Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Ärkeängel Mikael (Michael)

ÄÄ Mikaels Budskap 2017-4

2017-11-21 23:22 #0 av: Hukanson

Att helt inse att vi alla människor bär på en gnista av liv och ljus : kärlek - är att börja förstå vad Enheten innebär. Den eviga enhet är vi - skapelsen.  Vår Källa och vårt Ursprung har satt oss på den här planeten - givit oss den här planeten som vårt hem och vår identitet. Skaparen älskar oss ovillkorligt för att vi är för evigt en del av Skaparen som upplever oss som en del av sig själv och givit oss arbetet som en spegling av Skaparens egenskap.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-11-21 23:22 #1 av: Hukanson

Ärkeängeln Mikael via Ailia Mira

20 oktober 2017

Hälsningar mina Kära.

Och så börjar vi. Vi börjar, och vi älskar ögonblicket när Ailia känner igen flödet av energi som kommer in i hennes uppmärksamhet. Vi älskar det ögonblicket, och vi älskar när hon låter översättningen börja, när hon får energin att bli artikulerad. Det är egentligen en metafor för detta som vi talar om, att ni ska låta flödet av er inre verklighet bli till personlig handling. Så idag vill vi tala om er förmåga att tillåta något som är verkligt spektakulärt komma fram, att tillåta storhet. Er storhet. Den storhet som är ni.

Vi vill tala om att ni ska tillåta er storhet komma fram. Hur känner ni för det? Hur känns det när vi säger så?

Den djupaste avsikten med ert förkroppsligande är att ni fullt ut är ni, och ni har en medfödd storhet. Vet ni om det? Hur känner ni angående det? Hur stämmer det med er? Hur svarar ni på det?

Från vår synvinkel ser vi att de flesta inte alls är bekväma med sin storhet, och för att ni ska tillåta ert fulla jag flöda fritt så måste ni titta på er relation till att betrakta er själva som en riktig storhet, så vi börjar idag med att tala om detta.

Låt oss börja med att säga att ni kommer från den Enhet som är. Ut ur detta gränslösa, enorma, lysande medvetande flödar energi till den specifika form och funktion som är ni, det ni tänker på som er själar, era högre själv, och den form och funktion som ni är har en särskild typ av syfte, och det syftet är uppfyllelsen av er.

Ni kan leva era liv på sätt som är exceptionella och briljanta, och att göra det är bara en fråga om att tillåta. Ni behöver inte skapa er storhet, för den ÄR.

Även om ni agerar för att få fram de former som visar på vilket sätt er storhet uttrycks i denna värld, så är det inte samma sak som att skapa värdet av er varelse eller storheten i sig, det är helt enkelt den ni redan i sanning är.

När ni, de flesta av er, tänker på äventyren av att uttrycka den storhet som ni i sanning är, tänker och känner ni angående detta att, för att nå storhet, måste ni först förbättra er själva. De flesta av er tänker egentligen inte redan på er själva som någon storhet.

Här finns föreställningen om att ni kanske kan bli en storhet, men först måste ni göra er själva bättre. Först måste ni jobba på er själva. Först måste ni fixa till er själva eller lära er mer eller bli bättre på något eller försöka hårdare, alla möjliga ideer om att, på något sätt, den ni är just här, just nu, har medfödda brister, inte duger till att kallas för en storhet, vilket inte är sant. Så idag talar vi till er om er förmåga, och vi vill peka på hur ni kan låta er egen storhet, det naturliga i er egen storhet, flöda.

Hela skapelsen flödar genom er, formad och informerad av det unika i den energistruktur som ni tänker på som er själs själv. Den energistruktur som är ni har specifika benägenheter … som ni kanske tänker på som funktioner, och ni behöver inte fundera ut dessa.

Många människor går genom livet och tänker att innan de kan bli det de kan bli, måste de ta reda på vilket deras syfte är. De flesta vill veta sitt syfte. Många vill att någon talar om för dem vilka de är.

Vi vill att ni ska betänka att ni inte behöver gå genom detta. Ni behöver inte veta innan ni uttrycker er, det är det enda sättet ni uttrycker er på när ni är i överensstämmelse med er varelses fullhet. Det bara händer.

Ni behöver inte någon nedskriven definition på ert syfte för att kunna uttrycka den storhet som är ni är. Det är mycket enkelt att uttrycka den storhet ni är, och det roliga sättet att göra det är att ära er önskan.

Er önskan är Skapelse som söker uttrycka sig genom er. När ni tillåter era önskningar, tillåter ni de specifika funktioner och möjligheter som ni är här för att uttrycka. Den väg som ni kanske kan tänka er att bidra med i er värld och uppfylla ert syfte, och uttrycka er storhet, är att flöda. Ni tillåter den att uttryckas och flöda in i denna sfär när ni ärar er önskan.

När ni omfamnar det ni önskar och går med det, låter ni er själva bli uppfyllda, och ni låter andra välsignas med det fullare vetandet hos Allt-Som-Är, vilket inträffar genom det specifika uppfyllandet av er.

Ni är medfödda storheter. Storheter! Inte bara bra, stora!

Ni är stora och ni är värdiga denna storhet, och var och en av er är verkligen sensationell. Exceptionell. Jag kan vara naturlig, ni kan känna att ni med lätthet är kapabla till vad ni kan känna är verkligt stora saker, om ni lär känna er själva på det här sättet.

De flesta av er har faktiskt redan utfört verkligt stora saker, ändå tar ni er tid att förverkliga de saker som förminskar er, och ser på det ni inte har gjort hellre än att fokusera på alla de generösa sätt av varande ni uttrycker och delar.

De flesta människor är fokuserade på och tittar på gapet mellan där ni är och där ni vill vara, och förstorar allt detta. Bibehåller detta. Gör det gapet verkligare än de saker som känns bra, de saker som flödar lätt och naturligt. Idag ber vi er att sluta med det.

Tänk om ni skulle sluta med det?

Tänk om ni skulle ge upp behovet att förminska er själva? Tänk om ni skulle besluta,” Jag kommer inte längre att se ner på mig själv. Jag kommer inte längre att se på mig själv som mindre än.”

”Tänk om jag skulle tänka efter och börja leta bevis på att jag räcker till?”

Vi vill att ni ska inse att de saker som dyker upp i era liv, saker ni tror är bevis för att ni inte räcker till, eller att ni ännu inte är värdiga, eller ännu inte tillräckligt bra … de är inte bevis för att ni inte räcker till. De är manifestationerna av er tro på att ni inte räcker till.

Så om ni skulle börja leta efter alla de sätt på vilka ni är verkligt fantastiska, kommer bevisen på att ni är fantastiska att öppnas upp och öka, för ni förverkligar det som är verkligt och viktigt i ert liv genom att investera er energi i det. Om ni vill se mer av er egen storhet, ge mer uppmärksamhet åt er själva och det ni gör bra, och ni kan också fundera på att kasta ett stort nät över de sätt som ni fungerar på, sätt som kanske är värda er uppmärksamhet, uppskattning och firande.

Tänk om ni, precis nu, beslutade er för att ta oss på vårt ord och försöker upptäcka er storhet? Börja med att se på, ”Vad är det jag gör så lysande? När är jag så naturlig och allt är enkelt? När känner jag mig bekväm?”

”När är det jag följer min håg och låter mig själv flöda?” Det är en ännu lättare väg att upptäcka er själva. ”Tänk om jag skulle tillåta mig själv att fokusera på att omfamna mina önskningar, och då veta att, när jag uppfyller mina önskningar, låter jag min storhet skina?” Det är det lättaste sättet att göra det. På det sättet behöver ni inte tänka på det – eller som ni benägna till – tänka för mycket på det! Ni behöver inte skapa ett namn för det. Ni behöver inga etiketter. Ni behöver inte skriva ned en uppdragsutsaga. Ni vet bara, ”När jag känner välbefinnande och är i flödet och är närvarande och mår bra, då är jag med klarhet den jag verkligen är och den jag verkligen är, är bara fantastisk och det kan jag lita på.” Vad sägs om det?

Om ni omfamnar det som tilltalar er och låter det flöda, och sätter er själva i ett tillstånd av förväntan på det, låter det bli så och njuter av nöjet och insikten att det ni vill ha och föredrar får ni, när ni tror på att ni får det, och då når ni storhet. Ni kommer att nå storhet. Ni kommer att bli stora på sätt som bara ni kan bli stora på, och ni kan få detta att hända fullt ut och bli mer medvetna om det, så snart ni vägrar fortsätta med begränsande tankar om er själva.

Tänk om ni skulle ge upp behovet att begränsa eller förminska hur magnifika ni är? Tänk om ni skulle ge upp tanken om att ifall ni är verkligt framgångsrika så känner sig andra människor mindre värda? Tänk om ni skulle ge upp tanken om att ni måste förtjäna det? Tänk om ni skulle ge upp tanken om att ni, för att få det ni vill ha, måste lida och arbeta hårt? Tänk om ni skulle vägra att investera ert tänkande i den sortens tankar?

Tänk om ni började fundera, ”Att få det jag vill ha är lätt och naturligt, och det är när jag försöker för mycket och kämpar och lider som jag faktiskt försvårar att få det jag vill ha.” Hur skulle det vara?

Tänk om ni gav upp tanken på att något är för bra för er? Vi menar för det ni som ni redan naturligen i er själva är. Tänk om ni började tänka, ”Jag är värdig och förtjänar allt jag önskar”, hur skulle det kännas om ni ristade den tanken i sten i er medvetenhet – så att den tanken känns som fakta.

Då skulle livet förändras, och det snabbt.

Om ni skulle förverkliga vetandet att ni är värdiga och förtjänar allt ni önskar er. Om ni med er uppmärksamhet förverkligade idéen om att allt ni önskar er är er version av det bästa livet har att erbjuda, och inse – ni kommer hela tiden till klarhet om det, om ni tillåter er själva att slappna av i vetandet att, ”baserat på mig och den jag är, det jag tycker det bästa i livet har att erbjuda, det dyker upp som mina önskningar”.

Om ni skulle låta er själva öva på att det känns bra med sådana saker, och öva på att må bra när ni tänker sådana tankar, och njuter av nöjen som ni föredrar, och tror på att ni kan få det ni föredrar, att ni förtjänar det, och att det flödar till er då det matchar er, då skulle era känslor skifta. Ni skulle känna er nöjda med er själva och med livet.

Ni skulle få en känsla av att livet blir lättare. Ni skulle känna er upplyfta. Ni skulle känna upprymdhet och förstås, i den känslan vet ni att ni omskapar livet så som ni känner det. Er känsla indikerar alltid vilken grad av orientering ni är i med allt som ni blivit.

Skapelsen svarar alltid på det som ni förverkligar genom att investera er uppmärksamhet på. Det ni investerar er uppmärksamhet på dyker alltid upp, oavsett vad det är!

Det spelar ingen roll om det är något ni gillar eller ogillar, inte heller om det är en förvrängning eller begränsad bild av vem ni är, eller om det är den riktiga tydliga förståelsen. Oavsett om ni investerar er uppmärksamhet på det nu eller senare, allt som ni investerar er uppmärksamhet på gör ni mer av i världen och i er upplevelse av världen, så varför inte göra mer, tänka mer på er inneboende storhet, och andras storhet?

Varför inte börja tänka på alla som gudomliga och kapabla … och kapabla att lära sig hur detta görs? Varför inte visa upp detta genom att investera i tankarna som bemyndigar er att flöda och skina?

Tänk om ni lät er själva tänka på ert liv som något ni främjar? Att ni är här som ett fordon för hela Skapelsen för att uttrycka er som ni?

Tänk om ni uppmärksammade och brydde er så mycket om hur ni känner, vetande vad era känslor betyder, och brydde er så mycket om dem att ni verkligen lärde er hur ni ska låta hela Skapelsen tydligt uttrycka sig genom er? Utan att värdera det, utan att tänka, ”jag måste arbeta hårdare eller bli bättre”. Fokusera bara på hur ni mår, vet att när ni mår bra, låter ni det flöda.

Ser ni inte hur bra det skulle kunna bli, hur uppfyllande det kan bli! Och lita på oss när vi säger hur stora ni verkligen är och hur stor er upplevelse av att vara ni kan vara! Ni skulle kunna leva livet i ett utsökt tillstånd av uppfyllelse, nöjda och njutande av allt och alla andra. I detta orienterade tillstånd blir ni ovillkorliga. När ni fokuserar på ert flöde och bemyndigar det, genom att låta er själva vara den ni är, blir ni ovillkorligt expansiva, uttrycksfulla, i överflöd och fria! Och ni vibrerar det till alla ni möter. Tänk er detta.

Ni har kapacitet att bidra så mycket mer till denna vackra planet, genom att vara den ni är! Att vara lyckliga, tillåta mer och ha höga tankar om er själva är hur ni får det att ske. Det är inte hårt arbete. Det är inte försöka mer. Det är inte att göra er själva bättre. Det är enkelt bemyndigande av er orientering, att låta er själva flöda.

Så, vad sägs om att börja precis här, precis nu, med att ära er själva, vetande att storhet är naturligt och enkelt, och att ni är fullständigt förtjänta av den upplevelsen?

Och mer, ur den synvinkeln, att tänka dessa saker, att öva dessa tankar tills de känns normala och naturliga och verkliga och lätta och roliga för er, kännande den djupa känslan av naturlighet i er egen storhet, i er egen exceptionella skönhet, i er egen unikhet … när ni ser ur den synvinkeln är ni fullständigt synkrona med allt som ni blivit och detta, kära ni, är också hur vi betraktar er.

Vi är fullständiga.

Copyright © 2009-2017, Ailia Mira | Expect Wonderful by Ailia Mira. All rights reserved

Översättning: Markku Pärssinen


Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-11-21 23:24 #2 av: Hukanson

Ärkeängel Mikael

via Celia Fenn

Initieringen med Tre Portaler, Tidskapselns Uppvaknande

och Ni stiger in till ert Nya Själsuppdrag

27 oktober, 2017

Älskade Ljusfamilj!

Alla Skiften och Transformationer på er Jord fortsätter att accelerera. Stor förvirring och osäkerhet råder i och med att de gamla systemen börjar vackla och bryts ner och de nya börjar framträda och blir manifesterade. Vid det här laget förefaller kollapsandet av det gamla vara mer uppenbart än framträdandet av det nya, men var försäkrade om att den Nya Jorden tilltar i styrka när den blir manifesterad.

Vid den här tiden går ni igenom vad vi kallar en Initiering med Tre Portaler och en Initiering till ert Förhöjda Högre Själs-Uppdrag i 11/11 Portalen den 11 november.

Den första av dessa Stjärn-Portaler var 10/10 den 10 oktober. Denna första portal var aktiveringen till nya begynnelser. Många av er kände det som om ni inte längre var bekväma i den gamla verkligheten och längtade efter att den Nya Verkligheten skulle manifesteras. Detta intensiva obehag och denna längtan efter det nya var en indikering på att er Själ befann sig i processen för Initieringen med de Tre Portalerna.

Den andra Portalen den 11 november är 11/11 – Portalen och den är den Initieringsportal inom vilken er Själ accepterar och börjar uttrycka sitt nya eller Förhöjda Själsuppdrag på Jorden. Detta är en betydelsefull initiering inom vilken djupa nivåer av ”gamla” inpräntningar, övertygelser och begränsningar äntligen kan släppas, samt låter er fullständigt omfamna er Nya Verklighet och er nya varseblivning om er själva och ert själsuppdrag i den Nya Verkligheten.

Den Tredje Portalen infaller den 12 december, 12/12, där ni får kraften att börja manifestera ert liv i enlighet med ert nya uppdrag och inom den Nya Jordens holografiska rutnät. Vid denna tid är ni fria från alla gamla uppfattningar och länkar till det förflutna, samt redo att omfamna gåvorna i den Nya Jordens Framtida Tidslinje, i och med att de blir manifesterade i det nuvarande ögonblicket. Ni blir mer medvetna om hur dessa gåvor visar sig för er i egenskap av möjligheter och idéer, och ni börjar handla utifrån dem när ni skapar er nya verklighet utan oro eller rädsla.

Dessa tre portaler når sin höjdpunkt och fullbordan vid tiden för december-Solståndet den 21 december 2017. Vid denna tid, Älskade Ni, kommer ni att förmå föra de energier som växer fram till en balans med det Gudomliga Ljuset och de kraftfulla Galaktiska Ljuskoder som uppstår från det Galaktiska Centrat när det vi denna tid kommer i linje med Jorden.

Det kommer verkligen att vara en tid för firande och glädje när ni går vidare i skapelsens spiral på en högre och djupare och mer genomgripande nivå.

Tidskapselns Uppvaknande

Älskade Ljusfamilj, det råder en mycket kraftfull och underbar energi som rör sig över er planet med Ljuset från det Innersta (Diamond Light) just nu. Det är en gåva som kommer till er från en framtid när det Galaktiska medvetandet helt och hållet är förankrat på Jorden och visdomen med Tids-Resande och Tids-Skapande fullständigt kan förstås.

Visualisera, ifall ni vill, ett möte med det Planetariska Rådet av The Elders i denna framtid. När de ser över kampen och lidandet inom det tidiga 2000-talets samhälle, bestämmer de sig för att sända ut ett Team av högt utvecklade andliga ljuskrigare för att hjälpa till med att accelerera och underlätta Uppstignings- och Transformationsprocessen. Men de är medvetna om att det enda sätt på vilket ett sådant ingripande kan uppnås är genom att låta dessa avancerade själar inkarnera i fysiska kroppar inom denna Tidslinje för att bli en del av dess manifesterande och skapande.

Så, Älskade Ni, alltsedan 2012, bland Diamant-Barnen som har inkarnerat på Jorden, finns ett Team av högtstående Galaktiska själar vilkas syfte är att vara ”Tidskapseln för Uppvaknandet”. De existerar på bägge platserna samtidigt, som barn inom denna verklighet och som vuxna inom den framtida verkligheten. De vistas under en kort tid i ett ”tillstånd av förlängd sömn eller dröm” när de kommer för att leva ut en livstid inom er era, för att tillföra till skiftet och det stora uppvaknandet, helt enkelt genom att vara vilka de är och överföra sin avancerade Energi-Signatur till det Kollektiva Medvetandet på Jorden. Deras upplevelse inom er Tidslinje har längden av en dröm inom deras (framtida) hem, eftersom trollkarlarna i den eran känner till teknikerna gällande kompression och expansion. De är inte här för att göra något annat än att tillföra en hög frekvens av Galaktisk energi till den tidslinje som håller på att födas fram.

I och med att alltfler av dem kommer in i en fysisk inkarnation, höjer deras kraftfulla Galaktiska Själs-Signaturer frekvensen på Jorden. De är levande förkroppsliganden från en framtida energi som har placerats på Jorden för att verka som en aktivering i den pågående Uppvaknande- och Transformationsprocessen.

Deras närvaro, när den tilltar i styrka, accelererar Uppvakandeprocessen på Jorden. Under denna period efter Lejonportalen och Solförmörkelsen i augusti 2017, har det förekommit en enormt stor uppvaknandeprocess som producerar en större våg av uppvaknande än vad som tidigare har upplevts på Jorden. Det är denna våg av uppvaknande som kommer att fortgå in i 2018.

Denna ökning av nyligen uppvaknande själar kommer även att behöva en ökning av dem som är redo att verka som guider, lärare och vägvisare för dessa. Detta innebär att många av er blir kallade till att släppa det förflutna och göra er redo för nya eller förhöjda Själs-Uppdrag, att vägleda de nyligen uppvaknade själarna till den Nya Verkligheten på Jorden.

Att stiga in i ert Nya eller Förhöjda Själs-Uppdrag inom den Nya Jordens Verklighet.

För alla er som i flera år har varit Ljusarbetare, Healers och Lärare, har det nyligen varit en period av förvirring, där ni kände er osäkra på vad ni höll på med. Eller så har ni upplevt problem med hälsan vilka föreföll hålla er tillbaka och få er att stanna upp för att vila, snarare än att arbeta fastän det verkade finnas mycket att göra.

Detta är en indikering på att er själ uppmanar er att sluta, samt att ”lägga ner era verktyg” medan ni går igenom vad som kan kallas en period av ”ny-orientering” som får er i linje med den nya riktningen i ert själsuppdrag för den nya tiden.

Dessa nya uppdrag kräver nya uppfattningar gällande självet, hur man ska manifestera och skapa och hur man ska heala och harmonisera sig inom de nya energierna. Ni kan helt enkelt inte hålla på med samma saker som ni gjorde inom den gamla energin. Älskade Ni, i det förflutna var era energier fokuserade på övergång och uppvaknande, samt hur man skulle arbeta med uppvaknandet och hur man ska hantera traumat när människor vaknar upp. Men nu finns det tillräckligt många på planeten som har vaknat upp, för att man ska kunna möjliggöra skapandet av en Modellbeskrivning för ett accelererande av denna process.

Nu finns behovet att skapa en Modellbeskrivning för att hjälpa dem som har vaknat upp till den Nya Jordens Medvetande. För att kunna göra detta, måste ni själva vara en del av skapandet av denna Modellbeskrivning. Ni måste leva inom den Nya Jordens Medvetande och med medvetandet om er roll i egenskap av en pionjär inom det Nya. Ni måste ha tagit er bortom dualitet och offermedvetande och ni måste skapa ett bemäktigande liv som även bemäktigar andra.

När ni når denna plats eller detta utrymme av harmoni med Högre Medvetande och er Själ, ställer ni er helt naturligt i linje med ert förhöjda nya Själs-Uppdrag. Ni behöver inte pusha eller leta efter det. Tidvis är vad som mest behövs, helt enkelt att vila och stilla er, så att ni kan höra själens kallelser, genom intuition och synkronicitet.

När denna förbindelse har upprättats, har ni ett av två alternativ: antingen Det Förhöjda Själs-Uppdraget där ert tidigare Själs-Uppdrag eller arbete blir förhöjt genom nya insikter och nya direktiv, eller så får ni ett helt nytt Själs-Uppdrag. I fallet med ett Förhöjt Själs-Uppdrag fortsätter ni arbeta med den visdom som ni har fått under årens lopp, men ni blir medvetna om nya uppfattningar och nya infallsvinklar som är nödvändiga för denna nya period.

Å andra sidan, kan ni också känna behovet att helt och hållet stiga åt sidan från det förflutna och omfamna något helt nytt och något som på bättre sätt uttrycker er känsla av vilka ni just nu är. Detta blir den process som leder er till ett helt nytt Själs-Uppdrag, som i högre grad är i linje med den Nya Verklighetens behov och uttryck. I detta fall kan ni känna er dragna till ett sätt att leva som är mer kreativt och alltmer förenat med Jorden och som bättre uttrycker vilka ni just nu är.

Ifall ni önskar veta mer om dessa energier och hur ni ska få tillgång till ert nya själs-uppdrag, vänligen anslut er till vår Online webinar-serie ”The Triple Gateway Initiation of 2017”. Ni blir guidade igenom Portalerna och Initieringarna av Celia Fenn och Ärkeängel Mikael, tillsammans med en Planetarisk grupp med uppvaknade varelser.

För ytterligare information och för att anmäla er, vänligen klicka here.

Archangel Michael via Celia Fenn, October 27th, 2017 – Sananda

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-11-21 23:33 #3 av: Hukanson

ÄÄM: Hälsningar, jag är Mikael, Ärkeängel av Fred, Krigare av Kärlek, bringare av nyheter. Och även ibland, historiker. Och är det inte ett intressant begrepp. För det finns en tendens på planeten och på andra platser, att tänka på historien som en inspelning, en simulering och ett sammandrag av vad som varit tidigare. Men i Moderns oändliga hav av tid, är det helt enkelt ett erkännande och en inspelning av det som har varit. Och av det ni anser vara dåtid, nutid och framtid.

Nu är jag inte här idag för att tala om tidens flytande tillstånd. Himlen vet och Modern vet verkligen, att vi har pratat om det här en hel del. Men det är viktigt när ni tänker, och jag lägger betoningen på tänker, på det som har passerat. Glöm inte. Tveka inte att beakta och att integrera det som nu sker. Det ni skapar, assimilerar och frambringar, skapar ni i termer av er framtida historia..

Eftersom den baseras på handlingarna, besluten och sanningen om vilka ni är just nu, i denna tid och genom all tid. Älskade änglar, healare, lärare, vägvisare, vägfinnare, pelare, grindvaktare, det finns så många olika titlar, olika sätt för oss att når ut till er, av att tilltala er än det ni tänker och anser er själva vara. Och på så många sätt, är ni så mycket mer.

Och det kommer att ingå i det jag talar om idag. Men det ingår också, älskade ni, i ert eget uppvaknande, med ert eget anspråk. Av det ni väljer att uppleva, skapa och frambringa på denna planet.

Nu, så stämmer det att ni fortsätter att bevittna, observera och inte deltar i det som många har valt att skapa och föra fram, som består av kaos, kalabalik, krig eller att skada. Men döm inte, för även de här upplevelserna, det här tillståndet av tumult och kaos, leder till att föra fram det oundvikliga – ja, söta änglar, även för de av er som deltar i dramakursen. (1) Det är oundvikligt att inte se det som kommer fram på er älskade planet, inom era hjärtan och inom ert kollektiva samhälle. Det finns i blickfånget.

Så när jag säger detta till er, föreslår jag inte på något sätt, att ni ska delta eller engagera er i den striden. Det gör jag inte. Men var medvetna om det på något område, det spelar ingen roll vilket, för de är verkligen alla lika dana. Det gör er uppmärksamma.

Under åren, tusentals år, har vi fört fram saker för er att uppmärksamma. Men låt oss antyda att vi under den senaste tiden har diskuterat och har kommit fram med mycket för er att uppmärksamma – ja, för var och en av er som hör det här meddelandet, ikväll, imorgon, eller hörde igår. Det spelar ingen roll, eftersom ni har fått starttillstånd. Inte bara verktygen, utan faktorerna för starten, anpassningarna, vibrationella justeringar som höjer frekvensen. Allt detta har varit en del av förberedelserna, integreringen i där ni är, söta änglar, precis nu.

Nu kommer vi att diskutera en del av detta idag, och under resten av tiden. Resten av tiden, kan ni föreställa er det? Men, söta Ljusängel, kära Steve, ni har väntat i veckor på detta. Var vill ni börja?

SB: Tja, under några av de här veckorna har läsarna skrivit in och ställt några frågor om aktuella händelser. Lord, vill du att jag ställer dessa frågor nu, eller vänta tills slutet av programmet?

ÄÄM: Du kan ställa dem nu. Det är ett sätt att börja eftersom, som vi har sagt, det är mycket som kommer fram på er planet. Vi kommer att svara på några, och några kanske vi skjuter fram. Så, låt oss börja.

SB: Okej Lord. Nå, jag tror att den första frågan är: Var någon HAARP-anläggning inblandad i orkanerna, som uppstod under de senaste månaderna?

ÄÄM: Svaret är nej.

SB: Jag minns att jag ställde denna fråga för ett tag sedan, och du sa nej. Och jag antog att min fråga omfattade alla fall med HAARP-inblandning.

Sedan dess har en läsare skrivit in och sagt: ”Nej nej, det finns en HAARP på en ubåt. Det finns HAARP på andra ställen än i Alaska. Det finns HAARP i underjordiska baser. ”Stämmer något av detta, Lord? Är några HAARP-anläggningar i drift?

ÄÄM: Låt oss säga så här: Överrider eller leder HAARP vägen i besluten som Gaia, tillsammans med den Gudomliga Modern tar, när det gäller att skifta, rensa och föra fram de mycket falska rutnäten som vi har pratat om? Svaret är nej. Gaia har åstadkommit mycket av detta ni anser som fysiskt kaos.

Låt oss berätta, och bara för en stund ta oss till en djupare nivå av det här, eftersom det relaterar till dessa falska rutnät. Finns det energier från HAARP närvarande på planeten, av det vi skulle säga i mindre mängder? Svaret är ja. Överrider, stör eller orsakar det dessa förödelser? Svaret är nej.

Men det som är sant i denna fråga är att jag beundrar, och bjuder in de som ställer frågorna, för det ni tar upp är väldigt viktigt, eftersom ni letar efter något yttre att lägga skulden på. För att ni ska kunna hänga upp det på en yttre faktor, så att ni kan säga: ”Den onda personen, den onda gruppen, den onda individen är ansvarig för förödelsen.” Och det, söta ni, är fortfarande en del av resterna i dessa falska rutnät – fel, skuld, skam, ilska – allt detta är delar av det.

Och, vad det gör är att det minskar er egen känsla av kraft, er egen känsla av förvaltarskap, er egen känsla av Gudomlig auktoritet, eftersom det finns en yttre fiende ni projicerat på. Där finns också övertygelsen som är förankrad i känslan av straff. Mycket av detta är till och med arketypiskt, och går tillbaka till översvämningarna och planetens förstörelse, genom synder, genom felaktigheter, genom vilseledning.

Det är inte det, det här handlar om. Handlar det om omdirigering? Absolut. Handlar det om att rensa? Absolut. Handlar det om att Gaia och Modern själv betonar att ni och vi är i ett heligt partnerskap, med den heliga Ärkeängeln Gaia, som frivilligt valde att bli den här planeten, där ni befinner er?

Revolterar hon i viss mån? Svaret är ja, och visar hon mycket tydligt exempel på mänskligt avfall dåligt uppförande och vilseledning? Ja. Men vad är det som verkligen kommer fram genom alla tragedier, vi kallar dem faktiskt så? Ja, vi känner till förnyelsen, återfödseln, återväxten och uppståndelsen. Men det är fortfarande väldigt sorgligt att det behövt ta så lång tid, för att kunna få det mänskliga kollektivets uppmärksamhet.

Men det bringar fram vänlighet, hänsyn, medkänsla och känslan av samhörighet och gemenskap. Så bokstavligen, askan av förstörelsen, de geggiga träsken av förstörelsen, återskapar känslan av samhällen där vi alla är i enighet, för att skapa Nova Jord.

Och medan vi ändå är inne på det här, vad kan vi då åstadkomma nu när allt har blivit rensopat? Vare sig det gäller Kalifornien, Puerto Rico eller Mogadishu – nu när allt sopats bort, vad ska vi skapa?

Och det är inte bara för att bygga dessa kristallstäder av ljus. Det är för att skapa gemenskap. Det är det som kommer att ske.

SB: Efter ditt svar finns det en del av mig som inte vill gå vidare med mina frågor, men läsare har bett om det och jag tror att de förväntar sig att jag frågar dig. Så bränderna Kalifornien – var det kabalen som medvetet satte igång dem?

ÄÄM: Nej, de var oavsiktliga och hade att göra med ett strömavbrott.

SB: Okej, men det finns teorier i omlopp om lasrar, skalära vapen, plasmavapen – men allt detta är alltså inte sant?

ÄÄM: Tillskriv inte dessa antagna fiender, mer kapacitet än de verkligen har.

Och glöm inte heller att era stjärnbröder och systrar finns på marken, många av dem finns dessutom i Kalifornien, på hela västkusten från norr om Vancouver och hela vägen neråt. Det är kraftigt befolkat. Er stjärnfamilj finns också ovanför, och svävar över Atlanten, över Stillahavsområdet, över Mexikanska golfen, överallt, och ingriper, överrider inte, men ingriper helt klart.

SB: Ingriper de i oljeutsläppet, Lord?

ÄÄM: Ja, Mexikanska Golfen är en viktig portal för stjärnflottorna, så därför måste den skyddas väldigt snabbt.

SB: Okej. Ger den Amerikanska regeringen någon egentlig hjälp till Puerto Ricos befolkning?

ÄÄM: Låt oss säga att det har varit en förbluffande brist på generositet. Nu pratar vi inte om kollektivet, Amerikanarna, eller den Gaianska befolkningen som på olika sätt har nått ut till de områden, som har förstörts på ett eller annat sätt.

Men det finns krafter i Förenta Staternas regering som inte gillar det och använder förevändningar för att utvidga biståndet. Svaret är ja.

SB: Nå, men är det säkert att bidra till alla välgörenhetsorganisationer som hjälper Puerto Rico? Jag tänker då särskilt på det Amerikanska Röda Korset. Eller blir de pengarna slussade till kabalen?

ÄÄM: Nej, det blir de inte. Problemet när du väljer det du kallar en välgörenhetsorganisation, gäller helt enkelt att pengarna, dina dollar, som du anser ska användas till praktiska saker, istället används för att driva en byråkrati.

Anta nu inte, och det här är viktigt när vi fortsätter att diskutera rekonstruktionen och byggandet av nya samhällen, Novas Samhällen och Nova Jord. Det finns vissa byråkratier som är stora, men kanske ohanterliga, men är också på grund av sin storlek kraftfulla. Så det behöver bli en bra balans.

Och Novas samhällen byggs inte på byråkratier som är ohanterliga. Och det inkluderar regeringen. Där finns det monoliter/stenstoder.

Och då menar jag inte bara Amerikas Förenta Stater. Regeringarna har i mångt och mycket blivit monoliter, och skulle så att säga, kunna använda sina resurser bättre någon annanstans. Och det är det vi ofta pratar om, när det gäller omstrukturering.

Men det är inte antingen eller. Det är inte svart eller vitt. Och det handlar verkligen inte om att riva ner, spränga bort eller avlägsna, utan att någon bra ersättning finns.

SB: Okej tack, Lord. Under orkanen Katrina hjälpte inte FEMA (Federal Emergency Management Agency) folket i New Orleans. Hjälper FEMA människor i Puerto Rico nu?

ÄÄM: Minimalt.

SB: Minimalt. Okej. Skjutningen i Las Vegas – utfördes den av flera skyttar?

ÄÄM: Nej, den utfördes av en individ, men säkert med – hur skulle ni säga – lite hjälp från vänner.

SB: Var det en ”falsk flagga” från Kabalen, eller bara någon som, så att säga, blivit galen?

ÄÄM: Det är inte så enkelt som att någon bara blivit galen. Det är någon som helt hamnat i avgrunden.

SB: Vad betyder det, Lord? Kan du berätta lite mer om det tack?

ÄÄM: Det är en individ som har blivit så besviken, så förtvivlad, att han valt att avlägsna sig från sig själv och ta sig till en plats av oigenkännlighet, inte bara i sitt själsliga utförande, utan från Moderns skapelse, plan och uppfattning, med det det innebär av att vara mänsklig och human.

Alla ni – alla ni, tänk på det här – i den här situationen med transformation som gåtts igenom, eller kommer att gås igenom, eller kommer att gås igenom vissa stunder, dagar eller veckor av själens mörka natt.

Och ni gör det i den avgrunden för att återupptäcka, inte bara ert ljus utan ”det ljuset” – det ljus som har fröets ljus som har blivit präglat, planterat och alltid finns närvarande i er. (2) Och ni i upptäckten, återupptäckten och återtändningen av det, vädjar om hjälpen som finns där för oss, då blir det som om ljuset återtänds och ni tar er från den mörka natten i själen, från avgrunden, tillbaka – inte dit där ni tidigare befann er, utan till ett högre plan och till en högre plats av verkligheten

Nu, är det på många sätt den hjärtöppning, tillsammans med tändningen, vilket gäller hela kollektivet i större eller mindre utsträckning. Och det kommer samtidigt att vara av en djupgående natur, men det besvarar inte frågan.

Vad händer när någon vandrar i avgrunden, och medvetet eller omedvetet, väljer att glömma att det finns ett ljus? Det som då händer, som i detta fall, är att man absorberar. Man blir som en svamp som tenderar att absorbera alla negativa tankar, alla övertygelser som man har brottats med. Och i det speciella ögonblicket blir det deras sanning. Det här är verkligen vad som menas med helvetet. Det är en mänsklig upplevelse, och det är det som hänt i det här fallet.

SB: Tack. Det finns en ny film som har kommit ut med namnet Geostorm, som handlar om ett ställe där satelliter orsakar vädermanipulering, eller vi kanske ska säga väderkrig. Är det ett försök att avleda uppmärksamheten från dessa chemtrails?

ÄÄM: Nej, det är – ja det avleder på ett sätt. Men ni vet att era stjärnbröder bevakar detta också. Vad det orsakar – tänk på det du och den här kanalen pratade om i början av denna show. Ni är i färd med att slutföra ett mycket långt kapitel i den mänskliga existensen, och på vissa sätt, när ni ser den här typen av filmer, det de gör är – oh, det finns många agendor i den här filmen. Tro inte att vi inte är medvetna om dem – men en av de ljusa punkterna kan vi säga, är att de visar er vilka manipulationer som är möjliga och vad som kan åstadkommas, och ja, ni har hjälp av både mästarna och er stjärnfamilj. Vi säger inte att det håller på att hända, men det är en väldigt viktig signal om vad som kan hända – precis som det gjorde på Atlantis.

Så, vad är det som inte framgår i riket från människans val, beslut och öppenhet?

SB: När du säger att det förekommer andra agendor i filmen, kan du namnge några av de andra agendorna?

ÄÄM: Ja, en av de starkaste agendorna är girighet: ”Låt oss tjäna lite pengar.” Sedan finns det artistagendor för de kreativa personer som har deltagit, och inte anser sig själva ha åstadkommit en mörk eller tung agenda. Dessa agendor finns.

Det finns en agenda för anställning som framkallar varningssignaler. Och så finns det andra som vill distrahera den mänskliga uppmärksamheten, från faktumet att ni faktiskt är en ras som kan skapa, för att i stället ge den kraften till skapelser av Science Fiction. Så det finns många agendor.

SB: Tack för den illustrationen för jag hade verkligen inte kunnat se dem själv.

Harvey Weinstein – kastas han till vargarna?

ÄÄM: Ja.

SB: För att ge massan någon – du vet, kasta något till massan så att den inte kommer att gå till människor som Clintons? Stämmer det?

ÄÄM: Nej.

SB: Nej. Okej. Hur kastas han till vargarna?

ÄÄM: Genom olika människor, och kom ihåg vad jag inledningsvis sa inför denna konversation, att det inte finns utrymme för personlig ilska, skuld, skam etc.

SB: Stämmer.

ÄÄM: Så vi tar bort den delen i ekvationen. Det finns många människor, och ni ser några som i sina själskontrakt och själsöverenskommelser har volonterat för Modern, som de delar de är, för att föra fram avvikelser, felsteg och vilseledanden, för att dessa saker ska komma i dagen.

Nu föreslår vi inte [att ni ska gör det], eller att det är vår eller er uppgift, att någonsin vara domare eller jury. Med detta sagt anser vi inte att denna person Weinstein, aldrig har gjort några felsteg, för det har funnits svåra sådana – tyvärr – svåra missförhållanden genom auktoritet, makt, kontroll etc.

Låt oss nu bara göra ett litet avsteg, för var och en av er känner i era hjärtan de tillfällen, där ni har blivit skrämda eller rädda, eller så känner ni att ni varit skrävliga eller haft makt, och använde den på ett sätt som inte var snällt, omtänksamt eller kärleksfullt.

Nu anser inte vi att ni har gjort det i samma grad. Men sådana handlingar, ja, sådana onda, avskyvärda handlingar, föds ur känslor av separation, isolering och otillräcklighet.

Är det sant? Nej. Men gäller det för enskilda personer, som för Weinstein? Ja. Så hans säregna själsuppdrag och önskningar, genom olika kalkyleringar eller inställningar har kommit till ytan, för att avslöja övergreppen, våldtäkterna och roven av kvinnorna, och hans önskan att hålla det Gudomliga Feminina undertryckt på denna planet.

Han har framstått som en förebild, i sådana här situationer. Många hos er skakar på huvudet, vi också förresten. Men vi har en bredare förståelse som vi är glada över att kunna dela med er. Och det här är viktigt.

Att å ena sidan skapa många vackra, konstnärliga – ja många agendor, med filmer som är vackra, känsliga, kreativa etc. Och sedan samtidigt ha det här fenomenet av enormt missbruk genom sin auktoritet, har svikit tilliten, svikit den heliga gemenskapen – när individer, inte bara den eller den individen, kommer samman för att skapa något nytt.

Så det har blivit en enorm splittring, och det reflekterar mycket av splittringen som ni ser hos mänskligheten. Att å ena sidan ha en önskan om att producera dessa vackra saker, och sedan å andra sidan ha detta mycket monstruösa avvikande beteende, som inte är representativt för gudomligheten inom honom.

Det som har hänt, och det här är viktigt för er alla att förstå, att även om den här förlorade själen har avvikit enormt, så har hans Universella Själv, hans Högre Själv, hans Översjäl, oavsett vad ni eller andra anser om det, konspirerat för att föra fram hans uppfyllelse av sitt uppdrag och avsikt, vilket aldrig bara handlat om att göra filmer, och verkligen aldrig bara handlat om att han skulle bli en välbärgad man.

Fast nu ser ni och bevittnar det temporära tillståndet av berömmelse och rikedom. Och det är också viktigt.

Men ni ser också det som liknar all den fysiska förödelse, som har kommit fram ur askan och ur avslöjanden – eftersom ni inte kan upptäcka det förrän det är avskalat – och ur det ser ni framkomsten av inte bara en Akademi, Wall Street eller de deltagare som är intresserade; ni ser ett kollektiv som säger ”nej”. Den här typen av avvikande beteende är oacceptabelt och vi, särskilt vi kvinnor, är trötta på att dölja skadorna eller de orättvisor vi utsatts för. Vi är trötta, och vi insisterar på att kunna gå framåt, i vår gudomliga feminina skönhet.

Och när jag säger det, så stiger också männen fram. De säger ”nej, det här är inte acceptabelt. Så här fungerar inte det sanna gudomliga maskulina.”

Så för er är det ett mikrokosmos, och ni måste förstå det ut ur det som ser ut som misshandel, ur det som liknar förödelse, och oavsett om det sker i Aleppo, Irland eller i norra Kalifornien, så kommer den friska brisen. Och det är en frisk bris av den nya skapelsen.

SB: Min egen mening är att många män, om de vill hjälpa till, kanske behöver bli volontärer så att säga, och kanske inta en position som underlättar och tillåter den gudomliga kvinnans återuppståndelse, i stället för att åstadkomma en manlig agenda åter igen. Är det ett korrekt påstående?

ÄÄM: Det är ett helt korrekt påstående. Det de manliga och de av er – ja, vi vet att ni alla är bärare av det maskulina/feminina, men låt oss vara praktiska – många av er har valt att inkarnera i denna livstid, som maskulina. Och vi talar om hela planeten, och vi tycker också, att på ett eller annat sätt, så har det över hela planeten förekommit misshandel, genom att förtrycka det gudomliga feminina.

Nu lutar ni åt, både genom hjärtats generositet och er själs inlärning, att stiga fram och säga, ”Låt mig fixa det. Jag tar hand om det.” Istället för att ta ett steg tillbaka och bokstavligt talat ta den stödjande rollen, för att låta det gudomliga feminina växa – vilket inte är hierarkiskt, utan tenderar att bli mer som en bevattning av det ni anser vara gräsrötter, istället för en hel fruktträdgård, där ni kan skörda Moderns generösa frukter.

SB: En av mina vänner sa att den stora majoriteten – egentligen med tonvikt på de allra flesta – kvinnor har blivit sexuellt utsatta, trakasserade, misshandlade och inte bara i liten grad under deras livstid, utan på sätt som sårar långt in i ryggmärgen. Och vi talar nu om de moderna kvinnorna. Är det ett korrekt påstående, Lord?

ÄÄM: Ja.

SB: Jisses.

ÄÄM: Om du tänker på mönstret av de falska rutnät som vi har talat om. Och låt mig betona, att ni har alla varit här både som män och kvinnor, som kvinnor och män genom tiderna. Men det patriarkala systemet med skymfningar, har varit så fast förankrat att det inte bara behövs en välvning, det behövs en jordbävning, från ovan men också underifrån, för att låta den här energin framträda.

Detta händer naturligtvis både i mänskliga och i andra verkligheter. Det har skett på ett mycket brett område. Det finns sålunda kvinnor och barn, och då speciellt pojkar, som varit skräckslagna och misshandlade som barn, sexuellt utnyttjade eller misshandlade mentalt och emotionellt, av det här systemet med övertygelsen om att det är okej. På inget sätt är det acceptabelt, inte ens i den mänskliga världen. Så är det, och det finns bokstavligen sfärer och delar inom det här segmentet med fysisk, mental och emotionell misshandel, som har stört själens utveckling och uppfyllandet av deras själs plan.

Men om ni i grunden utökar det till sådant som fortfarande tillåts – så blir det sådana avvikelser, sådan här hemsk misshandel vilket sker i de östra, västra, norra och södra kulturerna – och det är inte bara skräcken som är mycket stark, utan hela det här subtila systemet av övertygelser.

Och det som verkligen kommit fram genom denna Weinstein-händelse, är att det finns ett subtilt system av övertygelse, som på något sätt anser att det är offrets fel. Det är deras fel att de blivit födda. Att de på något sätt förtjänar det. Att felet inte ligger hos förövaren. Oavsett om det sker i ett styrelserum eller på en bakgata, och det är vad som kommer till ytan. Och det kommer till ytan på alla sätt och mycket snabbt.

Och den goda nyheten, söta änglar, ja, det är att det kommer till ytan för att healas, för att repareras. Men också för en rekonstruktion av det paradigmet.

Det är inte längre acceptabelt, och det är inte en del av ert mentala, fysiska och andliga DNA. Det kommer inte av Kärlek. Det kommer inte från Modern. Det kommer inte från Fadern. Det kommer inte från något annat ett missförstånd på en mycket grundläggande nivå, om vad det innebär att vara mänsklig. Och det är på tiden och det händer, så att detta kapitel av missförstånd kommer till sitt slut.

SB: Tack för det. Jag antar att vårt bästa svar på detta, är att skicka kärlek till de berörda. Är det korrekt?

ÄÄM: Det är korrekt. Och det inkluderar de unga flickor som blivit könsstympade, det inkluderar fruar och mammor som blivit slagna. Det inkluderar de mödrar som blivit övergivna och inte har någon mjölk, eller något vatten till sina barn.

Det är ett kollektivt beslut. Och ni åstadkommer mönstret – ni i gemenskapen av ljusarbetare – åstadkommer en paradigm som säger att detta inte är acceptabelt. Det gäller att inte bara prata, för det här är inte det sätt vi vill leva på. Det här är inte det vi vill ha.

Glöm inte, och vi kommer kanske att ha denna konversation om inspiration framöver, i en annan show – men er önskan är det som triggar er inspiration, er skapelse. Och en önskan om att inte bara tala om det som inte är acceptabelt. Men vad kan man göra istället för att ha det så här?

Om ni till exempel på en allmän plats ser en man som bråkar med sina barn eller sin fru. Hur förhåller ni er då, låtsas ni att ni inte såg det eller vred bort huvudet för att inte ställa till en scen, för att ni inte vill bli involverad? Vad gör ni?

Det är något som varje människa, man eller kvinna, bör ta ställning till. Och det börjar oftast med något litet. För när ni tycker någon uppför sig respektlöst eller nonchalant, så börjar det ofta med något litet, men tillåts det att växa så blir avvikelsen av större omfattning.

Och detta lär barnen andra sätt. Det skyddar barnen, både pojkarna och flickorna. Men oftast är det männen som uttalar sig i samhället, beträffande dem själva och andra män, ”Ni förstår, det här är inte acceptabelt”.

Förstår ni?

SB: Ja, vi förstår, Lord. Vi har cirka åtta minuter kvar. Jag undrar om vi skulle kunna byta till något annat nu och låtsas som om Revalveringen har utförts, för vi ljusarbetare är nu i position att börja vidta åtgärder. Vi har talat om kvinnornas situation i världen. Vi har talat om krig och om Gaias återställning, de vädermönster som har uppstått och det som kommit av det, samt bränderna i Portugal och Kalifornien. Vi har också haft semester.

Vilka råd kan du ge oss? Vi har tagit hand om vårt eget. Nu vill vi komma igång med att ta itu med med problemen i världen. Hur börjar vi? Hur verkar det? Du är Generalen för Armén. Hur lyder ordern, så att säga?

ÄÄM: Låt oss vara tydliga med det som vi har pratat om hela kvällen. Eftersom det här är en del av naturen, klimatet ni skapar – det nya. Och ni kan exempelvis inte skapa organisationer – oavsett om det gäller ett tvåmansföretag eller en företag med tjugo tusen – så kan ni inte skapa dem om inte kulturen – det som ni har kallat kultur – och attityderna – eftersom det finns en inbyggd hake angående dessa attityder – för de måste överensstämma med värderingarna.

Att det inte bara är munväder. Det sanna, inpräglade, nuvarande beteendemönstret är anpassat till Novas Varelse. Och jag säger – vi har pratat om detta och vi kommer fortsätta att prata om det – att det här kommer kräva lite arbete eftersom de gamla mönstren tenderar att återvända, när det blir tider med anspänning eller krav. Och eftersom vi inte vill att ni helt och hållet ska glömma de här mönstren, är för att de inte ska återupptas i skapandet av det nya.

SB: Trots vår glömska. Stämmer det, Lord?

ÄÄM: Trots er glömska och vår vägledning, vår upprepade vägledning till er. Ha ingen brådska. Vad menar ni? Ni säger att, ”Himlen vet att vi har väntat i åratal.” Fast det har vi också. Men låt oss ta det ett steg längre.

Det finns en tendens, och detta har byggts in i era kultur- och beteendemönster. Det finns också en tendens inom det vi skulle kalla ledarskap. Och vi menar på det gamla sättet i motsats till ett förvaltarskap, som är det nya sättet ni vill utföra saker på.

Men, vi måste hedra kulturen av rättvisa, enighet, respekt, etc. Jag måste bara göra det här. Jag måste få det gjort. Så, flytta på er så jag kan göra det. Jag tar kommandot. Jag ska bara göra det här, och jag kommer att ta itu med kulturens fall senare.

Det är inte rätt sätt. För i hastigheten skapar ni det gamla. Och jag menar verkligen inte – ni pratar ibland om ”sölkorvar” på er planet – jag menar inte att ni sölar. Jag menar inte att ni förhalar. Jag menar att ni har överdrivet bråttom. Och i den överdrivna brådskan har ni tendenser att fara fram som projektiler och missa de verkliga värdena, som ni försöker införa på Nova Jord. Vilket är det viktigaste.

Så i varje ny organisation behövs dessa diskussioner om vad som är värdefullt för oss. Om vad vår grundläggande värdering är?

Nu är det väldigt enkelt, och då talar jag om ljusarbetarnas gemenskap. Det är väldigt enkelt att bara ha munväder, så att säga, ”Jo, det är naturligtvis mina värderingar.” Det måste diskuteras med avseende på det som gäller i praktiken, beträffande situationens verklighet, gällande den faktiska underkastelsen och överenskommelsen, av att kunna att prata med varandra på vänliga, respektfulla, kärleksfulla sätt, när ni tycker på annat sätt, än det de gudomliga kvaliteterna avser.

Så, som General, vilket jag egentligen aldrig varit, är det den här sortens saker jag föreslår att ni tar hänsyn till. Tror ni verkligen att jag skulle försöka åsidosätta någon av mina ledare i Himlens Kompani, med de Mäktiga Varelserna? Om jag skulle göra det så skulle det inte bara skapa kaos, utan det skulle också skapa ett trauma. Det skulle skapa något som var mindre.

Det jag behöver, det Modern behöver, det Gabrielle behöver, det Uriel behöver, det Melchisedek behöver, är samarbete. För när vi samarbetar uppnås så mycket mer. Och därmed har vi mer att ta i anspråk, eftersom det finns det ni skulle kalla, ett upphandlingsställe för oss alla, för det vi försöker åstadkomma.

Betyder det att det behöver finnas en General? Ja. Behöver det finnas någon som säger yay eller nay? Ja. Men det är samarbete. Det är baserat på värderingar. Det bygger på efterlevnaden av dessa värderingar, långt utöver att bara underteckna ett kontrakt.

SB: Det är ett problem och det måste bli min sista kommentar, eftersom vår tid snart är ute. Det finns en fråga runt ledarskapets kontroll, och om det är bra eller dåligt. Det går att likna vid en pilot som måste ha kontroll över flygplanet. Så vad sägs om det i det nya sättets ledarskap, Lord – då det finns behov av att någon behöver ge kommandon, som kaptenen på ett flygplan. Hur hanterar vi sådana situationer, så att vi inte halkar in i det gamla paradigmet av kontroll?

ÄÄM: Med respekt. Och jag säger inte att det blir lätt. För någon som stiger fram och åtar sig ett ledarskap, får ett heligt förtroende, och det är ett heligt förtroende som inte kan brytas. Men förstå också, att inom detta ledarskaps paradigm så finns det system för kontroll och balans, som också måste respekteras och följas. Då ikläder man sig också manteln för det du kallar ledarskap. Du ikläder dig den Gudomliga auktoritetens mantel – din Gudomliga auktoritet.

Men det betyder inte att du får en blankofullmakt. Det är inte ett återinförande av royalty. Det innebär, är att du frivilligt har accepterat att agera på uppdrag av kollektivets bästa, och det är en mycket svår uppgift.

SB: Nu är jag är rädd att vi måste lämna diskussionen, Lord. Tiden är ute. Har du någon annan kommentar du vill avsluta med?

ÄÄM: Se på det kaos som virvlar runt er, individuellt och kollektivt. Välsigna det och älska det. Döm inte och delta inte. Sänd energi till det nya, för en ny vind blåser. Gå med min kärlek och gå i frid. Farväl.

SB: Farväl.


Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.