Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
The New Message

Vårt Ursprung

2017-08-11 05:12 #0 av: Hukanson

Utdrag från The New Message av Marshall Vian Summers: Om Ursprunget.

Livet hade ett ursprung för länge sedan, innan denna värld existerade, innan livet som du vet det funnits i denna värld, innan du tog form och blev en individ i denna värld.

Livet existerade, inget alternativ till liv, komplett, helt, engagerat, allt av skapelsen, magnifikt, bortom ord och uttryck, livet i dess renaste form i otaliga uttryck, kreativt men harmonisk, liv som fortfarande finns inom dig i detta ögonblick, djupt under ytan av ditt mentala medvetande.

Men det blev en separation och separationen skapade det manifesterade universum som dina sinnen förhåller sig till. Eftersom det inte kan finnas något alternativ till skapelsen, skapade Gud det manifesterade universum för alla kännande varelser som vill välja Separation - en plats att leva på, att lära och att smaka på de små glädjeämnena och de stora svårigheterna att leva skilda från Skapelsen.

Gud satte i rörelse ursprunget av liv, God satte i rörelse de biologiska och geologiska krafter som har gett upphov till ett expanderande universum, ett universum fullt av otaliga livsformer och former av intelligent liv, utvecklingen, men också återvändandet. I slutet finns det inga alternativ till Skapelsen.

Där du står, verkar det inte finnas något alternativ till manifest liv och Skapelsen verkar vara en mycket avlägsen och efemär verklighet. Skaparen skapade det fysiska livet för de separerade till att bebo detta universum. Det tog evigheter av tid, i din känsla av tid, att skapa en miljö där kännande liv skulle träda in i denna arena. För tiden är ingenting för Gud och allt för dig.

De världar i universum där detta kännande liv skulle bebo skulle vara levbara och beboeliga, men med svårighet, för separation är svårt. Nu måste de lära sig att ständigt lösa problemen med överlevnad och förnödenheter och tillfredställelse och lösa konflikter med andra - andra av det egna arten och formen och andra av en helt annan typ och form. Separation skulle inte bli lycklig eller enkel. Det skulle vara problematiskt. Ja, det skulle ha sina stora nöjen, men de skulle vara kortlivade, för det finns inget [permanent] alternativ till Skapelsen.

Det fysiska universum är ett alternativ till Skapelsen, och det är därför den är i förändring och rörelse, för den har en början, en mitt och ett slut. Du är någonstans i mitten av den stora spännvidden av Skapelsen.

Endast en mycket liten del av Skapelsen är involverad i manifesterat liv. Men för dig är det naturligtvis enormt och obegripligt, som det borde vara. Det är inte möjligt för ditt intellekt att förstå omfattningen och storleken av detta.

Men det finns vissa viktiga saker för dig att inse om ditt liv i världen vid denna tid - varför du är här och, viktigast av allt, vad som lever inom dig och sammanbinder dig i detta ögonblick med Skapelsen som den verkligen är och som den alltid har varit.

Du har inget ursprung egentligen eftersom du är en del av Skapelsen. Ett ursprung skulle bara vara meningsfullt inom ramen för tid och inom ramen för form. Men du har ditt ursprung utanför tid och form, så i själva verket har du ingen ursprung. Eftersom du inte har något ursprung, har du ingen slutpunkt. Den del av dig som är evigt och fullständig, som finns i en djupare del av ditt sinne, lever i denna Verklighet.

Så nu har du två sinnen. Du har ett sinne för världen, som är präglat av världen och påverkas av världen, ett sinne som är fullt av världens intryck och påverkan, och dina egna gensvar och beslut i mötet med den. Men ditt djupare sinne är fortfarande ansluten till Skapelsen.

I Guds Nya Uppenbarelse, kallas detta Kunskap - Kunskap här avser den djupare mentala medvetenheten,  den medvetenhet som inte är del av Separation. Skillnaden mellan denna djupare medvetenhet och ditt yttre eller världsliga sinne är skillnaden mellan Skapande och Separation. Du kan inte separera från Gud totalt. Den del av dig som inte separat representerar Kunskap. Den del av dig som gjorde Separation representerar din själ.

Nu är du i världen, där du verkar vara åtskild, en individ, kreativ, men utan en verklig grund, ensam och kämpande för att göra associationer, upplevande en värld av enorma svårigheter, alltid upptagen med att lösa existensens problem i detta tillstånd.

LÄS MER HÄR :  http://www.newmessage.org/the-message/volume-1/one-god/the-origin

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-11 17:17 #1 av: Hukanson

En väldigt bra websajt för att läsa Det Nya Budskapet på svenska finns faktiskt redan och kanske den kan vara användbar för de som vill bilda studiegrupper av budskapet eller bara få den där mer äkta känslan av förståelse på svenska språket.

Gå in här och läs igenom allt för att kunna ge till nära och kära en större och djupare förståelse av vad människan är - hennes identitet och uppgift på denna jorden i denna tiden.

http://alliesofhumanity.org/se/

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-13 08:37 #2 av: Hukanson

I boken Morgondagens Gud av Neale Donald Walsch står det skrivet som ett samtal med Gud att Han/Hon/Den beklagar att folk i allmänhet inte helighåller de Uppenbarelser som Herren giver oss genom så många kanaler i denna tid.  I stället håller de fast vid människornas ord som nedtecknats för länge sedan och förnekar därmed att det finns En Levande Gud för de levande här och nu. De väljer att leva i rädsla och förnekelse - Separation. 

Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.