Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
LAGARNA

De Universella Lagarna

2018-03-18 23:17 #0 av: Hukanson

De verkligt existerande andliga lagarna - vilka är de?

Alla människor inkarnerar för att uppleva livet i en biofysisk kropp. Jorden är platsen där vi lär oss våra läxor i form av situationer, livshändelser och speciella personer. Det är sättet på hur vi hanterar livets omständigheter som bestämmer om vi klarar provet.

Målet för alla som inkarnerar på Jorden är visdom och upplysning eller uppstigande - vilket är det totala bemästrandet av alla läxorna som påbörjats. Detta kan ta många livstider att uppnå. Ofta vill vår Själ att vi kommer tillbaka till Jorden för att möta samma personer och uppleva liknande situationer i syfte att återuppleva utmaningen eller helt lösa problemet. 

Universell Lag är regler eller föreskrifter som kan appliceras på allting i Universum. Det är användbart och viktigt att veta dessa lagar helt enkelt därför att de är universella dvs allmängiltiga.

De Andliga Lagarna är uppdelade i fyra kategorier.     Den första är Livets Grunder. De består av Attraktionslagen, Lagen om Efterfrågan, Motståndslagen, Reflektionslagen, Projektionslagen och Lagen om Vidhäftande.

Den andra kategorien av De Universella Lagarna är Skapelselagarna. Dessa består av Uppmärksamhetslagen, Flödeslagen, Överflödslagen, Klarhetslagen, Intentionslagen, Välfärdslagen, Manifestationslagen och Lagen om Framgång. 

Den tredje kategorin av de Andliga Lagarna kallas Lagarna av Högre Medvetande. Dessa lagar är: Lagen om Balans och Polaritet, Karmalagen, Reinkarnationslagen, Ansvarslagen, Diskriminationslagen, Affirmationslagen, Bönelagen, Meditationslagen och Utmaningslagen. 

Den fjärde och sista kategorin av Andliga Lagar heter Lagar av Högre Frekvens. Dessa lagar heter: Lagen om Frekvens och Vibration, Lagen om Mirakler, Lagen om Healing, Lagen om Renhet och Förädling,  Lagen om Perspektiv, Lagen om Tacksamhet, Lagen om Välsignelser, Lagen om Dekret, Lagen om Tro, Lagen om Nåd och Lagen om Enhet. 

Dessa lagar tillhör allt och alla eftersom de är universella lagar vilka har upptäckts av människan (utan nobelpris belöning) och de finns att läsa om på webben.  Jag tänker citera de mer ingående förklaringarna nedan även om de är på engelska. Här är länken:  https://thegoldenagedaily.wordpress.com/universal-spiritual-laws/         http://universalspirituallaws.blogspot.com/


Nu finns det en websida som påstår att det har urskiljts mer än 100 andliga lagar. Det får vi återkomma till.

Personligen tror jag att det inte dröjer länge förrän vi får se dessa lagar undervisade i vårt skolsystem


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-18 23:49 #1 av: Hukanson

SPIRITUAL LAWS

  • The Law of One is about accepting everyone and everything as they are, without judgment. This includes the Self.

SPIRITUAL LAWS – The Law of GRACE
Grace is a Divine dispensation of mercy. It dissolves karma, creates miracles and can change matter.

SPIRITUAL LAWS – The Law of FAITH
Faith is a quality of such high frequency that it transcends the lower laws and makes the impossible possible. Faith allows miracles to take place.

SPIRITUAL LAWS – The Law of DECREE
When you initialize the Law of Decree the might of the Universe is aligned behind it.

SPIRITUAL LAWS – The Law of BLESSINGS
When you bless someone you are invoking the Law of Blessings and directing divine energy towards them. When this is done with genuine intent, a shaft of Divine White Light is transferred into the person you are blessing. Raising your hand in the direction of the person you wish to bless directs the blessing towards them.

SPIRITUAL LAWS – The Law of PERSPECTIVE
Time is not linear. Your mental state changes your perception of time. If you are unhappy or bored, time slows down. If you are afraid, time seems to stand still. When you feel happy, excited and interested, time seems to speed by. The lower our frequency, the slower our perception of time. People engaged in high-vibration activities find that time passes quickly.

SPIRITUAL LAWS – The Law of GRATITIUDE
Gratitude means giving thanks from your heart. When you do this, energy flows from your heart and activates certain responses from other people, as well as the Universe.

SPIRITUAL LAWS – The Law of HEALING
Light is energy. Your physical body is built by the energy and vibration of the consciousness of your soul over many lifetimes. You are here to experience life in a human body. Certain physical choices are made by your soul and higher-self before birth and may appear as physical limitation/s. Your lower-self makes other choices from moment to moment.

SPIRITUAL LAWS – The Law of PURIFICATION
Your aura surrounds your physical body as well as your etheric body. If your essence is pure your aura is a huge light surrounding you and protecting you. If you have unresolved issues, they show as dirty marks or shadows. A person who is ill or in shock might have a wispy or even non-existent aura, while someone very negative would be surrounded in a dark or heavy aura.

SPIRITUAL LAWS – The Law of MIRACLES
On Earth we live in a heavy vibration. This heavy vibration is subject to the Law of Karma. The Divine frequency dissolves and transmutes our lower energy, and a miracle occurs. This is the Spiritual Law of Miracles.

SPIRITUAL LAWS – The Law of FREQUENCY or VIBRATION
Fear is a heavy vibration and a low frequency. In contrast, peace, calmness, love and harmony are light vibrations with a high frequency.

SPIRITUAL LAWS – The Law of CHALLENGE
The Spiritual Law of Challenge is for our own protection.

SPIRITUAL LAWS – The Law of MEDITATION
The Law of Meditation encourages us to connect with our inner-selves and with spirit.

SPIRITUAL LAWS – The Law of PRAYER
‘Prayer’ is communicating with God (Higher Source, Universal Energy, however or whatever you wish to refer to it …) Every word and every thought is actually a prayer.

SPIRITUAL LAWS – The Law of AFFIRMATION
Affirmations are thoughts, words or a phrase that are constantly repeated until they enter the unconscious mind and becomes part of your ‘programming’.

SPIRITUAL LAWS – The Law of DISCRIMINATION
The more evolved our souls are, the more we are expected to discriminate and discern; and of course, we are tested by the Universe in this aspect throughout our lifetime.

SPIRITUAL LAWS – The Law of RESPONSIBILITY
Responsibility is the ability to respond appropriately to a person or situation. Challenges are sent by the Universe to gauge or check how you respond to each situation. Successive tests prepare you for spiritual promotion. It is up to you to prove that you can handle responsibility. Before promotion you must pass the test. If you rise to all challenges with integrity, your spiritual progress will be enhanced.

SPIRITUAL LAWS – The Law of REINCARNATION
The word ‘carne’ means flesh. Incarnation is when our spirit enters a physical body. Reincarnation is the principle of returning into a physical body, more than once.

SPIRITUAL LAWS – The Law of KARMA
The energy of thoughtfulness, kindness and graciousness are considered to be ‘good karma’. When you send these energies out, they will be returned to you in kind.

SPIRITUAL LAWS – The Law of HIGHER AWARENESS – The Law of BALANCE and POLARITY
The Spiritual Law of Balance and Polarity is also known as the Law of Symmetry. In our lives we experience one aspect of life, then it’s opposite. The more we choose to explore one extreme, the further from the centre we move. Then we must go the other way to understand it’s opposite

SPIRITUAL LAWS – The Law of SUCCESS
Success comes to us when we get the energy right. Success occurs when our personal or collective vibration resonates with the vibration of the wished-for outcome. Your beliefs create an energy which vibrates around you. Success follows when you believe in yourself.

SPIRITUAL LAWS – The Law of MANIFESTATION
You have manifested every single thing that is in your life. Everything in the Universe has an energetic frequency of its own, and it is broadcasting on the etheric level. Your task is to tune-in to the vibrational frequency of the vision you seek. This will access the information you need to draw it into your life.

SPIRITUAL LAWS – The Law of PROSPERITY
If you believe that you do not deserve prosperity, then you cannot expect to receive it. We draw from the Universal pool according to our consciousness. You either have a ‘poverty consciousness’ or an ‘abundance consciousness’.

SPIRITUAL LAWS – The Laws of INTENTION
According to the Spiritual Law of Intentions, intentions are much more powerful than wants, wishes or hopes. Intention releases a force that makes things happen. Whatever your aim in life, if you gather the energy and keep your target in sight, the force of the Universe backs your vision. That is the power of intention.

SPIRITUAL LAWS – The Law of CLARITY
When you are totally clear about what you want, everyone picks up your message and responds accordingly.

SPIRITUAL LAWS – The Law of ABUNDANCE
Abundance means free-flowing love, happiness, joy, success, prosperity, vitality, generosity, laughter and all the positive things in life.

SPIRITUAL LAWS – The Law of FLOW
We live in a Universe comprised of energy. Nothing is static. Everything moves and changes. The Law of Flow governs every area of life.

SPIRITUAL LAWS – The Laws of Creation – The Law of Attention
Whatever you focus on and give your attention to, will manifest.

SPIRITUAL LAWS – The Law of PROJECTION
All aspects of ourselves are reflected back to us. All that we perceive outside self is a mirror of something within. Therefore, everything that we see outside is a ‘projection’.

SPIRITUAL LAWS – The Law of ATTACHMENT
You can have anything you wish in your life – but if your sense of self-worth or your happiness depends on having it, then you are ‘attached’ to it.

SPIRITUAL LAWS – The Law of Resistance
Every time we focus on something we are ‘calling’ it towards us. With our thoughts and beliefs we invite people, situations, experiences and material things into our life. When they arrive, if we do not really want them, we try to push them away.

SPIRITUAL LAWS – The Law of Reflection
The mirror of the Universe is so honest and accurate that your deepest secrets show up in the reflections you see of yourself. Every single person and situation in your life is a mirror of an aspect of yourself, good or bad, positive or negative. When the Universe presents us with someone or something in life, this is a mirror. The Spiritual Law of Reflection reminds us to look in the mirror and change ourselves.

SPIRITUAL LAWS – The Basic Laws of Life
“To better understand the Law of Attraction, see yourself as a magnet attracting unto you the essence of that which you are thinking and feeling. And so, if you are feeling fat, you cannot attract thin. If you are feeling poor, you cannot attract prosperity. And so on. It defies Law.

The more you come to understand the power of the Law of Attraction, the more interest you will have in deliberately directing your thoughts—for you get what you think about, whether you want it or not. Without exception, that which you give thought to is that which you begin to invite into your experience.”

SPIRITUAL LAWS – The Law of Request
Under Spiritual Law, if you want help you must ask for it. The Law of Request teaches us to ask when our souls are ready, with clarity and intention. It is our personal responsibility to ask for the things we need in our lives.
Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-29 10:53 #2 av: Hukanson

Det finns lagar som de ovan som är eviga i själva skapelsearrangemanget och de reglerar vår andliga tillvaro både i himmelen och på jorden. Det är ju jätteviktigt att lära sig förstå och acceptera dessa lagars inflytande på vårt öde.

Men jag tror att vi också måste förstå och acceptera att vi nu regeras som mänsklighet av Den Galaktiska Federationen där Jesus och de uppstigna Mästarna ingår och förstå att de kanaliseringar som de ger oss på Jorden är heliga principer - inte lagar men typ bud och rätter - som är jätteviktiga att följa om vi själva vill uppstiga och uppnå upplyst helighet (ascension). 

Många ser beundrande på asiatiska visdomsmän och kvinnor som nått upplysning utan att förstå att de själva borde se på sig själva i dessa tider av Jesu återkomst. 

Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.