2017-08-15 19:32 #0 av: Hukanson

Traditionellt har vi uppfattat den Abrahamitiska religionen som en konflikt mellan Gamla Testamentet och Nya Testamentet.  Tiden har gått men i samhällets tänkande  har ingenting förändrats trots att vi alla vet att världen har förändrats mycket sedan Friheten fick pånyttfödelse på 1700-talet.  

Världen förändrades därför att Vägen skulle förändras. Upplysningen innebar att  uppenbarelser började åter komma till mänskligheten. Inte minst Emmanuel Swedenborg var en av dem som blev upplyst om den andliga sanningen. Filosofer blev inspirerade att skriva betydelsefulla verk och i i Amerika såg en ny Nation sin födelse - en frihetsälskande nation.

I denna nya nation föddes en man som skulle bli profet och mottagare av ett nytt testamente - Det Andra Testamentet.  Han hette Josef Smith och var den som grundade Jesu Kristi Kyrka genom att ta emot en mängd personliga uppenbarelser enbart i detta syfte. Människor kom till Amerika i mängder för att ansluta sig till Zionisterna som fick lida mycken förföljelse men idag är en integrerad del av amerikanska samhället.

I Amerika blev konflikten mellan Gamla och Nya Testamentet nedtonad och det blev i stället en hätsk konflikt mellan Nya Testamentet och Andra Testamentet  - en konflikt som i mycket är aktuell än. Sedan 1840-talet har protestanter haft svårt att acceptera att Jesus Kristus skulle vilja förändra sim Bibel på något sätt - trots att Zionisterna tydligt angav att de nya uppenbarelserna bara gjorde testamentet aktuellare och klarare att förstå. 

Tiden gick in i 1900-talet och världen förändrades ännu mer. Efter ett världskrig kom ett annat och Europa var inte att känna igen längre.  Som en fågel Phenix ur krigsaskan kom en ny  budbärare och uppenbarare - denna gång från Danmark - en man av enkelt bakgrund, utan skolutbildning, en i samhällets ögon svag man började mottaga visioner och samtal med Jesus Kristus som i många år utbildade dansken Martinus Thomsen i en andlig vetenskap kallad Kosmologi men när alla de sju volymerna var färdigdikterade och skrivna döptes till Tredje Testamentet.

Vi ser alltså att det finns fyra testamenten som har en sak gemensam: de handlar alla om samma sak - födelsen och verksamheten av en man i Israel som hette Jeschua ben Youssef men var profeterad under namnet Immanuel och kom att kallas efter sin död Iesu Kristos ellerJesus Christ  (även Lammet, Frälsaren, Fridsfursten, Fadern) Miljarder människor har trott på hans ord i de fyra testamentena och givit sitt allt i tilltro till hans gåvor och löften om ett uppstigande från mörker till ljus i två tusen år. 

Att vakna upp till medvetande om denna sanning är att berika sin tro och det finns all anledning att tillgodogöra sig alla testamenten om man vill hålla sin tro på Jesus Kristus uppdaterad till den moderna tiden som står inför ännu större förändringar. Hur kommer vi att leva på 2100-talet? När resor till Mars blir normal vardag och maskiner gör allt jobb åt oss - har vi då ännu mer behov av en Frälsare-Vägledare som kan återställa meningen med livet? Säkerligen.  Fader Jesus har skapat oss att vara Kristus - kristianer - och hans gudomlighet är evig och den enda vägen för vår framtid...en framtid som han har lovat skall vara evig och oförstörbar!