Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

Sananda 2018-2

2018-07-19 23:26 #0 av: Hukanson

Jesus kom till världen för 2000 år sedan och gav oss en personlig kontakt att hålla oss till när det gäller att leva för att älska Gud och sin nästa. Det var inte bara judar och israeler som kunde gör det utan han inbjöd alla människor överallt som hade tro på honom som Människosonen att komma till Israels Fader Gud.

Nu i dessa Vattumannens tider brinner Sanningens eldande på jorden och möjliggör för människorna att välja mellan Ljuset och Kompensationen.  

För de som väljer Ljuset finns en guidad meditation att hålla sig till. Sajten St-Germain.se arbetar oförtröttligt med att översätta de guidande kanaliseringarna så vi kan hålla fast vid ett medvetande om vad som händer i denna sk Uppstigning. Vi behöver inte förstå med förståndet utan låta det sjunka in i hjärtat för vår högre ande att vara medskapande. Så vidhåller vi en levande tro på Jesus som den Levande Gudens Människoson (bland annat).

http://www.st-germain.se/category/sananda/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:29 #1 av: Hukanson

Jeshua via Pamela Kribbe: Jordens Rytm

22 maj 2018

Kära vänner,

Jag är Jeshua. Jag hälsar er alla. Ni är kära för mig. Jag har respekt för er, respekt för ert mod och er uthållighet. Ni är sårbara i er mänsklighet: i icke-vetandet, i sökandet, när ni träder in på okända vägar. Jag ser er rädsla, längtan, hemlängden till ljuset, till säkerhet och frihet.

Ni söker alltid och ibland går ni vilse på vägar som har blivit utmärkta av samhället, av rösterna av rädsla som säger att du inte är tillräcklig eller inte har tillräckligt, och behovet av skydd. Dessa röster var så högljudda tidigare att de har trängt sig djupt in i dig och blivit högre än ditt hjärtas röst, din inre röst. Ni kämpar alla mot rösterna av rädsla, röster från det förgångna.

Jag har respekt för dig, för att du har tagit på dig denna kamp, denna strid, denna strävan. Du har tagit ett hopp av tillit och det kräver mod och underkastelse. Respektera därför dig själv och inse att det du gör här, i ditt liv på jorden, är en del av en större helhet. Vad du gör har en effekt på andra, på helheten av livsväven av liv och själar med vilka du slagit följe. Denna effekt är större än du föreställer dig. Du sänder ut till andra delar av världen, till andra levande varelser utan att du vet om det. Du är större än du tror.

Mycket av tiden är din medvetenhet upptagen med dina rädslor, dina problem, de problem som håller dig upptagen i vardagen. Men din själs energi är mycket större, mycket mer omfattande och bred än de personliga bekymmer som upptar dig och som du identifierar dig med.

Jag ber dig att bli medveten om den oändliga varelse som du är. Din själ har valt denna kropp för att manifestera sig i detta liv. Vid valet av denna kropp valde du också vissa föräldrar och familjen där du föddes, samt de levnadsförhållanden där du växte upp.

Själen underkastar sig frivilligt och tillåter sig att bli förträngd och insnärjd i ett nät som vävts av både rädsla and kärlek. Genom dina föräldrar, och senare genom världen runt omkring dig, genom dina relationer och din arbetsmiljö, möter du rädsla och begränsning och mörker.

Det finns dock alltid kärlek närvarande, som du bara kan hitta om du väljer att göra det. Om du är mycket medveten om ditt eget centrum kan du se genom rädslan, maskerna, illusionerna i världen runt dig. I stället för att fokusera på dina bekymmer och dina så kallade brister, blir du då medveten om det ljus som alltid är närvarande och strålar inuti dig; ljuset som kommer från en helt annan värld, en som inte är begränsad av rädsla, dömande eller brist.

Din viktigaste uppgift på jorden är att finna detta ljus inom dig själv och att vårda det och ge det jordiska händer och fötter, för att verkligen låta det strömma in i och på jorden. Det är ditt sanna syfte; allt annat är sekundärt.

Anslut nu med fötterna; känn dem på marken och känn dig själv buren av Moder Jord. Jorden, som ett levande väsen, är din allierade; känn hennes vibration, naturens tystnad, den flytande lätthet med vilken livsprocesserna utvecklas. Känn essensen av Moder Jord i och under dina fötter. Jorden välkomnar dig och älskar dig som sitt barn. Hon vill att du ska ha allt du behöver och framför allt vill hon hjälpa dig att upptäcka ditt eget ljus, för hon behöver ditt ljus.

Hon blir inspirerad och gjord fruktbar av ditt medvetande, du är en skapare och Jorden vill ta emot dig. Känn hur Jorden älskar dig. Känn hennes moderliga flöde stiga upp genom dina fötter och vader, fyll dina knän och lår och känn hur Jordens väsen, hennes medvetande, fyller ditt underliv, ditt bäckenområde.

Bli ett barn igen som vet att det är buret och inte behöver oroa sig för att det är säkert. Och så är det verkligen: du är säker i Moder Jords armar. Om du tillåter det, vårdar hon dig från din födelse till din död. Om du är anpassad till henne, förenas ni med en rytm som passar dig.

Alla livsprocesser och inre tillväxtprocesser har en viss rytm, en kadens. Din rytm vacklar bara på grund av din rädsla eller för att du misslyckas med att tro på och lyssna på den rytmen. Det är huvudets energier som stör ditt naturliga flöde i ditt liv, så befria dig från dessa idéer som är mentala bedömningar. Gå ned med ditt medvetande i din bäckenvägg och känn den milda rösten från Moder Jord: sakta ner och vila här!

Tänk dig att ditt bäckens vagga är i sig själv Moder Jords livmoder och du blir gungad som i en hammock som rör sig försiktigt fram och tillbaka. Det är tänkt att du skall känna dig trygg på jorden, för bara då kan du utvecklas på ditt eget sätt. Att utveckla dig själv är som den långsamma utvikningen, blommandet, av en bräcklig blomma som bär energi från en annan värld. Den blomman behöver tid, riktig näring, skydd och stabilitet.

Tänk nu att du omger dig med dessa energier och du ger dig själv utrymme att växa på ett sätt som passar dig bäst. Just nu, har du ett speciellt behov av vila? Känn det för ett ögonblick. Vila betyder inte att göra ingenting; det innebär oftast att uppmärksamma dig själv, dina verkliga behov. Det är också möjligt att du vill göra något som du längtar efter och har länge förnekat dig själv. Kanske är det nu dags att nära din själ. Ställ denna fråga till Moder Jord.

Tänk dig att du gungar sakta fram och tillbaka i en hammock; Det är säkert och du är avslappnad. Nu kommer ett djur från naturen fram som ger ett budskap till dig, och det budskapet är en energi, en helande energi. Ta emot det och titta in i detta djurs ögon; acceptera det som en guide från Moder Jord.

Du är här på Jorden för att ge form till din själs energi på jordisk väg, och det är bara möjligt om du känner dig hemma på Jorden. Ni bär alla bagage från det förflutna som gör det svårt och gör dig osäker i din kropp när du är bland människor, och även med dig själv och dina känslor – och jag ser detta.

Det finns en kamp som orsakas av klyftan mellan ljus, värme och säkerhet på den ena sidan, och rädslan och kylan som du upplever på den andra. Jag vädjar dock till dig, till det djupaste medvetandet i dig, att ljuset, värmen och säkerheten är starkare än rädslan och kylan. Du kan känna detta i din vardag genom att ansluta till jorden, naturen och ditt eget underliv och bäcken.

Det finns säkerhet där, och det finns kärlek, och du hittar svaren där som du söker – de kommer från vila och avkoppling. Anslut aldrig med svaren som kommer från ditt huvud. Det är sambandet med din jordiska varelse och jordiska natur, från vilken du verkligen kan förstå, trösta och uppmuntra dig själv. Överlämna dig till Jorden! Det är det första steget mot att bli hel.

Det är när du upplever grundläggande säkerhet som du kan höra hjärtats inre röst, tydligt hörbart, som om det var en fågelsång. Du kan också ta till det tålamodet att låta saker utvecklas och utvecklas på sin egen väg. Följ rytmen på jorden och ha medkänsla för dig själv. Även om du ibland känner dig förlorad i rädsla, i kyla, i okunnighet, har du ett stort ljus inom dig, och Jorden välkomnar ditt ljus och välkomnar dig.

Känn nu det här strålande ljuset i ditt hjärta: en ren och frisk medvetenhet. Känn var du har kommit ifrån, de platser där du har varit i universum – du har ett rikt förflutet. Du har mycket kunskap och erfarenhet som du nu kan dela med Jorden och människorna omkring dig. Var inte rädd. Du är ljusbärare, och det är vad du vill vara. Känn det ljuset i ditt hjärta. Känn hur det här ljuset förenar dig med alla andra levande varelser: människor, djur, natur.

Buga dig ner till det här ljuset i dig själv. Känn att det är större än din personlighet och dina bekymmer, vilka har rätt att existera, men känn samtidigt den outtömliga ljuskällan i dig. Låt det här ljuset skölja över dig och rensa ditt energifält som en fontän från ditt hjärta. Känn ljusflödet över huvudet och axlarna, ner längs din överkropp, genom bäckenet och benen och fötterna och ner i Jorden.

Tack så mycket för din uppmärksamhet.

Engelsk översättning av Maria Baes och Frank Tehan

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

”Jesus: Jordens rytm”, kanaliserad av Pamela Kribbe, 20 maj 2018, på http://www.jeshua.net/mornings/mornings22.htm


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:29 #2 av: Hukanson

Kanaliserat budskap 2018-05-27 från Sananda och Maria Magdalena

Kära vänner

Vi är Jesus och Maria Magdalena som kommer till er med budskap om fred och kärlek. Med varsam hand, visar vi er vägen så ta emot våra ord.

Ni människor här på jorden har gjort livet till en kamp.

Ni kämpar för era liv, ni kämpar för era rättigheter, ja ni kämpar för er existens. Släpp kampen och tillåt er att acceptera de ni är. Låt er inre kraft expandera, det är allt ni behöver. Er inre kraft, er inre visdom. Denna kraft som hjälper er att se sanningen. Er egen sanning för ni skapar er egen sanning var och en.

När ni tillåter er att sluta kämpa och istället känner den inre kraften, kommer nya möjligheter att öppna sig för er. Nya möjligheter i vilka ni ser vem ni är och vilken som är er egentliga potential. Öppna upp era medvetande och våga se det ni har inom er.

Alla era inre ljus som lyser med olika färg och kraft liksom ni alla har olika roller i det jordsliga livet. Att våga se ditt inre ljus, det unika. Det ljus som aldrig tidigare lyst på exakt samma sätt hos någon annan.

Ditt ljus som innehåller din själskod.

Ditt ljus som sprids där det ska spridas

Ditt ljus som fångas av den som känner samhörighet eller det omvända.

Ditt ljus som kan hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande.

Det uppvaknande som pågår för fullt på er planet.

Oavsett vilken färg och vilken styrka ditt inre ljus har så ska du veta att just du behövs. Just du är viktig. Jorden vibrerar, universum vibrerar, väntar med spänning på mänsklighetens uppstigning. Uppstigningen till ett ökat medvetande speciellt för de människor som fortfarande sover.

Ett uppvaknande som exploderar som blommorna slår ut på äppelträdet på våren.

Ett uppvaknande som låter ett vitt ljus sprida sig över hela jordklotet.

Som en atombomb att vitt ljus och kraft.

Ögon som öppnas och som ser en ny verklighet.

Mycket förvirring som uppstår. Förvirring över hur det ens var möjligt att leva utan att se. Nya värderingar, ny förståelse för varandra.

Så gör er redo, detta berör er alla oavsett var ni befinner er i livet, oavsett vilken process ni befinner er i, oavsett hur mycket eller litet du redan har jobbat med ditt uppvaknande. Det blir ett kollektivt steg framåt. Somliga kommer att ta ett litet steg för att gå varsamt framåt, andra kommer att ta ett stort steg.

Så mina kära vänner: Känn våra positiva förväntningar.

Jag, Jesus, Maria Magdalena och hela teamet som finns här för er, jorden, universum.

Låt ditt inre ljus brinna för dig.

För det du har med dig.

För det kliv framåt du ska ta.

Ta varandras händer, känn gemenskapen och var redo.

Vi står vid er sida, vi hjälper er alla i er process, vi leder er med varsam hand.

Med ljus och kärlek-Jesus, Sananda och Maria Magdalena

http://www.camillasänglarum.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:30 #3 av: Hukanson

Sananda

via Jeanette Svärdby

2 juni, 2018 på Ljusarbetarmötet i Stockholm

”I den här kärleksfulla stunden igenom den här kanalen, gör jag mig hörd och finns med er med min närvaro.

Mina älskade vänner, jag är Sananda, som är med er i den här stunden, här för att förmedla den aktuella informationen till er i denna stund, att genom era hjärtan vara och få ta del av den energi som genom informationen och dess vibrationer påverkar er på många sätt, kära vänner.

Genom den intensiva tid som var och en av er befinner er i just nu och alla runtom planeten, så är det oerhört höga energier som i var stund påverkar er och på många sätt och det är nu de lägre vibrerande energierna som finns lagrade i era system, som nu ska omvandlas för att de ska fyllas på med de nya högre vibrerande energierna i era system och era hjärtan, så vaknar allt mera upp. Genom era hjärtan står ni i förbindelse med ert ursprung Allt Som Är, Gudomligheten, era högre medvetenheter. Genom era hjärtan ökar ni den kontakten och då förstår man vikten av att tillbringa stunder av stillhet i ert hjärtas kontakt. Väsentligt för er för att återfinna balans, ifall ni tappar den i stunder, och ni återfår er klarhet genom att återgå till ert innersta centrum i ert hjärta.

Ävenså står ni mera starka i de möten ni genomgår under er vardagliga stund, där ni i stunder kan så att säga tappa er balans och ert fokus, er kontakt med ert centrum. Genom att återgå till kontakten i ert innersta centrum stärks er energi åter upp och ni återfår er balans, er klarhet. Ni kan mera skilja på vad som är er egen energi eller någon annans.

Då påverkan av det ni möter i er yttre verklighet i stunder där ni kan falla i tvivel av er själva och er förmåga, genom att i stunder förminska er själva; ni är många gånger hårda med er själva och dömande, kära vänner, och vi vet att ni i var stund gör det bästa möjliga utifrån den förmåga ni har i den här stunden och likaså i det ni möter i er yttre verklighet. I alla stunder verkar, handlar alla utifrån sin bästa förmåga. Vet att genom ert snabba dömande ni även dömer er själva.

Yttre påverkan av de möten som ni genomgår under era stunder i ert vakna tillstånd – då menar jag ”mänskliga vaknade”, inte ”andliga uppvaknade” åter, som ni vet, de allra flesta av er, så är det er egna inre spegling som ni får uppleva i er yttre verklighet, för att ni på bästa sätt ska få växa i kontakten till er egna förståelse av den ni är och att vakna upp i ert medvetande även mera.

Genom att medvetet förstå er reaktion av ett möte i er yttre verklighet, så skapar ni där en större förståelse för er själva och ni kan på så sätt nå en acceptans av något ni tidigare inte kunnat. Där sker ett växande och ett frigörande genom acceptansen. Acceptansen är nyckeln till er frigörelse, er frihet.

Genom att slutligen nå acceptansen av Det Som Är och Allt Som Är, når ni också högre höjder av er medvetenhet, då ni i acceptansen släpper er fria från tidigare bindningar och lägre energi, som många gånger hållit er kvar i en form av begränsning.

Genom att ni når en högre höjd av ert medvetande – ni når en högre höjd av frekvens – så får ni tillgång till mera kunskap och visdom och kraft inom den frekvensnivå som ni når. För att vara kvar i flödet av energin, så är det nödvändigt att ni agerar i var stund ni känner att ni ska agera. Agerandet är på det sätt ni håller er i ständig rörelse i energin, utan att stanna upp och låta energin bli som vi kan säga trögare på ett sätt.

Genom att ni får en känsla av att ni ska göra något – vad det än är – så gäller även här vikten av att ni agerar i tillit, inte i form av ifrågasättande av er förmåga i stunden. Då ni som människa många gånger har lätt att hamna i tanken och därmed i bedömandet av vad som blivit synligt för er, för att i ett till exempel agerande, är det viktigt då att ni gör något utan att gå in i tanken – endast agera i tillit, kära vänner. Då är ni i öppet flöde genom hjärtat och låter energin flöda genom er kanal.

Vi vill även påvisa vikten av att ni i er stillhet tar er stunden att lära er att skilja er sanning ifrån icke-sanning. Högst nödvändigt är detta för att bibehålla er balans och er kraft och stå stadigt i ert ljus och låta det skina starkt. Genom att oavsett varifrån ni får information ifrån, återgå till ert hjärtas centrum, för att känna om det är sanning för er; om det är sanning för er låt det så vara, utan av påverkan från den som står näst till er säger. Var i tillit till er sanning. Detta är av högsta vikt, då det är mycket information som når er som mänsklighet i dessa dagar som är av icke-kärlek.

Information som sprids på olika sätt för att kvarhålla er i en lägre energi är bara en form av rädsla och när ni är i rädsla, kära vänner, så är ni hanterbara ifrån det som av icke-kärlek verkar. Det som av icke-kärlek verkar, sprider information på olika sätt, även skeenden i er yttre verklighet i form av lägre energier, för att kvarhålla er i rädsla och därmed bibehålla sig i de styrande ledande positioner som de för tillfället är, men alltmera försvagas i var stund, då ljuset blir allt starkare inom er. Därmed är vikten oerhörd hög att ni i var stund, vad ni än möter, bibehåller er känslomässiga neutralitet. Betrakta, mina vänner, utan att gå in i känslomässig förbindelse med det ni möter.

Det är stora skeenden på gång i er yttre veklighet, ävenså liksom i ert inre. Energierna börjar bli så höga och de lägre energierna kan inte längre vara kvar i den styrkan av ljus som Är – och styrkan av ljus som Är blir allt starkare i var stund. Alltfler vaknar upp i sina hjärtan och vaknar upp i sitt innersta ljus och låter det ta mera plats och bli allt starkare för var stund.

Då stunden då tillräckligt många hjärtan av mänskligheten har vaknat upp i sitt innersta, i sitt ljus, är tiden inne för skeendet av det som ni kan ha hört talas om i olika skepnader av en större händelse som vi kallar ett uppvaknande av en större grad. Här kan viss förvirring ske i form av dem som tidigare inte varit i kontakt med denna energi inom sig tidigare, förvirring och en längtan av att få en förståelse av deras egen upplevelse. De kommer då att söka upp dem som de i sina hjärtan känner att de dras till, helt enkelt, och de som då till er kommer, de kommer just för att det är er de behöver, för att ni besitter den förmåga och den erfarenhet som de behöver, så fall inte i tvivel till er egen förmåga i den stunden, utan endast var i tillit till att just ni är den rätte till den eller dem som er uppsöker. Vi påtrycker även om och om igen med informationen i det här skeendet om vikten av att icke övertyga en annan om sin egen sanning, fastän även hög här, utan vet att var och en går igenom sin utveckling i den takt de behöver, utan agera i kärlek och vet att ni utifrån ert hjärta når den information eller det handlande som ni i stunden känner att ni ska göra.

Moder Jord genomgår på samma sätt som ni dessa avlägsnanden av de lägre energierna och även för henne visas det på olika sätt. Moder Jord vill även säga att hon bär en oerhörd stor tacksamhet till alla ljus som befinner sig på hennes kropp i den här tiden, för att vara behjälpliga för hennes uppstigning till högre energier.

Jag ber nu att ni, kära vänner, återgår till ert hjärtas centrum i den här stunden och sluter era ögon och ni tar några djupa andetag och låter er ande genom andetaget alltmera vara i kontakt med era mänskliga kroppar.

Håll ert fokus på det kraftfulla ljus som pulserar i er bröstkorg och ni känner hur det ljuset expanderar i hela er varelse. Genom ert hjärtslag står ni i kontakt med Moder Jords hjärtslag, ni är sammankopplade till Moder Jords innersta, ni står i er egen stråle av ljus, sammanlänkade med Universum, Moder/Fader/Gud, Ursprunget av Allt Som Är. Ni känner i den här stunden från Moder Jords innersta rum att det i en spiralliknande form strömmar en energi upp genom Moder Jord, vidare upp igenom er stråle av ljus, genom er mänskliga kropp. Genom de lägre energicentra går en virvlande spiralliknande energi, ni kanske känner hur er kropp vibrerar, hur er kropp kan vilja börja röra sig i en spiralliknande rörelse.

Genom andetaget här hjälper ni till att frisläppa de lägre energier som finns i olika områden i de nedre delarna av ert system i era lägre energicentra. Genom andetaget hjälper ni att frigöra denna energi till att stiga uppåt till att tas omhand. I det centra som befinner sig under er navel så tar ni kontakt genom ert fokus och andetaget och tillåter er här att känna den kraften som ni alla besitter. Och de begränsande kvarhållande energier som funnits som präglingar i ert hanterande av olika områden i ert liv, kan ha er i den här stunden med er tillåtelse och genom er acceptans av att ni når förståelsen av den kraft ni besitter och kontakten till Allt Som Är, som alltmera vill vakna upp till att aktiveras, till att vara ett med er och att låta er alltmera ledas ifrån ert innersta.

Genom att nu genom er kanal och era hjärtan motta de energier som nu i den här stunden förmedlas till var och en av er som detta vill ta emot, för att det som nu är redo i ert system är att aktiveras. När stunden kommer då ni nått den nivån av medvetenhet, så öppnas också det som nu aktiveras för er, för att då ta del utav den energin till att bli ett med er, återigen.

….. (Aktivering) …..

När ni alltmer vaknar upp i er medvetenhet och blir aktiverade, vaknar koderna numera till liv för att återigen bli ett med er. Det kan komma som en tanke av att exempelvis ni kan göra något på ett sätt som ni tidigare aldrig kunnat fantisera om er själva att uppnå. Här är vikten att icke betvivla er egen förmåga, eller vad det nu är som blir synligt för er på olika sätt

Var i tillit, älskade vänner, och ta del av den kraft och den kärlek som ni är och vet att ni är älskade och vår önskan är att ni älskar alla aspekter av den ni är – ni är så mycket mer än vad ni idag ens kan fantisera om. Det går bortom det. Ni är Allt och Allt är Kärlek. Vi älskar er. Vi är med er för alltid, i det eviga nuet. All Kärlek, mina älskade vänner, Jag är Sananda.”

Kanaliseringen transkriberades av Aslög


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:31 #4 av: Hukanson

Sananda via Galaxygirl, 4 juni, 2018

Sananda 6/4/18

Hälsningar vänner! Det är jag, er Sananda. När jag tittar på mina älskade vänner och familj från bryggan i Nya Jerusalem är jag glad och förvånad över hastigheten på både er personliga och kollektiva tillväxt på så kort tid. Det är sannerligen upphetsande att bevittna och det är mitt privilegium och min ära att vara till tjänst vid denna mest kritiska tidpunkt för er uppstigning och utveckling.

För 2000 år sedan var Jorden ett mörkt tomrum. Det var därför jag föddes i det, för att beså mänsklighetens medvetande med de kristna ljuskoderna som hade utplånats och genetiskt eliminerats från ert DNA. Men det har sedan länge lösts. För mitt DNA och Kristusljus energiarbete har gjort tricket med att skapa ett frö och nu har ett helt träd vuxit fram och multiplicerats så att det mörka tomrum som jag brukade kalla mitt hem är grönt och energetiskt med de kristna ljuskoderna som lyser från inuti, ett pulserande grönskande grönt av ljus.

Grönt läker vet ni. Det är hjärtats färg, precis som kära Moder Gaias namn Jorden är ett anagram för Hjärtat. Det är sak samma. Hon är planeten för kärlek, liv och hårda lärda läxor, och lärda på det mest briljanta sätt! Se hur ni har vuxit, expanderat till änglar av kärleksljus och barmhärtighet som ni var avsedda att vara! Mina vänner, ni har uppfyllt era löften till er själva och till mig och kollektivet och åh, jag är så stolt över er! Mina ögon tåras just nu genom den här, när jag ser genom dimmiga ögon av kärlek som dämpar de hårda kanterna och suddar ut allt i ljus och kärlek – så ser jag er. Glödande, grönskande, gröna, helade.

Jag är er Sananda! Jag är så kär i mänskligheten denna dag och varje dag. Jag är kärlek, liksom ni är, ni är bara mitt i att komma ihåg. Och några av er har nu rest er genom era egna utsökta prövningar och vedermödor som ni haft för avsikt att uppleva (svårt att förstå och acceptera, jag vet) och ni växer nu, blomstrande och dessa lektioner öppnade er som en geodesisk kristall som den här tycker om att säga och har exponerat era vackra kristallkoder inom er som växer, ökar och blir till dig, ditt nya du; ditt kristallina du som är så otroligt vacker och stark, så mycket starkare. Du blir din superhjälte själv! Ha! Det här är så oerhört spännande, det är bättre än någon film som du kunde ha drömt om.

Ni, det mänskliga Kollektivet är en mäktig kreativ kraft. Er potential och era förståelser av sådana saker har hållits bort från er men inte längre. Intention är nyckeln. Meditation är nyckeln. Att prata med ert högre jag, med mig om ni väljer det, är nyckeln. Ni har alla verktyg som behövs. Era kristallina vänner blir också så mycket starkare med de nya strålande energikoderna som spränger genom mörkret som en gång svepte in er. Inte längre! Ljuset spränger igenom, har rensat – och ni sändare har rensat och rensat den energetiska smörjan som har kvävt er och Moder Gaia alldeles för länge!

Det är avslutat. Och era vänner är avslutare av detta mäktiga intensiva maraton, och åh, vi är alla så väldigt stolta över er. Kan ni höra applåderna och hurraropen bakom mig? Ja, vi är alla här, och ja, vi älskar er så mycket. Ni kommer att börja se mer av våra skepp på himlen som dansar och hurrar för er. För vi är här, bara dolda, de flesta av oss. Men vi är här ändå. När mänskligheten börjar ställa frågorna kommer vi att börja ge mer ledtrådar och svar.

Men ni mina vänner, det obevekliga tålmodiga markteamet är ledare för detta, vägvisarna, försiktigt sående medvetandet så att nya frågor övervägs och sedan ställs. Det är hur det borde vara, att ni som har arbetat så outtröttligt borde ha det mest spännande jobbet till slut. Ha! Ingen ögonrullning. Ni har fått det. Bara de bäst kvalificerade som ansökt fick jobbet och bra, här är ni mina vänner! Att läsa detta innebär att ni har alla fjädrar i er hatt och märken på er uniform som krävs för att göra dessa saker. Omge bara allt med kärlek och ni mår bra. Kärlek är svaret. Det är nyckeln som låser upp livets mirakel och världens mysterier runt omkring er.Jag älskar er. Jag är er Sananda! Var nu uppmuntrade! Ni har vunnit loppet! Nu är processen med att städa upp och förklara för de andra att de var i ett lopp till att börja med. Inget problem, eller hur? Jag är alltid här för er. Jag älskar er. Jag är alltid tillgänglig för samråd. Det är min glädje att prata med er idag och varje dag. Välsignelser till er idag och varje dag.

~ Galaxygirl

Översättning: Lars-Eric


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:31 #5 av: Hukanson

Sananda

via Genoveva Coyle

5 juni, 2018

Ställ er i linje med visdomen och vissheten i hjärtat och enbart utifrån den ståndpunkten borde ni försöka förstå vad som ytterligare behöver uppmärksammas, samt finna de lämpliga lösningarna.

Kanaliserat av Genoveva Coyle.

Hälsningar, kära hjärtan. Det är jag, Jesus Sananda, er broder, vän och ständige reskamrat tillsammans med er på denna resa som ni genomgår, denna resa av kärlek och utforskande eller bättre sagt, återupptäckten av de underbara Nya som Ni är.

”Och vad betyder detta, käre broder?” frågar ni mig. Det betyder att ni ständigt utvidgas och sträcker ut er, det betyder att ni växer och fortsätter anpassa er till den höga vibrationen och ber ert fysiska själv att med nåd förkroppsliga de olika frekvenserna i era multi-dimensionella själv, precis här och nu.

Det betyder att ni lär er att flöda utan avbrott och utan någon ansträngning mellan alla de underbara delarna i er själva, höga och låga och mittemellan. Det betyder att ni har tillit till ert hjärtas inre visshet att ta er varthelst där ni i varje ögonblick och i rätt gudomlig tajmning behöver vara.

Det betyder att ni inte gör självdömanden eller alltför länge kritiskt analyserar, närhelst mindre än behagliga händelser manifesteras i er dagliga verklighet. Utan snarare, att ni balanserar er själva och ställer er i linje med ert hjärtas visdom och vetande, samt blickar djupare in i situationer och in i själens ögon, för att få se den sanning som ligger bortom det som syns. Och enbart utifrån denna ståndpunkt borde ni försöka förstå vad som behöver ytterligare kärleksfull uppmärksamhet, samt igenom detta söka och finna de rätta lösningarna.

Genom att i varje ögonblick vara medvetna gällande var ni befinner er, var delar av era underbara själv kommer till er för att bli uppmärksammade, accepterade och kärleksfullt införlivade i ert hjärta. Detta är hur ni på bästa sätt närmar er ert bemäktigade Nya Ni.

Och ifall ni inte verkar vara helt säkra på varför och vilka som kommer till er, så bara älska dem i alla fall, för kärleken kommer aldrig att svika er, kärleken kommer aldrig att leda er vilse eller tynga ner er. Helt tvärtom, den kommer att öppna nya och underbara sätt för er, den kommer att hjälpa er att lära känna er och bli hela och fullständiga, på ett ögonblick.

Kära hjärtan, jag finns här tillsammans med er när ni känner er fantastiska och optimistiska, fulla av fart och kläm, med stor inspiration och upphetsning gällande ert liv och er framtid. Men jag finns här tillsammans med er, ännu närmare, när ni färdas djupare ner i era skuggor och känner er mindre lyckliga och glädjefyllda.

För jag vill att ni ska komma ihåg att detta bara är en del och en facett av ert själv, tillsammans med den som ni har valt att med ett syfte färdas vidare vid den här tiden av massiva jordiska förändringar, så att ni bättre ska kunna hjälpa mänskligheten och alla andra, med er kärlek och ert ljus. Underskatta inte den upplyftande kraften i er kärleksfulla närvaro genom att bara finnas på jorden vid denna tid.

Var medvetna om att ni är älskade och hyllade och uppskattade för ert mod och er själsstyrka.

By permission.

© 2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Översättning: Aslög


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:36 #6 av: Hukanson

Sananda via Mia Lighthouse, 14 juni, 2018

Mia: kära Sananda, jag vill fråga dig om dessa uppgifter som jag har fått av Sanat Kumara. Om exempelvis citatet från Nya Testamentet; ”Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike”. Att ”Nålsöga” refererar till en specifik plats i öknen – stämmer det att detta är ett exempel på en text som har misstolkats?

Sananda: Kära Mia, jag är så glad att du kontaktar mig. Vi har haft kontakt under många år, men nu har du tagit steget ut i offentlighetens ljus och detta glädjer mig mycket.  Du frågar om ett specifikt citat och detta är ett mycket bra exempel och jag ska nu dela med mig av den verkliga mening av detta exempel.

Detta citat kommer från en av mina predikningar och alla som lyssnade den gången förstod utan problem vad jag menade – hur kommer det sig? Jo för att den refererade till en faktiskt händelse som alla i området kände väl till.

Det var en rik man som ville ha en dyrbar last genom öknen, men han var snål, han ville inte betala kamelförarna det de ville ha. Han ville ha färre kameler och färre arbetare – allt kostade alldeles för mycket pengar tyckte han. Kamelförarna han talade med vägrade att göra jobbet och förklarade för honom att det var för riskabelt att genomföra färden på det sätt mannen föreslog. Det behövde vara fler kameler och var och en av dem behövde ha en förare.

Nej, mannen ville inte acceptera de anbud som gavs och letade runt tills han hittade en kamelförare som accepterade hans bud. Den rike mannen styrdes av girighet och kamelföraren som till slut tog uppdraget trots att han visste att det var en stor risk, han styrdes av desperation. Han var fattig på gränsen till kollaps på flera plan, för honom handlade det om att bära eller brista och han hoppades att detta skulle bära när han packade de tunga varorna på de för få kamelerna.

Han visste att vandringen var svår och tung, att öknen var het, bergen var karga, att det var långt mellan vattnet. Om allt gick smidigt skulle det gå, men om någon incident inträffade så att de blev försenade så visste han att det inte fanns några reserver, då skulle de ha tur om de kom genom öknen med livet i behåll.

Den rike mannens plan var att skapa en handelsväg genom öknen, den baserade sig på billig arbetskraft – för han ville så klart ha så mycket pengar som möjligt till sig själv. Till slut lyckades kamelföraren hitta två arbetare som var lika desperata som honom själv och sa till den rike mannen: ”Du måste själv leda din kamel – kan du det?”.

Den rike mannen hade höga tankar om sig själv och sina kunskaper, visst kunde han leda en kamel. Han hade följt med många fraktsällskap tidigare, visserligen aldrig tidigare på en lastad kamel, vilket innebar att man fick gå bredvid kamelen och leda den. Detta fick honom att inse att han var tvungen att hyra en extra kamel som han själv kunde sitta på och på så vis leda den lastade kamelen bakom sig. Han tyckte han var generös för denna kamel kunde bära en hel del mer än honom. Men, de var ändå en kamel och två arbetare färre än vad samtliga kamelförare hade rekommenderat.

Som ni kan ana gick detta uppdrag inte bra, samtliga dog i öknen och detta var en händelse man pratade om i byarna vid denna tid. Man kände kamelförarna som dött och deras familjer, det var en stor tragedi. Den rike mannen var en handelsresande och ingen på platsen kände till hans ursprung, men man talade om hans dårskap. Man talade om hur alla hade varnat honom, hur kamelförarna hade berättat för honom om öknens faror och vad som krävdes för att ta sig säkert genom den, men han hade vägrat lyssna, varför? På grund av sin girighet. Hans girighet blev hans död och på grund av hans girighet var det flera som dog. Området i öknen där de hittades kallades av lokalbefokningen för ”Nålsögat”. Så alla som lyssnade förstod min berättelse när den väl berättades.

Predikan handlade alltså inte om att det är fel att vara rik utan om vad girighet kan göra med en människa. En människa med ett stort hjärta och stor rikedom som delar denna rikedom med andra är en gåva för alla som berörs av dennes gåva. Jag predikade om ett samhälle där man delade med varandra, gav kärlek till varandra, där man levde i fred och harmoni med varandra. Och vill jag tillägga, där man levde och hade roligt tillsammans. Det är så många av mina följare som tagit en dyster väg som jag har mycket svårt att förstå, en väg som fokuserar på det lidande jag tvingades genomgå. Varför fokusera på detta när alla mina handlingar och ord handlade om Kärlek!? Kärlek och glädje. Att glädjas över livet och leva livet på det vackraste och mest kärleksfulla sätt. När man gör det ser man det högsta i alla. Tänk bara på när jag botade de leprasjuka – alla andra vandrade stora omvägar kring de smittade av rädsla av att själva bli smittade – jag lät dem komma till mig. Jag hade ingen rädsla för jag visste att ren kärlek kan bota allt och jag kopplade upp mig till denna rena kärlek när jag botade de sjuka och även för att hela och rena mig själv. För min kropp var inte annorlunda än någon annans, jag var i högsta grad en fysisk mänsklig varelse precis som alla andra. Jag hade kontroll över mina celler, över mitt kroppssystem – detta kan ni alla lära er.

I mitt liv som Jesus följde jag alltid mitt hjärta och mitt hjärta brann för mina medmänniskor, för kärlek till alla, för kärlek till allt. Som ni också kan utläsa i de gamla texterna om mig så reagerade jag starkt på olika former av orättvisor och ställde mig oftast på de svaga och utstöttas sida. För jag visste att det är först när vi kan se det högsta i varandra som verklig kärlek kan uppstå och det är först när verklig kärlek uppstår som Fredsriket på Jorden är här.

När ni ser på era nyhetssändningar så tänker några förståeligt nog att denna tid är långt borta, men den är faktiskt mycket nära. Alla ni som lyssnat länge på dessa kanaliseringar är medvetna om det, men för nykomlingar så låter detta märkligt. Men mina kära, det är ganska enkelt; allt handlar om energier.

Och nu är kollektivets energier så höga att om ni som är vakna gick samman och med gemensam kraft fokuserade på en kollektiv uppstigning så skulle den kunna ske vilken dag som helst. Men mina kära, känn ingen stress, vänta inte att detta ska ske i morgon. Låt allt ske steg för steg och fokusera på din del i detta, det är verkligen det bästa du kan göra. Hela dig, rena dig, odla en varaktig och ren kontakt med ditt hjärta och stå fast i denna rena kontakt. Detta är en stor utmaning i er kontrastrika värld, men det är fullt möjligt. Jag har gjort det, många andra har gjort det, nu ska ni göra det.

Jag älskar er alla, låt era hjärtan fyllas av min kärlek.


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:38 #7 av: Hukanson

Sananda via James McConnell, 13 juni, 2018

JAG ÄR er Sananda.

Jag tackar er för den här möjligheten att dela den här meditationen med er.

Ja, det är en meditation som ni har gjort tidigare, många av er. Men, det är viktigt i denna tid, i dessa stunder, att veta att ni har detta ”Merkaba-fordon”. De av er som inte upplevt detta tidigare och som det är den första gången för; nu har ni det. Det är verkligt. Och ju mer ni använder det och ju mer ni arbetar med det, desto mer verkligt blir det.

Betydelsen av detta kan inte underskattas, eftersom ni kommer att…, många av er kommer att börja bli angripna. Det här är inte för att skapa rädsla. Det här är för att förbereda er. Det är för att förbereda er på vad som möjligen kan hända, eftersom de som är av ”de mörka krafterna” inte helt ”hålls i schack” än. De har ett eller två slutliga ”grepp” för att hålla fast vid sina liv, för att hålla fast vid det som de alltid känt till och de griper nu tag i det som de kan, för att hålla ”status quo”.

Men, som ni alla vet. den typen av ”status quo”, den tredimensionella illusionen, bleknar bort snabbare och snabbare för varje dag och för varje stund. Det finns inget de kan göra för att hindra det. Men, de försöker fortfarande att hindra er uppstigning och de kommer att försöka göra detta allt vad de kan.

De ”tar sikte” nu…, de ”tar sikte på” dem som är av det högre ljuset, de som förankrar ljuset. De tar sikte på dem nu för att försöka ”avråda” dem, för att hindra dem från att dela ljuset med andra.

De av er, ”Ljuskrigarna”, är de som de vill ta sikte på. Inte för att skapa rädsla, utan återigen ett sätt att förbereda. När ni har detta kraftfält, eller andra kraftfält som ni skapar med kristaller, eller som ni skapar med Violetta Flamman, vad det än är som ni lärt er att göra eller som ni kommer ihåg hur ni ska göra; det är nu dags för er att börja göra så.

Även de – de behöver inte vara ”de mörka krafterna” – det kan helt enkelt vara de i era liv, de i era nuvarande ”omständigheter”, som tenderar att trigga olika känslor, för att ta fram dem, inte så mycket från det här livet, men för att ta fram mönstren från tidigare liv. Kraftfälten kommer också att skydda er från detta. Men, ni måste använda dem.

Och ni måste göra som ni hörde tidigare; höj er över er själva. Höj er över er själva. Se er själva som vi ser er. Känn er själva som vi känner er. Vi känner er, mina vänner, mina bröder, mina systrar. Vi känner er väl. Ni känner oss också väl, för vi är i det här tillsammans, har alltid varit, är nu och kommer alltid att vara. Vi är en familj. Ni är en familj i era ”Urgamla Uppvaknanden” och vi är en familj tillsammans. Tillsammans rör vi oss alla framåt. Vi tar tillbaka ljuset. Vi sprider ljuset, delar ljuset överallt. Delar kärleken. Sprider medvetenhet. höjer vibrationerna och alla kommer tillbaka till ”den Enda” (The One) som ni alltid varit.

Det är dags nu, kära vänner; det är dags att fortsätta framåt. Det är dags att fortsätta framåt med era olika uppdrag, som ni har kommit att upptäcka. Många av er har upptäckt era uppdrag, eller är i de första stadierna av att göra det. Och det är inte ett syfte ni har i det här livet; det är många syften och dessa syften ändras med varje tanke som ni har i era liv. Ju mer era tankar skapar ett speciellt syfte, ett speciellt målinriktat syfte, så kommer detta syfte att uppenbaras och bli det som ni sedan kommer att röra er mot på ett målinriktat och fokuserat sätt.

Så, hitta er själva nu, mina vänner. Hitta er själva. Känn er själva, ty var och en av er är allting och ingenting på en och samma gång.

Må all min frid och kärlek vara med er alla.

Jag, som Sananda, fortsätter att stå bredvid er, precis såsom jag har stått bredvid er sedan begynnelsen. Tillsammans ska vi röra oss in i denna Nya Gyllene Tidsåldern och få till stånd denna fantastiska uppstigningsprocess för alla som är redo för den.

Översättare:

Marie Silja


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:39 #8 av: Hukanson

Kanaliserat genom Natalie Glasson – 15 juni 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa https://www.omna.org

När du skapar en avsikt att följa och utveckla din andliga väg till uppvaknande och att komma ihåg din sanning, så kommer du att röra dig igenom nivåer och lager av uppstigningsträning. Varje period av din uppstigningsväg kommer att fokusera på olika områden i din kropp, tankar, känslor, andligt jag, och fortsätter tills att du har en djupare förståelse och kunskap om dig själv. Din uppstigningsresa och nivåerna eller perioderna av tillväxt och uppvaknande som du rör dig genom är unika för dig och personliga för din själs önskningar. Människan som ett kollektiv kommer att röra sig genom skikt och perioder av uppvaknande och växande uppstigning, detta kommer också att påverka din uppstigningsväg och dina upplevelser. Det är troligt att du utvecklas bortom lektionerna som mänskligheten som kollektiv utforskar och förkroppsligar. Detta kommer dock att påverka dig genom att återställa ditt fokus mot gamla sår och vanor som har lösts men som kan behöva uppmärksamhet på en djupare nivå eller helt enkelt kräva att du bekräftar att energierna inte längre är närvarande inom din varelse. Bekräftelse spelar en stor roll i uppstigningsprocessen. Du styrs ofta till energier som har lösts, läkts eller förvandlats för att bekräfta för dig själv den tillväxt och förståelse som har gjorts. Det är också ett sätt att se till att alla energier som är kopplade till tidigare tillväxt eller uppvaknande balanseras, harmoniseras och anpassas innan du går vidare för att utforska en ny dimension av dig själv.

Bekräftelse ges alltid till dig av det gudomliga, bevis är ofta önskade av ljusarbetare och ändå svåra att förstå eller upptäcka. Bekräftelse och bevis är inte samma sak. Skaparen erbjuder alltid bekräftelse på din evolution och lämpliga idéer eller vägar, dessa ges i symboler, synkroniciteter och tecken samt genom din intuition. Bevis, om det skulle ges, skulle ta bort din kraft och fria vilja.

Utmaningarna framåt

Uppstigningsperioden som många ljusarbetare rör sig genom nu är känd som ett självständighetsstadium. Det är sant att varje steg i din uppstigning är inriktad på jagets och Skaparens förverkligande. Men energierna som kommer in i ljusarbetare vid denna tidpunkt styr en djup och intensiv observation av jaget. Förankringen av energierna aktiverar ljusarbetare på ett sätt så att deras separation från sitt jag och Skaparen kan synliggöras för att observeras, frigöras och läkas. All eventuell tro på separation från ditt jag eller Skaparen kan uppenbaras i erfarenheter av brist, lidande, smärta, kaos, otillräcklighet, frånvaro av stöd, osäkerhet, avvisande och så vidare. Det kan också leda till känslor som ilska, rädsla, oro, osäkerhet, oro, depression, sorg, liksom erfarenheter av brist på förtroende och tro. I dessa upplevelser av separation från Skaparen eller jaget uppmanas du att upptäcka din sanning. Under erfarenheten finns ett kraftfullt livsförändrande och självbekräftande förverkligande som väntar på att erkännas. En insikt som kommer att snabbspåra dig framåt på din andliga väg, så att du kan ansluta dig till nya dimensioner och känna din sanning med större självförtroende.

Utmaningen i detta skede av din uppstigning är inte som du kanske tror att uthärda hur dina aspekter av separation från Skaparen manifesteras i din verklighet. Utmaningen är att förstå och förbli fokuserad på ditt självförverkligande och förstå att det finns en verklig juvel som väntar på att dyka upp i alla upplevelser som verkar separera dig från Skaparen och ditt gudomliga jag.

Syftet med detta stadium av andlig tillväxt är att förbli observant snarare än att dyka in i någon form av separation som manifesterar sig på olika sätt. Observera att en djupare förståelse eller insikt om dig själv kommer fram som kommer att skapa större upplevelser av uppfyllelse, men det betyder också att du inte längre upplever separationsenergin till Skaparen av din nuvarande situation.

Du kanske vill ge dig två frågor, dessa frågor kan användas i alla situationer, erfarenheter, känslor eller tankeformer:

Vilken form av separation från Skaparen eller jag själv ger jag energi och manifesterar jag nu?

Hur kan jag lösa separationen och inse min eviga oändliga enhet med Skaparen i den här situationen?

Dessa två frågor kommer att tjäna dig för att observera och förverkliga ditt inre jag och kärnan i vilken situation som helst snarare än att engagera dig i dramat som leder dig djupare in i upplevelsen av separation.

Självförverkligandets Välsignelser

Uppstigningens energier som laddas ner till ljusarbetare som är redo att förverkliga sig och se sig själva genom sanningens öga kommer att hålla, stödja och förse er med lätthet och perfektion. Ni är fullt ut stödda och guidade i att behärska det här steget med uppstigning. Det betyder inte att utmaningar kommer att uppstå, det innebär helt enkelt att ni kommer att bli inbjudna att observera era reaktioner och de energier eller tankar ni väljer att skapa från. En välsignelse av självförverkligandet är att du kommer att förkroppsliga ett verktyg, en vana och ett mönster som låter dig röra dig genom din andliga tillväxt och jordiska verklighet med lätthet, glädje och uppfyllelse. En extra välsignelse av självförverkligande är att du kommer att upptäcka och forma ditt eget unika sätt att ansluta i din varelse och känna igen skillnaden mellan sanning, illusion och drama, samt att lära dig hur man läker och positivt förskjuter sin verklighet för att uppleva uppfyllelse. All visdom, kunskap och förståelse finns inom dig. Att säga till dig själv att du inte vet vad du ska göra, var du ska börja eller ens uppnå ditt självförverkligande är en illusion i sig själv. Du har allt du behöver inom dig, du behöver helt enkelt vara villig att observera och acceptera.

Självacceptans är en av de största läkarna och ett säkert sätt att avslöja din sanning.

Nycklar till självförverkligande

  • Ta ett steg tillbaka och observera dina inre känslor och tankar såväl som den yttre manifestationen i din verklighet.
  • Fråga dig själv de två frågorna som jag, Mästare Sananda, försåg dig med för att bestämma separationen med Skaparen som du tillåter inom dig
  • Tänk på hur kärnenergin av separationen du upptäckt har påverkat din nuvarande situation och huruvida den har skapat liknande mönster i andra delar av din verklighet. Försök att upptäcka så mycket som möjligt, om huruvida separationen med Skaparen orsakar andra mönster, vanor, situationer eller erfarenheter i ditt liv. Inse att när du läker energin som du är medveten om så kommer andra områden i ditt liv, som är sammankopplade, också att läka.
  • Kalla på Uppenbarelseenergierna av Självförverkligande och mig själv Master Sananda, Sananda för att stödja dig och ladda ner i din varelse, fylla dig med ljus, kärlek och helande vibrationer.
  • Föreställ dig kärnan i separationsenergin från den Skapare du har upptäckt som en symbol, i ett visst område av din kropp eller varelse.
  • Bjud in uppenbarelseenergierna för Självförverkligande och mig själv, Mästare Sananda att tränga in i symbolen för din separation från Skaparen och förankra kvaliteten eller energin som du mottog som svar på den andra frågan om hur du kan förverkliga din eviga oändliga enhet med Skaparen i den här situationen?
  • Låt symbolen omvandlas till en ny symbol inom dig av enhet och samförstånd med Skaparen i den här situationen, och känn Skaparens stöd och kärlek. När symbolen har förvandlats, tillåt dig att utstråla det nya unisona ljuset och att stödjas av Skaparen i hela din varelse och verklighet. Känn energin jordas djupt i din varelse och verklighet.

Kalla bara på Uppstigningsenergierna av Självförverkligande och mig själv, mästare Sananda under meditation att laddas ner i din varelse och att stödja din djupare relation med dig själv och medvetenhet om allt du är. Det kommer att hjälpa dig att få insikter, läkning och kunskap för att stödja dig i återstående balans och anpassning i detta stadium av uppstigning.

Med glädjefull kärlek och sanning,

Mästare Sananda

Översättning: Lars-Eric


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-07-19 23:41 #9 av: Hukanson

Sananda via James McConnell, 8 juli 2018

JAG ÄR Sananda!

Dessa gånger som vi fortsätter att komma och vara med er, för att sammanfoga vårt medvetande med ert och ert med vårt, kommer att bli mer och mer frekventa, inte bara genom den här ”kanalkällan”, utan genom många källor runtom på planeten, för att dessa tider rör sig mot en ny förståelse, en utvidgad förståelse…, kalla det ett vidare avslöjande av sanningarna, som har varit undangömda så länge, för så många av er.

Dessa tider kommer till ett slut. Ashtar har talat om det. Sanat Kumara har talat om det. Ärkeängeln Mikael och många, många fler inklusive jag själv, har talat om dessa skiften och förändringar som ni är precis inpå nu.

Allt som krävs för var och en av er nu, är att fortsätta att utvecklas inom er själva, att fortsätta tillåta ert medvetande öka, såsom vibrationerna fortsätter att öka runtomkring er och inom er. För när energierna fortsätter att komma till planeten och röra sig in i individer – er inkluderade – så tar många av er in dessa energier och upptäcker att de är ganska kraftfulla, ganska starka och att de tenderar att förorsaka obalanser emellanåt i era kroppar, åstadkomma fysiska ändringar, fysiska förändringar, smärta om ni vill. Värk och smärta. Obehag av många olika slag. Vet att detta dock är flyktigt och kommer att passera. Denna smärta, dessa obalanser kommer att passera, eftersom var och en av er kommer mer och mer i balans för varje dag; mer och mer varje dag, när frekvenserna ökar och energierna fortsätter rulla in. Ni tar in dessa energier i er kropp: fysiskt, astralt, eteriskt, mentalt och till och med ”kausalt”. När ni tar in dessa energier; känn förändringarna som dessa resulterar i, när era fysiska kroppar bokstavligt talat ändras från kolbaserade till kristallina.

Först sker det på de högre nivåerna inom er själva. Slutligen kommer det till den fysiska kroppen också, eftersom ni alla är avsedda att röra er genom denna uppstigning och övergång som ni är i just nu, för att komma närmare och närmare er personliga uppstigning. Det som krävs är bara att fortsätta förstå och att fortsätta släppa taget om det gamla, det gamla paradigmet, den gamla programmeringen som håller er kvar ibland i denna 3-dimensionella illusion som har skapats här. Den skapades av en anledning. Den anledningen behövs inte längre. Dualiteten som ni har kommit att känna, har varit er verklighet här. Den skingras nu snabbt.

Ni känner bara till dualiteten vid den här tidpunkten om ni stannar kvar i den 3-dimensionella illusionen. Men, rör er bortom den, så upphör dualiteten som ni lärt känna, att existera. Inkluderat skulle vara alla de smärtor och allt lidande som ni också lärt känna; detta kommer också att upphöra. Det kommer inte att finnas då ni rör er in i dessa högre vibrationer.

Jag berättar för er nu, som Sananda, såsom Ashtar, såsom Ärkeängeln Mikael, såsom Sanat Kumara, såsom S:t Germain och alla de andra av våra bröder och systrar, att ni är vid målstrecket och det är tid för var och en av er att korsa mållinjen, för att få veta att först när ni korsar den, så ”korsar” ni de högre nivåerna inom er själva och slutligen i era fysiska kroppar; medvetandet inom er fysiska form kommer också att följa med.

Ni skulle kunna säga att ni har kommit fram. Det har ni. Men, bara om ni tror det! Tro på att ni har kommit fram; tro på att detta är slutet och början på nästa. Tro på det. Det kommer att vara där.

JAG ÄR Sananda. Jag lämnar er nu i fred och kärlek. Fortsätt att gå ut och sprida ljuset som ni alla är.

Översättare:

Marie Silja


Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.