Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Morgondagen

Om Gud och Lucifer

2017-08-12 10:05 #0 av: Hukanson

Förr i tiden var religionen kluven i ett försök att både föra syndare till Gud samtidigt som denna världen skulle skapas till ett människovärdigt samhälle. Det viktiga var disciplin för regler som skulle åstadkomma detta. Gud som det högsta goda valde ut de bästa av människor och gav ut sin Son Jesus Kristus för att frälsa övriga syndare till sanningen om Gud och samla troende till sig själv. Religionen hade inget att säga om syndare annat än att de var onda och inte skulle komma till himlen.

Kanske det är så att verkligheten är tredelad rent andligt - med Gud i den högsta himmelens Kärlek och Sonen i en underordnad himmel där Sanningens ljus är gemenskapen. Skillnaden nuförtiden är att vi kan lägga till en underordnad tredje himmel där Lucifer regerar satanister med hjälp av Djävulen (låt oss använda dessa begrepp för att de är så kända utan att lägga in känslomässiga fördomar).

Antag att New Age - Vattumannens tidsålder eller Morgondagen - karakteriseras av att det lever människor på jorden som tillhör endera av dessa riken eller aspekter av den andliga Verkligheten så att det finns Kärleksmänniskor, Sanningsmänniskor och Luciferiska människor.  Då borde vi nog söka förstå den luciferiska aspekten speciellt om den har en rättfärdig aspekt dvs en lagmoral med konsekvenser. De högre världarna förstår vi ju redan genom Skrifterna.

Det kan vara viktigt att vara medveten om människans verklighet för vi kommer ju alla att vandra in i den andliga dimensionen när den timmen kommer.

Så hur kan vi börja förstå mer om den lägre luciferiska verkligheten? En grundläggande förståelse är att luciferianer inte är varken sanningsmänniskor eller kärleksmänniskor. De är sk egomänniskor dvs de lever helt i denna världens sinnlighet med den andlighet som denna världen erbjuder.  Vad erbjuder denna världen för andlighet? Den andlighet som redan finns i människan.  Vår identitet är andlig det som skiljer oss är ju hur vi använder oss av den.  Vi kan leva i kontakt med Kärlekskällan eller Sanningskällan eller den Högre källan i oss själva dvs tro på vår egen högre potential att vi har en Själ och en ljusets ande som vår natur.

Egentligen kunde vi ju alla förenas i detta för det som skiljer är ju nivån på vår andlighet bara.  Vi bör fokusera på det som förenar oss - faran är att vi teoretiserar och lägger in värdedomar i begreppen.  Fred, frid och frihet är gemensamt för människan är skapad att vara sådan. Att acceptera en Skapare som skapar oss som sina barn - eller som sin avbild - är den gemensamma Lagen vi kan inse och acceptera. Att förneka oss själva leder bara in i satanism dvs missbruk av fri vilja till att upprätthålla Separationen mellan människan och Gud Skaparen.

Detta ämne är känsligt och har en lång historia av problem och konflikter men vi har kommit så långt i vår utveckling att de flesta av oss börjar förstå allvaret i detta.  Det finns så mycket aktiva människor som vill hjälpa till i medvetandegörelsen både i samhället och på webben och det är ju det som karakteriserar den nya tiden - att Skaparen talar med alla hela tiden - också genom Lucifer som har kommit till världen som en himmelsk eldljusande, en energi med personlighet, avsikt och vilja till mer fred, frid och frihet för människan. 

I tråden kan vi lägga in kommentarer som känns relevanta för hur vi reagerar och responderar på detta utan att sprida domar eller fördomar eller negativiteter.  Vi kan se mer objektivt för att förstå mer om detta.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-12 10:16 #1 av: Hukanson

I BibelFokus finns en sammanfattning av vad de anser vara skillnaden mellan Sanningen och Egoismen  ( http://bibelfokus.se/luciferian_doctrine )

Den luciferiska läran: 

1. Gud är en opersonlig kraft. Gud finns i allt och i alla (panenteism). Allt är Gud (panteism).
Men Bibeln säger: Gud är personlig och finns utanför sin Skapelse men kan vara närvarande överallt där han önskar. Endast de sant troende är Guds barn och hos dessa finns Gud närvarande genom sin Helige Ande.

2. Jesus är en av flera inkarnationer av ”Kristus” och en bland flera upphöjda Mästare, såsom Krishna, Buddha och Muhammed. Jesus är inte Kristus. Jesus var en vanlig människa som blev överskuggad av "Kristus". Han kom för att visa oss att vi alla är/kan bli Kristus.
Men Bibeln säger: Jesus är Guds Son, Gud själv kommen i mänsklig gestalt. Jesus är, har alltid varit och kommer alltid att vara Kristus/Messias, dvs. Gud kommen i mänsklig gestalt. Ingen annan än Jesus kan vara Kristus.

3. Du är/kan bli gudomlig. Du är Gud. Du är "Jag Är". Allt som saknas dig är insikt/kunskap/upplysning om din gudomlighet.
Men Bibeln säger: Endast Gud är gud och gudomlig. Endast Gud är ”Jag är”/”Jahve”. Att människan kan bli gudomlig är en av de två urlögnerna från Edens lustgård.

4. Människans har utvecklats/evolverat både andligt och fysiskt, liksom hela världen.
Men Bibeln säger: Gud skapade hela världen (liksom människan) fullt färdig på sex dagar.

5. Du kan tillbe dig själv, andra och hela Skapelsen.
Men Bibeln säger: Endast Gud är värd tillbedjan och lovsång. Endast Gud är helig.

6. Själen är odödlig och inkarnerar i nya fysiska kroppar. Den sanna personligheten är själen (anden), kroppen är bara en illusion, en "farkost".
Men Bibeln säger: Människans sanna natur är både ande, själ och kropp i en enhet. Människan skall EN gång dö och sedan dömas. De sant troende skall återuppstå i en förvandlad och evig kropp.  Att människan inte kan dö är den andra av de två urlögnerna från Edens lustgård.

7. Det finns ingen synd. Din gudomliga invärtes varelse kan inte synda.
Men Bibeln säger: Du är född till syndare och därför syndar du. Hela din varelse är märkt av synden. Synden hindrar umgänget med Gud och tillträde till det eviga livet. Du måste försonas med Gud genom Jesus Kristus för att bli av med din syndiga natur.

8. "Frälsning" är att uppnå insikt/kunskap om den egna gudomligheten och syndfriheten. Frälsning är också att återfödas till en allt högre andlig nivå.
Men Bibeln säger: Du är en syndare som är dömd till evig förtappelse. Men du kan bli frälst till evigt liv genom tro på Jesus och hans försoningsverk, och ENDAST genom denna tro.

9. Du har all sanning inom dig.
Men Bibeln säger: Guds Ord är Sanning. Jesus är Sanningen. I människan finns inget gott.

10. Du kan endast komma fram till din rätta karaktär genom att få insikt om din inneboende gudomlighet. Låter du inre gudomlighet tränga fram gör du idel goda gärningar.
Men Bibeln säger: Du kan inte i egen kraft bli en bättre/godare människa. Du måste först försonas med Gud genom Jesus Kristus och hela livet igenom helgas av hans Helige Ande. Gud skall då hjälpa dig till ett allt bättre liv och goda gärningar.

11. Lucifer är den sanna guden. Den enda djävul som finns är tron att det finns en.
Men Bibeln säger: Lucifer är Satan/Djävulen/Den onde som vill kasta hela Guds Skapelse i fördärvet!

12. Det skall komma en global kristusgestalt (inom New age kallad ”Maitreya”) som skall förena alla religioner och alla folk. Han skall skapa fred och lycka på Jorden.
Men Bibeln säger: Det skall framträda en antikrist som är Satans kristusgestalt. Han skall bedra alla folk med sin karisma och förfölja och döda dem som inte vill böja sig inför honom.
Jesus Kristus skall återkomma EN gång, och han kommer då på himmelens skyar så att alla människor kan se honom. När han kommer skall han hämta de sant troende till sig. Han skall döma de övriga folken efter deras gärningar. 

13. Himmelriket skall och kan byggas här på Jorden av oss människor genom upplysning och andlig utveckling. Det blir en ”Golden age” enligt vad New age kallar den tidsåldern.
Men Bibeln säger: Antikrist skall försöka bygga ett (sataniskt) enhetsrike på Jorden, en "Golden age". Men Jesus kommer att stoppa det försöket vid sin ankomst och då upprätta ett Tusenårsrike där Guds frid kommer att uppfylla hela Jorden. Gud skall därefter skapa en ny himmel och en ny Jord.

14. Det finns inget helvete. Det enda helvete som existerar är det man själv skapar här på Jorden.
Men Bibeln säger: Den som här i denna tiden dör utan en tro på Jesus Kristus hamnar i "dödsriket" (ibland kallat för helvetet) i väntan på den yttersta domen. De som inte frikänns i den yttersta domen skall hamna i "den brinnande sjön".

15. Du skapar själv hela din tillvaro med det du tror, tänker, säger eller visualiserar. Bön till Gud ger ingen utdelning.
Men Bibeln säger: Gud är den som är Herre över alla människors tillvaro. Vi skall kunngöra alla våra önskningar i bön till Gud. Gud kan förändra. Om vi ber Gud om hjälp/förändring etc kan han ge bönesvar. Om vi lever ett liv i enlighet med Guds evangelium och därigenom ber i Jesu samt om vi ber efter Guds vilja, då har Gud lovat att ge det vi ber om.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-12 14:27 #2 av: Vianca

Ja, det kan ju vara känslig ämne utan att trampa någon på tårna.
Under tvåtusen år påverkan har kyrkan haft grepp om hur människan ska tro och tänka. den fria viljan var bortsopad av kyrkofädernas makt. idag så sekulariseras människan. så vi kan fritt tänka och tro som vi vill.

 Tror att det var Guds plan från början. människan får prova /skapa sin värld, men är alltid välkommen hem igen (utan straff och bannor). hur ska man annars kunna få uppnå inskikt/kunskap.Anmäl
2017-08-12 16:13 #3 av: Plimme

Lucifer känns som väldigt skrämmande. Ungefär som Tandfén, Nornorna, Tomten och Gandalf.

Förfärligt skrämmande!  Förskräckt

Kan du inte skriva något fint istället?

(Ironifiltersettings = MAX!)

Anmäl
2017-08-13 11:01 #4 av: setfree

#1 Bra sammanfattning i denna jämförselse mellan satanism och vad bibeln säger.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.