Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

Sananda 2018-4

2018-09-26 21:37 #0 av: Hukanson

Hej vackra ljusbärare.

Idag så blandar jag Sananda och San våra energier och talar till er som en.

Vi träder fram idag för att påminna er om och uppmana er till att hjälpa varandra i uppstigningsprocessen. Minns att ni är många hundratusentals visa och kraftfulla ljusbärare på jorden. Sträck er inte bara uppåt mot oss och neråt mot moder jord utan också mot varandra, till varandra och för varandra.

Glöm inte bort att ni har varandra i detta intensiva arbete som ni åtagit er. Ni har alla era unika och fantastiska gåvor och kan hjälpa varandra på otroligt givande sätt. Glöm inte bort era uppdrag på jorden och ert nobla åtagande, det är det absolut viktigaste och den största anledningen till att många av er inkarnerat på jorden under denna tid.

I livstider innan har ni förberett er för att vara gud till lags. Gud som enhet, gud som du, gud som jag, gud som allt. Ett uppdrag ni åtagit er med största frihet, vilja och mod. Ni stod längst fram och viftade med händerna och ropade högt att ni anmälde er frivilligt med största glädje och entusiasm.

Detta är ett av era största åtaganden och ni var så stolta och redo att tjäna gud, att tjäna villkorslös kärlek, enhet och alltet. Minns det och hjälp varandra, ni har så mycket kunskaper, vishet och förmågor, glöm inte bort ert syfte på jorden och släpp den materiella och ekonomiska oron. Hjälp varandra med din unika, visa och kraftfulla förmåga och tusenfalt med hjälp kommer att komma dig tillbaka. Var nobel och lev från det nobla hjärta du så starkt besitter.

Mina vackra ljusbärare, jag älskar er. Min kärlek till er är så enorm att de tredimensionella orden inte räcker till för att förmedla den. Jag ber er att tona in i energin bakom orden och känna min omfamning, mitt stöd och min villkorslösa kärlek.

Allt är väl och jag är med er, hela vägen hem.

Kärlek och ljus// Sananda och San

Sanangel.nu

http://www.st-germain.se/sananda-och-san-via-angel-29-augusti-2018/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-26 21:40 #1 av: Hukanson

Ljusbärare-möte 16 augusti 2018 i Göteborg

Sananda        16 augusti 2018

kanaliserat av Jeanette och editerat av Jeanette, 3 september, 2018

Det är med största glädje som jag hälsar er välkomna i den här stunden mina kära vänner.

Jag är Sananda som är hos er. Genom den här kanalen idag gör jag mig hörd.

Det är som ni känner mina vänner en oerhörd intensiv tid, tiden som varit och tiden som är. En oerhörd intensiv tid av höga energier som påverkar era kroppar och era system, på mycket mycket djupa nivåer sker djupt gående läkningar.

Lägre vibrerande energier som ni inte längre ska kvarhålla i era kroppar och i era system transformeras och detta kan ni få på flera olika sätt märka av fysiskt. Era kroppar kan ömma, ni kan känna er oerhört trötta under den här tiden som är. Ni kan känna er förvirrade av allt som sköljer inom er känslomässigt men även tankar som börjar cirkulera i ert huvud och ni försöker förstå vad det är som händer, varför ni glömmer, varför ni reagerar osv.

Allt är precis som det ska i den här stunden det ska ni veta. Vad som är viktigt är att ni tar er stunder i stillhet med er själva och utvecklar den kontakten allt mera. I stillheten återfinner ni balansen om ni fallit ur den, ni återfinner lugnet.

Öppna upp för den inre dialogen med hindret och låt den bli allt starkare som att utveckla en bekantskap men med er själva och i och med att ni själva expanderar i ert medvetande så blir det som att ni får lära er att känna er själva på nytt, och nytt igen.

Det har varit och är en oerhörd intensiv tid som jag sade. Mer många av er kan känna upplevelsen av att ni inte känner igen er själva. Det är mycket som har skett er på många olika nivåer. Ni tar in så mycket ljus i era kroppar, allt behöver få landa in i era system då det är nya programmeringar kan man säga som behöver få landa in i hela ert system, att bli ett med den nya nivån av er själva.

Den här intensiva energin som påverkar er kommer att fortsätta som ni förstår.

I omgångar är det starkare därefter får ni en andhämtning innan nästa nedströmning kommer och sköljer igenom era system. Detta så även runtom hela planeten i sin helhet.

Mycket av era gamla ursprungliga programmeringar som finns i era celler, i era system vaknar allt mera upp för er, i det här finns kunskap ni bär djupt inom er.

Jag har sagt det förut genom den här kanalen och genom andra kanaler att när ni vaknar upp i en tanke att ni kan någonting som inte förr har trott er kunna, gå in i ert hjärta in i ert innersta och sök sanningen. Och ha tillit till det ni kan och till det ni känner. Ha tillit till er egen förmåga.

Den oerhörda påfrestning som är för era kroppar gör att ni behöver vila, ge er vila mina kära vänner. Att ge er själva kärlek genom vila utan dömande, utan hårda tankar, dåligt samvete. Ni vet vad ni själva behöver.

Lyssna inte på de gamla prestationstankar som ni har burit under så lång tid. Dessa prestationstankar ligger tungt i den kollektiva energin även så. Ge er frid och vila så ni kan ta in mera ljus och låta processen fortgå som ni är i.

Genom att ni vaknar allt mera upp i ert medvetande så får ni tillgång till mera information, även här ha tilliten till det ni hör, ser och känner. Medan att först söka sanningen inom er. Ni vet vad som är er sanning.

Det pågår oerhört mycket i det kollektiva energifältet, stora skiften som sker och här vill jag säga att genom att ni står i ert ljus så bidrar ni till skiftet i energifältet i den kollektiva energin.

Ni har känt av den turbulenta energin inom er och en del av er har undrat och känt som att inget händer ändå, som att något bara står stilla som i en andhämtning. Det pågår så mycket kära vänner, som är bortom er fantasi, ni ej kan dag förstå.

Den kollektiva energin är på väg att nå ett stort skifte, ett stort steg. Mycket har transformerats och många som jobbar hårt med den kollektiva energin genomgår stora påfrestningar i sina kroppar och i sina system.

Vi ser att många har det svårt idag. Det är många som vaknar upp som inte har varit vakna. Och här vill jag säga till er, att ni som är vakna är står i ert ljus redo för de som kommer till er för stöd, hjälp och kärlek. Vet då att ni är den rätta just för dem. Ni bär den kunskapen och kraften som just den personen behöver.

Mycket pågår i världen över och det är stora skiften även här. Men inget som syns för folket. Men trycket är hårt och mänskligheten får snart höra mera och mera … då det närmar sig den punkten där det inte längre går att kvarhålla den information som ska ut till mänskligheten. Den har hållits dold alltför länge.

En del kommer att synas i media. Även här vill jag tala om sanningen, att ni söker sanningen inom er. Vad ni hör, ser, känner, får höra från er omgivning. Sök er sanning.

En del sanningar som släpps fram för mänskligheten att ta del av är inte vackra, är inte kärlekshandlingar utförda. Men det är sanningar som inte längre kan hållas dolda då energin nått den höjd att dessa lägre energier inte längre kan kvarhållas.

Hur er reaktion än blir, står i ert ljus,i er kärlek till allt som är. Genom att ni gör det håller ni ljuset högt och starkt. Det är viktigt just i det här skeendet då det inte är vackra sanningar som kommer fram till offentligheten.

Var i era vackra hjärtan, stå i ert ljus, var den kärlek ni är i det här skeendet. Stora avslöjanden är på väg att för mänskligheten mera ta del av. Starka känslor kan uppkomma även här. Ni förstår vikten av att ni ljusbärare står i ert ljus utan dömanden – var i den kärlek som ni är och låt ljuset få ta sin plats åter igen.

Makten som varit, har kvarhållit er i gamla mönster, gamla präglingar, gamla trossystem. Tiden för förändring är nu. Låt gamla system mera falla bort för att det nya ska byggas upp och ta sin plats.

Vikten att ni står i ert ljus vid den här tiden är oerhört hög, då ni bär ljuset Ju mera ni älskar och accepterar er själva, desto mera ljus ni är. Desto högre blir energin inom er. Allt i en vacker kärlekshandling.

Jag ber er nu kära vänner att ni sluter era ögon och tar några djupa andetag. För varje andetag ni tar förankrar ni er allt mera och djupare i ert hjärta.

Ni låter energin från ert hjärta strömma ner och förankras i moder jords innersta. Ni är sammanlänkade med Moder-Fader Gud, ursprungskraften Allt Som Är.

Ni står i er stråle av ljus. Ni känner ljuset inom ert hjärta expandera, värme fyller er och kärleken och ljuset.

Ni tänker er att ni har kommit till den punkt där ni har valet att leda in mera lätthet. Bjuda in lättheten i ert leverne. Ni vet hur det är att kämpa, att lida, att leva i brist. Ni kan det här.. Ni har gjort det var och en.

Känn i ert inre er längtan efter friheten..känn om den finns där.

Att tillåta er att leva i frihet, att vara fri som människa, fri från bindningar, från gamla trossystem, från gamla tankar,från gamla ageranden som tjänat ut sin rätt.

Säg ja till friheten, till kärleken, till lättheten i enhet.

Genom att arbeta med er andning kan ni frigöra er allt mera i den här stunden ifrån de lägre energier som det nu är dags för er att frias ifrån och ta in det ljuskoder som förmedlas till er i detta nu.

Till att vakna upp allt mera till vem du är, och vad du är, och i tillit ledas av ditt inre framåt steg för steg i kärlek, i lätthet, i enhet.

Vi tackar er för den här stunden och det vackra arbete ni har gjort och vi lämnar er i glädje, i kärlek och i lätthet.

Vi finns med er i var stund älskade vänner. Tack!

http://www.st-germain.se/sananda-via-jeanette-svardby-16-augusti-2018/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-26 21:42 #2 av: Hukanson

Sananda, 2 september 2018 

Via James McConnell

JAG ÄR Sananda.

Och som alltid är det ett nöje att vara tillsammans med er, att kunna delta i dessa omvälvande tider som ligger framför er, framför oss alla. Ty molnen drar nu ihop sig och stormarna tilltar.

Vart ni än tittar kommer ni att börja se vad ögonen inte har velat se, men som det inre ögat nu, det tredje ögat håller på att öppna upp för. Många av er ser olika skepp i molnen. Ni tittar på natthimlen och ser vad ni tror är stjärnor, men ni inser nu att det inte är stjärnor utan skepp. Skepp som inte längre är insvepta i de högre vibrationerna, utan som ni nu kan se.

Många av er inser det här, att ni inte bara kan se dessa syner, utan även har möjlighet att kommunicera med dem telepatiskt. Ni behöver bara lita på den telepatiska kommunikationen. Ni har alla den förmågan om ni bara öppnar upp för den. Minns!

Minns att ni har denna förmåga; att ni kan kommunicera med stjärnorna. Ni kan kommunicera med det Galaktiska. Ni kan kommunicera med alla som är redo att ta emot er. Det är dags nu, mina bröder och systrar, dags att öppna upp. Öppna upp för allt som finns; allt det som ni inte tidigare kunde se, men som ni nu kan se.

Många håller på att vakna upp över hela planeten. Många börjar fundera över varför de är här och vad alltihop handlar om. Många undrar vad de kan göra för att hjälpa till. Och eftersom dessa frågor börjar komma fram finns det de av er, vägvisarna, ljuskrigarna, som är redo att stiga fram och svara på de frågor som de har.

Men svara inte på deras frågor förrän de ställer dem. För om de inte är redo, är det inte er sak att svara på de frågor de ännu inte har. Låt dem söka såsom ni en gång själva sökte. Och när ni sökte började ni ta emot svar. Fråga och ni ska få svar. Och nu börjar många, många fler att fråga. De börjar undra. För tiden är inne och stormarna börjar närma sig.

Men när stormarna närmar sig, när molnen kommer in, kommer de att spricka upp och Ljuset kommer att lysa igenom. Ty det kan bara bli så, för Ljuset är Sanningen. Vägen, Sanningen och Livet. JAG ÄR Vägen, Sanningen och Livet. Var och en av er är Vägen, Sanningen och Livet … eller Ljuset.

Ha tillit till er själva nu. Lita på att allt är exakt som det ska vara, och att ni är exakt på rätt plats vid rätt tidpunkt i rätt ögonblick. Och det ögonblick som ni är i nu, är det ögonblick som kommer att föra er framåt in i nästa ögonblick, och i nästa, och i nästa. Och innan ni vet ordet av, när dessa ögonblick har samlats, när de fortsätter att hopa sig, kommer ni att befinna er i framtiden, i nuet som leder till en mirakulös och omvälvande framtid.

Allt är i sin ordning. Allt som har hänt bakom kulisserna börjar nu komma fram och avslöjas för allmänheten mer och mer. Och ni som vägvisare står redo att hjälpa till när denna information börjar komma fram.

Det är upp till er, mina bröder och systrar, mina kära vänner. Det är upp till var och en av er att vara där för dem som mer och mer börjar ställa dessa frågor som ni ställde för länge sedan. För när de ställer dessa frågor så börjar de vakna upp. Och när de börjar vakna upp och vända sig till mentorer, som kommer att vara ni, då kommer de själva att också bli mentorer för andra och så vidare och så vidare, och fortsätta att sprida Ljuset och den kärlek och det medvetna uppvaknande som sker överallt.

Många av er kanske ännu inte ser det, kanske ännu inte är medvetna om det, men det händer och kan inte stoppas. De mörka krafterna kan inte längre stoppa denna drivkraft från att ske. De försöker. De kommer att fortsätta att göra vad de kan för att hålla sig fast vid det liv som de känner till. Men det livet håller snabbt på att glida dem ur händerna, glida genom deras fingrar, eftersom de inte kan hålla tillbaka Ljuset. Hur hårt de än försöker så kommer Ljuset att lysa igenom.

JAG ÄR Sananda och jag lämnar er nu i kärlek och frid. Jag kommer att fortsätta att vädja till var och en av er att fortsätta att sprida Ljuset så ofta ni kan och vart ni än går. Men inte till den grad att ni inkräktar på någon annans fria vilja.

Må frid och kärlek vara med er alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

http://www.st-germain.se/sananda-via-james-mcconnell-2-september-2018/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-26 21:43 #3 av: Hukanson

Sananda  via Beatrice Madsen      180908

Den stora skaparen vill ha upplevelsen av hur det är att vara människa. Den stora skaparen ville ha upplevelsen med hjälp av den högsta möjliga vibrationen, intentionen och med kärlekens allomfattande kraft.

Så föddes jag till er, för att omsluta er i ljus, i en total förståelse i en strävan att hjälpa er ur de lägre vibrationerna till en ljus och säker framtid, där vi kan mötas utan våld, utan lidande och sjukdomar, utan dömmanden , utan missgärningar och falska agendor.

Jag fick den stora erfarenheten av att vara människa. I det liv jag levde gick jag igenom allt, allt det som en människa kan känna och uppleva. Jag gick igenom detta för att kunna ha total förståelse för hur det är att vara DU.

Jag ser dig käraste människa. Jag ser hur du kämpar, jag ser hur du försöker välja den kärleksfulla vägen men inte alltid lyckas. Jag ser hur du gråter i smyg när du tror att ingen ser dig. Jag ser hur du dömer dig själv för att du tycker att du inte lyckats med att vara tillräckligt kärleksfull mot din nästa, i någon arbets- eller studieuppgift, någon maträtt som du hoppats göra fantastisk eller i ett köp som blev fel.

Vet, kära människa att jag älskar dig precis som du är. I dina misslyckanden, i din inperfektion, i din strävan att göra gott men det blev fel. Jag älskar dig i det att du är människa, utan förbehåll, utan krav på dig överhuvudtaget. Tänk om du kunde förstå hur stor min kärlek till DIG är. Den går bortom hela din fattningsförmåga och det är gott så.

Jag önskar att ni skulle stanna upp ett slag och bara titta er omkring i eran nyfödda värld. Stanna upp och se på de nu mer klara färgerna. Andas in den fuktmättade morgonens friska doft, och känn vad den ger dig. En udd av Moder Jords rena mull, löv som lämnar sina grenar för att berikas och sammansmälta med henne och ser fram emot sin vila för att kunna födas på nytt nästa vår. Ett ljud av ett barn som gråter eller skrattar, en kråka som lättar med sina kraftfulla vingslag. Stanna upp i ert jagande av tid, i er strävan att passa in och att göra rätt för er och vara med i gänget. När ni stannar upp, andas in och ser världen och upplever den utan värderanden och dömmanden, då är jag där och jag är där mitt i ditt andetag och njuter med dig av Moder Jord, luften, solen, regnet och allt som är precis såsom det är.

Vet att när jag ser dig så ser jag hela dig, varenda skrymsle och vrå. Det går inte att gömma något för mig. Jag jobbar med dig i det du vill förbättra och göra mer ljusfyllt. Varje gång en människa får en insikt, en djupare förståelse för sig själv och sin omvärld så jublar jag och gläds åt det ljus jag konkret kan se att det skapar. När ni sedan trillar tillbaka i det gamla mörkret är jag tillika där och tar emot dig i ditt fall, som en Moder och en Fader. Jag omsluter dig med ljus och kärlek och bär dig igenom dina svåra stunder, dina mörka vatten, stormar och katastrofer.

Ständigt föds vi på nytt, du och jag,  Du i Mig och Jag i Dig. Vet att allt är såsom det ska vara och ingeting är av spillo. Den nya jorden är född, det finns ingen återvändo. När du ser kaoset florera så le med mig och skapa den nya världen. Le inom dig för du vet att ljuset har segrat och allt är som det ska.

http://www.st-germain.se/sanananda-via-beatrice-madsen-8-september-2018/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-26 21:47 #4 av: Hukanson

Sananda

via Galaxygirl

14 september, 2018

Hälsningar, vänner! Detta är jag, er Sananda. När jag står på bryggan på the New Jerusalem och blickar ut över alla de strålar av ljus som strålar ut från er, mina vänner, utspridda som konstellationer på natthimlen, så är det uppenbart att se varför ni blev utvalda och varför ni väljer att befinna er här i detta Nu-ögonblick av alla ögonblick, när Gaia åter omfamnar ljuset, hennes födslorätt. Åh, det var en lång slingrande mening, eller hur? Jag blir verbal när jag hetsar upp mig. Det finns så mycket att vara upphetsad för, mina vänner, på detta storslagna äventyr! Och ni grejar det! Hurra!

Ni lyser upp natten. Ni kämpar mot era inre och yttre demoner med ursinnig intensitet och uthållighet, till och med mitt uppe i alla utmattande uppstignings-uppgraderingar och omkalibreringar från energivågorna. Det är verkligen en process. Ni håller på att hitta ert fotfäste och vi häruppe ombord på skeppen hejar på er från det fullpackade däcket, så att säga. Vi håller er om ryggen, bokstavligen, och är ständigt ivriga att lyssna, att hjälpa till. Men det måste vara ni som genomför detta, eftersom ni är de som har inkarnerat på Gaia. Och det är varför ni valde att inkarnera – för att infiltrera leden, för att erbjuda er tid och talang och smida ert svärd när det behövs. Och mina vänner, det gör ni. Ni gör det. Mina ögon svämmar över med glädjetårar. Jag är så stolt över er. Allt detta är snart över och då nalkas en ny begynnelse. Ni håller på att skapa den Nya Jorden i och med varje önskan, varje andetag, varje meditation. Det är mycket verkligt, mina vänner. Många av er är redan framme men hoppar in och ut mellan dimensionerna in till detta själv, denna del av er, för att uppmuntra er framåt. Ni bygger upp och leder samtidigt er själva tillbaka hem. Vilken bedrift! Inte att undra på att ni är trötta. Vila. Allt är väl. Känn er tröstade. Det stämmer – en stor enorm förändring, omvälvning, som ett nödvändigt utjämnande av ett korthus, så att en ordentlig, stark grund uppbyggd på kärlek, tillit och ömsesidig respekt för allt liv ska kunna skapas, så att alla ska kunna trivas i den Nya Jorden. Ni alla har, och står i färd med att få stora äventyr av bästa slag, för de kommer att bli av det slag som ni skapar med hjärtat. Och i och med att ni gör det, så finner ni på nytt er healing, er glädje, er själva. Välkomna hem, mina vänner. Vi väntar på andra sidan och tar ivrigt del av er examen.

Jag är er Sananda.

Översättning: Aslög

http://www.st-germain.se/sananda-via-galaxygirl-14-september-2018/


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-26 21:48 #5 av: Hukanson

Sananda, 15 september 2018

Via Genoveva Coyle

Hälsningar kära hjärtan! JAG ÄR Jesus Sananda, JAG ÄR Yeshua, jag är er broder och er familj.

Jag är här med er idag och varenda gång ni kallar på mig, för jag är alltid med er och ännu mer så när ni är i behov av tröst eller ett lugnande ord, eller när ni helt enkelt behöver en axel att luta er mot.

Men jag är också här för att fira era segrar, och för att le och skratta i glädje med er: att lyssna på era äventyr, att förundras över era upptäckter och för att hjälpa er att reda ut virrvarret i era, på sätt och vis, komplexa lärdomar, och för att uppmuntra er att gräva djupare och djupare i era kunskaper.

Så många gånger som ni har slutat att söka innan ni har fått meddelandena och hela bilden av en viss lärdom klar för er, för ni misslyckades med att ta in det i ert hjärta så att ni kunde ta till er den visdom som finns där, och som verkligen är nödvändig för att ni ska kunna komma fram till en viss nivå av förståelse.

Det är bra att hålla information i minnet för att sedan begrunda de olika aspekterna av en situation, men när ni går in i ert heliga rum – det där utrymmet djupt inne i ert hjärta – då har ni alltid nödvändig tillgång till den djupaste delen av er själva, den del som innehåller det fullständiga svaret på ert dilemma.

När ni till fullo förstår och införlivar den visdom som förmedlas till er, försvinner blockeringarna snabbt och utvidgning sker och ert ljus kommer att stråla och lysa klarare och starkare än tidigare.

Ja, ert ljus och er strålglans expanderar utåt så att alla kan se det. Men det lyser också inåt, för nu kan ni se ännu djupare in i ert inre för att avlägsna kvarvarande rädslor eller missförstånd, dessa falska konstruktioner och intryck som ni samlade på er medan ni upplevde vissa aspekter av tredimensionellt liv.

Den enda anledningen till att ni genomgick dem var för att få en viss erfarenhet, utan att fästa någon större vikt vid de täta och låga vibrationsenergierna, för de är bara illusioner och osanningar som måste släppas och avlägsnas från ert vidsträckta och vackra fält.

När ni misslyckas med att göra det på egen hand kommer andra till er hjälp och triggar er och fungerar som förstoringsglas och speglar, och gör er en tjänst så att ni kan gå igenom denna säck med falskhet och lögn, och kassera den så snart som möjligt. Era nära och kära, er själsfamilj, vill alltid tillmötesgå och hjälpa er även om det inte alltid sker på det sätt ni förväntar er. Men i så fall skulle det inte längre vara spännande och roligt, eller hur?

Förstå det, när ilska eller förbittring uppstår inför er rensning, att dessa tunga och täta känslor måste snabbt neutraliseras och omvandlas och inte förvärras eller projiceras på andra, eftersom de i själva verket är ett uttryck av frustration för er egen oförmåga att avslöja dessa sanningar själva, utan ingripande och hjälp av närstående vänner eller familj.

Förstå budskapet och straffa inte budbärarna, för de agerar bara utifrån sin del av avtalet de gjorde innan de steg ner till denna värld av skenbar separation från sitt Högre Jag och Moder/Fader Gud.

Som ni vet finns det ingen separation, för sanningen om vilka ni är, är att ni är Ett med Källan och därför är jag alltid med er och kan hjälpa er med att få kunskap om er själva, oavsett hur avlägsna ni kanske tror att ni är från Enheten med Allt, och med Moder/Fader Gud.

Ert mål är att alltid integrera med helheten och sanningen om vilka ni är i varje till synes individuellt utrymme inom er, och i varje ögonblick av ert liv. Ni kommer att visa kärleken och sanningen av ert förunderliga jag i varje situation och i varje möte ni har genom att släppa allt som är mindre än Rent Ljus.

Jag kommer att lämna er nu med min frid och mitt ljus! Farväl!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

By permission.

©2018 Council of Love, Inc.

http://www.st-germain.se/sananda-via-genoveva-coyle-15-september-2018/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-26 21:52 #6 av: Hukanson

Yeshua 180915

Yeshua: Ni är mina och jag är er

Linda Dillon. Kanal för Kärleksrådet

Kanaliserar:

Var hälsade, JAG ÄR Yeshua, JAG ÄR Jesus Sananda, JAG ÄR Yeshi, JAG ÄR Magentas bror… och vi kan tona ner det till det mest försiktiga rosa, det mest intensiva fuchsia… den mildaste strålen eller den starkaste frekvensen.

Älskade vänner, ni är fantastiska, ni är hela, ni är ett, ni är mina och jag är er, som bror, som allierad, som vän, och som en som vandrat på den här strålande planeten… ljuvliga ärkeängeln Gaia… som föder och ger, som Modern där ovan, hon speglar henne och förser er med det ni behöver på sitt strålande sätt.

Den här dagen kommer jag för att tala till er om kärlek… nej, inte om medkänsla, inte om skapande, inte om tillit, men som ni alla känner till är de en del av kärleken. Jag kommer inte bara för att tala till er om min kärlek, jag kommer för att tala med er om er kärlek… er kärlek till er själva; heliga, vackra, betrodda. Hur ska ni kunna fortsätta, hur fortsätter ni framåt, söta ljusänglar, Moderna tjänare, om ni inte är helt och hållet förälskade, kära i och vördnadsfulla över de ni är? Inte den du har potential att bli, inte den du varit under tjugotvå tidigare liv, utan den du är i just detta ögonblick när jag sträcker mig ut och talar till dig och rör vid ditt hjärta. Hur kan ni låta bli att vara alldeles förälskade och kära i det som Modern/Fadern skapat?

När jag vandrade på jorden som Yeshua fanns ett stort fokus på ödmjukhet och det jag skulle börja kalla falsk ödmjukhet. Det fanns många som kritiserade mig, som tillrättavisade mig, som menade att jag var inbilsk, egoistisk, alldeles för självupptagen. De kunde säga: ”Var är din ödmjukhet? Hur kan du tro att du talar för Fadern i Moderns/Faderns/den Endes namn?” För dem var detta hädelse! Och jag sade till dem: ”Hur skulle det vara möjligt att jag inte talar å Faderns, Moderns och den Endes vägnar?”

Hur vore det möjligt för mig att förneka att jag fått den Helige Anden ingjuten i mig, att jag visste varifrån jag kom, och att jag visste vad min Fader och Moder ville att jag skulle göra? Inte bara det som folk brukar mena med ren tjänstgöring, utan vad De önskade sig av mig… att jag skulle lära känna kärleken tillsammans med min älskade Magdalena, att jag skulle lära känna glädjen över att få barn, att jag skulle lära känna kraften i en gemenskap, och att leva i harmoni tillsammans med mina vänner. De som så ofta kallas apostlar, lärjungar och följeslagare.

Men låt mig vara alldeles tydlig… det här var mina vänner, dessa var min familj, detta var min gemenskap, och jag tog hand om dem och värdesatte dem på samma sätt som jag värdesatte mig själv. Och jag uppmuntrade dem, jag undervisade dem och jag talade lågmält till dem om att de skulle älska sig själva, älska sitt allra innersta… inte som en köpman, eller en snickare, eller en fiskare, utan som de själar de är, var och skulle vara.

Det handlade aldrig om att förneka deras unika talanger, för det krävs färdighet för att veta var fisken finns, eller hur man talar till trä, eller att vara läkekunnig… detta är unika förmågor och de förtjänar att bli älskade. Men även om alla dessa förmågor, dessa enastående kvaliteter, skulle försvinna, skulle den strålande själen finnas kvar.

Därmed säger jag er detta: … nej, ni är inte på väg att förlora era förmågor… tvärt om förbättras de nu medan vi pratar… men om de av någon anledning helt och hållet skulle försvinna, skulle jag fortfarande säga er: ”Älskar du dig själv? Älskar du det Modern fött? Älskar du dig själv på det sätt Gaia älskar dig… på det sätt jag älskar dig? Älskar du dig själv på det sätt du älskar en fågel eller en hund eller en blomma eller ett grässtrå?” Var säker på att ni förtjänar detta. Ni är bortom att vara värdiga, ni är stjärnvarelser, ni är eviga. Ja, ni befinner er i detta spektrum av Moderns rum och tid… och det är ett äventyr!

Tänk på den tilltro Modern haft till er. Hon har inte sänt mig… hon har sänt er… eviga, överlägsna varelser som fått form och fötts av henne. Älska er själva. Var tacksamma för alla era förmågor, er skönhet, er läkedom, er kommunikation. Men under detta, i er rosa diamants skönhet… se på den och förundras, älska den med förundran, och beskydda den i hänförelse.

Vet att ni är älskade och att jag skänker er mitt hjärta och att jag skänker er min kraft. Jag är med er mina vänner. Farväl.

Översättning: Sara

http://www.st-germain.se/sananda-via-linda-dillon-15-september-2018/

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.