2018-08-16 09:27 #0 av: [Hukanson]

Vallhund skrev ett intressant inlägg i multikulturellt.ifokus. Han länkar till websajten NejTackZombies som har berikat valdebatten med att fråga alla riksdagspartier hur de ser på Zombiefaran.  https://nejtackzombies.wordpress.com/2018/08/13/sa-vill-partierna-forbereda-sig-infor-zombieapokalypsen-2018/

Det har ju spekulerats länge inte minst av Hollywood huruvida Uppstigningen skulle kunna innebära att människor som dör nu eller i framtiden skulle kunna omedelbart återfödas i som andar i sin gamla kropp (om de av någon konfliktorienterad anledning inte uppstiger vidare i Ljuset).  Om naturen är fyr eller fem dimensionell och människan är jordbunden skulle det ju teoretiskt kanske vara möjligt att andemänniskan lever vidare här och tar besittning av sin gamla kropp. Kroppen skulle då "uppstiga ur graven". Vad skulle den då göra? Skulle dessa zombies vara ett allvarligt hot mot samhället? Skulle de kanske bli vampyrer och börja suga vårt blod?

Som man kan läsa på den länkade sajten har nästen alla riksdagspartier svarat på frågorna på ett seriöst sätt och speciellt det regerande socialdemokratiska partiet verkar ta ämnet på allvar. Varför? Kanske för att allt ju går att referera till den kristna tron som ju varit statens ledstjärna i femhundra år. 

Om evolutionen allvarligt förändrar verkligheten och det finns en "risk" att många som dör återföds andligen i sina egna kroppar som odöda zombies som börjar stappla omkring i samhället utan behov av livets nödvändigheter - har de då andliga krafter som skulle kunna användas mot oss? Eller kan de vara en tillgång för samhället? 

Om det finns en lag i andevärlden som säger att andar ska leva i hälsa, harmoni och välfärd...skulle då zombies kunna vara våra lärare i att skapa en sådan tillvaro i vårt homo sapiens inkarnerade samhälle?  Tanken svindlar. Kanske man måste sätta sig ner och fundera över politikens innehåll på ett helt nytt sätt.

Socialdemokraterna skriver att de är beredda att sätta in militära maktmedel mot odöda zombies om de visar sig fientliga. Bara skriftesfridslagen skyddar dem - de har inga sociala eller mänskliga rättigheter enligt lagen. Men går det att döda odöda? Det borde gå att förinta deras kroppar? Vart tar de då vägen? Kanske de är tio gånger värre utan kroppar? Som tur är har regeringen redan en plan för att "mota olle i grind" . Sverige tillhör de länder i världen som mest bränner liken av de avlidna (70%) och därmed kan vi nog vara trygga.