Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Ljusmission

Arkturier

2018-04-07 16:53 #0 av: Hukanson

I dessa dagar då vi i Sverige börjar vakna upp till vårens ljus och värme och med pånyttfött hopp börjar tro på livets grönska igen kanske det känns tjatigt att ägna tid åt att tro på stellarer och extraterrestriala civilisationer....men det är viktigt att inte glömma bort vad som händer och vad som är viktigt för oss alla i denna underliga tid av kollektiv uppstigning i Ljuset och kontakt med andra skapelser som är så mycket äldre än vad vi är. 

Denna tråd handlar om Arkturier - vilka är det? De är en skapelse av samma Skapare som vi har och de står oss nära som våra beskyddare och vägledare. Det innebär att vi bör vara ödmjuka och lära oss mer om dem medan vi har chansen.

Här finns mycket information :  

http://www.st-germain.se/gamlaarkiv/blog/arcturus.html

Färskare info:  http://www.st-germain.se/category/arkturierna/

Intressant iFokus diskussion från 2014:  

https://utomjordiskt.ifokus.se/discussions/542654f68e0e7421b300d062-mansklighetens-ursprung

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-04-07 16:54 #1 av: Hukanson

En mycket intressant video om Arkturier - med otroliga illustrationer!

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-04-07 16:57 #2 av: Hukanson

Ett budskap från Arkturierna Mars 2018 - de tackar alla som samverkar i ljusarbete.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-04-11 17:39 #3 av: Hukanson

En mycket upplysande text från 2014 bl a om skillnaden mellan att 

a) bli upplyst genom meditation och kroppskännedom 

b) bli upplyst genom ljusarbete och tjänande av Uppstigningsprocessen med dess           Mästare och kanaliserade budskap.

Du kan fokusera på dig själv eller fokusera på gemenskapsarbete. Målet är att växa in i Ljuset. 

Meddelande från Arkturierna
Tålamod och uthållighet
Via: Susanne Lie
9 april 2014


Välsignelser till er alla, vi Arkturier är glada att kunna dela denna stund av ”nuet” med alla er som får det här meddelandet. Ni kan få detta budskap genom att läsa det. Ni kan få det i en meditation och inte ens vet att det är skrivet, eller så kan ni få det genom en dröm.


Vi skickar ner våra budskap genom våra kanaler och representanter som frivilligt låter vårt väsen att flöda genom dem. Och, som ni vet genom att läsa ert Internet, finns det en hel del människor som kanaliserar våra Arkturian meddelanden.
Anledningen till att vi är så aktiva är för att det är vår Galaktiska Mission att hjälpa alla människor, planeter, galaxer och/eller universum som övergår ut ur sin första tredjedimensionella verklighet och återvänder till sina högre frekvens uttryck. Vi hjälper dessa personer, planeter, stjärnsystem, galaxer och universum med det vi kallar vår Arkturian Korridor.


Vår Arkturian Korridor är fylld med ett energifält som skapats i samklang med våra representanter som volontärer tog an en kropp för detta uppdrag av uppstigning. För att hjälpa till med vår gemensamma strävan har dessa frivilliga utvidgat sitt medvetande genom att träda in i sin eget innersta och för att jorda vårt multidimensionella energifält i Kristallerna i Gaias Kärna.
På detta sätt öppnar våra volontärer interdimensionella portaler. Dessa interdimensionella portaler låter transmutations frekvenser från vår korridor, samt alla högre frekvens realiteter på Jorden, bäddas in djupt in i planetens kärna.
Från sin position på jorden, samt inom sin personliga/planetens kärna, bjuder våra volontärer in andra som har hört sin gudomliga vägledning att gå med dem. Genom deras kollektiva gudomliga vägledning, vilket i första hand kommer från deras egna högre uttryck av SJÄLVET, samlas dessa "Portal Öppnare" i NUET av DEN ENDE.
Dessa möten sker i deras dröm kroppar, på vår Rymdskepp, på våra Hem värdar och i de många Violetta tempel på Gaias fjärde dimension. Med hjälp av deras Multi Dimensionella SJÄLV har våra Portal Öppnare kommit ihåg sin Gudomliga Plan och hjälper andra att minnas sin Gudomliga Plan, likväl.


Var och en av er som ansluter till oss kommer att tolka sin process av uppstigning i den vackra individualitet som ni har fått genom era otaliga inkarnationer på Gaias kropp. Ni kommer då att samlas med "er" grupp av likasinnade volontärer för att skapa "Vår" korridor. Med andra ord, inom korridoren kommer individualiteten av "er" individuella medvetandet att flytta in i enhet med "Vårt" planetmedvetande.


Från vårt perspektiv i de högre frekvenserna av verklighet, ser vi fler och fler av dessa vackra portaler/korridorer som öppnar sig varje vecka, dag, timme och minut. Alla dessa korridorer är vägledande för tredje/fjärde dimensionella uttryck för Gaias invånare i frekvensen av Gaia som kallas Den Nya Jorden.
Gaia och många av hennes mänskliga representanter kommer att fortsätta att behålla en fysisk Jord farkost medan de också utökar det personliga medvetandet om sin fysiska kropp in i det planetariska medvetandet, sin ljuskropp. På detta sätt kommer grupp energin i korridoren att skapa en frekvensväg hela vägen från kärnan av fysiska Jorden in i Gaias högre uttryck av Den Nya Jorden.


De flesta av er kommer alla att utöka ert medvetande längs denna väg att bebo Den Nya Jorden i er fysiska form samtidigt som ni, också, bebor fysiska jorden i form av ljus.
Gaia kommer, också, upprätthålla en tredje/fjärde-dimensionell Jord medan Hennes människor, djur, växter, elementaler och andra invånare utökar sina energifält i frekvensen av femte-den dimensionella Nya Jorden. 
Någon gång i det ni kallar "tid" kommer transmutation av den tredje dimensionen att vara komplett och våra volontärer kommer att ha återvänt till sitt Multidimensionella uttryck för SJÄLVET. Då kommer de inte längre vara begränsade till bara en verklighet, eftersom de kommer att kunna uppleva många uttryck av jaget inom NUET av DEN ENDE.


Å andra sidan, kommer det sannolikt att vara människor som inte har en önskan att gå in i en högre verklighets frekvens. Sannolikt känner sig de inte kompletta med sin vistelse i den tredje dimensionen och kan välja att flytta till en annan tredje dimensionell värld.
Dessutom kommer de som inte har kunnat väckas eftersom de har blivit vilse i mörkret i den tredje dimensionen att transporteras till andra planeter och helande platser där de kan återställas till sitt SJÄLV via kraften i Ovillkorlig kärlek. 
Sannolikt kommer de inte veta att deras 3D holografiska Jord har ersatts av en annan 3D holografisk verklighet och kommer att fortsätta sina verkligheter som vanligt. Dock kommer frihet från ständig rädsla och överflödet av villkorslös kärlek i hög grad att underlätta deras uppvaknande till sitt SJÄLV.


Vissa människor kan vägra att släppa sin makt över andra. Till dessa förlorade kommer vi att säga, "Vi är ledsna att ni tror att ni behöver att ha makt över andra, men vi är inte rädda för er, inte heller är vi arga på er. Faktum är att vi skickar Villkorslös kärlek, villkorslös förlåtelse och villkorslös acceptans för något som ni kan ha gjort medan ni var förlorade i polariteten av mörker. Vi hoppas att ni kommer att kunna acceptera vår Villkorslösa Kärlek och hitta en plats där ni kan helas."
En del av dessa Förlorade Kära kan behöva spela rollen av offer innan de kan släppa och förvandla sina behov av att ha makt över andra. Det finns inte straff i samband med detta uttalande. Dock måste dessa väsen komma ihåg att energi ut är energi tillbaka.
Vänligen vet att alla kommer att tas omhand. Varje person, plats, situation, djur, och molekyl av det som var den tredje dimensionella Jorden kommer att förvandlas till sint högre uttryck av Den Nya Jorden. Därför kommer allt av den fysiska Jorden att omvandlas till Den Nya Jorden.


Vet att ni inte behöver oroa er för "när" detta kommer att inträffa eftersom när ert medvetande flyttar in i den femte dimensionen flyttar ni "ut ur tiden". Släpp därför ert behov av att veta vid vilken tidpunkt det kommer att hända, hur lång tid det kommer att ta eller när det kommer att ske, eftersom att tänka på tid binder ert medvetande till den tredje dimensionen.


Alltså, vi påminner er om att leva i den Villkorslösa Kärlekn och vet att Jordens uppstigningsprocess har varit i vardande långt bortom tid och kommer att slutförs inom NUET av DEN ENDE.
Vi Arkturier berömmer er för det tålamod och uthållighet som ni har visat när ni fortsätter ert uppdrag utan behov av fysiska bevis. Beviset, liksom uppstigningen, kommer att ske inom NUET av ert stora, Multidimensionella SJÄLV.
Arkturierna
Svensk översättning: Åke Andersson - www.st-germain.se
http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.