Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Ljusmission

Våra fyra kroppar

2018-07-20 00:34 #0 av: Hukanson

Alla människor är skapade att vara just människor. Vad är en människa? En människa är faktiskt en multikroppsvarelse. I grund och botten är vi däggdjur - vi är Homo Sapiens i vår fysiska kropp. Men det är alltså inte allt vi är ty vi har i denna kropp tre andra kroppar; den emotionella kroppen, den mentala kroppen och den högre andliga kroppen. Dessutom har vi den gudomliga själsgnistan som pulserar alla våra kroppar och förbinder dem med Livsanden och Ljuset.

Man kan förenkla det hela med att säga att vi har både gudomlighet och förmåga till medveten upplysning - godhood och buddhahood.

Jesus är den som förstärker och förbinder oss med gudomligheten och Gautama Buddha har medvetet uppstigit i de lägre kropparna för att väcka oss till att föra in ljuset till full upplysning. Gautama verkar nu som Planetärt Logos i den sjätte dimensionen och har delansvar för Uppstigningen av mänskligheten nu.

Sajten St-Germain förmedlar en god meditation i Lord Gautama Buddhas namn och den är säkerligen mycket välgörande att utföra nu och framöver.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-20 00:35 #1 av: Hukanson

Lord Buddha

via Natalie Glasson

22 juni, 2018

”Skapa Mönster av Sanning i Ert System för de Fyra Kropparna”

En av Ljusarbetarens största ambitioner är att vara ett förkroppsligande för Skaparens sanning, och att stråla ut denna heliga sanning genom varje gärning och reaktion på Jorden. Att förkroppsliga Skaparens sanning är inte att vara en källa till kunskap och visdom, i stället är det att få uppleva en intim relation med Skaparen inom sin varelse. Skaparens sanning är expansiv, odefinierbar och uppfyllande, den är en harmonisering med och en upplevelse av allt som utgör Skaparen.

Jag, Lord Buddha, övervakar den Planetariska Nivån inom Skaparens Universum, och säkerställer att alla uppnår sina andliga och gudomliga syften på Jorden. Inom detta steg av uppstigningen, önskar jag Lord Buddha, förespråka ett renande och utrensande av era fysiska, emotionella, mentala och andliga kroppar (ert system för de fyra kropparna). Syftet för denna rensning är att skapa eller på nytt aktivera energi-mönster och modellbeskrivningar gällande sanningen inom era celler, er aura och hela varelse. När ni väcker upp energimässiga modellbeskrivningar av sanning så ställer ni hela kroppen i linje med Skaparen, gudomlig perfektion, det gudomliga flödet och ni låter er själv få uppleva ett uppfyllande. Detta innebär att blockeringar, stagnerade energier och begränsningar släpps fria, genom att ni förespråkar upplevelser av befrielse, självacceptans, villkorslös kärlek för självet samt healing på djupet. Helig visdom och hågkomst om tidigare livstider kan också bli resultatet av att ni aktiverar mönster av sanning inom er varelse. När ni förkroppsligar Skaparens sanning så blir er verklighet en återspegling av er inre sanning.

Den energi som jag denna gång överför är en djup vibration av healing och renande från den Planetariska Nivån av en rent vitt, med inslag av gyllene ljus. Jag önskar dela med mig några övningar till er för att stötta er i att ta emot mitt ljus, väcka upp mönster av sanning inom er varelse, samt att ni ska få uppleva er inre sanning.

Rena och Acceptera ditt System för de Fyra Kropparna

Uttala högt varje påstående. Efter varje påstående, andas in energin från Själs-Stjärn-Chakrat genom dina fysiska, emotionella, mentala och andliga kroppar, andas ut till Jord-Stjärn-Chakrat under fötterna. Upprepa andningen så många gånger som du känner dig guidad, innan du går vidare till följande uttalande.

”Min emotionella kropp och hela varelse transformeras nu, jag förankrar de energikoder som behövs för att främja min uppstigning. Jag är min sanning i manifesterande.”

”Min emotionella kropp och hela varelse befinner sig i fullständig balans och linje med min själ, själsgrupp samt Skaparen.”

”Jag är min andliga uppstigning, jag är en mästare för min varelse, jag släpper nu taget om alla obehövliga energier, blockeringar och begränsningar som har skapats av mig själv i mitt förflutna, mitt närvarande ögonblick, min framtid samt samtida livstider.”

”Min fysiska kropp är renad från samtliga orenheter; jag tillåter min kropp existera i sin perfektion stöttande min uppstigning.”

”Min mentala kropp är renad och rensad av den mest vibrerande vibrationen i Skaparens Medvetande. Min mentala kropp är en förmedlare av Skaparens rena och heliga medvetande.”

”Jag välkomnar den heliga närvaron i min andliga kropp, jordar sanningen, den heliga visdomen och genomgripande kärleken i mitt andliga själv, till allt som Jag Är på varje nivå av min existens.”

”Jag ärar syftet i mina fysiska, emotionella, mentala och andliga kroppar, samt kallar på stödet från Skaparens Universum och Lord Buddha för att säkerställa att mina fyra kroppar kan uppnå allt som är gudomligt väglett för att underlätta min hälsa, mitt välbefinnande, min vitalitet, min lycka och mitt uppfyllande.”

”Jag förverkligar mitt system för de fyra kropparna, i egenskap av min kompanjon för min nuvarande existens. Jag accepterar systemet för mina fyra kroppar och löser upp alla energier av förkastande som jag kan ha skapat. Varje del i min varelse existerar som den renaste vibrationen av harmoni.”

 

Lord Buddhas Renande Stjärna

Tillåt dig själv sitta fridfullt och ta tre djupa andetag.

Jag kallar på Lord Buddhas Ljus, alla Planetariska Logos för att sända ert ljus från den Renande Stjärnan till min varelse. Föreställ dig ett rent vitt ljus som sänker sig ner genom hjässan för att vila i ditt hjärtchakra.

Säg högt:

“Jag ber att Lord Buddhas Renande Stjärna ska integreras i hela min varelse.” Andas in och föreställ dig den Renande Stjärnan i ditt hjärtchakra, andas ut och tillåt ett vitt ljus med inslag av guld fylla hela din varelse. Känn, förnim eller uppmärksamma en syntetiseringsprocess som sker inom din varelse.

”Vänligen rena, balansera och hela energierna i min fysiska kropp”. Andas in och föreställ dig den Renande Stjärnan i ditt hjärtchakra, andas ut och låt ljuset uppfylla hela din kropp. Andas in stjärnans energi till ditt aurafält och föreställ dig att det är renat.

”Vänligen rena, balansera och hela energierna i min mentala kropp och mitt sinne”. Andas in och föreställ dig den Renande Stjärnan inom ditt hjärtchakra, andas ut och låt ljuset fylla upp hela din varelse. Andas in stjärnans energi till ditt sinne och föreställ dig att det har blivit renat.

”Vänligen rena, balansera och hela energierna i min andliga kropp och andliga verklighet.” Andas in och föreställ dig den Renande Stjärnan inom hjärtchakrat, andas ut och låt ljuset fylla hela din kropp. Andas in stjärnans energi till din andliga kropp och föreställ dig att den har renats.

”Vänligen rena, balansera och hela energierna i hela min kropp och mitt aurafält.” Andas in och föreställ dig den Renande Stjärnan i hjärtchakrat, andas ut och låt ljuset fylla upp hela din varelse. Utvidga den vita stjärnan tills du är den vita stjärnan och den inkapslar hela din varelse.

”Jag är en magnifik varelse av rent ljus; jag ärar, älskar och respekterar mig själv, min sanning och mitt ljus.

Jag lovar att älska mig själv villkorslöst från och med detta ögonblick och att älska min kropp, i vetskapen om att min kropp är en helig kammare som upprätthåller min sanning och min själ.

Jag har tillit till mig själv och är medveten om att jag är en kraftfull varelse av ljus, jag vet att kärleken i mitt hjärta är överflödande och låter alla rädslor bli upplösta av min överflödande kärlek.

Med hjälp av mina guider, min själ, min själsgrupp, Lord Buddha och Skaparen, löser jag upp och släpper taget om all smärta från det förflutna, alla rädslor och begränsningar som jag håller inom mitt system för de fyra kropparna, jag uppmärksammar skönheten och avsikterna i hela min varelse. Hjälp mig att älska hela min varelse villkorslöst, att lyssna till hela min varelse med kärlek, varje dag. Mitt system för de fyra kropparna är en värdefull och uppskattad aspekt av min varelse, som jag nu helt uppmärksammar. Min hela varelse står nu fullständigt i linje med min själ, vägledningen i min själ strålar ut med kraft, vitalitet och nåd igenom mig, stöttar mitt handlande, mina reaktioner och min existens på Jorden.

I och med de energiskiften och den transformation som har skett inom min varelse, ber jag nu Lord Buddha att göra mig uppmärksam på de energi-mönster och modellbeskrivningar av sanning som har blivit aktiverade, och som vibrerar genom min varelse. Jag tillåter nu mig själv att fullständigt få uppleva Skaparens sanning.”

Sitt kvar i stjärnans ljus så länge du önskar. När du känner att processen är klar, föreställ dig Lord Buddhas Renande Stjärna strömma ut genom fötterna och ner i Jorden. Sänd vibrationen av tacksamhet genom hela din varelse för att förstärka det renande arbete som du har uppnått.

För evigt, i sanning,

Lord Buddha.

Channeled through Natalie Glasson – 22nd June 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

Översättning: Aslög


Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.