Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

SANANDA 2018-1

2018-02-06 18:18 #0 av: Hukanson

Detta år kommer att innebära påtagliga upplevelser för var och en av inre förändringar som kan upplevas både gynnsamt och kanske obehagligt. Allt beror på Kärleken som omsluter oss alla i Skiftet och Uppstigningen och Ljuset som intensifieras och påverkar oss i våra kroppsceller. Vi som människor kommer att mer och mer bejaka Enheten och växa i enighet därför att vi inte längre accepterar ojämlikhet i fördelning av det som det finns tillräckligt av.

Vårt kalenderår har två halvårsperioder och denna våren förbereder oss att komma igenom augustiportalen till höstperioden. Sananda har som sin önskan att vi tar till oss hans undervisning om hans inkarnation som Yeshua ben Youssef - den som gjordes till korsfäst frälsare av den Romerska staten dvs Romerska Kyrkan.  Sananda föreslår att vi förstår att hans sanna budskap var att vi alla individuellt ska ta till oss Guds Kärlek och inte tro att någon annan ska ge oss förlåtelse utan vår egen medverkan.

För dig som tycker att det är mycket text att läsa vill jag tipsa om de fria textuppläsningsprogram man kan googla efter.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-02-06 19:53 #1 av: Hukanson

Sananda via John Smallman, 10 januari, 2018

I sanning, döden är bara en övergång och bör inte fruktas.

2018 är här och väl förankrad, och stora välbehövliga förändringar sker över hela världen. Kärleken tränger in i allas hjärtan, till och med hos de mest skräckslagna, eftersom Kärlekens Tsunami fortsätter att intensifieras, och fler och fler av er har för avsikt att hela tiden bara vara kärleksfulla, oavsett vad som uppstår.

Den avsikten är Kraftfull! Vänligen fortsätt att återhämta er när ni dagligen går inom er, till ert heliga altare där Kärleken bor för evigt, som stöder och omfamnar er i varje ögonblick. Det är därför ni är inkarnerade just nu. Ni valde modigt att vara på Jorden för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande, och visste helt klart att det skulle bli svårt, krävande och ibland mycket smärtsamt.

Ni är mycket hedrade i de andliga rikena, som ni kommer att upptäcka med glädje när ni vaknar. Även nu får ni glimtar av det, om ni fullt ut accepterar er själva. Tiden för nedvärdering och negativa självförebråelser är förbi, och er konstanta medvetna avsikt för självacceptans gör det mycket lättare för kärleken att flöda in i er, så att ni kan känna dess värme och omfamning, för att sedan genom er kunna samspela med energifälten på det mest positiva sättet, hos alla de ni har någon form av kontakt med. Och det är det ni är här för att göra, så njut av faktumet och tillståndet av att leva, för då utför ni den viktiga uppgiften med att hjälpa till att väcka mänskligheten.

Livet är evigt och en gudomlig gåva, som ni för det mesta inte uppskattar för att ni är så upptagna av att vara människor, med allt vad det innebär – att se till att ni har mat, tak över huvudet, kläder och försäkran om att ni kan tillhandahålla dessa väsentligheter för er själva och era nära och kära, ni behöver jobba och betala räkningar – och medan allt detta upptar er tid, strömmar livet praktiskt taget obemärkt förbi.

Ha för avsikt att lägga märke till de små sakerna i era dagliga liv, sådant som ni tycker om – varma kläder på vintern, tunnare på sommaren, den första smaken av kaffe eller te på morgonen, ett leende eller en hälsning från en vän eller någon älskad – för det är vad livet verkligen handlar om, och alltför ofta är ni inte medvetna om det. MEN, Livet består av Uppmärksamhet så Var Uppmärksamma! Välj att leva medvetet och fortsätt att påminna er om det valet, tills det sker per automatik. Att vara medveten om detta i stunden, istället för att gå förlorade i bekymmer, ångest och tidsbegränsningar i det dagliga livet, kommer att ge er en känsla av frid och belåtenhet, vilket hjälper er att lättare och effektivare hantera de problem som uppstår under dagen.

Ni är gudomligt assisterade i varje stund, eftersom det bara finns En, från vilken separation eller bortkoppling är omöjlig. Men som människor avskar ni er från vetandet, genom det egna valet att få uppleva separation, och då trodde ni att ni var ensamma och avskilda och försökt lösa era problem med er ytterligt begränsade mänskliga intelligens, istället för att ta hjälp av den gudomliga kunskapen – er intuition, inte ert egobaserade tankesätt – som kunde vägleda er kärleksfullt till en lösning för det högsta goda för alla inblandade.

Att vara ensam är inte något tillgängligt alternativ för er. Ett sådant tillstånd existerar inte, men ni kunde och valde att förbli omedvetna, om er oförstörbara koppling till Källan, er enighet med Källan, medan ni upplevde livet som en människa. Det här valet har inte bara gjort att den illusoriska världen som form verkar intensivt verklig, utan har också fått er att tro att ert liv som människa är en engångsföreteelse, som till sist upphör med er fysiska död utan att ni kan påverka händelsen. Döden är dock bara ett ögonblick av övergång, den punkt då ni överger er fysiska form och återgår till ert naturliga tillstånd, av att vara helt vaken och medveten om er oförstörbara koppling till Källan, Kärleken, Modern/Fadern/Gud. Många som har haft näradödenupplevelser har berättat om det de fick veta, men det är svårt att personligen släppa sina tvivel om sin egen odödlighet, och rädslan kvarstår för den till synes livshotande avslutningspunkten – Döden.

I sanning, döden är bara en övergång och bör inte fruktas. Livet som människor, där ni engagerar er i familjen, vänner och arbetskamrater, ger er upplevelser som ni värdesätter och får relationer som ni inte vill avsluta, men era relationer slutar inte med döden. Det kan verka för de som finns kvar, att de inte längre kan ha någon kontakt med de som gått vidare, att den har upphört bara för att de inte längre kan uppleva den fysiska närvaron eller att kunna umgås, och då sörjer de. Men när ni går över, kommer ni att mötas och hälsas varmt av en mängd vänner och släktingar, som redan har gått över, eller av de som har valt att avbryta cykeln av mänskliga livserfarenheter, och velat förbli i sitt naturliga tillstånd av Ett med Källan. Ni kommer att vara Hemma, omfamnade av glädje och helt till freds, och ni kommer återigen till fullo att förstå meningen med livet. Och ni kommer naturligtvis alltid att vara fullt medvetna om de ni hade någon form av relation med i mänsklig form, och kommer att fortsätta interagera med energifälten, även om de kanske inte är medvetna om er kärleksfulla närvaro.

Ni är eviga varelser, skapade i glädje för all evighet, fast ni just nu av ert eget val, upplever en overklig, men till synes mycket verklig känsla av separation från Källan. Men djupt inom er vet ni att ni alltid är Ett med Källan. Så gå inom er varje dag, till ert inre heliga rum, förena er med kärleken som finns där och låt er känna dess kärleksfulla och upplyftande omfamning. Detta kommer att stärka er tro att ni för evigt är Ett med Gud, och er förmåga att alltid avsiktligt älska det som uppstår. Då kommer ni att märka de små sakerna som kan och kommer att inspirera och lyfta upp er, när ni utför era dagliga mänskliga ärenden och uppgifter, med ett tillstånd av uppmärksamhet och öppenhet, som inspirerar och lyfter upp de som ni samarbetar med på något sätt. Och då ni gör det, följer ni verkligen Guds gudomliga Vilja i varje stund, precis som ni alltid tänkte.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker

st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-02-06 19:58 #2 av: Hukanson

Sananda

via John Smallman

25 januari, 2018

 

”Det som är overkligt försvagas i Kärlekens Närvaro och det håller på att bli upplöst”

Överallt på Planeten Jorden dras människornas energifält till varandra och de sammansmälter, sammanblandas och integreras i ett alltmer harmoniskt samarbete, i och med att Kärleks-Tsunamin fortsätter förstärkas och intensifieras. Visst förekommer det konflikter som uppstår, lidande pådyvlas fortfarande på de svaga, vilket era olika nyhetskanaler fortsätter att rapportera, men medan detta fortgår, sker ett massivt globalt frisläppande av gammalt nedgrävt hat samt dold förbittring. Intensiteten i kärleksfulla attityder och beteenden som stiger fram överallt, leder till avslöjanden gällande mycket skamliga händelser som i eoner har pågått, men hållits undangömda. Det är inte längre möjligt att dölja beteenden som gör de svaga och oskyldiga till offer, de håller på att avslöjas och kan komma till ett avslut i och med att förövarna ställs inför rättvisan.

Kärleken är det oändliga fältet av gudomlig Kraft inom vilket allt som existerar hålls i evig glädje. Såsom jag tidigare har sagt, så är allt som inte befinner sig i perfekt och fullständig linje med Kärleken overkligt, efemärt och det bleknar bort till intet i Kärlekens Närvaro. Detta är vad som just nu sker på Jorden. Och det är en anledning till att F I R A ! Det som är overkligt försvagas i Kärlekens Närvaro och det blir upplöst, dess tid är förbi, allt som ni ser och hör är blott dess slutliga och skrovliga upplösning.

I och med att det overkliga – illusionen – blir upplöst överallt runtomkring er, så kommer ni att lägga märke till många underbara förändringar i er jordliga existens, ifrån era mänskliga kroppar till den fysiska omgivning inom vilken ni förefaller vara fast förskansade. Ni har kraften att förändra era varseblivningar och era övertygelser, samt att öppna upp er själva för en långt vidare räckvidd av möjligheter och chanser, medan ni fortsätter upprätthålla era mänskliga kroppar. Det finns ingen avsikt att förflytta er ut ur era kroppar, vilka mycket väl kan tjäna er i oändlighet. Genom att tillåta Kärlekens fullhet flöda in i och genom era hjärtan, kommer healing på alla nivåer att äga rum, vilket återupplivar varje aspekt av er mänskliga natur – er kärleksfulla natur som är gudomlig och evig.

Vilket ni mycket väl är medvetna om, så är ni eviga andliga varelser vilka har en tillfällig upplevelse som människor i kroppar. Fram tills nu har det förefallit som om ni inte har haft någon kontroll över era mänskliga kroppar, för de har med tiden förefallit föråldras och brytas ner, oberoende av hur väl ni har försökt ta hand om dem. Nu har ni kollektivt tagit beslutet att tillåta er själva välja hur mycket tid ni vill spendera som människor, innan ni återvänder till ert Verkliga Hem i de andliga rikena.

Livet är en oåterkallelig gåva ifrån Gud, det har inget ”bäst-före” eller ”säljes före” – datum, för det är evigt, oändligt, odödligt. Gud spelar inga spel med er, Han dömer er inte och Han bestraffar er inte. Hans Vilja för er är evig glädje, och Hans Vilja uppnås alltid. Men ni har den frihet, med vilken Han investerade i er, att bli kreativa och påhittiga på myriader sätt. Den overkliga materiella omgivningen framkallades av ert kollektiva val och allt med eonernas gång har mycket förändrats inom den. Nu är ni på väg att återgå till ett tillstånd av full medveten uppmärksamhet, vilket gör det möjligt för er att kärleksfullt påbörja förändringar inom den, till förmån och det goda för samtliga kännande livsformer.

Detta är ett enormt ansvar. Det är också en enorm möjlighet för er att i varje ögonblick få demonstrera Kärlek i handling, samt att få glädja er över de resultat som denna demonstration framkallar. Tidigare har ni varit skådespelare i ett drama, där det för er föreföll som om ni inte hade någon input, och där regissörerna och producenterna var okända och dolda från er medvetenhet. Men nu är detta inte längre fallet. Alla har förmågan och ansvaret att medvetet spela sin roll i det drama som utspelar sig, vilket är livet som människa på Planeten Jorden. Ni håller på att vakna upp till era ansvarsområden i egenskap av stewarder för er omgivning, där ni i snabbt stigande antal väljer att vara till service, i stället för att söka efter att bli tjänade.

Att tjäna och att söka efter att tjäna är gudomligt, medan att söka efter att bli tjänad är egoistiskt och splittrande. Naturligtvis blir ni tjänade av att själva ge service, för service till sin självaste natur är varmhjärtat, det ger och tar, delar med sig och sträcker ut sig; det är Kärlek i handling. Mänskligheten står i färd med att återvända från sitt tillstånd av separation, förvirring och övergivenhet, till sitt naturliga tillstånd som är fyllt av medvetenhet om sin oföränderliga gudomliga natur.

Ni, varenda människa utan undantag, är alla gudomliga varelser, för Gud skapade er alla och det som Han skapar, skapar Han till att likna Sig själv. Kom ihåg att det inte förekommer några undantag! Gud är en oändlig perfektion och likaså är allt Han skapar. Det kaos, de konflikter och den tävlan, där ni förefaller vara förskansade, medan många försöker säkerställa sin överlevnad genom själv-svek och förvrängningar, håller på att komma till ett avslut. Det tjänar inte till någon som helst nytta. Den enda servicen är Kärlek och Kärlek tjänar och omfamnar allt och alla.

Gå dagligen inombords, till er heliga inre helgedom – ni kan alltid hitta den tiden – och låt er sanna natur, Kärleken som bor därinne, att strömma till era hjärtan och återuppliva, inspirera och lyfta upp er, så att ni ska kunna upprätthålla och visa er ständiga avsikt att vara kärleksfulla, oberoende av vad som dyker upp. Då fortsätter Kärleken strömma genom er och ut ifrån er, till att blanda sig med och smälta samman med energifälten hos alla som ni samverkar med alltigenom er dag, för att höja upp deras själar och bemäktiga dem att göra likadant.

Ni har i sanning ingen aning om hur kraftfulla varelser ni är, eller hur effektiv er närvaro är, när ni villigt och kärleksfullt engagerar er med andra. Men när ni gör det, så må ni bra inombords och detta är den feed-back och bekräftelse som ni behöver för att fortsätta med det som ni gör allra bäst – att älska och acceptera alla, utan dömande eller fruktan.

I egenskap av gudomliga varelser, är ni i sanning osårbara. Var medvetna om detta, var uppmärksamma på detta och låt er dag veckla ut sig i sin egen takt, för ni kommer då att hantera varje fråga som uppstår på det mest ändamålsenliga sätt som är möjligt, i och med att era självtvivel löses upp inför de positiva resultat som ni får uppleva. Till och med när det som ni förväntar er inte inträffar, kommer ni att veta att det som inträffar var det som var gudomligt aviserat. Ni alla är instrument i den gudomliga planen och som sådana blir ni fullt stöttade i varje ögonblick, sålunda säkerställs att ögonblicket ständigt vecklar ut sig såsom det gudomligt var tänkt. För detta blir ni mäktigt hyllade.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Sananda via John Smallman, January 25th, 2018 – Sananda

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-02-06 19:59 #3 av: Hukanson

Sananda

Lördag 27 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag är här idag för att gratulera er människor som nu lever på Jorden. Ni har tagit ett stort steg framåt i er egen utveckling till att bli galaktiska människor på Jorden. Era hjärtan blir större och ljusare, era kroppar transformeras om för att härbärgera ljuset som nu har nått jorden. Javisst kan det kännas när kroppar brister som en poet så vackert skrev, det är dock värt vartenda besvär som ni kan känna eller uppleva. Alla gamla spänningar lämnar nu kroppen och ni kommer att känna er lättare till sinnes och i er kropp. Ni får ny stärkt energi som ni kan använda till det arbete som ni vill utföra.

Det är en underbar tid, den tid som ni nu har framför er, slöjan har lättat och ni ser att ljuset kommer mot er i en allt snabbare takt. Det är så att det virvlar runt om er nu för att hjälpa er i er stora transformation. Världen förändras allt eftersom er medvetenhet växer och många människor har nu börjat uppfatta att något stort och annorlunda är på gång. Det hålls otaliga möten och det pratas mycket om klimatpåverkan och alternativa metoder för att människan ska kunna få sin hälsa tillbaka. Energi och vatten är också två områden som står i fokus under dessa möten. En del av detta har läckt ut till media men mycket hålls inom stängda dörrar. Inom kort kan dessa dörrar att börja öppnas och en större andel av befolkningen kan bli delaktiga i vad som sker idag.

Det är många människor som nu har vaknat och börjat ta ansvar för den värld vi lever i. De har sett konsekvenserna av det forna ledarskapet och förstår att en förändring måste ske både för oss själva och vår Jord. Det är underbart att se med vilken entusiasm som dessa människor skrider till verket. De känner att de har medvind och ett stort stöd från folket som nu är på uppvaknande i stora skaror. Ljuset har svept över Jorden och människor börjar förstå och se saker på ett annat sätt. Slöjan är tunnare och människor börjar att se och förstå att deras värld inte riktigt är så som de trodde. Deras tillit till deras ledare har naggats i kanten och de börjar att ta saker och ting i egna händer. De vill se en förändring i sitt land där det är folket som det ska värnas om. De vill ha rent vatten och bra och hälsosam kost. Allt som gör att de kan hålla sig friska och att Jorden som de vandrar på ska må bra. De förstår att de hör ihop med Jorden och att det är lika viktigt att värna om Jorden som det är att värna om människorna. Detta sprider sig sedan vidare från land till land tills det omfattar hela Jordklotet. Det går ofta från det lilla till det stora. Till slut mår vi alla bra och har ett fint samarbete mellan världens folk. Ni förstår att ni är ”ett” och hör ihop även om ni alla har individuella uttryck och lite olika kulturer. Det ger mångfald kära barn på Jorden och det kan ge många intressanta besök och upplevelser hos varandra.

Det största och viktigaste är att det blir fred över hela er Jord och sedan kan arbetet börja med att bygga upp allt som behöver byggas upp, förändra allt som behöver förändras. Ge av överflödet till alla som behöver det för att bygga upp sitt land och välmåendet för sitt folk. Ett samarbete som skapas över länder och gränser för att dela med sig av teknologier och andra genombrytande forskningar som befrämjar livet på Jorden. Ni har alla ett gemensamt och det är att Jorden är ert hem och hennes välmående är ert ansvar oavsett vilket land ni bor i och vilken kultur ni har. Ett samarbete för att förbättra Jordens resurser och livet för resten av planetens invånare som lever i mikro- eller makrosamhällen är en nödvändighet för de kommande ledarna på Jorden. De bör ha stort folkligt stöd och bör vara villiga att hämta råd och stöd från såväl sitt eget folk, som från experter som finns runt om i världen som är medvetna och kunniga inom sitt område.

Med dessa ord tackar jag för mig, men jag går ibland Er nu och skickar er all kärlek jag kan.

Sananda


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-02-06 20:01 #4 av: Hukanson

Sananda via Victoria Cochrane, 25 januari 2018

Kära Ni, det pågår en stor debatt i världen om moralen av samkönat äktenskap. Tanken att två personer från samma kön är kära och har sexuella relationer är avskyvärd för många och kristna religioner avvisar det direkt som en synd och en travesti av stora proportioner. Det är lätt att avvisa någonting i religionens namn, för att doktrinen säger att det är så … eller säger den det?

Problemet med alla religiösa doktriner är att de skrevs av människan och därefter gällde som Guds ord. Gud själv har projiceras på samma gång som en kärleksfull fader och som hämnande och krävande, och många av dessa skildringar har utformats för att övertala människor till ett visst trossystem i enlighet med den aktuella religionen.

Kärlek är kärlek: det är allt som finns. Huruvida de två personer som delar denna kärlek är heterogena eller inte är irrelevant, eftersom alla människor består av manliga och kvinnliga energier och faktiskt lever livet av en man eller kvinna för att lära sig lektioner. I nästa livstid kan en person reinkarnera som motsatt kön. Alla människor representerar därför fysiskt ett kön samtidigt som de innehåller lika delar av båda; Det är bara deras kropp som definierar dess sexualitet, inte deras hjärtan eller deras sinnen.

Guds Vilja är inte att människan gör som han vill, utan att man har fri vilja och lär sig hans lektioner mot själsupplysning och mästerskap. Det finns inga krav alls från Gud, Skaparen! Skaparens energi är den ovillkorliga kärleken, vilket innebär att det inte finns några religiösa villkor för hur män eller kvinnor skall välja att leva sitt liv eller att uttrycka sin kärlek mot en annan. Den kropp som man har valt att reinkarnera i kan vara frisk, men det kan också vara möjligt att den inte är rätt match för själens hjärta och sinne som bebor den. Transgender eller homosexualitet kan också vara en livslektion som har blivit vald av själen för den livstiden. Det finns många anledningar till att människor älskar en annan av samma kön, och inget av dessa skäl fördöms av Gud. Faktum är att alla som väljer en så hård väg och som förblir sanna mot sig själva bör beundras och gratuleras för deras mod och inspiration.

Om alla människor skulle älska och vårda varandra som de som älskar ovillkorligt, oavsett kön, ras, sexuell övertygelse, ålder eller något annat, så skulle mänskligheten kanske inte befinna sig i sådant kaos som den gör just nu.

Kärlek är kärlek, kära ni. Det är allt som finns.

Jag ÄR Yeshua Ben Yoseph (Jesus)

»Källa – Kanal: Victoria Cochrane


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-02-06 20:01 #5 av: Hukanson

Sananda, 29 januari 2018

Via John Smallman

  

Hej, detta är John med ett meddelande från Jesus för måndagen den 29 januari 2018. Idag pratade jag med honom om min egen känsla av otillräcklighet, och han gav mig några goda råd och föreslog också att det skulle vara lämpligt att dela med mig av det till våra bloggläsare. Så här är det!

Jag: God morgon käre Jesus. Mycket ofta känner jag mig obekväm när jag kallar på dig för ett samtal eller en konversation, eller till och med vägledning. Inom mig känner jag det som att kalla på dig är ett intrång i din sfär. Jag känner även så med andra. Det är som att be om hjälp, vilket jag känner mig obekväm med. Jag är också ovillig att hjälpa eller erbjuda hjälp åt andra. Tankar om varför jag känner så här har dykt upp, men aldrig varför det är så. Kanske kan du ge mig lite vägledning här.

Det slog mig precis, jag tycker om att läsa om vägledning i böcker eller höra det i intervjuer – särskilt den om Buddha vid gaspumpen när Rick Archer intervjuade några mycket intelligenta och intressanta människor – men jag har svårt att ta råd från mina nära och kära, vänner och bekanta. Är det bara en fånig självgod stolthet från min sida, eller är det rädsla för att göra fel? När jag läser en bok eller lyssnar till en intervju kan jag inte ”göra fel”, medan jag kan det i en konversation. Hur som helst, över till dig om du har tid och lust att tala med mig och erbjuda lite klok och värdefull vägledning.

Jesus: En mycket god morgon på dig John, och som alltid är jag glad att få prata med dig. Pausa bara ett ögonblick för att frigöra den där inre rädslan för att kommunicera med mig, lyssna sedan och skriv ner det. Det jag har att säga kommer att hjälpa och lyfta upp dig och alla andra som du väljer att dela det här med.

Vi är alla Ett med Gud/Källan och oskiljaktiga från Honom. Vi är bara olika och unika uttryck av detta Ett, och vi är alla lika älskade och värdefulla av vår himmelske Fader i varje ögonblick av vår existens. När man är i en mänsklig kropp är det mycket svårt att verkligen känna och förstå det, förutom vid en tillfällig och högst oväntad glimt av medvetenhet om att: ”den Enhet som är Allt Som Finns inkluderar även mig – alltid.”

Separationsspelet, som mänskligheten spelar, handlar om att vidmakthålla omedvetenhet och ovetskap om den Enighet som är Gud, vilket omfattar Allt som Han skapar och därmed varje individ. Och därigenom omedvetenhet om det faktum att det INTE finns några undantag och heller inte NÅGRA fiender, därför att det inte kan finnas några undantag eller fiender när alla är Ett.

Således är det uppenbart att separationen måste vara overklig. Därför är alla ni som Gud har skapat, alltid förenade med Honom. Han är Källan från vilken allt uppkommer, och allt som uppkommer är, genom Hans Natur och Avsikt, perfekt.

Er mänskliga kropp är overklig, ett tillfälligt fordon med stark begränsning, som varje inkarnerad själ valde att ockupera en strängt begränsad tid, för de enskilda händelser och evenemang som gör det möjligt för varje individ att uppleva, unikt för bara dem själva. När ni ”dör” för att återvänd till de andliga sfärerna, kommer alla känslor av separation att försvinna, men er individuella känsla av jaget inte bara stannar kvar, den intensifieras, därför att er medvetenhet om den enorma och oföränderliga Makt och Kärlek som Gud utrustade er med i det ögonblick ni skapades, återvänder till er.

Som människa har ni alltid en känsla av att ni är mycket mer än den mänskliga kroppen, men distraktionen i det tillståndet, inte minst känslan av att vara liten och obetydlig i ett till synes enormt och omätbart Universum, gör att det är mycket svårt för er att till fullo förstå vad det innebär. Vissa, som gör ett medvetet val att följa en andlig väg, kommer till insikt om att de, och alla andra, är mycket mer än förkroppsligade människor. Men full insikt om er verkliga och oföränderliga natur är inte möjligt förrän ni frigör er från er mänskliga kropp.

När ni upplever förvåning, fruktan och intensiv glädje, ersätter det känslan av att ni är små, obetydliga eller värdelösa, som ni levde med som människa. Fruktan uppstår därför att insikten om vilka ni verkligen är, är så överväldigande efter att ha levt med er begränsade självkänsla så länge. Det är verkligen ett uppvaknande från en mardröm av att vara okroppslig och obetydlig i det oändliga skenet av ert eget Ljus, vilket är långt mycket starkare än den klarast lysande stjärnan i ert Universum.

Litenhet och obetydlighet är inte av Gud. Gud är ett oändligt fält av Kärlek i vilket alla har sin eviga existens, och i vilket alla händelser inträffar. Det finns inget bortom det, det finns bara inom det, och det ”inom” är obegränsat, gränslöst, allomfattande och allomfamnande, eftersom det i sig innehåller Kärlek för allt skapat. Allt är av oändligt värde, oersättligt och för evigt fullt medvetet om Guds Kärlek och Hans Natur.

Jag påminner er alltid om att dagligen gå till ert inre för att tala med den Kärlek som finns där, därför att som människa behöver ni verkligen ta er tid att medvetet ansluta er med er Källa dagligen. Den är levande och den driver era individuella energifält, så att ni lättare kan interagera med alla andra människor som ni tänker på, kommunicerar med eller bara passerar på gatan. Samspelet mellan alla er är konstant och pågående, även om ni är övertygade om att ni är en ensam fysisk varelse, ganska separerad från alla andra eller allt annat ”där ute” i den värld där ni lever era mänskliga liv.

Ni har valet att vara kärleksfulla, kärlekslösa eller omedvetna. När ni väl vet om det här, ska era intentioner bara vara kärleksfulla, eftersom Kärlek är er natur. Men eftersom ni har en fri vilja, kan ni välja att ignorera de mångfaldiga möjligheter som uppstår i era dagliga liv till att ta emot eller neka till att ta emot Kärlek genom att hålla era hjärtan stängda i rädsla, och nästan – men aldrig helt och hållet – blockera Dess normala och naturliga flöde genom er och hela Enheten.

Ni är alltid anslutna till er Källa med en fullständigt obrytbar länk. Utan den skulle ni inte existera, för er existens är totalt beroende av er anslutning till Källan, genom vilken Liv och Kärlek ständigt och för evigt flyter. Men ni kan, och många gör det, begränsa eller blockera den. Men varför skulle ni göra det? Därför att i illusionens separerade värld finns det en rädsla för andra, för vad de kanske och kan göra mot er kropp, som skulle ge er en intensiv smärta och lidande. Och det är sant att genom era kroppar – den mentala, emotionella och fysiska – kan ni uppleva intensiv smärta och lidande som många, eller faktiskt alla har gjort. I illusionen tror många att kärleken är svag och att de måste vara starka, så de blockerar den från sitt medvetande för att vara starka.

Men om ni öppnar er bara lite för Kärleken kommer lidandet som ni kanske genomgår att minska, och även fysisk smärta kommer att vara mindre intensiv. Om ni engagerar er i dömanden, kritik och ilska kommer er smärta och ert lidande att öka. Ni har alla mött eller umgåtts med människor som lider och skyller det på någon annan och är mycket missnöjda. Medan andra, under liknande omständigheter inte är så olyckliga, eftersom de höjer sig över det och accepterar det som har hänt, och väljer sedan att gå vidare, istället för att engagera sig i skuldspelet. Ni har alltid ett val om hur ni ska reagera i vilken situation som helst, och om ni väljer att vara kärleksfulla istället för rädda och anklagande, kommer ni mycket lättare att finna frid inom er själva.

Som ni vet, och som ni ofta har fått höra här och på andra ställen, är er natur Kärlek. När ni väljer att ägna er åt Kärlek kommer ni att bli mycket lyckligare och få mer frid, än om ni väljer att skylla på andra och söka upprättelse. Anklagelser och upprättelse ger aldrig tillfredsställelse, därför att de ständigt ber om mer. Ju mer en person tror att de förtjänar upprättelse, desto mer av det kommer de att söka, eftersom de engagerar sig i ändlösa cykler av dömande och anklagelser.

Tillfredsställelse kommer inifrån, det kan inte komma utifrån er själva. Ja, beundran eller gratulationer från andra är upplyftande, men dess upplyftande effekt är bara tillfällig. Om ni inte älskar er själva kommer beröm från andra aldrig att tillfredsställa er, för ni kommer att behöva höra det upprepas och upprepas i all oändlighet, för att dränka er egen känsla av otillräcklighet eller värdelöshet.

Så många människor har en offentlig person, bakom vilken de gömmer sig och skyddar sina känslor av otillräcklighet, och om den personligheten oväntat blottas eller avslöjas, blir följden nästan alltid skam, eftersom personen på grund av sin egen känsla av otillräcklighet inte är förberedd på eller redo för att bli sedd som den lilla människa den själv tror sig vara. En falsk person är just det, och ägaren vet och fruktar det trots att det är overkligt, en egoistisk konstruktion.

Ni kan inte vara någon annan och det är inte meningen heller, ni är alltid den varelse Gud har skapat, och ni är också den människa ni valde att vara innan ni inkarnerade. Och ni gjorde det valet mycket noggrant och med vägledning från dem i den andliga världen vars uppgift det är att hjälpa er i varje ögonblick av ert liv. Sättet att finna det enorma värde som för evigt finns inom er själva är att vara er själva.

Kalla på dessa guider, mentorer och änglar som finns i ert permanenta supporterteam, och be dem att hjälpa er att förstå syftet med det som händer i era liv, och be dem sedan att hjälpa er att hantera det för ert eget bästa och för alla inblandades bästa. De kommer att göra det, och då kommer ni att finna modet att bara vara er själva. Och verkligen, det jaget är magnifikt. Hur kan det inte vara det när Gud Själv skapade det till sin avbild?

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-20 13:01 #6 av: Hukanson

Sananda via James McConnell, 28 Januari, 2018

Sananda: Det Är Dags Nu Att Börja Utföra Er Faders (Högre Jag) Uppdrag

JAG ÄR Sananda.

Som vanligt är det underbart att vara här med er, att få dela och att få ansluta med allt som sker över hela planeten och alla er, allt inom er och utom er likaså. Tider som kommer och som är här nu är allt en medvetandeprocess, allt en process av det ni banat er väg emot.

Vi säger till er nu, att nu är det dags. Nu är det dags för er att ännu en gång vara redo att utföra er Faders uppdrag. Som jag sade som Yeshua, för så många år sedan ”det är dags nu att jag utför min Faders uppdrag”. Det är dags för er nu också att börja göra detta. Ni, de som är uppvaknade. Det är dags för er nu att hjälpa varandra att vakna upp. Det är dags nu att sträcka ut er till fler och fler människor, fler och fler av de utvalda, att hjälpa dem att bli uppvaknade. Och sedan då de har vaknat upp och alla ni är uppvaknade, så är det dags att sträcka er ut till alla de som fortfarande sover. Sovande utan att veta att de sover. Bara ni vet om detta. Såvitt de vet så lever de bara sina liv som de alltid gjort, i livstid efter livstid.

Men ni vet att detta inte är det gamla vanliga. Det är inte livstid efter livstid numera. Det är början av slutet eller slutet av början. För nu är det tid för alla att börja färdas framåt mot de olika uppdrag de har kommit hit för.

Om ni inte redan vet vilket uppdrag ni har kommit hit för att utföra, fråga. Gå inom er själva och fråga. Om ni redan är medvetna om era uppdrag så ta tag i det och rör er framåt med vad det nu är. Var inte blyga längre.

Det är inte längre okej för de av er, de av er som nu är krigarna, fredskrigarna. Det är inte längre okej för er att bara sitta ner och låta jorden rotera runt omkring er. Det är nu dags för er att röra er framåt och få jorden att rotera…och utvecklas.

Jag säger det här nu som Sananda, och jag säger det här med all brådska för det är en våg av energi på väg in. På grund av vart solsystemet nu har rört sig i galaxen, in i en speciell del av galaxen som det inte har besökt på en väldigt lång tid, tusentals år. Ni rör er nu in i ett tillstånd av energi. Där ni fram till nu har befunnit er i ett tillstånd av vila.

Det är nu dags för energin att samlas och röra sig över planeten efterhand att den här energin kommer ner från himlarna. Och den kommer att röra sig in i den här tidsperioden som ni befinner er i nu. Den kommer att röra sig in i förhållande till de kosmiska händelserna som pågår och som kommer att uppstå.

Vet med er, att när de här vågorna kommer in, att ni är den här energivågen. Ni är de som är katalysatorer för den här vågen. Och ni är de som kommer att ta den här vågen och få den att göra det den behöver göra. Ni är de som kommer att framhäva allt som behöver hända här.

Det är nu dags mina bröder, mina systrar, mina kära vänner. Det är dags.

JAG ÄR Sananda. Jag älskar er högt, mer än vad ni möjligtvis kan föreställa er. Och många av er känner mig väldigt direkt, och jag er väldigt direkt. Vi har varit tillsammans i tider förut.

All min frid och kärlek vare med er.

 

Kanal: James McConnell

st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-20 13:03 #7 av: Hukanson

Sananda via Kerstin Eriksson, 3 februari, 2018

Sananda; Tro på mig!

Kära älskade vänner,

Jag är Sananda, och jag är alltid er guide när ni än vill!

Ni är mig väldigt kära, och jag går alltid bredvid er!

Jag är närvarande överallt och jag är som luften ni andas!

När ni älskar varje andetag, när ni älskar er själva

kan ni lättare känna min närvaro!

I det naturliga sättet att leva, är den naturliga kraften kärlek!

Allt annat är en sorts omväg.

En omväg ni kan lära er mycket av.

Sedan finns det rädsla. Rädslan skapar blockeringar. Rädslan blockerar kärlek.

Kärleken är en stråle, en naturlig kraft som går igenom allt,

utom rädslan, men den kommer ändå genom omvägar, att ta sig igenom den

djupaste rädsla också.

Det finns många strålar, energier och positiva krafter, som ständigt

flödar genom er, nästan som en sång!

Denna kärlekssång känns bäst och hörs när ni har TRON.

Tro är en grundpelare, som grunden på ett hus.

Ju mer tro ni har, desto mer kan ni hänga med i kärlekssången, eftersom den är

en konstant energi.

Tron som jag talar om, arbetar alltid tillsammans med hopp och kärlek.

Det är en helig treenighet, och denna energi har universell kraft.

Här på planeten som ni lever på,

är Tron kidnappad av religionerna.

Den Tro jag talar om är alltid nåderik, ödmjuk, kärleksfull, omtänksam och alltid fridfull!

Så när ni anländer till trons väg i sökandet efter universums större mysterier

i kärlekens kraft, måste ni se till att ni har Tron med er i hjärtat!

När ni bygger ett hus är grunden en mycket viktig sak!

I ert sökande efter djupare kunskaper, med ambitionen att tala direkt med Gud

eller att bli upplyst, så har allt det att göra med TRO.

Tro är också nyckeln till dörren på huset, och lika viktig som grunden!

Huset är ert dyrbara liv, och ni måste alltid ta bra hand om det!

Kontrollera alltid er grund, er tro, och fråga er själva hur grundade ni är!

Be oss om hjälp, om ni har trauman, blockeringar, be Gud om hjälp, be mig om hjälp, för ju mer ni arbetar med era egna rädslor och det som blockerar er, desto mer kommer ni att stärka er Tro. Vi är alltid beredda att hjälpa er med allt ni behöver jobba med.

Ert inre liv, er inre trädgård, kommer inte längre att vara dimmig, nu kommer den att bli

tydlig, klar och ljus!

Snälla, låt oss visa er vägen!

Vi älskar er!

Det finns ingen snabblösning eller någon knapp att trycka på, och `voila`, här är er framgångsrika omvandling, till högre kunskap, visdom och så vidare …!

Det är faktiskt ett pågående arbete … ett jobb … och ta varje steg i livet med Tro,

Hopp och Kärlek!

Och samtidigt veta att det är en process av att omfamna era djupaste rädslor

och bekymmer,

och den här processen, det här arbetet jag talar om är ett naturligt sätt, som

Gud och Jag kan ge er 24-7, eller så mycket ni önskar!

Och Jag försäkrar er, vi lämnar aldrig er sida, vi är helt dedikerade till att alltid tjäna er!

Så Jag säger ännu en gång, att vi är redo att arbeta med er om ni vill det,

Det är upp till er, det är er fria vilja, det är en universell lag!

Vi tvingar oss aldrig på er!

Och vi måste säga,

vi älskar er, mer än ni någonsin kan föreställa er!

Så snälla ha Tro på mig och på kärlekens kraft,

för jag kommer alltid att vänta på ert samtal,

för ni är ett underbara barn på Jorden!

Jag älskar er,

Sananda

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 st-germain.se

https://archangelfaith.blogspot.ch/2018/02/sananda-have-faith-in-me.html

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-20 13:07 #8 av: Hukanson

Sananda via Jahn J Kassl, 5 februari 2018

NUETS MEDVETENHET

Väntans tid är över, och fler och fler människor kommer in i nuets medvetenhet.

Jag är MÄSTARE KRISTUS

Älskade människor,

”Nuets medvetenhet” beskrivs som den klara medvetenheten om allt som finns i nuet. En människa som är kapabel till detta, lever här och nu, och känner sig aldrig otålig.

Otålighet uppstår när en person bara fokuserar på en viss del av sitt liv, eller på livet i allmänhet.

Denna begränsade medvetenhet leder till missuppfattningar och felaktiga slutsatser. Det innebär att det högsta målet är, att all andlig utveckling innebär att se och bli medveten om den stora bilden, och att återfå det fulla perspektivet inte bara på en del av livet, utan på hela livet.

ATT UPPHÖRA MED ”FRUSTRATIONEN ÖVER UPPSTIGNINGEN”

OCH BÖRJA SE KLART

Idag upplever många människor en slags ”frustration beträffande uppstigningen”. Dagen D verkar inte komma, och ett mer upplyst mänskligt samhälle verkar mer avlägset än någonsin. Det verkar som om Gud har vänt sig bort från denna jord, snarare än mot den, som den har förmedlats i de många budskapen av ljus. Det verkar som om allt är fel, upp och ner, fel förklaras som rätt och dåligt som bra. Och det verkar som om fler och fler människor går under på grund av dessa bedrägerier. Älskade människor: Det är inte som det verkar!

VERKLIGHETEN ÄR SOM FÖLJER:

  • Uppvaknandet fortsätter. Och det som händer är detta – under ytan och bakom det synliga – återfår fler och fler människor sin ursprungliga kraft. Denna process har pågått under de senaste decennierna, och fortsätter att göra det nu, tyst och obemärkt för ”allmänheten”. Denna diskretion är bästa skyddet mot negativa influenser. Så dessa människor är kloka som slutför sin egen omvandling i hemlighet, tills de fullt uppväckta ”offentliggör det”.
  • Planeten jorden håller på att rekonstrueras. Det betyder att galaktiska styrkor av ljus, och Gud själv, sätter tillbaka förlorade bitar av Moder Jord, och återställer den ursprungliga skapelsens ordning. Detta är en kosmisk process av healing, som ägnas mycket uppmärksamhet.
  • De mörka ledarna på jorden förlorar sitt inflytande. Det är det faktumet som tvingar dem att ta till stora, och ofta skrämmande åtgärder. Allt eftersom dagen de ska bytas ut närmar sig, blir deras vilja starkare av att lämna en ”bränd jord” efter sig. Det är därför det för allt för många, verkar som om inget händer, eller blir värre. Det får dem att ge upp och lämna vägen av transformation.

Tiden som kommer framöver, blir varje individ uppmanad att expandera sin medvetenhet bortom det som är synbart, till rum-tid.

Otillfredsställelse, disharmoni och otålighet måste försvinna från era hjärtan, för att göra livet här och nu möjligt.

Tidlöst varande är verkligheten, inte korsetten av tid som ni känner er instängda i på detta plan. Denna korsett kan lossas genom att öka er medvetenhet, och kan tas bort genom att ni får ett helhetsperspektiv på sakernas natur.

Det är därför som en ökad och expanderande medvetenhet är av största vikt – det måste påpekas om och om igen.

  • Det avgörande är vad som händer inom er, inte vad som händer i omvärlden.
  • Det viktiga är vad ni kan ge till mänskligheten, inte vad ni förväntar er att världen ska ge er själva.
  • Och det är viktigt att ni med er medvetenhet ser igenom den illusion som rum-tiden skapar i ert sinne, och tolkar det på rätt sätt.

FRIGÖRANDET AV KRISTUSMEDVETENHETEN

Medan ni främjar ert eget uppvaknande så gott ni kan, har en ny egenskap av tid anlänt. De som drabbades av otålighet och vars förväntningar blev en besvikelse, kan nu sträcka på sig. Denna egenskap av tiden frigör ny energi för upplysning, och vissa av de hinder som var för stora tidigare, kan nu övervinnas.

Frigörandet av energin i Kristusmedvetenheten, utgör det största stödet nu, för att ta de nödvändiga stegen till uppvaknande. Mänskliga hjärtan öppnas för ovillkorlig kärlek, och medvetenheten får en klar och obehindrad syn på livet, här och nu.

Så jag bjuder in er, som sitter där trötta vid vägkanten, och inte vill ta på er era vandringsskor igen, eftersom ni blivit för utmattade av vägen och livet, för att kalla på det gudomliga ljuset ännu en gång.

Nya och kraftfulla egenskaper av ljus – energifält av livet som direkt korresponderar till människans DNA – har kommit och vävs fortfarande in i jordens magnetiska rutnät. Detta skapar en perfekt miljö för alla fortsatta transformationsprocesser, och är lämpliga för total healing av det mänskliga hjärtat.

Tiden har kommit när tiden förlorar sin betydelse. Människor vaknar upp på sätt som nästan varit omöjligt fram till nu.

Ni styrs inte längre av tiden, utan tiden styrs av ert medvetande.

Medan tiden på jorden verkar passera precis som tidigare, ombesörjer er inre klocka en ny rytm: en oändlig tidlös verklighet på jorden.

Jag är MÄSTARE KRISTUS

Jag är människa och ande, ljus och kärlek.

JAG ÄR DU.

Översättning: Margareta Jonåker

st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-20 13:09 #9 av: Hukanson

Sananda

Onsdag 7 februari 2018

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag är här idag för att prata lite om den kommande världen. Den värld som ni lämnar känner ni väl till, den har levt ut sig själv kan man säga. Den ljusare värld ni är på väg till är mycket lättare till form och sinne. Det ni tänker och känner, det manifesterar ni. Det kan gå fort från tanke till manifestation så det första man behöver göra är att kunna kontrollera sina tankar och känslor. De hör ihop tanken och känslan, de påverkar varandra på ett subtilt sätt. Det här, kan vara bra att träna på nu – att träna på att använda era tankar och känslor på ett positivt sätt. Om tvivel och missmod kommer in så försök att vända det till något positivt. Tankens kraft är stor och det är möjligt att påverka den, den påverkar i sin tur känslan och genast känner du ett hopp av tillit och ditt humör skiftar. Ni kan alla känna igen detta. Det kan vara så att någon annan har fått dig på gott humör igen, vars energi har påverkat dig till att känna dig mer hoppfull och positiv. Det här kan givetvis fungera åt andra hållet också. Någon annans negativa energi kan påverka din egen optimism så att den falnar av och du känner dig plötsligt olustig till mods. Det är viktigt nu att du tar ansvar för dina egna tankar och känslor. Om du har kontroll över dina tankar och känslor så kan ingen och ingenting påverka dig för du är chef i ditt eget hus. Det är då livet kan vara som det är. Du är ändå segraren i ditt eget liv. Du kan då visionera det bästa för dig och det kommer att infinna sig för du är mästaren i ditt hus. När du mår bra i ditt liv så kan du visionera för dina vänner, din stad, ditt land, ja vad du vill och det kan bli så. Det kan bli lite svårare ju fler människor som är inblandade om de inte befinner sig på samma nivå som du själv, men inget är dock omöjligt och du påverkar andra på ett positivt sätt. Alla vill ju ha ett bättre liv för sig själva och sin familj, ja även för sitt folk och för sitt land. Sedan är steget inte så långt till andra människor och länder. Det blir en dominoeffekt och den sker överallt men den startar alltid med dig själv. Det är din medvetenhet, din förmåga att kontrollera dina egna tankar och känslor som ger resultat, först i det lilla sedan i det stora.

Se på livet med kärlek och låt kärleken bygga ett starkt bo i ert inre. Det är kärleken som alltid är svaret på allt som ni företar er i livet. Det är kärleken som gör era tankar positiva, ni ser möjligheterna i stället för problemen. Kärleken binder allt samman, den binder samman er till en enhet, en enhet som finns både inom och utom er. Kärleken tar fram det vackra, sanna och ärliga i er, den är det dyrbaraste ni har. Vårda kärleken i ert inre och ni kommer att bli rikt belönade, ty kärleken är livet, det vackra gränslösa livet som ger allt och har allt som ni någonsin har drömt om. Det är er skatt, er heliga graal. Den har alltid funnits och kommer alltid att finnas i er. Det är därför ni alltid och överallt hör att ni ska söka inom er själva. Er skatt er heliga graal finns inom er, ni kan inte hitta den utanför er själva. Allt ni behöver finns inom er. Ni är själva det ni söker. Ni är dyrbara pärlor i himlen, de pärlor som Gud sände ned för att verka på Jorden. Ha tillit till er själva kära bröder och systrar. Ni har allt ni behöver, verktygen finns där redan för er att använda er av. Använd dem i kärlek och ni har ert nya hem i kärlek.

Jag strör rosenblad av kärlek på den väg jag nu vandrar tillsammans med Er.

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.