2017-08-26 17:05 #0 av: [Hukanson]

Morgondagen är inget människan har hittat på - den är beskriven i både Uppenbarelseboken och Joseph Smiths Uppenbarelser (grundaren av Jesu Kristi Kyrka) så det finns teologisk anledning att vara seriös om detta. Men nu är det ju så att en närmare beskrivning om Morgondagen inte kom genom Kyrkan utan genom den utvalde Neale Donald Walsch som har med en interaktiv stil skrivit många böcker som ett samtal med Gud därför att det var just det han hade.

Morgondagen kommer efter domedagen och även om vi inte riktigt förstår vad det innebär så får vi acceptera att  livet går vidare in i tusenårsriket. Har något förändrats i vår relation med Gud? Det kan man verkligen säga att det har. I boken Morgondagens Gud förmedlar Neal Donald Walsch hur Gud vill att vi ska förstå relationen idag. Det första vi kan förstå är att Gud är identiskt med Kärleken, Livet, Sanningen, Visheten, Energi och Ljus. 

Morgondagen Gud kräver inte att man ska tro på Gud. 

Morgondagen Gud saknar könstillhörighet, storlek, form, färg och alla de    attribut som kännetecknar en individuell levande varelse.

Morgondagens Gud talar med alla , hela tiden.

Morgondagen Gud är inte åtskiljt från något utan är allestädes närvarande, allt i alltet,  Alfa och Omega,   början och slutet , den sammanlagda summan av allt som någonsin funnits, finns nu och någonsin kommer att finnas. 

Morgondagens Gud är inte en enskild supervarelse utan den fantastiska process som kallas livet.

Morgondagens Gud förändrar sig ständigt.

Det finns inga behov för Morgondagens Gud.

Morgondagens Gud ber inte om att bli tjänad utan är en tjänare åt allt liv.

Morgondagens Gud är villkorslöst älskande, ickedömande, ickefördömande och ickestraffande.

Mänskligheten har sin största andliga utmaning i att acceptera denna version av Gud och göra den till sin nya andlighet. det kräver en själens befrielserörelse att spridas som ett ljus i alla nationer över hela planeten. Det kommer troligtvis att pågå under en lång tid men när det är gjort är planeten räddad till livet och kärleken - till Gud.

Hur upplever Du den andliga konflikten mellan GG och MG i din tillvaro? Är du själv anhängare av MG men har släktingar och vänner som inte kan tänka sig någon annan sanning än GG? Berätta gärna litet om hur det kan uppstå verkliga motsättningar mellan de två andliga verkligheterna och vad man kan göra för att mildra den!