Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Allmänt

Tro på Syndafloden?

2018-03-04 19:12 #0 av: Hukanson

Illustrerad Vetenskap 5/2018 har en artikel som egentligen skakar hela den kristna traditionen i grunden på så sätt att den ger en helt annan förståelse av den bibliska Syndafloden - kan man tycka.

Berättelsen om den "världsomspännande" syndafloden som enligt Bibeln inträffade för omkring 4000 år sedan, är en viktig del av vår kulturhistoria. Men har forskarna hittat spår från någon sådan översvämning?

Geologerna har inte hittat några bevis för någon världsomspännande översvämning motsvarande den bibliska syndafloden. Enligt forskarna har syndaflodsmyten snarare inspirerats av en mindre översvämning.

När den senaste istiden upphörde för ca 12000 år sedan smälte de stora ismantlarna, och vattennivån i världshaven steg. Med tiden blev medelhavet fyllt till bristningsgränsen och för ca 7500 år sedan gav landtungan in mot Svarta havet efter för det enorma vattentrycket. En gigantisk havsvåg sköljde in i sötvattensjön. På kort tid steg vattnet 150 meter och det ledde till enorma översvämningar av den omgivande fruktsamma marken och all befolkning drevs på flykt eller drunknade.

Geologerna Walter Pitman och William Ryan har gjort de borrprover som visar att det för 7500 år sedan dök upp saltvattensdjur i gyttjiga avlagringarna på Svarta havets botten som tidigare hade varit jord och isolerat från havet. Proverna är väldigt tydliga och det råder ingen tvekan. 

Landtungan vid Bosporen gav alltså vika för vattentrycket för 7500 år sedan pga istidens nedsmältning och på bara ett år strömmar saltvatten in och höjer vattennivån 150 meter vilket ökar sjöns yta med en tredjedel. Boplatser och åkermark försvinner och befolkningen drivs in mot bergstrakterna - alla omgivande länder drabbas.

Har därmed syndaflodsmyten förintats? eller kan man se något berättigat i att beskriva det hela som Guds vrede över de syndfulla?

Säkerligen var det blomstrande byar runt hela sjön och troligtvis var det många som drunknade. Kanske var det någon som räddade sig till Turkiet genom att bygga en båt? Det fanns kanske någon som hörde Herrens varnande röst - Gud var ju barmhärtig mot de som älskade Gud. Enligt Bibeln fanns Noah där som en förfader till de rättfärdiga och hans söner blev stamfäder till stora folk och nationer längre söderut.

Kanske det går att förena vetenskap med religiösa texter? 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-06 12:04 #1 av: Vianca

En tanke reflexion,  Guds vrede över de syndfulla? 
Den primitiva människan levde i symbios med naturen. skapelsen av Gudar som fogade över solen, regn m.m. Så länge allting föll sig väl,så var Guden belåten. när någonting gick fel, så blev Guden irriterad. och människan ansåg att det måste var hennes fel.

Kanske är det så att denna översvämnig har levt kvar i någon sorts muntlig tradition.som har utvecklats i vad Bibeln återger. 

Anmäl
2018-03-06 20:21 #2 av: Hukanson

Hej Vianca tack för kommentaren.  Det blir spännande att blanda vetenskap och religion på detta sätt för det blir lätt två motsatta perspektiv i diskussionen.

Människorna på den tiden 5000 fKr som levde runt Svarta Sjön måste ha haft det väldigt bra med gott om föda och vatten samt ett utomordentligt klimat. Kanske man skulle kunna säga att de levde i ett paradis? Om man är naturalist som en asatroende eller liknande vore det harmoni med gudarna och naturen för gemensam tillfredsställelse.

Det var inte långt till Grekland och Olympen och kanske Zeus och hans barn såg med glädje på folket runt sjön.  Men om man tror på Bibeln så tror man främst på att Adams ättlingar hade brett ut sig över världen och även de bodde runt Svarta Sjön och det var helt för deras skull som Bibeln uttalade att Herren var vred för att de missbrukade sitt ljus till att leva i ondska - utom Noah som var en gudsfruktig man.  Bibeln är ju en släktkrönika om en man som blev danad av Gud och given en kvinna att avla ett stort folk som skulle leva för den ende sanne levande guden som ett föredöme för alla andra folk.

Att istidens nersmälta vattenmassor var en naturlig orsak till att Bosporens landstunga brast och översvämmade hela Svarta Sjön slätten med salt havsvatten behöver inte helt utesluta att Herren Gud inte hade något finger med i spelet om man tror på att Herren är en Gud som kan göra mäktiga gärningar typ dela stora vatten för Israels folk att rymma från Egypten. Det står i Bibeln att Herren var vred på de ogudaktiga ( av Adams ätt) och att han inte ville att de skulle leva och föröka sig. Herren gav Noah och hans söner en båt att färdas till Turkiet med (Ararat) och därifrån gick de ner till flodområdet runt Eufrat och Tigris. Där fick de föröka sig för där var de i Det Heliga Landet som var utvalt för Adams ätt.

Att tro på detta är ju den israeliska tron jämväl som den Islamska tron. Bägge religionerna räknar sig till Adams ättlingar och de kristna säger sig kunna döpa in sig till andlig gemenskap med dessa genom vattendop och helig ande i Jesu Kristi namn.

Om man läser Bibeln så har ju Herren Gud varit vred på Israel många gånger - för han ställde större krav på den utvalde Abrahams barn än andra ättlingar. Inte ens de kunde uthärda kraven utan det blev en delning mellan judar och israeler. Judarna åtog sig att hålla alla bud och rätter och vara lydiga inför Herren Gud. Sedan kom Jesus som en Messias och eftersom judarna inte trodde på att han var Messias så fick judarna ett vandringsstraff i tvåtusen år medan Jesus som blev kallad Kristus av grekerna blev trodd av Romarriket och har varit Europas religion sedan dess.

Nu har judarna kommit tillbaka till sitt Israel och vem vet vad framtiden medför?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-09 11:17 #3 av: Vianca

Kanske det går att förena vetenskapen med religiösa texter?

Tanken är intressant, det beror väl på vem man frågar förstås. Dom forskare såsom geologer, arkeologer mm. kan ge ett svar som bringar en annan klarhet. än vad som har återgivits i texterna.

Textmaterial kan förvanskas, omtolkas och ge ett annat sken än kanske vad det ursprungliga. man får väl också tänka på att man kanske uppfattade naturliga uppkomsten av jordbävningar, vulkanisk aktivitet mm. uppfattades kanske som något övermänskligt.

Som sagt med dagens och morgondagens teknik kommer kanske att ge mera svar på vad som har hänt i området. Tror att det viktigt att man får klarhet i vad som har skett, oavsett om man är troende eller ej. Då vi har levt under så lång tid under kyrkans rättesnöre. (jag är inte ute för att dissa någons tro.utan var och en får naturligtvis tro som man vill. Cool  

  
Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.