2017-09-17 08:34 #0 av: Hukanson

Det är tydligt beskrivet i Läran för Jesu Kristi kyrka att Vägen som Herren har givit mänskligheten i dess tillblivelse har två sidor - den högra sidan och den vänstra sidan.  Vad menas med detta och vad betyder det för mig?

Alla människor lever nu i tusenårsriket av den nya dagen och det är en tidsålder av sanning och inte barmhärtighet. Vi måste vakna upp och komma ihåg vilka vi är för att kunna respektera oss själva och växa vidare in i en framtid som har annorlunda miljöfaktorer än förut.

Vägen går mot Jesus Kristus dom pga Herrens ankomst till Jorden står det skrivet. Herren planerar att åter bo på jorden i all härlighet som en gudomlig människa. Tiden fram till dess blir då en väg att vandra - antingen i Jesu Kristi rättfärdighet som den är beskriven och lagstadgad i Jesu Kristi lära - eller i den naturliga världens  andlighet och på dess villkor.  Antingen går man till Herrens högra sida eller till Herrens vänstra sida. Herren säger att om man går till Herrens högra sida går man till välsignelse men om man går till Herrens vänstra sida går man till lidande i svåra reningsprocesser. Den naturliga världen har också sin världsandes tillblivelselag i helig andes visdoms sanning men inte i tre-enighetens levande sanning vilken är för människan på jorden mer betydelsefull enligt Herrens plan.

Det är något att komma ihåg och tänka på nu när Jesu Kristi Kyrka  har generalkonferens som sänds ut på internet och är tillgängligt för alla intresserade att se och lyssna till. Kyrkans medlemmar är jesuitiska kristna till skillnad från europeiska kristna som inte har Jesu Kristi direkta uppenbarelser som ett Andra Testamente att bygga på som en Lag som ska gälla i tusen år till.

Generalkonferensen hålls Lördag och Söndag den 30/9 - 1/10 och sänds med schema på sajten https://www.lds.org/?lang=eng