2018-10-06 08:56 #0 av: Hukanson

Visste du att det i Lund år 1947 skapades ett Lutherskt Världsförbund som till idag har växt till en organisation med 140 medlemskyrkor i 79 nationer och med en sammanlagd medlemskår på över 70 miljoner medlemmar?

De största medlemskyrkorna är:

 1. Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien 7,3 miljoner
 2. Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania 6,5 miljoner
 3. Svenska kyrkan 6,0 miljoner
 4. Danska folkkyrkan 4,3 miljoner (statskyrka)
 5. Protestantiska Kristna Batakkyrkan i Indonesien 4,1 miljoner
 6. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 3,9 miljoner (statskyrka)
 7. Madagaskars Lutherska kyrka 4 miljoner
 8. Norska kyrkan 3,8 miljoner  (statskyrka)
 9. Evangelical Lutheran Church in America 3,6 miljoner
 10. Evangelisk-lutherska kyrkan i Hannover 2,6 miljoner

LWF:s medlemskyrkor "bekänner tron på en treenig Gud, är samstämmiga i förkunnelsen av Guds ord och förenas i prediko- och nattvardsgemenskap". Man ansluter sig officiellt till:

 • Luthers lära om "Skriften allena".

The Lutheran World Federation har en egen hemsida på webben som kan besökas med denna länk  https://www.lutheranworld.org/

Man kan förstå att även om Svenska Kyrkan utreder sin tro så är det inte möjligt att ändra något så länge kyrkan är medlem i LVF.

Hur är man som Lutheran? Hemsidan ger svar:  

"Vår identitet som Lutheraner är rotad i Bibeln och vår historia. Våra medlemskyrkors innehåll fortsätter att forma vår tro, teologi och förståelse av Gud's mission.

Att vara Lutheran är att vara: Evangelisk, Sakramental, Diakonisk, Konfessional, Ekumenikal.

Den centrala tron och läran i den Lutherska traditionen är inte uteslutande vår - men dess tydliga mönster och prioriteringar formar vägen och sättet på hur vi tar ansvar inför de utmaningar och frågor som möter oss idag"