2018-01-25 00:07 #0 av: [Hukanson]

Skaparen och Himmelens Konung har bestämt att människorna på jorden måste renas från sina låga mörka energier som gör det svårt, kanske omöjliggör, att följa med i Uppstigningen i Ljuset. Vågor av eldenergi kommer till oss under nattens sömn men även på dagen för att transformera oss och åstadkomma att vi rensar ut våra orenheter. Detta är något att vara djupt tacksam för. Vi kommer att uppleva att vi under en tid kanske svettas mer och tycker vi är ovanligt varma men detta är mycket bra för det behövs värma för att transformera hårda mörka blockeringar. 

Kanske vi undrar hur vi borde ha levt för att slippa detta? Svaret är naturligtvis att vara mer samstämd med Guds kärlek och frivilligt söka Ljuset genom bön, meditation och läsning av skrifter och kanaliseringar.