Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Gautama Sarah Martinus Sheldan Nidle Neale Donald Walsh Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Allmänt

Andliga definitioner

2018-05-02 16:36 #0 av: [Hukanson]

Att tro är för vanliga människor oftast att tro på vad någon annan säger vara sanning - antingen ansikte mot ansikte eller genom något media som skrift eller audiovisuell teknik. Det som är viktigt då är att veta trovärdigheten av den människan - om han/hon har ärlig uppriktig avsikt och syfte och har ett gott omdöme samt på vilket sätt personen har kommit till insikt eller medvetande om det som förmedlas.

Natalie Glasson är en kanaliserare, författare, workshopledare, andlig mentor och grundare av Sacred School of OmNa. Natalie har kanaliserat i över tio år och har dedikerat sitt liv till att assistera andra i deras  uppvaknande till Skaparens Ljus. Natalie har alltid haft förmågan att komma i kontakt med och uttrycka medvetandet av många Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Änglar, Elementaler, Gudinnevarelser och Stjärnvarelser. Hon har alltid delat den vishet och upplysning hon tagit emot för att tjäna uppkommelsen av gudomlig och helig energi i medmänniskors kroppar och på så sätt tjänat manifestationen av den nya tidsåldern av Kärlek.

Om man tycker att det är berättigat att undersöka om det känns rätt att tro på hennes budskap bör man lära känna hennes websajt och lyssna på hennes youtube videos.

https://www.omna.org/

Nedan i tråden lägger jag in viktiga definitioner av andliga trosbegrepp som man bör söka omfamna med sin förståelse - om man tror.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-05-02 16:45 #1 av: [Hukanson]

The Andromedans are one of the most evolved civilisations working with the Earth at this time of Ascension, their civilisation is very large inhabiting the Andromeda Galaxy in the constellation of Andromeda. It is a spiral  galaxy  approximately 2.5 million light-years away from the Earth. Their technology is far beyond anything we have experienced on the Earth as is their connection to the Creator.

An Angel is a being of light created from the heart and love energy of the Creator. They act as messengers and distribute loving qualities from the Creator to humanity. These sacred beings are available to assist us in all matters of our physical reality and spiritual growth.

Archangels hold the same purpose as Angels however, they act as overseers of the Angelic Kingdom supporting humanity in absorbing and embodying the truth of the Creator. They are powerhouses of love, healing and wisdom ready to divinely intervene with your permission and request.

Archangel Amethyst is the feminine aspect of Archangel Zadkiel. Both Archangels work within the 7th Ray of Light overseen by Lady Portia of a violet colour. They support souls working with the 7th Ray of Light in achieving transformation, anchoring the New Age of Ascension, spiritual advancement and enhancing psychic and spiritual abilities. Archangel Amethyst and Archangel Zadkeil also oversee the Violet Flame of Transmutation which is a purifying flame of light. Archangel Amethyst is named so due to her energy and qualities appearing as an Amethyst crystal. You can call upon Archangel Amethyst to aid cleansing, purification, clarity, transformation, awakening of truth and inner confidence.

Archangel Aurora is an angelic presence who is the feminine aspect of Archangel Uriel. Both Archangels work upon the 6th Ray of Light overseen by Master Lanto of an indigo colour. Archangel Uriel and Archangel Aurora are known as the wisest of Archangels, they are radiant and knowledgeable messengers. They can inspire pure wisdom to blossom from within your being while sharing insights to aid the expansion of your mind and consciousness. You can call upon Archangel Uriel and Archangel Aurora to enhance your faith and devotion, to awaken sacred wisdom from within your being or to support you in times when decision need to be made.

Archangel Azrael is known as the Archangel of Death, it is his purpose to support souls in passing from the physical Earthly reality into the inner plane light reality as they leave their physical bodies. Archangel Azrael can be called upon to support any soul who is moving through the death process, so that this transition may be made with ease and perfection.

Archangel Christine is an angelic presence and the feminine aspect of Archangel Jophiel, they are the chief angelic energies supporting the love and wisdom energies of the 2nd Ray of Light overseen by Master Joshua of a blue colour. The angelic love these two archangels express and radiate is breathtaking, healing and transformational. When you call upon their energies they will guide you to the pure space of love within your being, encouraging you to experience love fully thus awakening a powerful wisdom and inner knowingness to further support your ascension.

Archangel Faith is the feminine aspect of Archangel Michael, both Archangels oversee the 1st Ray of Light of a red colour guided by Master El MoryaArchangel Faith holds the powerful protective energies of Archangel Michael however, her role is to support, enhance and awaken your inner faith to aid your ascension. When you call upon protection or angelic assistance Archangel Faith is always present encouraging you to believe and have faith that the angels are working with you so you may accept their energies, guidance and divine intervention within your reality with greater ease. If you feel you require support, wish to enhance your faith in yourself or the Creator then call upon Archangel Faith to assist you, her energies are truly inspirational.

Archangel Gabriel is often recognised as a feminine angelic presence due to the pure love, gentleness and beauty he exudes and yet Gabriel acts as the masculine aspect to his feminine aspect Archangel HopeArchangel Gabriel promotes and encourages creativity and artistic projects and qualities as well as the recogniction of beauty within. He promotes harmony and balance as well as aiding your expression of the Creator. Gabriel is particularly gifted in breaking down barriers so communication may flow, whether physically or spiritually. He has a very soothing presence which allows his energies to be accepted and absorbed by children of all ages, encouraging children to blossom creatively to communicate their truth. Gabriel’s presence allows for souls  to appreciate, love, accept and honour themselves as their divine truth.

Archangel Hope is the feminine angelic aspect of Gabriel. Her purpose is to awaken the vibration of hope, faith and trust from within your being and spiritual practices. In times of fear, distrust, anxiety, panic or depression you can call upon Archangel Hope to lift your spirits bringing forth feelings optimism, confidence, happiness and hope to support you in your reality and experiences.

Archangel Josephine is the feminine angelic aspect of Archangel Jeremiel. It is their mission to help us integrate the cleansing and purifying qualities of the 8th Ray of Light of a sea foam green colour, overseen by Lady Nada. They support in healing and dissolving fears, anxieties and worries while encouraging a cleansing or decluttering of your reality, mind, emotions and energy.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-05-02 16:52 #2 av: [Hukanson]

Archangel Metatron is the leader of the Archangels and the Angelic Kingdom. He is also currently holding the role of Multi- Universal Logos which means that he oversees the Multi- Universal Level of the Creator’s Universe which is represented by a platinum ray of lightArchangel Metatron is a wise angelic presence who is overseeing and supporting the current Era of Ascension and Love on the Earth. Call upon him to support you in any spiritual matter or ascension process, his powerful energy will lovingly guide you

Archangel Michael is the most powerful angelic protector, you may call upon his energy to invite protection for all forms of situations or matters in your reality and spiritual practices, his protection will always be granted to you. Michael and his feminine aspect Archangel Faithoversee the 1st Ray of Light of a red colour guided by Master El Morya.

Archangel Raphael is one of the most powerful angelic healers of humankind, his healing powers, love and ability to promote transformation within is immense. Call upon Archangel Raphael to support any form of healing whether for yourself or another, he also has a legion of healing angels who will gather around you. Raphael holds wonderful abilities of encouraging soul exploration, expansion and embodiment. If you wish to strengthen your connection with your soul call upon Archangel Raphael to support you. His feminine angelic aspect is Archangel Mary, both Archangels are angelic representatives of the 5th Ray of Light overseen by Master Hilarion of an orange colour.

Archangel Sandalphon is the twin aspect of Archangel Metatron. AA Sandalphon oversees the Earthly aspects of Ascension while Archangel Metatron oversees the inner plane aspects of Ascension. Call upon Archangel Sandalphon to the ground and anchor your energies or new divine energies from the inner planes. His energies can be called forth when achieving Earth healing or any spiritual practice concerning the Earth. Archangel Sandalphonis a constant support for Mother Earth aiding the evolution of all present upon the Earth.

Archangel Uriel is an angelic presence who is the masculine aspect of Archangel Aurora. Both Archangels work upon the 6th Ray of Light overseen by Master Lanto of an indigo colour. Archangel Uriel and Archangel Aurora are known as the wisest of Archangels they are radiant and knowledgeable messengers. They can inspire pure wisdom to blossom from within your being while sharing insights to aid the expansion of your mind and consciousness. You can call upon Archangel Uriel and Archangel Aurora to enhance your faith and devotion, to awaken sacred wisdom from within your being or to support you in times when decision need to be made.

Archangel Zadkiel is the masculine aspect of Archangel Amethyst. Both Archangels work within the 7th Ray of Light overseen by Lady Portia of a violet colour. They support souls working with the 7th Ray of Light in achieving transformation, anchoring the New Age of Ascension, spiritual advancement and enhancing psychic and spiritual abilities.  AA Zadkiel and Archangel Amethyst also oversee the Violet Flame of Transmutation which is a purifying flame of light.

Arcturian Anthena Arcturus is from the star of Arcturus inhabited by an evolved civilisation. She is the leader of a Star Ship that travels through the Creator’s universe and oversees many developments on the Earth. Each member of her team upon her Star Ship has obtained Ascended Master Consciousness holding a purpose of aiding the ascension of souls upon the Earth. Anthena is known as a communicator, she assists in imparting valuable information from the Arcturians to those upon the Earth and throughout the Creator’s Universe. The Arcturians hold many advanced technologies and tools to accelerate ascension. She is also assigned to many souls as a personal guide.
You can call upon Anthena Arcturus to aid a deeper connection or understanding of the Arcturians, their wisdom and technology as well as accelerating your own ascension process.

An Ascended Masters is a soul who has existed on the Earth in human form and yet through discipline, mastery and awareness they have balanced their emotional and mental bodies to exist in harmony and peace with the Creator. With realisation of  himself/herself as their truth and an aspect of the Creator they are able to shift to resonate with the Creator accepting enlightenment and seeing through the illusions of the Earthly reality.

Butterfly Moon is the communicator on behalf of the Fairy Kingdom, she delivers the wisdom of the Fairy Kingdom to the universe of the Creator and the Earth so that all may benefit from the consciousness of the Fairies. Butterfly Moon’s skin is green and she is much taller than all other fairies. Call upon Butterfly Moon to work with you if you wish to strengthen your connection with the fairies.

The Celestial Unicorns and Dolphins are light forms of consciousness existing at a celestial level of the Creator’s Universe, they have a high vibration and often appear as pure white light. They are the most evolved vibrations of their consciousness. They work in similar ways to the Angelic Kingdom as messengers of the Creator’s light and yet they have powerful manifestation skills, the ability to awaken your third eye chakra and to bring clarity to all situations. Calling upon their energy to surround you in a blissful and uplifting experience.

The Celestial White Beings exist within the vibration of the Multi-Universal and Cosmic level of the Creator. They wish to align you with the quick vibrations of the Creator and the wisdom that can be accessed. They have been sharing their energy and consciousness since the creation of the Earth and now wish to envelope all in love. Their greatest goal is to assist each soul in accessing the vibration of bliss as this allows for true Creator integration. Their presence was very strong at the time of Atlantis where they held a healing temple devoted to spiritual growth and awakening. Due to their high vibrational frequency and love for our humanity they are known as powerful healers. These pure beings are Natalie Glasson‘s soul group and she is existing on the Earth at this time as a representative of their energy.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-05-02 16:59 #3 av: [Hukanson]

Commander Ashtar is an airborne Ascended Master who travels the universe of the Creator as a member and representative of the Galactic Federation. He is the Commander of the Galactic Federation Star Ship. Ashtar holds the consciousness of an Ascended Master and assists in many activations from the Ascended Masters on the inner planes given to the Earth and humanity. He oversees the ascension of many beings and aids a soul’s emergence into an Ascended Master.
Call upon to Commander Ashtar to aid and assist your personal mastery  and Ascended Master pathway. You may also call upon him to assist in any Earth, Planetary, Solar, Galactic healing work or activations. He has much wisdom to share concerning obtaining mastery and how to aid the ascension of the Earth.

Upon all levels of the Creator’s Universe such as the Planetary, Solar, Galactic, Universal, Multi- Universal and Cosmic Levels there is a Council of Twelve supporting the Logos or overseer of each level. The Council of Twelve assist in the downloading and distributing of light, wisdom, consciousness and love from the Creator while offering guidance to the Logos they are supporting. These beings are pure souls of light with immense knowledge and sacred wisdom.

The Crystalline Kingdom exist on the inner planes and is an aspect of the Creator’s Universe. The spirits of the crystals upon the Earth extend from the Crystalline Kingdom on the inner planes. The crystal beings and consciousness are supporting the Earth and humanity in the current stages of ascension. Their energy is tremendously powerful, healing and purifying.

The Earth Elements are the energy and consciousness of  Mother Earth, Water, Fire, Air, Tree Spirits, Flower Spirits, Animal Kingdom and the Bee Consciousness. In this section, you can experience communications from aspects of the planet Earth we live upon.

Elementals are spirits and souls existing on an unseen level who devote their energy and purpose to caring for and nurturing the Earth, Nature Kingdoms and Mother Earth. Elementals are Fairies, the Fairy Kingdom, Unicorns, Elves, Gnomes, Sprites, Devas, Sylphs, Water SpiritsMere People, Tree Spirits and Spirits of the Nature Kingdom.

Elohims are the builders of the universe; they energise the thoughts of the Creator so that the will of the Creator may materialise. Elohims support souls on their journey of discovery, overseeing the soul’s thoughts and the unity of the soul’s mind with the Creator. When a person gains a certain level of mastery of the mind the Elohims begin to work with the person’s soul on the inner planes to energise their thoughts helping them to gain greater mind mastery to materialise the will of their soul into their realities on the Earth.

Fairy or Fairies are souls who devote their energy and purpose to working alongside nature and the animal kingdom to support the Creator’s energy in anchoring, blossoming and thriving. People who work closely with Mother Earth often have fairy guides who are pure loving beings of light holding ancient knowledge of how to exist as one with the Earth.

Ascended Masters of the Galactic Level formed this Federation, these are Masters working to aid the Ascension of the Earth and humanity. Commander Ashtar oversees the Galactic Federation Star Ship which allows Masters to travel the Universe of the Creator to support all forms of healing and alignment with the Creator. Commander Ashtar is an airborne Ascended Master who travels the universe of the Creator as a member and representative of the Galactic Federation. He is the Commander of the Galactic Federation Star Ship. Ashtar holds the consciousness of an Ascended Master and assists in many activations from the Ascended Masters on the inner planes given to the Earth and humanity. He oversees the ascension of many beings and aids a soul’s emergence into an Ascended Master.

The Goddess Beings are an aspect of the Creator representing the feminine, nurturing and creative qualities of the Creator. Their community exists upon the Cosmic Level of the Creator’s Universe. Their vibrations are immensely potent, uplifting and healing, they have the power to support your experience of physical and spiritual fulfillment as well as aiding completion of Planetary Level teachings and evolution. Calling upon the Goddess Beings to support you in your daily reality will allow for your own feminine vibrations whether you are in a male or female body to be balanced and awoken. You may notice new qualities such as gentleness, compassion, creativity, kindness and tenderness evolving from your being. These sacred beings can be called upon to create a healing sanctuary around you to promote health and wellbeing at a spiritual and physical level. Any project, event, ambition or creation can be supported by the Goddess Beings which will encourage creativity to flow abundantly and appropriately. Lady Nada, Lady Pallas Athena, Lady Portia, Lady Mary and Lady Quan Yin are Goddess Beings, however, they can also known as Ascended Masters. At the Cosmic Level, there are Goddess Beings who simply emanate the sacred nurturing light of the Creator and have not journeyed through the ascension process of the Earth, these beings represent the purest feminine vibration. It is important to understand that the human perspective allows us to imagine Goddesses as souls with female bodies and yet there is no male nor female at the Cosmic Level of the Creator, souls are an integration of both. Click on any of the names below to take you to the index of messages for that Goddess,

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-05-02 17:21 #4 av: [Hukanson]

A Goddess is a being of light who holds the feminine, nurturing and creative qualities, energy and wisdom of the Creator. These sacred feminine beings extend from the Cosmic Level of the Creator’s Universe and are supporting tremendous healing upon the Earth and within the hearts of humanity at this time of Ascension.

Goddess Grace exists on the Cosmic Level of the Creator’s Universe. It is her purpose to receive the pure updated and expansive vibration of grace from the Creator distributing the energy to all aspects of the Creator especially the Divine Feminine expressions within all. She receives pure grace and intertwines it with the divine will of the Creator sharing her creation with all. Each synthesis of grace and the divine will of the Creator for each present moment occurs within her energy being. Goddess Grace is a creation of energy, consciousness, intention and even conception of new expansive Creator vibrations born from grace and the divine will of the Creator. Call upon her to anchor grace and the divine will of the Creator into your being or to support you in the process of creation from within.

Goddess Hathor is depicted as the Goddess of the Sun and Sky, expressing her connection with the inner planes and her radiant light. Goddess Hathor holds many of the qualities that we associate with the Goddess vibration and the Creator such as love, inner and outer beauty, joy, sound as a healing and awakening tool and dance as a form of expression of the Creator.
Hathor holds the sacred vibration of the Divine Mother and embodies the Goddess qualities. As a Goddess of fertility she connects soul mates, oversee conception, pregnancy, the birth and spiritual awakening of a child. Her compassion and love is immense and divinely healing.
Goddess Hathor is seen as seven Goddess beings that originate from Venus and focus upon sound as a form of communication and ascension. Love is their greatest and most powerful vibration; they are likened to the vibration of the Christ consciousness which is an active vibration of love. Due to their loving vibration their healing abilities are immense, especially when expressed through sound or music. Within Hathor, we see the true purity of the Goddess, the tender qualities that are so inspirational, healing and awakening.
While Hathor is often seen as a Goddess being she can also be recognised as an Ascended Master and Star Being of feminine vibrations.

Isis is known as the Moon Goddess which symbolises her abilities and energies of transformation, restoration or alignment, replenishing and rejuvenating on a physical, spiritual and soul level.
Isis is an evolved high priestess and Ascended Master of magic, resurrection, wisdom and manifestation. Isis holds the key to the Goddess mysteries and often acts as a powerful source of protection. She holds the feminine vibrations of strength and power. Isis is a powerful healer and master of ascension and enlightenment. She oversees the spiritual awakening of children and holds the sacred vibration and qualities of the Divine Mother.
The knowledge that she holds in the process of ascension and initiations is far beyond the wisdom accepted by many in our current day. She holds a deep understanding of the process of ascension, changing matter into light, immaculate conception, healing, the inner plane dimensions, the qualities of the Creator and healing on all energetic levels. Isis is likened to and an aspect of Mother Mary.

Goddess Maat is an Egyptian Goddess who supports the Creator’s qualities of truth, balance and justice. A Goddess is a being of light who holds the feminine, nurturing and creative qualities, energy and wisdom of the Creator. These sacred feminine beings extend from the Cosmic Level of the Creator’s Universe and are supporting tremendous healing upon the Earth and within the hearts of humanity at this time of Ascensio

Immense pure love flows from Goddess Moon being and consciousness into all aspects of the Earth. The Earth and yourself are designed to reflect the love I share with you back into the universe of the Creator to distribute love far and wide. You may absorb and draw my love deep into your being in any moment, day or night. My love is free flowing always requiring movement and greater projection. When you connect into my energies, you will discover your light shifts become more flowing with the ability to be enhanced and reflected, to wherever needed and required.

Goddess Oraylia  is from the Goddess Council at the Cosmic Level. A Goddess is a being of light who holds the feminine, nurturing and creative qualities, energy and wisdom of the Creator. These sacred feminine beings extend from the Cosmic Level of the Creator’s Universe and are supporting tremendous healing upon the Earth and within the hearts of humanity at this time of Ascension.

Goddess Oscea is the Keeper of the Treasure of the Earth, it is her purpose to protect and maintain the harmony of the treasure of the Earth provided and created by the Creator so all may benefit and align with ease. A Goddess is a being of light who holds the feminine, nurturing and creative qualities, energy and wisdom of the Creator. These sacred feminine beings extend from the Cosmic Level of the Creator’s Universe and are supporting tremendous healing upon the Earth and within the hearts of humanity at this time of Ascension.

Goddess Tamara I work with the celestial and Cosmic Level of the Creator’s universe within the Goddess Chamber of Light. The qualities I emanate as a Goddess being are gentleness, harmony, grace and divine unity. It is my purpose to ensure the divine order within the Creator’s universe by expressing and creating channels and energetic pathways for the Goddess vibration to penetrate, exist and merge with all aspects of the Creator. I am the Goddess of Divine Order, it is through the energy vibration and birth of the Goddess light that I ensure all ascension shifts take place with Divine Goddess Order, signifying that all transformations are born from love and create love. It is my greatest purpose to maintain harmony and balance within the Creator’s universe. There are many beings that have similar roles but the vibration of the Goddess is extremely influential and powerful when merged with the activation of transformation as the Goddess vibration feeds the transformation to intensify its presence while ensuring its eternal alignment with peace and harmony.

Anna is the mother of Mother Mary and the grandmother of Master Jesus/Yeshua. She lived on the Earth for hundreds of years due to her abilities of rejuvenating her physical body. She was a part of the Essene community, now from the inner planes she continues to share her love and sacred abilities with us all.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-05-02 17:38 #5 av: [Hukanson]
Helios and Vesta are the overseers of the Solar Level which is between the Planetary and Galactic Levels of the Creator’s Universe. Helios is of masculine vibration while Vesta is of feminine vibration and yet they are a united soul.

Helios and Vesta merged hold the brightness of the sun, they hold a perfect masculine and feminine balance while also filtering the light of the Creator through the Solar Level into the Planetary Level from the Galactic Level. They oversee the spiritual education of all beings moving through their Solar Level initiations. You can call upon Helios and Vesta to assist in balancing your masculine and feminine vibrations, enhancing the vibrancy of your light and connecting on a deeper level with your soul as well as supporting your Solar Level awakening and consciousness.

Jesus – Yeshua was the Earthly incarnation of the World Teacher Master Sananda, whose higher aspect is Lord Maitreya.

Master Jesus came to the Earth to demonstrate to all the power of love and how it transcends everything. He is a consciousness you can call upon to experience the Christ Consciousness which is an active vibration of love, for healing, experiencing or activating profound love from within your being as well as downloading sacred wisdom and abilities.

Joseph was the father of Jesus and the husband of Mother Mary or Mary Anna. He played a great role in the life of Jesus and supported his divine purpose. He was a very spiritual and divinely connected man who ascended from the Earth after the Crucifixion, Resurrection and Ascension of Jesus. He played a vital role in bringing healing to the Earth and anchoring the Christ Consciousness into all.

Lady Mary also known as Mother Mary and Archangel Mary. She is the Chohan or overseer of the 9th Ray of Light of a blue-green colour focused upon soul exploration and joy. She can often be seen wearing a deep blue cloak that when you look into you can see the Universe of the Creator. Mary has incarnated onto the Earth as the mother of Jesus/Yeshua as well as Isis the mother of Horus; her past lifetimes show she is a kind, compassionate and nurturing soul who wishes to act as a mother to all souls to aid their growth and expansion. She emanates the vibrations of pure love, joy and bliss. Lady Mary is also a member of the board of karma assisting many souls in freeing themselves from karmic debts; you can call upon her to surround you in healing and the Goddess light

Lady Nada is the inner plane or higher self-aspect of Mary Magdalene. She is the Chohan or overseer of the 8th Ray of Light which is a powerful cleansing and purification ray represented by a sea foam green colour. The 8th Ray of Light honours the soul and removes any blockages, fears or toxins from the soul’s pathway to allow it to swell and blossom into its limitless being. Lady Nada is a member of the Board of Karma supporting soul’s in dissolving all karmic debts. Nada is from the planet Venus, she is an aspect of the soul of Master Sananda/Jesus/Yeshua. Nada served on the 6th Ray of Light with Master Sananda before he accepted the role of World Teacher. She is an Ascended Master, Goddess and a Christed Being.

Pallas Athena is known as a warrior goddess because of her past lifetimes upon the Earth. She appears to us in the spiritual realms as an expansive blazing flame of golden light. She anchors the energy of the Christ Consciousness into her being with the power to burn up negative energy and illusions to create the pure love of the Creator. She wholeheartedly surrenders herself to the Creator giving the impression of being strong, powerful and determined.

Pallas Athena is a Goddess and an Ascended Master, she is the Chohan or overseer of the 12th Ray of Light represented by a golden colour. The 12th ray is an extension of the Christ Ashram focused upon completing Planetary Level initiations and embodiment of the Christ Consciousness which is the active vibration of love from the essence and core of the Creator.

Lady Portia is the twin flame or feminine aspect of St Germain, she is the overseer or chohan of the 7th Ray of Light of a violet colour and the Violet Flame of Transmutation. Her purpose is to aid transformation, dawning of new eras, magic, manifestation and awakening psychic abilities. Portia is a mystical, inspirational  and powerful lady able to support and assist any spiritual evolution or development. Lady Portia is a member of the Board of Karma supporting soul’s in letting go of any karmic energies. She is an Ascended Master, Goddess and powerful guide to your spiritual advancement.

Quan Yin also spelt Kuan Yin is a Goddess, Ascended Master, an embodiment of enlightenment and a compassionate mother to the entire world. Her energies and focus are very similar to Mother Mary, both embody love of the purest and awaken the energy of the Goddess within all. Quan Yin is connected to and integrated with Lord Buddha, she is the feminine aspect of his energy. Kaun Yin allocates much of her time to assist souls in resolving karmic issues as she is a member of the Board of Karma. She is the overseer or Chohan of the 11th Ray of Light of an orange and pink light focused upon enlightenment and embodiment of the soul. Compassion, grace, peace, acceptance and healing are her greatest qualities.

Lady Vessa Andromeda heralds from the Andromedan civilisation and is working as an overseer of the 10th Ray of Light of a pearlescent colour where she supports and guides souls in acceptance and soul integration. She is always present when your soul expands becoming a more truthful expression of the Creator. Call upon Lady Vessa Andromeda to support your further integration with your soul and your soul’s integration with all that is the Creator.

Lord Buddha is currently acting as Planetary Logos, this means that he oversees the vibrations and the spiritual education of all on the Earth and the planetary level of the Creator’s universe. The planetary level is the closest vibrational level of energy to the Earth. Lord Buddha replaced Sanat Kumara in 1994 as Planetary Logos.
Buddha is an Ascended Master who has experienced many lifetimes upon the Earth now existing as a Galactic Master. This title recognises the levels of initiations he has moved through as a soul.
You can call upon Buddha to oversee your spiritual education and mission on the Earth, supporting you in gaining an enlightened awareness. You may also visit Buddha’s Planetary Ashram in meditation by simply holding intention, this will allow you to meditate with the Twelve Buddhas who assist Buddha himself.

You can call upon Lord Ganesh to remove obstacles from your reality, spiritual evolution or even obstacles created by yourself through your thoughts and beliefs.

Lord Krishna is an aspect of the Creator/ God

Lord Maitreya is a Galactic Master assisting the Earth’s ascension at a planetary level. He is the higher aspect of Master Sananda/Jesus/Yeshua, he is known as the Christ because he oversees and distributes the Christ Consciousness at a planetary level. He works with all souls on the Earth to support them in achieving their Christ Initiations. The Christ Consciousness is a pure vibration of active love which is not linked to the Christian Religion, it is a love which is the essence of the Creator and exists within all souls. Call upon the Christ Lord Maitreya to assist you with accepting and sharing love, understanding the Christ Consciousness and achieving your Christ Initiations. The Christ Ashram oversees the 12th Ray of Light lead by Lady Pallas Athena also focused upon this sacred golden active vibration of love.

Melchizedek is a title given to enlightened beings and initiates of the Order of Melchizedek. He is more of a consciousness than a being acting as the Universal Logos which means he oversees the Universal Level of the Creator’s Universe represented by a golden colour. He is a Christed Being which means he holds and has completed his Christ Consciousness Initiations.

A consciousness deeply connected to the Earth often seen as a wizard Lord Merlin. He is an inspirational and enlightening guide and spiritual teacher drawn to the most devoted of souls to aid their spiritual advancement. He is knowledgeable in the magic of the Creator, manifestation, connecting with Mother Earth and the Elemental Kingdom, healing and mastery a cosmic magician. Lord Merlin is an aspect of Lord Buddha and Lord Mordaf.

There are six main levels of the Creator’s Universe which are represented by a colour of light and overseen by a being of light. Each overseer of these six levels is titled a Logos. MAHATMA is the Cosmic Logos and overseer of this translucent expression of the Creator.  The Cosmic level is the closest vibration to the core of the Creator and therefore is a true expression of the Creator.

An Ascended Master is a soul who has existed on the Earth and has realised him or herself as their truth and as the Creator. They have disciplined and brought into balance his or her emotions, thoughts and energy bodies, existing in harmony and peace with the Creator and all that is the Creator. They hold a great volume of knowledge and act as guides to humanity from the spiritual levels and inner planes. Many people now on the Earth are moving quickly through their Mastery Initiations and are choosing to delay their ascension or return to the inner planes to assist humanity.

Lady Nada is the higher aspect of Mary Magdalene who existed on the Earth during the lifetime of Jesus/ Yeshua. She was the partner of Jesus/Yeshua and supported him through his lifetimes and purpose. She is often discredited however she was and is a powerful aspect of the Divine Goddess energy, the Christ Consciousness and is an Ascended Master. Her knowledge is immense concerning Ascension, Mystery School Teachings, Mastery, Healing and Goddess Teachings. She is a very beautiful, pure and loving soul

Maryham is the past life aspect of Natalie Glasson who was present as a disciple, a part of the 144 men and women who supported Master Jesus during his time upon the Earth. She is a young girl of around 14 years old who sang with the most beautiful voice.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-05-02 18:00 #6 av: [Hukanson]

Master Djwhal Khul is a very gentle and devoted Ascended Master with a tremendous knowledge and understanding of Spiritual Matters. If you are confused about certain spiritual concepts or require more wisdom then calling upon Master Djwhal Khul will serve you well. He has existed on the Earth as a wise man who visited Jesus, Confucius, an assistant to Pythagoras and the founder of the Tibetan Foundation.

Master Djwhal Khul has played a large role within the second ray of light at a planetary level, supporting the previous Chohan or overseer of the second ray of light, Master Kuthumi, as well as overseeing the Synthesis Ashram within the Second Ray of Light Ashram.

Master El Morya is the overseer of the First Ray of Light. He is a soul who has ascended from the Earth through journeying through many lifetimes existing as Abraham, father of the Jewish Race, and as one of the three wise men who travelled to the birth of Jesus. He assists the Manu Allah Gobi in his work with the spiritual and Earth governments as well as understanding and distributing the will of the Creator at a planetary level. He distributes and assists many in working with the sacred qualities of the first ray of light such as enhancing courage, confidence, determination, strength, bravery, action and focus. He will aid in accessing and understanding the will and divine plan of the Creator for your own reality, for the Earth and the universe of the Creator. You can call upon Me to assist with the integration or enhancement of any of the above qualities or to assist you in recognising the divine will and plan of the Creator and your soul within you, integrating it into action within your life.

Master Hilarion is an Ascended Master who oversees the fifth ray of light of the planetary level. Master Hilarion and the fifth ray of light assist in the exploration of science in all forms, he combines the wisdom, will and divine plan of the Creator developing it beyond limitations until new truths and understandings are born. Not only does Master Hilarion aid scientific projects upon the Earth but works to bring spiritual truth to all scientific forms. On the inner planes Master Hilarion aids the exploration of spiritual science which is to bring forth new insights and tools to aid ascension and connection with the Creator. The fifth ray of light supports a deep exploration of the soul thus encouraging expansion and understanding of the soul.

Jesus – Yeshua was the Earthly incarnation of the World Teacher Master Sananda, whose higher aspect is Lord Maitreya.

Master Jesus came to the Earth to demonstrate to all the power of love and how it transcends everything. He is a consciousness you can call upon to experience the Christ Consciousness which is an active vibration of love, for healing, experiencing or activating profound love from within your being as well as downloading sacred wisdom and abilities.

Master Joshua existed upon the Earth as Dr Joshua David Stone (1953 - 2005), he was a spokesperson for the Planetary Ascension Movement and anchored the Melchizedek Synthesis Light Academy and Ashram seeking to represent all paths to God. Joshua lived in Los Angeles, California, he was a teacher and author of many books focused upon Ascended Master Teachings. Joshua now holds the role of Chohan or overseer of the 2nd Ray of Light represented by a blue colour expressing the qualities of love and wisdom. Master Joshua continues to share his wisdom and ascension insights from the inner planes.

Master Kuthumi is a much loved Ascended Master by many because of his gentle, warm, loving, supportive and joyful vibration as well as his wisdom and powerful ability to guide and to aid channelling abilities. He has existed on the Earth in many lifetimes such as Pythagoras, a wise man at the birth of Jesus, a disciple of Jesus and Saint Francis of Assisi. He previously worked as the Chohan and overseer of the second ray of light ashram, he now works as the World Teacher alongside Master Jesus. Existing upon Sirius within the Great White Ascended Master Brother and Sisterhood Lodge, he continues to share his wisdom overseeing the spiritual education of all being.

Master Lanto is a gentle, disciplined and peaceful soul who often appears as a small ancient Chinese Master. In his lifetime on the Earth he achieved such a high vibration of energy, enlightenment and peace that light could be seen shining through his skin.

Master Lanto replaced Master Jesus as Chohan or overseer of the Sixth Ray of Light. Previous to this he worked as Master Kuthumi‘s assistant in the Second Ray Ashram. The Master can assist you in radiating your inner light, enhancing or accessing your inner devotion, tranquility, peace, oneness and acceptance of self and Creator.

Melchior is the overseer or Logos of the Galactic level in the Creator’s Universe represented by a silver golden colour of light. Melchior’s vibration is of the merged masculine and feminine vibrations of the Creator, we cannot state that Melchoir is of male or female vibration, simply an integrated soul and powerful expression of the Creator. We can liken Melchior’s energy to the vibration and level of a Soul Group. Melchoir is a spiritual mentor who instills discipline, focus, expansiveness and has immense wisdom to share with humanity. Calling upon the Galactic light can aid further integration with the Planetary and Solar Levels as well as enhancing your personal protection.

Master Paul the Venetian or as he is fondly known on the inner planes, Master Paul from Venus, governs or oversees, as Chohan, the 4th Ray of Light represented by a green colour of light. Master Paul is particularly skilled in governing this ray because of his previous lifetimes upon the Earth such as an artist named Paul Veronese and as the sculptor, painter and architect Michelangelo. His past lifetimes prepared him for supporting the qualities of the 4th Ray of Light of harmony, beauty, creativity and the arts. Master Paul can assist you with any creative or artist project, enhancing your inner creativity, creating balance, harmony and peace as well as recognising the beauty within your being and within your reality.

Master Serapis Bey is the Chohan and Overseer of the 3rd Ray of Light represented by a yellow colour. The purpose of this ray is active intelligence, mental clarity, manifestation, discipline, in truth mastery of the mind and understanding energy. In past lifetimes on the Earth the master incarnated into the civilisations of Atlantis and Ancient Egypt at their most evolved stages, which equips him now in supporting his current work of manifesting the Creator’s qualities and especially the mind of the Creator onto the Earth.

Master So Ma, works closely with Commander Ashtar  the overseer of the Galactic Federation of Ascended Masters and descends from the star of Sirius. Master So Ma travels with Commander Ashtar aboard the Galactic Federation Star Ship supporting the ascension of all upon the Earth, allowing souls to move into and remember their Ascended Master consciousness and mastery.

Melchizedek Disciples. These are a team of light beings who have been initiated into the Order and Consciousness of Melchizedek existing on the inner planes supporting the Universal Logos Lord Melchizedek in his ashram and work of aiding the ascension of all.

Mother Earth is the spirit, soul, consciousness and Creator expression which inhabits the Planet Earth, the Earth is her body. Seen as a divine feminine and Goddess energy she has the purpose of nurturing, nourishing and supporting all life forms and humans in existence upon the Earth. She has many names such as Gaia, Mother Nature and Mother Goddess. Her spirit and consciousness is ever present, she is like the breath of the Earth and her light can be found throughout the nature world as she oversees all the nature kingdoms, deva, spirits and elementals.

Mother Mary also known as Lady Mary and Archangel Mary. She is the Chohan or overseer of the 9th Ray of Light of a blue-green colour focused upon soul exploration and joy. She can often be seen wearing a deep blue cloak which when you look into you can see the Universe of the Creator. Mary has incarnated onto the Earth as the mother of Jesus/Yeshua as well as Isis the mother of Horus; her past lifetimes show she is a kind, compassionate and nurturing soul who wishes to act as a mother to all souls to aid their growth and expansion. She emanates the vibrations of pure love, joy and bliss. Mary is also a member of the board of karma assisting many souls in freeing themselves from karmic debts, you can call upon her to surround you in healing and the goddess light.

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.