2017-11-17 09:34 #0 av: [Hukanson]

Som en del av tro på evigheten ingår att tro på att vi här och nu lever i en illusion av tid och rum som vi upplever (de flesta av oss) som den absoluta verkligheten med undantag av vår förståelse av ljusets hastighet som har fenomen av relativitetskaraktär. 

Men upplysta lärare säger att det finns en hierarki av dimensioner som övergår vår tids och rumsuppfattning dvs de kan leva i vad vi förstår som närmare kvantteorins verklighet. Tidsresor skulle kunna vara normalt i högre dimensioners förverkligade världar. Det skulle kunna vara vårt öde att uppstiga i högre dimensioner där vi också materialiserar en teknik för detta ändamål.

Det finns en amerikan som vill vara anonym som säger att han har blivit överflyttad till ett framtida samhälle 2135 i sex veckor och dessutom till ett framtida samhälle år 2749 där han bodde som en av dem i 2 år - helt befriad från alla minnen av sitt liv på 1900-talet. Lyssna på videon där han berättar om detta och avgör om det är trovärdigt?

Man kan med ledning av hans uppgifter fråga sig om framtiden kan förändras av att en person som han får komma in i ett framtida samhälle och se och förstå - och ta med sig insikterna tillbaka till sin egen tid - för att dela det med samtiden och därigenom ge en impuls att styra in utvecklingen annorlunda än den skulle bli om hans tidsresa aldrig hade hänt. Kanske det viktigaste som välsignat oss?

Glöm inte att aktivera textningen så det blir lättare att hänga med.