Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Gautama Sarah Martinus Sheldan Nidle Neale Donald Walsh Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Ärkeängel Mikael (Michael)

ÄÄ Mikaels Budskap 2017-3

2017-11-21 23:02 #0 av: [Hukanson]

Det har gått en tid sedan Ärkeängel Mikaels budskap förmedlades här och det beror inte alls på att de har varit intressanta utan mer att så mycket har hänt att det varit svårt att hinna med. Men nu fortsätter serien med ett litet hopp som man enkelt kan komplettera själv på sajten st-germain.se. 

Varje människa bär på en gnista i sig som är liv och ljus; kärlek.  Det är en väg till kärleken att förstå att alla människor bär på evigt liv. I vårt dagliga liv kan vi skilja på privat och offentligt i avsikt att maximera det positiva i vårt privatliv för att undvika att påverkas av negativiteter i det globala massmediala nyhetsflödet.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-11-21 23:07 #3 av: [Hukanson]

Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 30 september 2017

Älskade mästare, det är dags att ni funderar över vad ni tänker och den emotionella energi ni projicerar utåt under dessa dagar av konflikt, oro och stress på er planet.

Vilseleder eller förvränger ni harmonin, som ni har skapat runt omkring er genom att låta er bli engagerade i det kaos av misshandel och förstörelse som äger rum på planeten Jorden vid denna tidpunkt? Blir ni engagerade i scenarierna, som presenteras om och om igen via TV, radio, tidningar och andra medier?

Har ni än en gång tillåtit er att dras tillbaka in i illusionens täthet och negativa miljö? Om ert svar är ja på någon av dessa frågor, ger ni med er energi bränsle till de kaotiska vibrationerna i världen i stället för att addera er Kärlek / Ljus / Kraft till de andra fredsbevarande personerna runt om i världen.

Frågan är om ni kommer att stå på deras sida vars största önskan är att skapa en fredlig lösning till största möjliga nytta för alla eller kommer ni oavsiktligt anpassa er till dem som vill fortsätta separera, skapa lidande och dominans?

Vi menar inte att ni inte ska hålla er informerade om vad som sker runt om i världen. Men nu säger vi, som aldrig tidigare, att ni måste lyfta er ovanför vad som händer och vara med som observatörer från en högre utsiktspunkt. En utsiktsplats där det inte finns någon rätt eller fel, bara olika nyanser av sanning och olika motiv. En utsiktspunkt där ingen ras, land eller religion är helt rättfärdig, oskadlig eller helt fel.

Kom ihåg att varje själ på jorden bär en gnista av det gudomliga inom sig. Ni måste centrera er i ert hjärta och anpassa er till ert Högre Själv med ett Ande inspirerat medvetande, så att era handlingar och beslut alltid är i linje med den gudomliga planen. Då kommer ni att stå högt bland de rättfärdiges led, vars största önskan är att återvända till jorden och mänskligheten för en sann fredlig samexistens i en miljö där vår Fader / Moder Gud är de högsta regenterna.

Medge att det finns de som har gått med på att spela ”djävulens advokat”, de som presenterar er skuggsida för er på sitt mest destruktiva sätt. Det finns andra som självrättfärdigande hävdar att de bara har de högsta, mest altruistiska motiv, men vi ser och känner till de bakomliggande motiven för de beslut som fattas och handlingarna, som sägs initiera fred och rättvisa.

Just nu spelas dualiteten ut på jorden i sin mest dramatiska form och det är upp till er om ni kommer att dras in i den svängande nedåtgående spiralen av mass karmiska handlingar som nu äger rum.

Många gånger tidigare har vi talat om lagen av orsak och verkan eller att för varje handling finns en reaktion, vilket resulterar i det som kallas negativ eller positiv karma. I många tidsåldrar har ni, som de Upplysta, flitigt arbetat för att balansera er personliga karma, förfäders karma och ras karmiska influenser. Det var en stor del av spelet i dualitet och polaritet: för i alla aspekter av er varelse återvända till balans och harmoni.

Vad händer nu då krigets vindar, konflikter och förstörelse virvlar, som ett mörkt och tungt moln runt jorden, rör och påverkar allt och alla? Kära, det beror på vad ni känner och tänker, vad pågår i ert sinne och hjärta? Kommer ni att stå fast i Ljuset eller addera negativa karmiska tankeformer, som skapas i varje ögonblick.

Många av er har beundransvärt lyckats med att balansera er Karmiska-livskedja. Låt oss kalla det att er ”LivsKedja”. Där har ni en plus- och en minus kolumn och ert mål är att förändra minus kolumnen till plus eller positiva energimönster.

Vi vill inte att ni passivt sitter på läktaren och inte gör någonting. Vi uppmanar er att ställa upp och bidra, för er dynamiska Livs Krafts – energi behövs nu som aldrig förr. Ni är mycket kraftfullare än ni kan tänka er, mina modiga vänner; ni spelar en mycket viktig roll för att uppnå en fredlig lösning på en mycket oroande världssituation.

Den energi ni utstrålar från ert hjärtcenter har lika mycket inflytande på resultatet av den här stora konflikten, som de som står vid ”frontlinjen”. Ni är också vid fronten, så att säga, för ni har förmågan att knyta an till det rena, oföränderliga Skaparämnet och forma det till kraftfulla tankeformer och handlingar som kan övervinna alla motgångar.

De modiga Själar som blivit kallade till slagfältet, oavsett vilken sida de kämpar för, om de gör det med en önskan om sant rättvisa för alla och med Andens medkänsla av Anden för sina medmänniskor, i stället för att ha lust hämnas, förslava eller kontrollera andra, då fungerar de som rättfärdiga krigare och Himmelens krafter är med dem.

Många av er har blivit störda eller förvirrade av att vi använder termerna ”Freds Krigare ” och ”Ljus Krigare ” vilket kan tolkas som en militant terminologi. Här finns det många olika tolkningar och olika fasetter av sanningen. Ända sedan Jordens och mänsklighetens fall ner i tredje dimensionen av separation och smärta har vi kämpat flitigt för och med er. Vi har bekämpat illusionsskuggorna och negativiteten som skapats av ert massmedvetande av tro på rädsla, skuld och ovärdighet. Vi har kämpat för att hjälpa er att återansluta med er Gudomlighet och för att hjälpa er att komma ihåg hur magnifika ni verkligen är. Vi har flitigt utfört de order och direktiv som lämnats av vår Fader / Moder Gud och Skaparen, ”Hjälp våra barn att återvända till Ljuset och att kräva tillbaka sitt gudomliga arv.”

Ja, vi har varit involverade i tidernas evigheter i kriget mellan Skaparens Ljus och mänsklighetens skuggor. Våra vapen har varit kärlek, medkänsla, förståelse och stöd, när ni passerat genom dalarna av hopplöshet och förtvivlan. När ni försöker nå bergstopparna av hopp och upplysning. Om ni vill ansluta er till våra ansträngningar i att föra Ljuset in i skuggvärlden och mänsklighetens hjärtan; om ni kommer att stå fast i era övertygelser som i slutändan kommer rätt att råda (känna till att endast vår Fader / Moder Gud är medvetna om den totala bilden och vad som verkligen är bästa resultatet); om ni kan upprätthålla en känsla av fred och glädje inom er och utstråla Skaparens expansiva kärlek till HELA mänskligheten; då är ni verkligen en krigare i våra Ljus Legioner.

De som protesterar, ropar och marscherar för fred lägger sin energi i kaosens smältdegel. De erbjuder inte lösningar eller vidtar positiva åtgärder, utan lägger skuld och protester mot andras handlingar. Samtidigt som de förklarar att icke-handling är det enda sättet att uppnå fred och harmoni. Det är en annan form av att sitta på läktaren eller att inte ta ställning.

Många gånger förut har vi berättat, det är dags att hoppa ner ”från läktaren”, det är dags att ni tar ställning för vilken sida ni ska tjäna, ljuset eller skuggsidan. Det är dags att ta ställning till antingen att är ni en Ljusets Emissarie, en Flammande Gnista av det Gudomliga och en samskapare av kärlek, glädje, överflöd och harmoni, eller så är ni en person som väljer att ta det lätta sättet av att följa andras diktat och därmed för tillfället lägga undan er Gudomliga Födelserätt.

”Fred” är ett ofta använt ord i dessa oroliga tider och den kan avbrytas på många olika sätt. Ni använder termen ”sinnesfrid”, vilket betyder att ni har en lugn, lugn sinnesstämning som är fri från dissonans, oharmoniska tankar eller mentala konflikter. Fred kan innebära ett ömsesidigt avtal mellan två personer, en familj, en grupp, grannskap, stad eller nation, som gynnar alla som är involverade. Som skapar lugn, fridfull och säker atmosfär samt laglig ordning.

Det kan också innebära ett fördrag eller en överenskommelse om att förhindra eller stoppa en konflikt mellan två avvikande fraktioner. Ni kan kallas en fridfull person eller en pacifist eftersom ni är benägen till eller försöker främja en fredlig miljö. Ni kan ”söka fred” eller sträva efter att ”bibehålla freden” genom försonande handlingar eller genom att lösa konflikter genom kompromisser.

Slutresultatet är Fred för att uppnå harmoni och balans i alla situationer. Fred uppnås aldrig genom egots känslomässiga natur eller sinne, utan genom Andens högre vibrationella energier, som alltid söker det största / bästa resultatet för alla berörda.

I er värld av dualitet och polaritet är det optimala målet att söka harmoni och balans i allting. Denna harmoni måste börja inifrån. Den måste blomma i hjärtat när ni tillåter Anden att gå ner och återigen fylla hjärtat i er fysiska kropp. Då börjar ni se genom ett filter av kärlek och lyssna med öronen modererat av medkänsla. Ni kommer att veta att allt ni någonsin behöver är ert när ni frågar efter det. Ni försöker inte längre att ta det som tillhör någon annan.

Ni strävar alltid efter en win / win-lösning, och ni vet att när ni förlorar, förlorar alla andra också. Ni blir Ljusets Mästare och ni går mjukt och modigt framåt svingande det glödande eter svärdet av Gudomlig vilja, ära, sanning och rättvisa. Ni bekräftar vad som är er sanning, och ni lever stadigt er sanning med integritet och ödmjukhet, föregår med gott exempel, undervisar genom att vara ett föredöme och tillåter alla andra samma rättighet.

Älskade. Först måste ni söka frid inom er själv och när ni hittar det ni söker, kommer ni att utstråla en aura av frid ut i världen, där den kommer att förenas och förstoras av andra med en fredlig och harmonisk natur.

Tillsammans och med kraft kan ni övervinna alla motgångar och ni kan skapa och förbättra de Ljus celler / områden som ni bygger på Jorden, såväl som i den Femte Dimensionen. När de tänkta Ljusformerna når en viss förstoringsnivå, börjar de mirakulöst att manifestera sig på det jordiska planet. Många av era visioner närmar sig den punkten och de kommer att manifestera sig uppenbarligen utan ansträngning. De sista handslagen görs och förberedelserna är nästan färdiga, modiga hjärtan; Leta nu efter de underbara resultaten av alla era ständiga ansträngningar.

Mänsklighetens omänskliga uppträdande mot varandra har varit en kontinuerlig, oupphörlig process sedan fallet ner i tredje dimensionen. Fredlig samexistens har knappast någonsin varit det ultimata resultatet av någon konflikt. Den bakomliggande avsikten har oftast varit att erövra, gripa och tvinga andra till underkastelse utan hänsyn till välfärd för dem som fångas i mitten eller tvingas slåss.

Vi har många gånger förklarat hur klyftan mellan Ljuset och skuggorna växer, nästan som om en värld fylld av ljusets vibrationella mönster överlagras på den tredje / fjärde dimensionella världen av illusioner och skuggor. Detta mönster visas mer och mer dramatiskt för varje dag.

Det är absolut nödvändigt att ni är vaksamma, hjärt-centrerade och i varje ögonblick inspirerade av Anden. Ni måste lära er att ställa in gränserna för er energi och ständigt förstärka er sköld eller mantel av skyddande Skaparljus. Ni måste lyssna på ert hjärtas viskningar, för det är där era änglar guidar och lärare lämnar visdomskatter för att ni ska få tillgång till och använda dem.

Lyssna inåt, mina trofasta följeslagare och kom ihåg hur vi för många år sedan svävade genom hela universum tillsammans, skapande nya galaxer, världar och civilisationer bortom era vildaste drömmar. Kom ihåg hur ni hade tillgång till all den Gudomliga Substansen i skapelsen och allt ni behövde var att nå ut med ert sinne och forma det?

Kom ihåg hur allt ni behövde var att tänka på något och hur det mirakulöst uppenbarade sig för er. Försök att komma ihåg de många formerna ni har tagit, både som människa, men också i många olika former i olika kompositioner, texturer och funktioner, men alla vackra och perfekta i vår Fader / Moder Guds ögon.

Det är viktigt att ni kommer ihåg att ni har upplevt varje Rot Ras, som någonsin har befolkat Jorden – vilket innebär att ni har haft alla hudfärger och ni har haft alla egenskaper, som varje ras har vilka nu finns på er planet.

Vi säger att ni är en mångfacetterad Varelse som har upplevt all den rikedom och mångfald som denna jord, detta solsystem, denna galax och universum har att erbjuda. Så hur kan ni döma era bröder och systrar, bara för i denna livstid har de en annan hudfärg än er, för de har olika vanor, tro och tillber annorlunda eller kallar sin Gud med ett annat namn? Det har sagts om och om igen: ”NÄR NI GÖR DET, DÖMER NI ENDAST ER SJÄLV!”

Älskade, kom ihåg, i dessa tider med stora förändringar kan ni göra stor skillnad. Stråla ert KärleksLjus till alla ni ser. Låt oss hjälpa er att uppfylla ert jordiska uppdrag och vårda er med vår kärlek. Tillsammans kommer vi att råda.

Jag är Ärkeängeln Michael

Överfört genom Ronna / Sacred Scribe * Som författare av denna artikel, hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i namnet Archangel Michael. Publicering på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller något tillägg och kredit för författarskap och min e-postadress och hemsida adress ingår.

Den kan publiceras i tidskrifter, tidskrifter eller offentligt tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net”Ärkeängel Michael via Ronna Herman: Sök Frid inifrån,” 29 september 2017, på https://www.starquestmastery.com/blog


Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-11-21 23:09 #4 av: [Hukanson]

Ärkeängeln Michael via Leslie-Anne Menzies,

9:e oktober 2017

Kära Ni, Ta ett djupt andetag – andas lugnt. ALLTING utvecklas i RÄTTAN TID.

Uppror som ni aldrig tidigare har upplevt, utspelas precis framför era ögon, inom er själva, hos era familjer, i er värld. Överallt ni vänder er är det KAOS – Kaos Kära Ni, är detsamma som möjlighet till förändring och omvandling.

I början av år 2017, talade vi om Nystarter och slutet på många gamla mönster – ni bevittnar sådant nu.

Andas, Kära Ni, ni klarar det.

Genom varje ny erfarenhet får ni nya verktyg av medvetenhet, och förmågan att växa med flödet – kan ni känna hur ni växer, Kära Själar?

Under denna livstid, har sådan snabb utveckling av upplevelserna ALDRIG skådats.

Många av er känner sig helt utmattade. Energin är förbrukad. Andas, Kära Ni, vila när det behövs. Minns i ert hjärta, ert val av att uppleva denna livstid, med vetskapen om att allt skulle demonteras, rekonstrueras och att ni skulle vara Arkitekterna.

ATT VETA, att ha tro på och att lita på att allt sker i Gudomlig och Perfekt tid, gör det möjligt för er att flöda i Lätthet och Nåd – genom vetskapen om perfektionen i SKAPANDET.

Kära Ni, varje dag är en ny början för er. Ta nya tag och gå vidare till orörda territorium – för det är det som varje ny dag nu ger. Ha ert fokus och er styrka i beredskap för det som utvecklas.

Kära Ni, Ni skapar i varje ny stund – låt er INTENTION vara att skapa med den KÄRLEK och LJUS ni för in till den Nya Jorden.

Ni skapar med den KÄRLEK och det LJUS ni är – det är era byggstenar. Att skapa på detta sätt kan sedan bara frambringa allt vi hör er ropa efter, i era böner och önskningar.

Ni är de Skapande Varelserna, och då ni använder era karaktärer av Kärlek och Ljus, strävar ni efter att få evig fred till er Planet. KÄRLEK kräver att ALLA Varelser är likvärdiga inför det Oändliga Överflödet som flödar fram. Det är vad NI skapar. Ni kanske ser ”speglingar från yttervärlden” av det motsatta just nu, men i tiderna framöver, kommer ALLT att regeras av KÄRLEK OCH LJUS.

Den Gyllene Tid ni skapar finns precis framför er. Ni går på vägen, i er övertygelse och i varje steg tar ni LJUSET längs den Nya Vägen för alla att följa.

Håll fokuset på KÄRLEK OCH LJUS – det är allt som finns.

Ni är älskade och hjälpta av otaliga Varelser, nu vid denna punkt.

Sträck ut era händer – ni kommer att känna oss.

Öppna era hjärtan – ni kommer att känna oss.

Precis bredvid er, Kära Hjärtan, vi har alltid funnits där, men nu vet ni säkert.

Utstråla er KÄRLEK – var LJUSET i någons liv, och det kommer att expandera exponentiellt inom och runt er.

Heliga tider, spännande tider, som aldrig tidigare NÅGONSIN har upplevts till fullo.

Ni är Mäktiga Skaparvarelser och så älskade.

Så är det.

Jag ÄR ÄRKEÄNGELN MICHAEL.

»Källa – Kanal: Leslie-Anne Menzies

Översättning: Margareta Jonåker


Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-11-21 23:09 #5 av: [Hukanson]

Ärkeängeln Michael via Linda Dillon,

7:e oktober 2017

Ärkeängeln Michael: ”Jag skyddar er”

Konferenssamtal Lördag 17-10-07

Linda Dillon, kanal för Rådet av Kärlek

Hälsningar, jag är Michael, Ärkeängeln av fred, krigare av fred, krigare av kärlek, Ärkeängeln av kärlek … som vi alla är!

Och ja, Gabrielle och jag, är älskade syskon, på många sätt lika tvillingar, och vi kommer för att hälsa er, omfamna er, uppmuntra och skydda er, nu, varje dag och varje stund evinnerligen i tid och rum, men speciellt nu under denna tid av uppfyllelse.

Låt mig vara mycket tydlig … uppfyllelse är inte mottagandet av obegränsad valuta och pengar. Det är inte någon ekonomisk vinst. Det är uppfyllandet av Moderns Plan, för ni är fordonen, Hennes Heliga välsignade farkoster från Faderns Magasin i Himmelen, för att skapa Nova Jord.

Det har pratats mycket, diskuterats, planerats runt skapandet av Nova Jord. För decennier sedan, kom bokstavligen Sanat Kumara, och han har lärde er hur man skapar. Det förändras inte. De universella lagarna ändras inte. Ert uppdrag och syfte ändras inte. Det är oändligt och evigt.

Ja, det förekommer en liten variation från liv till liv, men kärnan av vilka ni är förändras inte. Och varför förändras inte den? Eftersom den är briljant. Den är vacker. Den är en gnista av ljus. Den är fröet av kärlek som har implanterats i er, både som förkroppsligade och utan kroppar, under all tid och rum.

Men nu har ni kroppar och ni är bokstavligen positionerade … håller inte på att bli det, gör er inte redo … ni är positionerade, inte bara för att utföra mitt arbete med fred, Gabrielles arbete med glädje, vårt gemensamma uppdrag för sanning, Moders essens av kärlek och Faderns essens av visdom. Ni är positionerade i den fysiska verkligheten på denna mäktiga planet, denna Ärkeängel Gianna, för att föra fram Moderns dröm, Faders önskan.

När vi säger till er ”ni är välsignade och ni är försedda”, så menar vi inte bara i den ena eller den andra verkligheten. Ni har det ni behöver. Ni har alltid haft vad ni behöver. Nu kanske ni inte har insett det … men det är ganska oviktigt, för nu vet ni. Som agenter och änglar av förändring och uppfyllelse, har ni det ni behöver, för ni behöver inte mer än er egen storhet, oändligt designade av Modern, av den ENDA.

Vi säger alltid till er ”det finns mer”, och i den tid och det rum som ni ockuperar, är det helt säkert så, i alla betydelser av ordet, mer! Frågan är inte vad ni ska göra. Frågan handlar om att göra det. Det handlar inte om att agera snabbt. Det handlar inte om att springa runt. Det handlar om den stilla tystnaden av integration. På många sätt, precis som jag, hamnar det bakom kulisserna … inte gömmer sig … det finns inget rum eller behov av att gömma.

Låt mig försäkra var och en av er, på denna planet och långt bortom, jag skyddar er. Tveka inte att agera, men agera utifrån sanningen om vilka ni är, agera från det ni vet är ert uppdrag, unika och individuella reflektioner av den Gudomliga. Det handlar inte om att kila runt som en blind kackerlacka. Det handlar om att vara de sanna änglarna, ärkeänglarna, de intergalaktiska, interdimensionella varelserna ni är.

Och ja, att utföra vår Moders påbud, men anpassat, i perfekt acceptans och med agerande utifrån de ni är, och för att ni valde att komma hit i den svåraste perioden, men också den mest givande.

Ni är inte på väg att engagera er i den ”Gyllene Tiden”, älskade ni, familj, vänner. Ni är den ”Gyllene Tiden!” Ni är den sprudlande glädjen. Sluta förneka det. Sluta leta efter den på annat håll.

Det är intressant, eller hur, att vi så ofta bevittnar, ni bevittnar människor som söker kärlek från andra, när all kärlek faktiskt finns inom er, och att varje handling, varje tanke, är alla i samklang med den kärleken. Och då blir ni som gyllene magneter, eftersom ni drar det till er själva. Och ja, det finns tider när meningen är att vi ska gå framåt, inte bara ett steg eller två, utan att vi hoppar för att kärleken ska kunna upptäckas. Men vid andra tillfällen förblir den helt stilla, så att den inte verkar hotande på något sätt.

Kom till mig. Jag är er säkra plats. Jag är ert heliga rum. Ni vet att det är sant från de ni är.

Och det är inte antingen/eller. Det gömmer sig inte bakom stängda dörrar, och står inte mitt på torget. Det är mjukheten och mildheten i det, och den kan ibland ses på torget men oftast slingrar sig de gyllene gatorna, och ger er lugn, helighet, frid i ert heliga rum bakom stängda dörrar, för att fylla på, förnya, prisa och visa vördnad för att återansluta.

Ja, för att återansluta till den 13:e Oktaven, för det är hemmet, det är gåvan ni fått för att tillåta uppstigningen. Det är uppstigning! Så, omfamna den i den djupaste delen av er varelse, med vetskapen om att jag skyddar er och står framför er. Jag står bakom er. Jag står bredvid er och älskar er, men försvarar er också. Det är min glädje och mitt jobb, så att ni kan göra ert!

Och jag är inte ensam. Ni är omgivna med legioner av guider, ja, av legionerna i detta Råd och av mina blå legioner. Jag frågar er inte om ni är redo. Den frågan och undran är passerad.

Det jag säger till er, det jag delar med mig av från djupet av min varelse, är att vi är redo … och det är ni också. Och vi är i enighet, vi hör ihop, vi är tillsammans i nåd, för uppfyllandet av löftet.

Så vänd er till mig, ja, med kurage, men också med tapperhet, mod och fred. Gå med min kärlek. Farväl.

Kanaliserad av Linda Dillon

© 2017 Council of Love, Inc.

Översättning: Margareta Jonåker


Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-11-21 23:13 #6 av: [Hukanson]

Ärkeängel Michael via Leslie Anne Menzies, 24 oktober 2017

Kära Ni,

Integreringen av de helt nya, de aldrig innan upplevda energierna är super intensiv. Era kroppar reagerar på ett sätt som inte tidigare upplevts. Allt som har blivit dolt, fångat, arkiverat, kommer upp för att förvandlas.

Var snälla mot er själva och varandra.

LÅT GÅ – LÅT GUD

Det handlar om att helt överlämna er och låta allt komma upp till ytan och släppas. Sedan öppna och låta allt flöda till er som är av den högre snabbare vibrationen som nu genomsyrar Jorden.

Dessa gudomliga energier är ”ljuskodade” och hjälper till vid uppgraderingen av den nya Mänskliga Mallen – släpp, tillåt, vila och andas.

Kära ni, upplevelser som ni aldrig har känt strömmar genom er. Det här är vad den nya människan på den nya jorden blir. De av er som är av den första vågen, som valde att uppleva och integrera dessa Högt laddade energier har en väldigt intensiv tid just nu. Era kroppar kan uppleva störningar av svindel, illamående, sömnbrist, att vilja sova mer, brist på energi, huvudvärk, hjärtklappningar etc. etc. Allting som krävs för att göra denna evolutionära övergång till de nya ljuskropparna.

Kära ni, så mycket händer för er och med er. Anpassning till dessa nya frekvenser är ansträngande för era fysiska kroppar, men helt nödvändig. Ni förstod att ”GUD BEHÖVDE EN KROPP” för denna evolutionära övergång och ni var ivriga volontärer.

Nu finns verkligheten av det som verkligen utvecklas i ert medvetande och ni känner med rätt intensitet. Det var okänt hur denna övergång skulle spela ut och här är ni, den Första Vågen som upplever allt som utvecklas och flyter med dessa nya frekvenser. Ni anpassar er långsamt, gör nödvändiga förändringar, och vet att motstånd är meningslöst.

Kära ni, känn efter vart det här tar er. Ni och era kroppsfordon flyttar till okända öden men resultaten kommer att bli häpnadsväckande och då kommer de som följer i era kölvatten att ha en mycket lättare övergång, för ni har lagt ett energinät för vad som ska ske.

Grattis Kära Hjärtan, detta ”EXPERIMENT” har skapat gåvor som inte helt uppskattats av er, än så länge!

Ta extra hand om er själva, sov när ni är guidade – även om det är på olägliga tider. Er Kroppsintelligens vet vad som krävs och kommer ibland att ”kräva” det som behöver justeras.

Lyssna noga på vad era kroppar begär av er.

Mera rent vatten krävs för att det elektriska systemet ska fungera lättare. Mindre täta livsmedel, gott om vila, motion, vad helst som din kropp viskar till dig, Lyssna – lägg märke till det, för det kommer att göra övergångsflödet lättare.

Kära hjärtan, era TEAM är med er för varje steg i denna otroliga process och önskar att ni erkänner dem och deras hjälp så att de kan vara till ännu större tjänst i detta ögonblick.

Kära ni, ni öppnar nu upp för de största förändringarna i er personliga och planetariska historia.

Alla SANNINGAR kommer nu fram, allt som inte längre är en hög vibration av LJUS kommer att förändras. Ni ser det i alla ”historierna” som kommer ut. Det händer för er personligen och sedan blir Kollektivets projektion rengjord och rensad. Skicka din KÄRLEK OCH DITT LJUS till detta mörker så att det enkelt kan omvandlas till LJUS OCH KÄRLEK på er Nya Jord.

Kära ni, allt som ni önskat, bett om, bett för, väntar på ER. Himlens Företag och alla varelser har hört era INTENTIONER till:

EVIG FRED
OBEGRÄNSAT VÄLSTÅND
PERFEKT HÄLSA OCH VÄLMÅENDE – FÖR ”HELA” MÄNSKLIGHETEN

Kära ni, våga drömma en gång till.

Det är därför ni valde att komma in i denna tidslinje.

Det här är VILKA NI ÄR – Kristi medvetenhet har återvänt till Planeten Jorden – det finns inte en Kristen Varelse, det är NI, KOLLEKTIVET – KRISTUSMEDVETANDET INKARNERAT – det är NI.

Den kollektiva KRISTUSMEDVETENHETEN är redo att flyta fram med den KÄRLEK SOM NI ÄR – DET LJUS SOM NI ÄR.

Allt som ni har ”väntat” på kommer fram – PÅ GRUND AV ER!!!

Kära, öppna era hjärtan till full andning – låt den KÄRLEK DU ÄR flyta och se sedan allt utspela sig med Gudomlig Timing, precis som ni kom överens om.

Kära Kristna Varelser, det är nu Gudomlig Tid och ni är Gudomliga Varelser av KÄRLEK OCH LJUS.

Allt är perfekt.

Och så är det.

Jag ÄR ÄRKEÄNGEL MICHAEL.

»Källa – Kanal: Leslie Anne Menzies

 Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl