överväldigande. Den samlade tankeformen i denna energi kan i själva verket vara skadligt felaktig under pågående astrologiska dragningskrafter. Och vi kan tala om för er att det kommer att vara så här ytterligare under 7 år, fram tills 2026. Energin kan vara rätt så dränerande.

Ni måste undvika fruktan! Fruktan kan öppna dörren till hat!

En människa hatar aldrig något eller någon som han eller hon anser vara värdefull eller förtjänstfull. Någon som hatar tror att de har ’rätt’, är berättigade … men självaste hatet bildar en mycket stark elakartad vidhäftning hos ’hataren’. Hatet blir en levande ’negativ tankeform’ som upprättar ett energimässigt anspråk på hataren … och som kommer att följa ’hataren’ livstid efter livstid … tills man slutligen lär sig att självaste hatet är den verkliga fienden, besten av rädsla, den stora förstöraren … Fruktan!

Valet av Fokus

Kom ihåg att det som ni fokuserar på, det drar ni till er själva, vad ni dröjer er kvar vid blir manifesterat till verkligheten … och vi betonar denna punkt, för den är en stor sanning som få väljer att efterleva. När ni lägger fokus på djup negativitet, djup rädsla, djupt hat, så förändras er vibration ögonblickligen och ert Aurafält splittras likt krossat glas.

När ni dröjer er kvar vid negativitet, så matas toxiska enzymer in i ert blodflöde. Dessa är ’gifter’ som är nedbrytande för nervsystemet, immunsystemet, de vitala organen och kroppens körtelsystem.

Detta leder till mentala och emotionella obalanser som ger bränsle till toxisk ilska och en accelerering i negativa upplevelser genom att de förstör ens bedömningsförmåga. Om de lämnas ouppmärksammade blir er energi rätt motbjudande för andra, såsom att tidigare vänner inte längre väljer att vistas i er närvaro.

Och Mästare, i denna tid av låg-cyklisk gravitation och extrema energiskiften, så kan rädsla med lätthet få fäste.

Negativitet: Rädsla och Hat

Vibrationsmässigt talat så är rädsla och hat av samma frekvens. Rädslan är toxisk, verkligen Mästare, den främsta anledningen till att individer misslyckas med att uppnå sina själskontrakt och färdsyften, är rädsla som inte uppmärksammar, konfronterar och löser upp ingrodda mönster av fruktan. Fruktan är grunden för all negativitet. Rädslan kidnappar era förmågor och håller dem fångna, förklär sitt brott med olika rationaliseranden som består av halvsanningar.

I termerna av aura-fältet, så är hat och rädsla de främsta störande krafterna som skapar obalanser i auran samt energimässig toxicitet. När ert aura-fält är öppet, så kan negativitetens destruktiva vibration missgynna er på en myriad sätt. Vid sin bas är rädslan kärnvibrationen i hat, men hatets nyanser, orsaker och mekanismer är inte alltid uppenbara för er. Därför ska vi i denna föreläsning tala om hatets långtgående effekter.

Vi vill definiera vår användning av ordet hat till att innebära ett djupgående förhärdande av hjärtat inom vilket man stoiskt och orubbligt vägrar se något ljus, någon Gudomlighet i den andra och man blir besatt av djupa destruktiva känslor. Hatet öronmärks av att man dröjer sig kvar vid hatiska känslor gentemot den andra utan att beakta förlåtelse eller korrigering.

Hatet är vida spritt inom dualiteten. Er Bibel talar om Kristus, Jeshua Ben Josef, som blev torterad och korsfäst och ändå bad han för att de som hade utfört handlingen skulle ’bli förlåtna för de visste inte vad de gjorde’. Era religiösa texter talar också om ’öga för öga’. Det finns ett talesätt som de flesta av er är bekanta med som talar om ’att vara förlåten men inte glömd’. Så det finns ett utbrett spektrum av olika sätt att närma sig uppfattad orättvisa, vissa skulle indikera på att vedergällning anstår ett rättfärdigande.

Att inte ta Kunskap till vara

Mästare, enligt Nådens Lag, så förmår ni i allt högre grad få ta emot barmhärtiga korrigeringar för överträdelser som har begåtts i okunskap, än för gärningar som ni är medvetna om att är skadliga. Sade inte Jeshua Ben Josef: ’Förlåt dem för de vet inte vad de gör’? Och därför är ’synd’ i era bibliska termer begåendet av en handling som ni vet att är felaktig. Er Edgar Cayce definierade vackert ’synd’ som ’en Kunskap som inte tas till vara’. Vi ber er att lägga till er kunskap det faktum att hat i alla omständigheter är fel … samt att agera därefter.

Så vad vi talar om för er är att hat ömsesidigt är destruktivt, men ännu mer förödande för den som hatar än den som blir hatad. Fastän bägge parter i en oerhört hatisk fientlighet i de flesta situationer rör sig i en nedåtgående spiral för att bli likvärdiga skapare och sålunda offer för hat.

Kära Ni, det är en absolut Sanning att det inte finns en människa som hatar, utan detta hat återspeglas utåt och blir fysiskt och av naturen finns det ingen människa som älskar, utan denna kärlek projiceras utåt och blir fysisk. Den energi som är involverad i hatets emotion är mycket mer destruktiv och långtgående än vad många av er kan inse. Dess följder liknar en växande elakartad tumör, för hat är i själva verket mycket giftigt för kroppen, sinnet och själen. Hat och rädsla är av samma resonans och bägge två, ifall man dröjer sig kvar för att fokusera på dem, kommer absolut att försvaga kroppen, förvränga sinnet och öppna upp ert fält till ’ohälsa’.

Så inom denna kanal betonar vi frågan om negativitet, för det är väsentligt att ni är på det klara med att ni genom att ni dröjer er kvar vid destruktiva krafter, så drar ni ytterligare negativitet till er. Och sålunda kan inte bara månader eller år bli färgade: hela livstider kan onödigtvis slösas bort. Ingen själ inkarnerar någonsin med en plan att inkludera hat. Men hatet kommer att dra er till dem som ni hatar för att lösa konflikten. För hatet följer efter er år efter år, livstid efter livstid, tills ni slutligen lär er att det är självaste hatet som är fienden.

Lagar och Balans

Det finns Lagar gällande tillväxt i dualitet. Attraktionslagen och Lagen om Övertygelse har spritts och formats av Lagen om Orsak och Verkan. Orsak och Verkan är en absolut sanning av dualitet. Den är inte formbar, blir förlåten endast i nåd och är ofta upplevd i vad ni kan kalla skolan för ’hårda slag’, men är rätt oböjlig om det så gäller sinnets ’dolda’ korridorer eller i de yttre synliga planen i 3D. Tankar är ting. Och där ni dröjer er kvar i tanken, så får ni strax uppleva detsamma. Punkt! Ni drar till er själva det som ni fruktar och det som ni hatar.

Hat fäster er vid dem som ni hatar, med absolut säkerhet, tills hatet slutligen utvecklas till kärlek. Den som ni hatar i nuet kan mycket väl vara er förälder, ert barn, ert syskon eller er kollega under nästa resa. De som agerar osjyst gentemot någon annan återvänder ofta för att balansera upp själen.

Karma är ingen skuld, snarare letandet efter balans … en ’korrigering’ av Självet.

Er medborgarrörelse i USA omfattade många tidigare slavägare. Era Ursprungs-amerikanska reservat omfattar många reinkarnerade guld-gruvarbetare. Detta är varför det finns så många kasinon på landområden som tillhör Ursprungsbefolkningen, guld-gruvarbetare som försöker återlämna det guld de förde bort … och för att få uppleva den situation som deras girighet skapade, och som inte kan återställas.

Samtliga själar på sina resor strävar efter att återfå, eller på nytt få uppnå en harmonisk balans. Ni måste förstå att ingen själ någonsin står utan vedergällning för missgärningar i Jordens ändamålsenliga illusion och dramatiska lärdomar. Ingen själ blir för evigt fördömd, ingen själ lämnas åt sitt öde, oberoende av hur grymma deras gärningar är. Korrigeringar finns tillgängliga för varenda själ. Sådan är den nåd hos det som ni kallar Gud.

Ni alla kommer vid en eller annan vägkorsning att göra allvarliga missgärningar under era resor och vägen medger för att samtliga ska kunna tillrättalägga det som varit fel på det sätt som låter dem förstå felet. När djupgående ondska och föraktliga gärningar av hat är involverade, ställs man naturligtvis inför en mycket mer komplex, analytisk och balanserande process för att rätta till och uppnå balans, beroende på individen. Vi talar återigen om för er att all orättvisa, allt som ni benämner synd, står emot Självet, i en högre aspekt.

Hat, girighet, orättvisa, varenda gnutta ställs man inför och får man möta … inte som ett straff utan som en individuell själsbalansering. Vissa i en insikt och enligt Nådens Lag, andra i ett förverkligande, ständigt valt av SJÄLVET. Samtliga inom dualiteten kommer att uppleva både den skapande godartade kraften i den positiva aspekten samt den destruktiva kraften av negativitet. Hur ni reagerar i negativa situationer kommer att avgöra – till ingen liten grad – hur ni framskrider.

Det är en intressant sanning att den självrättfärdiga finner det lättare att förlåta någon för att ha fel, än att uppmärksamma någon som har rätt.

Återigen säger vi, och vänligen notera detta … en människa hatar aldrig något eller någon som han eller hon tror att är värdig eller förtjänstfull.

En som hatar tror sig ha ’rätt’, vara rättfärdigad … med självaste hatet bildar en mycket stark elakartad vidhäftning till ’hataren’. Hatet blir en levande ’negativ tankeform’ som gör ett energimässigt anspråk på hataren … och följer ’hataren’ livstid efter livstid … tills man slutligen lär sig att självaste hatet är den verkliga fienden, besten för rädsla, den stora förstöraren … Fruktan!

Avslut:

En själ uppnår inte Visdom och Mästerskap av en slump. Snarare uppnås Mästerskap av ständig disciplin och ansträngningar i ’rätt’ tänkande som följs av rätt handlande. Radikal fanatism, självförhärligande och självrättfärdigande är även de obalanser som förvränger ens tänkande … och öppnar upp en till en neråtgående spiral av hat i förklädnaden av falskt rättfärdigande.

Personer som hatar kommer alltid att tro sig själva vara fullständigt rättfärdigade och anser sig inte vara felande i denna känsla. Hatet döljs bekom en skev känsla av missanpassat resonemang gällande vad som är rätt. Och återigen, kärnan av allt hat, all destruktivitet … är Rädsla. Fruktan är den stora förstöraren.

Som avslut säger vi på nytt … Fruktan och hat kommer att följa er år efter år, livstid efter livstid tills ni slutligen lär er att det är Fruktan och Hat som är Kärlekens motsats … Självaste Fruktan är fienden.

Jag är Metatron, Ljusets Ängel, med Tyberonn av Kristallin Service … och vi delar med oss dessa Sanningar till er. Ni är ständigt älskade.

Och Så Är Det … Och Det Är Så …

Embracing Change & the Requisite Release of Fear

Archangel Metatron via James Tyberonn

www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-12-23 08:03 #4 av: Hukanson

Många undrar - vem var Jesus/Jeshua? Vad är sant av alla spekulationer? Men när han själv berättar är det inte många som lyssnar. Varför? Kanske för att folk vill behålla sina egna ideer och tycker det är obehagligt att ompröva sina kanske mest heliga trosföreställningar.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-12-24 08:02 #5 av: Hukanson

Jesus förklarar bland annat hur och varför Bibeln blev skriven. Del 2.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-12-28 22:53 #6 av: Hukanson

Ett Juldagsmeddelande från Jesus genom Tina Spalding

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.