Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Gautama Sarah Martinus Sheldan Nidle Neale Donald Walsh Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Religioner

Svenska Kyrkan utreder sin tro

2018-09-09 12:54 #0 av: [Hukanson]

Den kristen/judiska religionen har alltid haft en manlig gudom. Herren skapade mannen till sin avbild och klonade kvinnan till mannens avbild. Herren var manligheten att lyda sin Herre och bestraffa med krig och lidanden varje felsteg.

Idag frågar de unga -Varför kallas Gud "Herren", varför är han en man?

Hebreerna sade om Gud att var El Adonais Elohenu eschad vilket man kan tolka som att han var Gud Skaparen, himmelens konung och världens upprätthållare.

Hur ser då Svenska Kyrkan på sin treenighet idag? Finner de anledning att utreda sin teologi? https://www.svenskakyrkan.se/utredningar

Mats Dagerlind, samnytt.se skriver:

En styrgrupp inom Svenska kyrkan har sedan en tid tillbaka arbetat på att ta fram en ny kyrkohandbok. Denna anser man bl.a. bör uppmana till ”ett mer inkluderande gudstjänstspråk”. Gud får nu finna sig i att fråntas sin manliga könstillhörighet – att i predikan hänvisa till Gud som ”han” eller ”herren” blir med den nya kyrkohandboken som rättesnöre tjänstefel.

Men långt ifrån alla inom kyrkan delar styrgruppens åsikter. Kritiken har varit hård och det är oklart om den nya kyrkohandboken kan röstas igenom på Kyrkomötet i Uppsala på torsdag i nästa vecka. Motioner har författats som avvisar såväl delar som handboken helt och hållet. Totalt handlar det om 52 olika motioner relaterade till förslaget om ny kyrkohandbok.

Kyrkohandboken styr inte bara predikningarnas språkbruk, utan också mycket annat kring gudstjänsterna, exempelvis vilken musik som ska spelas och styrgruppen har även gjort sig osams med kyrkomusikerna. Den nuvarande kyrkohandboken är från 1986 och en revidering av denna beslutades redan för åtta år sedan, 2009, men den politiskt radikala styrgruppen har haft påtagliga problem med att få gehör för sina ändringsförslag bland de något mer konservativt och traditionellt sinnade inom kyrkan runtom i landet.

Utöver kritiken mot de konkreta förslagen har styrgruppen också fått kritik mot sin allsmäktiga inställning till att ta fram förslag och kräva allas underkastelse, utan att lyssna in vad aktiva och medlemmar tycker. Men förslaget om att frånta Gud sin maskulina könstillhörighet och förvandla ”honom” till en könsöverskridande ”hen” har väckt särskilt stark kritik.

Styrgruppen får heller riktigt inte det stöd de hoppats på från remissinstanserna. En tung sådan instans, Svenska Akademien, avstyrker exempelvis i sitt remissvar att sådana förändringar implementeras.

Men förslagen har också många tillskyndare inom Svenska kyrkan. Utfallen av torsdagens omröstningar är därför en öppen fråga. Hur det gått kommer ärkebiskop Antje Jackelén att berätta på en presskonferens på torsdagen. Jackelén har själv profilerat sig som en förnyare av Svenska kyrkan, bl.a. genom att ta islams trosbekännelse ”Allahu akbar” som sitt valspråk och framhålla att Jesus av kristna inte bör sättas högre än islams profet Muhammed.

Samhällsnytt har inte lyckats utröna om det finns motsvarande förslag beträffande att göra även Jesus könsneutral och ta bort benämningar som ”han” och ”människosonen” från gudstjänstens vokabulär. Det är också oklart om det finns en målsättning hos Svenska kyrkan att implementera samma genusförändringar även i Bibeln.

https://samnytt.se/ny-genuskorrekt-kyrkohandbok-gud-ska-inte-langre-kallas-han-eller-herren/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-09 13:34 #1 av: [Hukanson]

På pingstdagen 2018 tog Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. ”Det är en glädje att få börja använda den nya kyrkohandboken, dessutom på själva pingstdagen som också är kyrkans födelsedag”, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-09 13:45 #2 av: [Hukanson]

Det blev inte någon förändring utan snarare ett förtydligande att Svenska Kyrkan tror på den heliga tre-enighetens gudom av Fadern allsmäktig skapare och Sonen den i köttet nedstigne guden som dog korsfäst för världens synder och den helige anden som kallas Herren. Den apostoliska kyrkan är helig och man ska döpas in i den för att få syndernas förlåtelse och uppståndelsen.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-14 18:21 #3 av: Vianca

Ska kristendomen överleva måste den förändras. frågan är hur mycket man kan frångå teologin. vi lever som tur är i en sekulariserad världsdel, i nutid ca tvåtusen år sedan kristendomens skapelse. vi lever i en helt annan tid, och då bör kristendomen och kyrkor hänga med. kan förstå att det finns olika åsikter hur det ska vara i framtidens kyrkor.

Anmäl
2018-09-19 11:33 #4 av: setfree

Underbart att det fortfarande finns några troende kvar som håller emot liknande förslag. Om man inte tror på bibeln så kan man väl strunta i att gå till kyrkan.

Fast jag är inte förvånad över liberalteologin försöker neutralisera bibeln kraft.

Anmäl
2018-09-20 19:33 #5 av: Vianca

Sv. kyrkan ska vara öppen för alla, troende som icke troende. en öppen kyrka dit man kan gå för att få ro man vill. kyrkan hjälper ju till vid olika krissituationer t.ex olyckor dit allmänheten kan söka sig. Då kanske det är olämpligt att använda bibeln som rättesnöre.

Olika fria församlingar har väl sin egen ordning hur man vill ha det. 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.