Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

SANANDA 2017 - 5

2017-07-20 16:56 #0 av: Hukanson

De viktiga Budskapen från Sananda (Lord Imanuel Jesus Sananda)  fortsätter och vi delar allvaret i förvarningarna om att Nu Är Det Förändringar På Gång.  I ögonblick av klarvaken kärlek kommer vi ihåg vilka vi är - att vi har kommit för att vara de som förverkligar planen på denna tidslinje.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-07-20 16:57 #1 av: Hukanson

Sananda

via John Smallman

18 juni, 2017

Avsikten och beslutet att dagligen gå inombords innebär även ett beslut att vakna upp från drömmen.

Som ni alla vet, läsarna och lyssnarna till dessa och andra inspirerande och upplyftande kanaliserade budskap, så är enorma förändringar på gång nu när mänskligheten går in i uppstigningsprocessens sista faser. Det har varit en lång resa för er, att återvända till er punkt där ni startade, den plats som ni aldrig har lämnat, i frid, i glädje och Ett med Gud. Det finns ingen annanstans, därför skulle ni inte kunna befinna er någon annanstans och ändå har det förefallit som om ni är långt, långt fjärmade från detta tillstånd, ert naturliga och eviga tillstånd.

När ni vaknar upp från drömmen kommer ni att bli överraskade, inte förvånade, över hur nära till Hemmet, Källan, till Moder/Fader/Gud ni har hållit er kvar under dessa uppenbara eoner av separation. Er allra högsta glädje kommer att skölja bort och lösa upp alla era tvivel, rädslor och medföljande smärta samt lidande, utan att lämna några spår efter sig. Ni behöver inte minnas vad ni har fått uppleva genom alla dessa overkliga och smärtfyllda livstider och ni kommer att välja att inte distrahera er själva med urgamla minnen, i och med att ni kan känna av den oerhörda glädjen av att få vara Hemma i Den Enhet som är Allt Som Existerar. Ord är en fullständigt olämplig form av kommunikation att tillämpa här, vilket även bilderna är, från ett Himmelskt tillstånd som ni kanske förmår drömma fram. Bara vila inom er försäkran om att ni i samband med uppvaknandet inte kommer att önska er någonting och att ni inte kommer att leta efter något, för ni har ALLT, samt på grund av att ni är ALLT, och detta är ett tillstånd av den oändliga perfektion, från vilken ni uppstod i det ögonblick då ni skapades.

Om ni tror att detta är för svårt att tro på, så har ni rätt! Att tro är inte till så stor hjälp, ni behöver veta! Och när ni vaknar upp kommer ni att veta och alla tvivel kommer att vara borta, i glansen av det ögonblick då ni vaknar upp.

Ni alla är Guds älskade barn och er plats är för evigt att vara Ett med Honom. Ni har aldrig gett er av, ni skulle aldrig ha kunnat ge er av. Och i egenskap av kraftfulla gudomliga varelser, gjorde er fantasi det möjligt för er att bygga upp en illusorisk fysisk omgivning, i vilken ni mycket verklighetstroget förmådde föreställa er ett tillstånd av separation från Källan, ett intensivt smärtsamt tillstånd, för allt som ni är var genom ert eget val dolt för er. Att vara vilse i den illusion som ni byggde upp, har skenbart varit en mycket lång och mycket tröttsam händelse. Inom illusionen används ordet ”händelse” för att beskriva ett skeende som är kortvarigt och illusionen är i sig själv sannerligen en ”händelse”. Den varade blott ett ögonblick och gick över. Men i likhet med era mänskliga minnen, kan ni – och det gjorde ni också – ni valde att återuppleva den, återuppleva den och återuppleva den.

Nu är ögonblicket inne att sluta upp med att göra det. Återigen, som era mänskliga liv så ofta har visat er, kan ett återupplevande av minnen gällande smärta och lidande få dem att på nytt förefalla mycket verkliga i det ögonblick man kommer ihåg dem, fastän de i denna stund inte äger rum, för att inte tala om att de skulle inträffa om igen! De bara förefaller vara verkliga. Många har genomgått psykiatrisk behandling och psykoterapi för att släppa taget om smärtsamma minnen som på nytt fortsätter spelas upp i deras sinnen och leder till stor smärta.

Minnesbilder är ett tve-eggat svärd, underbart för lyckliga händelser och upplevelser, intensivt smärtsamma för minnen som inbegriper lidande. Det är en av många anledningar varför ni uppmuntras till att leva i ”det ögonblick som är nu”, den enda verkliga tid som finns.

När ni dagligen går inombords till er heliga helgedom och bjuder in och tillåter Kärleken omfamna er, försätter ni er i ett ”nu-ögonblick”, från vilket smärta och lidande utesluts enbart med anledning av er avsikt att få uppleva enbart Kärlek, er naturliga och eviga tillvaro. När ni blir en regelbunden besökare i er inre helgedom kommer ni att märka att den Kärlek och frid som ni där får uppleva, blir alltmer genomträngande i era dagliga liv som människor. Som ett resultat inträffar konflikter och smärtsamma meningsskiljaktigheter mer sällan, tills ni märker att ni nästintill ständigt befinner er i frid och i detta tillstånd engagerar ni er endast kärleksfullt med andra och med alla situationer som kan uppstå.

Avsikten och beslutet att dagligen gå inombords innebär även ett beslut att vakna upp från drömmen. Det kan förefalla ta lång tid för att ni har blivit betingade till att förändringar gällande attityd och beteende ska ta tid, men när man väl har fattat ett beslut och agerat därefter, så har ni i själva verket vaknat. Men för er förefaller det högst sannolikt att ni inte har gjort det, att ni fortfarande fungerar inom illusionen som den människa ni fick uppleva er själv, innan ni fattade detta beslut. Det innebär att tiden, en av de illusoriska aspekter som gäller att bära en mänsklig kropp, fortfarande flyter från ett ögonblick till nästa, och som en människa som har valt att gå in i illusionen för att hjälpa mänsklighetens uppvaknandeprocess, så kommer även ni att få uppleva tidens flöde. Men ni känner er alltmer tillfreds, och den skuldbeläggande känslan av ’borden och måsten’ håller på att bli allt mindre högröstad, allt mindre larmande och ni märker att det blir allt lättare att på ett tillfredsställande och kärleksfullt sätt engagera er i era dagliga liv.

Ni befinner er i själva verket i processen att vakna upp och det är definitivt en anledning till glädje och firande!

Denna stund blev gudomligt planerad för eoner av tid sedan! Sedaninträffade den ögonblickligen! Men på grund av att ni är fria – precis så som ni skapades och så som ni alltid kommer att förbli – och för att ni valde att engagera er med och träda in i illusionen, därför, tills ni gör ett val och har avsikten att vakna upp, så kommer ni att förbli vilseledda och förvirrade av den illusoriska omgivning, i vilken ni förefaller ha er existens, för så lång tid som ni väljer att stanna kvar i det tillståndet.

Många av er tror att ni nyligen, eller för några tiotal år sedan har gjort detta val, men om ni inte är vakna – om ni var vakna skulle ni V E T A det – i så fall hade ni inte denna avsikt. Den måste tas dagligen, och sedan måste ni ”leva som ni lär” och leva och engagera er med ert dagliga liv enbart kärleksfullt, och då – som har blivit lite som ett mantra i själv-hjälps-rörelsen – ”Låtsas tills ni klarar det”. Det visar sig vara allmänt svårt för er, för era egon drar ständigt er uppmärksamhet till smärtan och lidandet överallt i världen, plus att era egna minnesbilder av den smärta och det lidande som ni har genomlevt. Samtliga som träder in i illusionen som människor upplever lidande, för att separera sig från Källan, Gud, är att lida! Men de flesta av er går inte just nu, i detta ögonblick som är nu, igenom detta lidande, det skedde för eoner sedan! Släpp taget om smärtsamma minnesbilder, de tjänar er inte och det har de aldrig gjort, de bara uppmuntrar er att förbereda er på det värsta … och så blir just det vad ni får uppleva! Det var varför ni byggde upp illusionen till att börja med, för att få uppleva det värsta … SEPARATIONEN. Nu är det nog!

Så gå dagligen inombords, även fast det blir för ett ögonblick eller två. Det är allt som behövs för att få Kärlek, som ständigt finns närvarande och väntar på att ni ska öppna upp er för Den, låta Den omfamna er och ge er frid och en medföljande vetskap om att ni i varje ögonblick blir gudomligt älskade och omhuldade av er himmelske Fader. Han är Kärlek och Han vill att ni ska veta och känna detta för Han skapade er för evig glädje utan avbrott. Ha för avsikt att vakna upp och åter en gång vara medvetna om att ni är, och för alltid kommer att vara, Ett med Honom.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Sananda via John Smallman, June 18th, 2017 – Sananda

 Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-07-20 16:58 #2 av: Hukanson

Sananda

Torsdag 22 juni 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag har kommit idag för att bereda vägen för den Nya Tiden som är i antågande. Den Nya Världen som finns vid era fötter kära barn på Jorden. Det gäller för Er att ta tag i era drömmar och se dem förverkligade. Är drömmen tillräckligt stark och levande så manifesterar den sig på bara några ögonblick. Det är ögonblick som gäller nu, för de stora folkmassorna börjar röra på sig och då menar jag att de rör sig mot ljuset. Ljuset är en rörelse precis som ni är, allt rör sig åt ena eller andra hållet. Just nu är det en stor rörelse till ljusets favör. Det är många hjärtan som börjar luckras upp och öppna sig för ljuset.

Det skiner starkt på Er Jord idag och det påverkar alla, det blir fler och fler som vänder sitt ansikte mot ljuset och låter det skina ner i sitt hjärta. Fler och fler söker sanningen i den illusoriska värld som de lever i. För att hitta sanningen så behöver man hitta ljuset i sitt hjärta, ty där lyser det klart och rent. Därinne hittar ni också ert autentiska jag och det mod ni behöver för att gå vidare nu.

Stanna upp i er själva, en liten stund varje dag och ni finner det lugn och den sanning som vilar där.Det är dags att ta fram detta och gå vidare nu, för den Nya Världen väntar på Er ankomst. Vinden har vänt och det blåser bara ljumma vindar idag, för den starka motvinden har avtagit och kan inte längre hindra ert arbete. Det är GÅ …som gäller nu och det är Er som vi alla väntar på. Det är erat ljus och eran glädje som vi vill höra skalla runt Jorden idag. Det är eran iver och eran entusiasm som vi väntar på.

Ljuset är här kära barn på Jorden, låt det fylla er, låt det ge Er kraft, låt det ge Er mod så att den stora förändringen kan starta – förändringen som sker inom och utom er. Allt håller på att transformeras om, se er omkring, se och känn att förändringen finns där, hos både växter och djur. Ja även hos solen, luften och jorden kan den förnimmas. Spring barfota i gräset och ta emot energierna från elementen runt omkring dig. De kommer att gå direkt in i din kropp, om du tillåter det, där kommer de att fylla varje cell med det ljus de bär med sig. Det väcker upp allt ljus som håller sig dolt i din kropp, det talar om för allt som lever i din kropp att det är dags att vakna. Det är dags för ljuset att vakna upp från sin Törnrosasömn och träda fram. Tiden är nu för allt levande på Vår Jord att vakna upp från sin slummer, vakna upp till sin sanning och sitt ljus. Jorden är på väg till sitt eget ljus och det kan bli ett abrupt uppvaknande för de som sover djupt.

Ta er tid att vila i Er själva. Ta er tid att vistas ute i det fria. Ta er tid att känna in och uppleva ljuset från allt som finns runt er. Det är dags nu, ni kan inte vänta mer, de första stegen bör vara nu. Det är viktigt att stanna upp, andas, känna in ljuset som vibrerar runt omkring. Det söker Er nu, så ställ er öppna och bjud in ljuset och kärleken i ert liv. När ni väl har gjort detta så kommer det att gå som en dans. Motståndet är litet och kärleken vibrerar stort idag, så resan blir lättare än ni tror. Tveka inte utan möt Er själva, det blir inte så svårt, ni kommer att finna mycket kärlek där. Kärleken finns runt om er nu i form av många kärleksfulla guider och väsen.

Den kärleksfulla världen står för dörren och ni har alla en förmåga att kliva in i den. Vad väntar ni på? Dörren är öppen och vi väntar på Er. Ni är älskade långt bortom er fantasi och föreställningsförmåga så ni behöver inte vara rädda. Ni är mycket omhuldade och älskade så det finns inget att vara rädd för. Ni kan vara trygga och lugna med att ni går in i en kärleksfull värld, där endast ljus och kärlek existerar.

Jag står beredd att ta emot Er. Mina armar är vidöppna och fulla av kärlek. Jag sänder Er nu ljus och mod så att ni ska våga ta de sista stegen in i ljuset.

Kärleksfullt

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-07-20 16:59 #3 av: Hukanson

Sananda

via Pamela Kribbe

24 juni, 2017

Kära likasinnade vänner!

Jag är Jeshua som talar. Ni är mina bröder och systrar. Jag ansluter mig här till er som en jämbördig, inte i egenskap av någon som är upphöjd ovanför er, utan som en vän, en kamrat. Känn den gemensamma källan genom vilken vi är förenade. Känn livsflödet mellan oss, förbindelsen som helar och befriar oss.

Ha respekt för er själva på samma sätt som ni gör för de övriga i denna samling. Respekt innebär att ni värdesätter er själva genom att inse vilka ni verkligen är och vad ni har tagit på er under denna resa, att vistas i en kropp av kött och blod, här och nu på denna Jord. Det var ett språng av tillit och djupt inom er finns en övertygelse, en kraft, ett djupt medvetande, varifrån ni har valt att vara här. Var och en av er sade ”ja” till denna inkarnation, till ert nuvarande liv. Det ögonblick då ni sade ”ja” baserade sig på en mycket djup vetskap, ändå har alltsedan dess tvivel uppstått på grund av gamla minnen från upplevelser av andra liv på Jorden. Dessa tvivel har beslöjat ert tydliga och uppenbara ”ja”, och har lett till att det har blivit grumligt och skymt. Ni har känt er vilsna under detta jordliga äventyr, ensamma och övergivna. Jag känner till den smärtan från det att jag själv har upplevt den.

Alltför ofta har jag blivit porträtterad som ett helgon, en som var upplyst och visste allt. Det var inte så, för jag har fått erfara djupa tvivel och rädslor. Det var en del av min resa, såsom det är en del av er, så se mig i min ofullkomlighet, min nedbrutenhet. När jag levde på Jorden blev jag inspirerad av ett ljus om vilket jag ville bära vittnesmål; ett ljus som är bortom ord, som innehåller kärlek, underverk, skönhet, humor och visdom. Detta ljus kom inte från mig, utan det gavs ut genom mig, precis som är fallet med er. Men jag hade också stunder av djup desperation genom att jag fick uppleva en brist på förståelse från dem omkring mig, av att inte känna mig bekräftad, precis som ni har fått uppleva. Vilket är varför jag kunde nå ut till människor som var mycket ensamma; desperata människor som kände smärta, både fysiskt och känslomässigt; människor som fann sig själva i en andlig ödemark. Jag kunde förstå dessa människor, för jag hade inom mig fått uppleva de emotioner, humörsvängningar och tankar som de upplevde.

Den mänskliga upplevelsen, med sina alla höjder och djup, är nödvändig för att ert ljus ska kunna lysa här. Vad ni just nu får uppleva i ert liv som mörker, dysterhet, som hinder, allt det är en del av er resa. Det är inget hinder som ni borde undvika. Det handlar mer om er förmåga till att acceptera dessa saker och att ta ljuset i ert hjärta till dem, precis som en sten kan lysas upp inifrån och bli en underbar dyrgrip. Detta är den uppgift ni är ägnade för: att få uppleva mörkret, att förstå det inifrån och att sedan belysa det och gå igenom hela spannet av mänskliga upplevelser; att omge dem med medvetande och att förnimma dem om och om igen. Då vaknar Kristus-Energin upp i en människa – och det krävs att vara en människa för att detta ska ske. Man kan inte utveckla denna energi, denna specifika unika kraft och prakt i Kristus-Energin, inom de högst eteriska sfärerna, där motstånd och djupet av den mänskliga upplevelsen saknas. Inse då att det som skenbart håller er tillbaka, det som orsakar er till att kämpa emot, det som avskräcker eller besvärar er och det som ni kanske avskyr, är exakt ert livsöde, syftet till varför ni befinner er här.

Det är en magisk upplevelse att hjälpa en annan människa att bli upplyst inifrån, som sedan blir en varelse genom vilken mirakel kan ske. Det förekommer berättelser om mig som handlar om mirakel och plötsliga fysiska och mentala helanden. Men den kraft jag hade var inte den att vara en magiker; det var inte något mystiskt trick genom vilket mirakler skedde. Jag kunde nå ut till människor som var mogna för det, som var på väg att få uppleva ett genombrott på en inre nivå; deras negativa eller positiva sidor; jag bara fanns där. Och det fanns människor som i sin kontakt med mig fick uppleva kärlek och denna kärlek gjorde dem hela. Det var som om deras sanna natur kallade dem till att plötsligt vakna upp och det är vad som sker i ett sådant magiskt ögonblick. Det var inte något jag i själva verket gjorde, det var något som hände i interaktionen mellan oss.

Det faktum att jag var öppen är vad som möjliggjorde det för mig att få ta emot Kristus-Ljuset och kunna sända det vidare till andra. Och denna öppenhet jag talar om uppnår man mycket ofta som människa, genom upplevelsen av en kris. Ni blir vanligen fängslade i alla möjliga sorters övertygelser om vad som skulle eller inte skulle kunna inträffa, eller borde eller inte borde ske, innan ni i själva verket öppnar er för Kristus-Ljuset. Ni är fyllda av uppfattningar och tankemönster, tills ni ställs inför något som är så enormt att ni inte kan hitta en snygg väg för att undvika det och då sveps alla era säkerheter, era övertygelser och tankemönster iväg. Ni faller ner i en djup grop och detta kan leda till en överväldigande mängd rädsla.

Man kan också kalla detta ”själens mörka natt”, och det är en skrämmande upplevelse. Samtidigt finns en möjlighet att man kan bli öppen och inse att man inte längre vet vilken väg som är den ”rätta” och en del av en ger upp, medan en annan del öppnas upp. Den del som ger upp är den försvarande, motsträviga delen som alltid tror att den vet bättre, som är otålig, som vill ha och kräver alla möjliga saker av livet. Den delen tynar ofta bort under en kris och om man vågar låta den dö bort, kan ljuset börja lysa inombords. Man kan här se att en kris-upplevelse, något som förefaller alltför mycket att smälta, även har potentialen för en öppning till ljuset. Men det är en mycket intensiv upplevelse, för den delen som inte dör vill inte dö, den vill hålla sig fast – den kämpar emot.

Jag ber dig att du ska kalla till ditt sinne den del av dig som står emot ditt ljus och i allmänhet är emot ljuset: kosmos ljus som vill strömma genom dig. Någonting inom dig vill skydda sig själv mot denna möjlighet, så känn efter om du kan, denna tvekan, när jag ber dig att föreställa dig att ljuset strömmar genom dig mycket lätt och fritt, genom dina samtliga kroppsdelar och ut i världen. Vad framkallar denna bild inombords? Kan du tillåta denna möjlighet? Kan du känna att den ens är möjlig? Eller finns det någonting inom dig som vill skydda, skärma av? Och se på denna skyddande del och se den framför dig som en väktare. Fråga dig själv: ”Varför behöver jag detta skydd?” Ta denna försvarsställning på allvar, för det finns något inom dig som känner behovet att ha denna skärm på plats. Respektera denna del inom dig, för skärmen har alltid ett syfte. Den finns där för att skydda en mycket sårbar del av dig.

I vilken del vill du inte tillåta ljuset komma in? Inom vilken del i dina upplevelser känns detta alltför mycket att be av dig, eller som ett hot, eller till och med farligt? Närma dig varsamt denna del, såsom du skulle närma dig ett barn. Se det som ett barn som har blivit avskräckt, ett barn som har vänt sin livsenergi inåt. Närma dig detta barn mycket varsamt och se hur underbart det är; skönhet strålar fortfarande ut från barnet, trots denna extrema sårbarhet och detta försvar. Gå ner på knä framför barnet och omge det med din generositet och vänlighet. Gå ner på knä med vänlig acceptans, utan att vilja att barnet ska ändra på sig, eller att önska pådyvla barnet något. Sitt stilla ner med barnet på ett avslappnat sätt och känn efter hur du kan ta sköldens plats. Fram tills nu har barnet känt sig skyddat av denna försvarsbarriär mellan dig och världen utanför, men skölden är också en barriär mellan dig och dina djupaste känslor.

Fråga barnet om du kan få ta sköldens plats. Fråga helt enkelt barnet: ”Låter du mig ta hand om dig, är det ok för dig?” Fråga ärligt och öppet: ”Skyddar jag dig tillräckligt?” Och låt det tala fritt. Kanske barnet säger: ”Nej, jag är inte tillräckligt trygg, jag är rädd”. Fråga vad det behöver, eller vad du kan göra för att få barnet att känna trygghet. Ta din tid när du gör detta, för du kan ha denna konversation med ditt inre barn om och om igen. Det är en levande varelse, en del av dig som bär så mycket kärlek och därför har det en hel del kärlek att ge. Men det måste känna trygghet på Jorden och det är varför din vänlighet och trofasthet behövs.

När ni har rest en försvarsbarriär, en sköld, för att skydda och gömma ert inre barn, är ni inte längre medvetet förenade med barnet; det blir dolt för er. Ni slår till exempel ut, utifrån ett försvar, eller ni ’stänger av’ under vissa tidsperioder i ert liv och ni är inte medvetna om varför detta sker. Ni kan bli arga eller besvikna eller avskräckta och när detta sker är det för att det förekommer aktiva försvarsmönster igång, vilka står mellan er och ert inre barn. Genom att förnya förbindelsen med detta sårbara barn inombords och genom att inleda konversationen om och om igen, kan ni stegvis hitta ett sätt att lösa upp dessa automatiska reaktiva mönster – försvarsbarriären – men det kräver tålamod och varsamhet från er sida. Och det krävs av er att ni förstår, på en mycket djup nivå, att denna sårbara del av er inte är något hinder som måste undvikas eller övervinnas och det borde inte heller elimineras.

Det är meningen att ni ska växa tillsammans med detta barn genom att omsluta det med förståelse och kärlek och då kan Kristus-Ljuset vakna upp inom er. Borta är de fixa idéerna, alla fördömanden och övertygelser och det eviga strävandet och kämpandet för något som ni tror att ni behöver. I stället finns det nu en villighet och öppenhet inom er att om och om igen få möta er själva, genom uppmärksamhet och förundran. Genom att inte tro att ni redan vet vad ni behöver och vad som är bra för er, tillåter ni er själva att bli förvånade av ert inre barns svar.

Detta är er väg, för er själ har något att lära sig från den mänskliga upplevelsen. Ibland kan ni se på himlen, den värld där själarna hör hemma, som en perfekt värld, men också som en plats därifrån ni har fördrivits. Ni var då tvungna att överleva i en imperfekt och ofta främmande värld, Jorden, där så många emotioner tyngde ner er och detta känns som ett straff. Men den sfär från vilken ni kom, själens värld, är inte heller perfekt. Någonting väsentligt saknas där och det är varför ni alltid har tagit ett språng av tillit till en inkarnation. Det är självaste livet, detta trevande sökande, detta djupa och intensiva sätt att få uppleva – som är möjligt i synnerhet på Jorden – genom vilket er förståelse, ert tålamod, er insikt och medkänsla ger djup och meningsfullhet. Det är den andliga meningen med livet på Jorden. Glimtarna av perfektion som ni kan uppleva här – ofta inom stunder av enkelhet, eller genom insikt, eller i en upplevelse av ren glädje och skönhet – sådana glimtar bär mer tyngd än att i åratal bara befinna sig i ett euforiskt tillstånd i de himmelska rikena.

Det är förvisso underbart att vistas i en atmosfär av harmoni, med mindre motstånd och färre höjder och djup och ni längtar efter det. Men förneka inte den skönhet och det djupa andliga värdet hos livet på Jorden, i det som ni går igenom. Ta erfarenheten, visdomen och genombrotten som ni får uppleva här till ljusets riken och dessa riken kommer att få tillgång till mer substans och större livlighet på grund av det. Det förekommer en pågående interaktion mellan Jordens sfär och sfärerna på ”den andra sidan”. Uppskatta ert eget liv som värdefullt. Ni är modiga; ni handlar kraftfullt; så bekräfta ert eget ljus.

Jag trivs med våra gemensamma stunder här. När jag är här, fastän jag inte befinner mig i en kropp, så blir jag mänsklig på ett litet sätt och jag kan återigen minnas hur det är att vara människa. Bördan, ja, men även stunderna av lätthet, vänskap och solidaritet, som berör själen mycket djupt. Vänskapens band som har byggts upp på Jorden stannar kvar med själen och fortsätter i evighet med sitt arbete, så värdefullt är livet på Jorden.

Jag tackar er alla för att ni är här tillsammans och jag hälsar var och en av er ur mitt hjärta.

(Översättning till engelska av Maria Baes och Frank Tehan)

» Source – Channel: Pamela Kribbe

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-07-21 00:24 #4 av: Hukanson

Sananda

Onsdag 28 juni 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag skriver idag för att påminna Er om hur viktigt det är att fokusera i ert inre, i ert hjärta. Det är lätt att tappa fokus om man inte har en inre koncentration. Det är mycket som pågår i er yttre värld som distraherar er och dra er uppmärksamhet till sig. Det är bäst att då och då gå in och checka av vad som är viktigt och vad som är mindre relevant för er just nu. Det viktigaste är att ni är jordade och i fokus med er själva. Släpp allt som stör er inre fokus nu. Det kan finnas mycket som har fastnat i kroppen som kommer upp genom olika händelser i ert liv eller så blir ni påminda om något. Det kan vara sorg, det kan vara rädsla, besvikelser av olika slag. Gå då in i ert hjärta och ge er själva den kärlek ni behöver för att kunna släppa det. Era guider finns också behjälpliga om ni ber om det. Moder Jord och er Fader/Moder Gud finns alltid med er och hjälper Er närhelst ni ber om det.

Det är omtumlande tider och det är mycket som väcks upp av glömda och gömda saker. Det är ett stort uppvaknande och vi förstår att det kan vara besvärligt ibland men ni ska veta att ni alltid är lika älskade och aktade för dem ni är. Varhelst ni finner något mörkt i er själva, förlåt er själva och släpp det. Vi har alla gjort något i vår stora omedvetenhet. Det är i vår medvetenhet som vi ska akta och älska vår nästa, ty det är då vi förstår att vi alla är ”ett”. Det är då vi förstår att genom att skada vår nästa så skadar vi oss själva. Vi hör ju alla ihop så det sår du tillfogar någon annans själ, det sätter sig även i din egen. Det är på så vis som dörren stängs som ett skydd mot yttervärlden och dig själv. Ja, så kan det bli kära barn på Jorden men nu är det dags att öppna alla dörrar och låta ljuset strömma in och strömma ut igen till alla som behöver det. Ja och det är många som behöver ljus och kärlek idag.

Vår kära Fader/Moder Gud har släppt ner sin starka ljusstråle på Jorden och den påverkar allas hjärtan på ett eller annat sätt. Den starka ljusstrålen består dock bara av kärlek och du kan få så mycket kärlek som du önskar och behöver. Du behöver bara ta in och känna att den finns där runt dig. Släpp in lite i taget om det blir för starkt att ta in allt på en gång. Lite i sänder öppnar ljuset ditt hjärta och till slut står du där i din fulla blomning. Den vackra blomma som en gång skapades av Fader/Moder Gud själv.

Det är mot er fullbordan som ni vandrar nu kära barn på Jorden. Se er omkring med det ljus som växer inom er och ni ser skönheten i er omvärld och i de ting som finns runt er. Ni ser skönheten hos människorna, djuren och växterna och förstår att allt är perfekt och vackert precis som det är. Det ursprungliga och naturliga äger redan sin skönhet och är i perfekt balans med allt som är. I ert ursprung är ni redan allt, inget behöver tilläggas eller dras ifrån – Ni är allt i perfekt skönhet och balans med allt som är. Ni går mot er fullbordan, ert ursprung som en ljusets kärleksvarelse och det borde glädja och lugna era hjärtan.

Vi finns med Er på er resa hem till er själva och det är en underbar och vacker resa.

Jag lägger rosor på Er väg för att ni lättare ska hitta hem.

Med stor kärlek

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-07-21 00:25 #5 av: Hukanson

Den andliga betydelsen av livet på jorden –

Pamela Kribbe kanaliserar Jeshua

Kära likasinnade vänner,

Det är Jeshua som talar. Ni är mina bröder och systrar. Jag förenar mig med er här som en jämlike, inte som en som är upphöjd över er, men som en vän, en kamrat. Känn den gemensamma källan som vi är anslutna till. Känn livet flöda mellan oss, den förbindelse som läker och frigör oss.

Ha respekt för dig själv på samma sätt som du har för de andra i denna samling. Respekt innebär att värdesätta er själva genom att inse vilka ni verkligen är och vad ni har tagit på er på denna resa för att finnas i en kropp av kött och blod, här och nu, på denna jord. Det var ett språng av tro och djupt inne i dig finns en övertygelse, en kraft, ett djupt medvetande med vilket du har valt att vara här. Var och en av er sa ”ja” till denna inkarnation, till ert nuvarande liv. Det ögonblick när ni sa ”ja” var baserat på en djup kunskap, men tvivel har sedan uppstått på grund av gamla minnen från erfarenheter av andra liv på jorden. Dessa tvivel har beslöjat detta klara och uppenbara ”ja”, och har orsakat att det blir molnigt och dunkelt. Du har känt dig förlorad i detta jordiska äventyr, ensam och övergiven. Jag känner denna smärta från att ha upplevt det.

Jag har blivit porträtterad för ofta som ett helgon, en upplyst som visste allting. Det var inte så, för jag har känt djupa tvivel och rädsla. Detta var en del av min resa, liksom det är en del av er, så se mig i min ofullkomlighet, min bräcklighet. När jag bodde på Jorden inspirerades jag av ett ljus som jag ville vittna om. Ett ljus som är bortom ord, som innehåller kärlek, underverk, skönhet, humor och visdom. Det ljuset var inte från mig, men det gavs genom mig, precis som det är med dig. Men jag hade också stunder av djup förtvivlan när jag upplevde en brist på förståelse från de som fanns omkring mig, och när jag inte kände mig erkänd, precis som ni gör. Därför kunde jag nå ut till människor som var väldigt ensamma, förtvivlande människor som kände smärta, både fysiskt och emotionellt; Människor som befann sig i en andlig ödemark. Jag kunde förstå dessa människor, för jag hade upplevt, i mig själv, de känslor, stämningar och tankar som de upplevde.

Mänskliga erfarenheter, med alla dess höjder och djup, är nödvändiga för att ert ljus ska skina här. Vad ni upplever nu i ert liv som mörker, som dysterhet, som hinder, allt detta är en del av din resa. Det är inte ett hinder som du borde försöka undvika. Det handlar mer om er förmåga att acceptera dessa saker och att ta ert hjärtas ljus till dem, precis som en sten kan tändas inifrån och bli en vacker ädelsten. Det är uppgiften ni är avsedda för, att uppleva mörkret, förstå det inifrån och sedan lysa upp det och genomgå hela spektret av mänskliga erfarenheter; Att innesluta dem med medvetande och att känna genom dem och genom dem. Då vaknar Kristusenergin i en människa – och att vara mänsklig är nödvändigt för att detta ska ske. Du kan inte utveckla den energin, den speciella unika kraften och briljansen i Kristusenergin, i höga eteriska områden där motstånd och djupet av den mänskliga erfarenheten saknas. Se då det som uppenbarligen håller dig tillbaka, det som får dig att stå emot, det som avskräcker eller stör dig och vad du kanske avskyr, som precis ditt öde, syftet med vilket du är här.

Det är en magisk upplevelse att hjälpa en annan människa att lysas upp inifrån, som då blir en varelse genom vilken mirakel kan inträffa. Det finns berättelser om mig om mirakel och plötsliga fysiska och mentala helande. Men den kraft jag hade var inte en trollkarls; Det var inte ett mystiskt trick genom vilket mirakel hände. Jag kunde nå människor som var mogna för det, som var på väg att uppleva ett genombrott på inre nivå, genom min djupa förståelse för deras mänsklighet. Jag gjorde inget dömande om vem de var, deras negativa eller positiva sidor; Jag var bara där. Och det fanns människor som i sin kontakt med mig upplevde kärlek och att kärleken gjorde dem hela. Det var som om deras sanna natur blev uppmanad att plötsligt vakna, och det är vad som händer i ett så magiskt ögonblick. Det var inte något jag faktiskt gjorde, det var något som hände i samspelet mellan oss.

Att jag var öppen var det som gjorde det möjligt för mig att ta emot Kristusljuset och att kunna vidarebefordra det till andra. Och den här öppenheten jag pratar om uppnås mycket ofta, som människa, genom en krisupplevelse. Du är vanligtvis fångad i alla slags övertygelser om vad som kanske eller kanske inte händer, eller borde eller borde inte vara, innan du faktiskt är öppen för Kristi ljus. Du är full av idéer och tankemönster som skapar en mängd känslor och stämningar. Du försöker forma din värld, ditt liv, från sådana idéer och tankemönster tills du stöter på någonting som är så enormt att du inte kan hitta ett snyggt sätt att undvika det, och då är alla dina vissheter, dina övertygelser och tankemönster bortsvepta. Du hamnar i ett djupt hål och detta kan ge en överväldigande mängd rädsla.

Du kan också kalla detta ”själens mörka natt”, och det är en skrämmande upplevelse. Samtidigt finns det möjlighet att du kan bli öppen och inse att du inte längre vet rätt väg, och då ger en del av dig upp, medan en annan del öppnas. Den del som ger upp är den defensiva, motsatta delen som alltid tycker att den vet bättre, som är otålig, som vill ha och kräver alla sorters saker från livet. Den delen dör ofta bort i en kris, och om du vågar låta den dö, kan ljuset börja skina inombords. Här kan du se att en krisupplevelse, något som verkar för mycket att smälta, också har potentialen för en öppning till ljuset. Men det är en väldigt intensiv upplevelse, för den del som dör vill inte dö, den vill hålla fast – den gör motstånd.

Jag ber dig att påminna dig den del av dig som gör motstånd mot ditt ljus och som står emot ljuset i allmänhet, kosmos ljus som vill strömma genom dig. Något i dig vill skydda dig mot den möjligheten, så känn, om du kan, din tvekan när jag ber dig att föreställa dig att ljuset flyter genom dig, mycket enkelt och fritt, genom alla delar av din kropp och ut i världen. Vad drar den här bilden upp i dig? Kan du tillåta den möjligheten? Kan du känna att det ens är möjligt? Eller finns det något i dig som vill skärma av, att skydda? Och titta på den skyddande delen och se den framför dig som en vakt. Fråga dig själv: ”Varför behöver jag den här skölden”? Ta denna defensiv på allvar, för det finns något i dig som känner behovet av att ha den här skölden på plats. Respektera den delen i dig eftersom skölden alltid har en avsikt. Den är där för att skydda en mycket sårbar del av dig.

Vilken del i dig kommer inte att tillåta ljuset? Vilken del i dig upplever det som för mycket att begära av dig, eller som hotande eller som till och med farligt? Och närma dig denna del försiktigt, som du skulle göra med ett barn. Se det som ett barn som har blivit avskräckt, ett barn som har vänt sin livsenergi inåt. Närma dig detta barn mycket försiktigt och se hur vackert det är; Det strålar fortfarande ut skönhet även med denna extrema sårbarhet och defensivitet. Böj knä för detta barn och omslut det med din generositet och vänlighet. Böj knä i mild acceptans utan att vilja att barnet förändras eller att påtvinga något på barnet. Sätt dig lugnt, på ett avslappnat sätt, med detta barn och känn hur du kan ta över sköldens plats. Fram till nu har barnet känt sig skyddat av detta defensiva hinder mellan dig och omvärlden, men det här skyddet är också en barriär mellan dig och dina djupaste känslor.

Fråga barnet om du kan ta denna sköldens plats. Fråga bara barnet: ”Vil du låta mig ta hand om dig, är det bra med dig?” Fråga ärligt och öppet: ”Skyddar jag dig tillräckligt?” Och låt det tala fritt. Kanske säger det: ”Nej, jag är inte tillräckligt säker, jag är rädd”. Fråga vad det behöver, eller vad du kan göra, för att få det att känna sig tryggt. Ta dig tid när du gör det, för du kan ha denna konversation med ditt inre barn om och om igen. Det är ett levande väsen, en del av dig som bär mycket kärlek, och som har mycket kärlek att ge. Men det borde känna sig tryggt på jorden, och därför är din mildhet och trofasthet nödvändig.

När du har upprest ett defensivt hinder, en sköld, för att skydda och gömma ditt inre barn, är du inte längre medvetet kopplad till det barnet. Det blir dolt för dig. Du kopplar ifrån, till exempel, med defensivitet, eller stänger av dig vid vissa tillfällen i ditt liv, och du vet inte varför det händer. Du kan bli arg, eller besviken, eller avskräckt, och när det händer beror det på att det finns automatiska reaktiva mönster i arbete som står mellan dig och ditt inre barn. Genom att förnya kontakten med det här sårbara barnet i dig och börja samtalet om och om igen kan du gradvis hitta ett sätt att lösa dessa automatiska reaktiva mönster – defensivbarriären – men det kräver tålamod och mildhet från din sida. Och det ber dig att förstå, mycket djupt, att denna sårbara del av dig inte är ett hinder som måste undvikas eller övervinnas, och det bör inte elimineras.

Det är tänkt att du skall växa genom detta barn genom att omsluta det med förståelse och kärlek, och då vaknar Kristus ljus i dig. Borta är de fasta idéerna och dömande och övertygelser, och att för alltid sträva och kämpa för något som du tror du behöver. Istället finns det nu en vilja och öppenhet i dig att möta dig själv om och om igen genom uppmärksamhet och underverk. Genom att inte tänka att du redan vet vad du behöver och vad som är bra för dig tillåter du dig att bli förvånad över ditt inre barns svar.

Detta är din väg, eftersom själen har något att lära av den mänskliga erfarenheten. Ibland ser du himlen, den värld som själen tillhör, som en perfekt värld, men också som en plats från vilken du har kastats ut. Du var då tvungen att överleva i en ofullkomlig och ofta främmande värld, Jorden, där så många känslor tynger ner dig, och det känns som ett straff. Men riket varifrån du kom, själens värld, är inte heller perfekt. Något viktigt saknas där och därför har du alltid tagit tillitens hopp in i inkarnationen. Det är livet i sig, det här famlande sökandet, det här djupa och intensiva sättet att uppleva – vilket är möjligt speciellt på jorden – genom vilket din förståelse, ditt tålamod, din insikt och medkänsla blir djup och väsentlig. Det är det som är den andliga meningen med livet på jorden. Glimtarna av perfektion som du kan uppleva här – ofta i stunder av enkelhet, eller genom insikter, eller i en upplevelse av ren njutning och skönhet – sådana glimtar väger mera än att enbart vara i euforiska tillstånd i flera år i de himmelska rikena.

Det är verkligen underbart att vara i en atmosfär av harmoni med mindre motstånd och färre höjder och djup, och du längtar efter det. Men förneka inte skönheten och det djupa andliga värdet av livet på jorden, av vad du går igenom. Ta med erfarenheten, visdomen och genombrotten som du upplever här in till ljusets riken, och de rikena kommer att få mer innehåll och mer liv på grund av det. Det finns en pågående samverkan mellan Jordens rike och riket ”på andra sidan”. Skatta ditt eget liv som värdefullt. Du är modig; Du agerar kraftfullt. Så erkänn ditt eget ljus.

Jag njuter av att vi är tillsammans här. När jag är här, även om jag inte är i en kropp, blir jag mänsklig på ett visst sätt, och jag minns igen hur det är att vara mänsklig. Belastningen, ja, men också ljusets, vänskapens och solidaritetens ögonblick, som berör själen väldigt djupt. De vänskapsband som byggs upp på jorden förblir med själen och fortsätter att göra sitt arbete för evigt, så dyrbart är livet på jorden.

Jag tackar er alla för att vi är tillsammans och jag hälsar var och en av er från mitt hjärta.

Översättning av Maria Baes och Frank Tehan

© Pamela Kribbewww.jeshua.net

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-01 19:38 #6 av: Hukanson

Sananda

Onsdag 28 juni 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag skriver idag för att påminna Er om hur viktigt det är att fokusera i ert inre, i ert hjärta. Det är lätt att tappa fokus om man inte har en inre koncentration. Det är mycket som pågår i er yttre värld som distraherar er och dra er uppmärksamhet till sig. Det är bäst att då och då gå in och checka av vad som är viktigt och vad som är mindre relevant för er just nu. Det viktigaste är att ni är jordade och i fokus med er själva. Släpp allt som stör er inre fokus nu. Det kan finnas mycket som har fastnat i kroppen som kommer upp genom olika händelser i ert liv eller så blir ni påminda om något. Det kan vara sorg, det kan vara rädsla, besvikelser av olika slag. Gå då in i ert hjärta och ge er själva den kärlek ni behöver för att kunna släppa det. Era guider finns också behjälpliga om ni ber om det. Moder Jord och er Fader/Moder Gud finns alltid med er och hjälper Er närhelst ni ber om det.

Det är omtumlande tider och det är mycket som väcks upp av glömda och gömda saker. Det är ett stort uppvaknande och vi förstår att det kan vara besvärligt ibland men ni ska veta att ni alltid är lika älskade och aktade för dem ni är. Varhelst ni finner något mörkt i er själva, förlåt er själva och släpp det. Vi har alla gjort något i vår stora omedvetenhet. Det är i vår medvetenhet som vi ska akta och älska vår nästa, ty det är då vi förstår att vi alla är ”ett”. Det är då vi förstår att genom att skada vår nästa så skadar vi oss själva. Vi hör ju alla ihop så det sår du tillfogar någon annans själ, det sätter sig även i din egen. Det är på så vis som dörren stängs som ett skydd mot yttervärlden och dig själv. Ja, så kan det bli kära barn på Jorden men nu är det dags att öppna alla dörrar och låta ljuset strömma in och strömma ut igen till alla som behöver det. Ja och det är många som behöver ljus och kärlek idag.

Vår kära Fader/Moder Gud har släppt ner sin starka ljusstråle på Jorden och den påverkar allas hjärtan på ett eller annat sätt. Den starka ljusstrålen består dock bara av kärlek och du kan få så mycket kärlek som du önskar och behöver. Du behöver bara ta in och känna att den finns där runt dig. Släpp in lite i taget om det blir för starkt att ta in allt på en gång. Lite i sänder öppnar ljuset ditt hjärta och till slut står du där i din fulla blomning. Den vackra blomma som en gång skapades av Fader/Moder Gud själv.

Det är mot er fullbordan som ni vandrar nu kära barn på Jorden. Se er omkring med det ljus som växer inom er och ni ser skönheten i er omvärld och i de ting som finns runt er. Ni ser skönheten hos människorna, djuren och växterna och förstår att allt är perfekt och vackert precis som det är. Det ursprungliga och naturliga äger redan sin skönhet och är i perfekt balans med allt som är. I ert ursprung är ni redan allt, inget behöver tilläggas eller dras ifrån – Ni är allt i perfekt skönhet och balans med allt som är. Ni går mot er fullbordan, ert ursprung som en ljusets kärleksvarelse och det borde glädja och lugna era hjärtan.

Vi finns med Er på er resa hem till er själva och det är en underbar och vacker resa.

Jag lägger rosor på Er väg för att ni lättare ska hitta hem.

Med stor kärlek

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-01 19:39 #7 av: Hukanson

Sananda via Pamela Kribbe, 26:e juni 2017

Kära människor, jag är Jeshua, er vän. Jag finns med er i denna stund som en bror. Känn min kamratskap, min närvaro, för jag är inte långt borta. Jag vill smeka ert hjärta med min hand, för att påminna er om vilka ni är, och om den enighet som binder oss samman. Besvara hälsningen; öppna ert hjärta för mig. Jag är en budbärare av Enigheten och jag knäböjer för er, för ni är mina bröder och systrar, och jag betraktar er som jämställda, som själsfränder.

Jag respekterar vad ni gör och vilka ni är på Jorden. Detta är en av de mörkaste platserna att vara inkarnerad på, som själar i mänskliga kroppar. Att komma ihåg vilka ni är när ni är här, och vilket ert kosmiska ursprung är, er betydelse, er storhet, er eviga natur är verkligen en uppgift, för allt här verkar inriktat på att ni ska glömma er själva, er djupaste essens. Det ni har lärt er sedan ni var små, är att bara lita på era sensoriska perceptioner, att det ni ser, hör och luktar är den sanna verkligheten.

Den materiella världen runt er betraktas som uttrycket för vad som är verkligt, genuint och sant. Speciellt där den vetenskapliga åsikten har brett ut sig, där finns det en stor skepsis om förmågan att se längre än den sensoriska, fysiska verkligheten. Att se med det inre ögat, känslan och intuitionen från hjärtat, avvisas som vidskepligt nonsens.

Det är en stor paradox, för det är bara på själsnivån som ni får veta vilka ni verkligen är. Det är just i den inre världen, inte i den yttre, som ni hittar er själva. Ni leds vilse i detta samhälle, eftersom så stor tonvikt läggs på betydelsen av utseende, och på extern och testbar kunskap. Enligt detta samhälle måste något kunna upplevas av sinnena, eller räknas ut av hjärnan, för att göra det verkligt och sant.

Men hur är det med alla känslor som människor kämpar med, den stora ensamheten och värdelösheten som många måste hantera? Det är ett grundläggande problem i hela världen, inte bara ett individuellt problem. Det finns en djup existentiell kris i världen, som gnager i hjärtat hos nästan alla individer, så det behövs både en själ och en meningsfull källa i det dagliga livet.

Vem är eller var finns den själen? Det är ett tecken på mod att uttryckligen söka själen i dagens värld, att släppa på tvånget av rationellt restriktivt tänkande, och att söka inombords för att upptäcka vad som finns där, på den djupaste nivån, speciellt om det är annorlunda jämfört med de befintliga normerna och sociala uppfattningarna. Ni sänker er sakta ner i er inre värld, där ni inte bara hittar ljuset, utan också mörkret. För det är just när ni öppnar porten till er inre värld som ni också blir medvetna om alla era mörka delar. Det är då ni kommer att bli testade och det blir nödvändigt att förlita sig på den större verkligheten, för att förstå att även det som verkar vara de mörkaste delarna är meningsfulla.

Att igen identifiera och känna själen, är ytterst nödvändigt i denna värld. Det är vägen tillbaka Hem, tillbaka till de ni verkligen är. Det är från det ljuset som tänds, som ni kan föra in nya tankar i världen, ny energi, mod och tillförsikt. Det behövs ett stort flöde till världen, från kanalen av en uppväckt själ. Det finns så mycket sorg, så mycket smärta och lidande i denna värld, men jag säger det inte för att avskräcka er, utan för att påpeka hur viktigt och brådskande det är, att ni identifierar och känner själen i ert liv. På så sätt blir ni ett ljus, inte bara för er själva, utan också för andra.

Hur ansluter ni med er själ? Denna värld är så avskärmad från själen, att denna fråga nästan aldrig uppstår. Det är en sak som aldrig berättas för barnen när de växer upp, och går i skolan. Hur ansluter ni till er inre värld? Inte bara med emotioner och sinnesstämningar, utan med det som finns bakom er inre värld? Finns det en mer permanent värld, er själs värld, energin i ert unika ”Jag”, er själs energi? Den möjligheten är inte ens erkänd, så ni lär er inte hur ni kan be om att ansluta er till den världen. Och resultatet blir en andlig fattigdom, som har uppstått i den här världen!

För att förklara för er hur själen fungerar, så vill jag be er att föreställa er att ni befinner er i livets sista timme, att döden närmar sig, och att ni kommer att passera över tröskeln till livet efter detta, till livet efter döden. Det har ni redan gjort många gånger, eftersom ni har levt många liv på Jorden. Och i alla dessa liv har ni korsat den tröskeln i slutet, ibland med mer frid i hjärtat än vid andra tillfällen.

Men även om det var en jobbig övergång, och ni avled med en kamp i ert hjärta, så upplevde ni också en intensiv befrielse genom det som händer, när själen frigörs från den fysiska kroppen. Ju fridfullare död, desto lyckligare övergång, men i vilket fall som helst så kommer en djup känsla av lättnad, i att låta den jordiska kroppen komma tillbaka till ett naturligt sätt som är så välbekant, att ni inte förstår hur ni någonsin kunde glömma det.

Var med mig och gör er av med alla negativa tankar om döden. Föreställ er att ni är i slutet av ert liv, ni ger upp kampen, och i det ögonblicket ni tar ert sista andetag, lämnar ni, er själ er jordiska kropp; den lämnar den mycket försiktigt och mycket smidigt. Utan ansträngning stiger ni upp ur er kropp. Ni upplever omedelbart ljuset, inte bara ljuset omkring er, utan kroppens ljus, smidigheten, rörligheten och avsaknaden av tyngd och ansträngning. Ni blir som en fågel som omedelbart reser dit ert hjärta vill.

Låt fantasin flyga. Föreställ er vad som händer om ni är fria från er jordiska kropp, och rör er dit ert hjärta vill, till nya omgivningar. Ni kanske upptäcker en trädgård, eller havet eller en skog. Det kommer med lätthet, och i allt ni ser känner ni livet som strålar inifrån. Allt som lever ser på er med välvilja. En vänlig inbjudan kommer från allt ni ser, och skönheten är underbar och bländande. Ni känner glädje som bubblar upp i er hjärta och ni tänker: ”Åh, det här är som det ska vara; detta är normalt, det här är naturligt. Nu är jag Hemma!”

Ni kommer att stöta på vänner, avlidna släktingar och träffa guider, som alla tar emot er med öppna hjärtan, som tyst tillåter er att vara de ni är och som räcker ut en hjälpande hand till er, när det behövs. Ni har nu nått den själsliga dimensionen. Allting där är annorlunda. Rum och tid är mycket flexiblare, eftersom ni plötsligt kan vara på en annan plats om ni önskar det, om ert hjärta lockas dit. Det inre har företräde framför det yttre.

Om ni ansluter till någon på inre nivå från hjärtat, och ert samtal besvaras, är ni omedelbart tillsammans i en fysisk atmosfär. Även om det inte är så fysiskt som på jorden, kan vi här i livet efter detta, fortfarande använda en form. Ni har en kropp, den andra personen har en kropp och ni kan kommunicera med varandra, men mycket lättare och med mindre ansträngning än vad ni är vana vid på Jorden.

Förutom att rum och tid är flexibla, så gäller det också er kroppsform. Den form ni antar är väldigt smidig och formbar. Ni kan anta en fysisk form som gammal eller ung. Färgen på ert hår, era ögon, allt kan ändras, och det ger er glädje! Ni antar den form som passar er inåt, det känns bra och det underlättar kommunikation med någon annan person. I denna dimension av själen märker ni att det inre ger form till det yttre. Det som finns inom er bestämmer det som finns utanför och omkring er. Känn det för ett ögonblick. Vad finns det inom er som kommer till form, som attraherar dessa upplevelser till er, och skapar dem?

Uppenbarligen är ni inte er form, inte er kropp, eftersom den kan förekomma i olika former och på många olika sätt. Ni är inte de som ni lever som eller den roll ni spelar, för även det är mycket flexibelt och dynamiskt. Det som är konstant är det ni kallar ert hjärta. Känn ert hjärta en stund. Känn hur ert hjärta i atmosfären på den andra sidan, är fritt att upptäcka, utforska, möta och uppleva glädjen. Då förstår ni hur mycket ni visste, hur mycket kunskap som fanns inom er.

Fråga er själ om den vill uppenbaras för er nu i en lycklig, fri, glädjefull form, som är lämplig för den här tiden. Eller kanske er själ uppenbarar sig för er som en klok gammal kvinna eller man, eller kanske som ett barn – det spelar ingen roll. Själen väljer nu en form som är lämplig för den mest optimala överföringen, av ett meddelande till er. Låt er själ uppenbara sig ett ögonblick, och om ni inte hör eller ser någonting, så känn det. Känn den eviga dimensionen, där ni hör hemma och låt den omsluta er. På en gång blev ni den fria fågeln; ni är i grunden den glädjen, den kreativa friheten. Låt den sänka sig ner i er kropp, in i magen. Var fria och lev från den inre friheten!

Vad är själens syfte på Jorden? Varför finns den här? Själen vill lära sig hur det är att vakna i denna dimension. Det här är en dimension där ni så lätt på djupet kan glömma er själva, där ni kan bli helt avskilda från er essens.

Er själ ville vara här; er själ är en budbärare från Gud, en del av den allsmäktiga energin som ni kallar Gud. Er själ är en unik del i den oändliga, kreativa källan. Er själ arbetar för att utvecklas över tid, men inte i den tid ni känner till på Jorden. Själens värld är så mycket mer omfattande och omätbar, än vad ni kan mäta med jordiska normer.

Som jag sa är tid och rum på själsnivå väldigt flytande och väldigt rörlig, och formas mer från det inre än det yttre. Ni kan säga att själen sammanslås i denna process, genom utvecklingen under alla sorters liv, och ett av dessa liv formas av er. Ni är unika sammanslagningar av era själar med denna jordiska personlighet, så ingen annan är precis som ni.

Ni är också unika för er själ. Detta liv är en unik omständighet, där er själ vill upptäcka, och för att kunna förstå vad det innebär att vara här i en kropp, och att ge av sig själv. Känn hur stor och modig er själ är, och i grunden är det ni själva som ikläder er detta; ni tar risken i nästa steg.

Respektera er själva. Ni är ett stora varelser, en oföränderlig del av Gud själv, men rutinmässigt gör ni er alltför små. Ni lider av gissel från sociala fördomar, och begrepp om gott och ont. När jag ber er att ansluta till er själ, så ber jag er att förenas med ert ljus och med er eld. Ljuset är också eld, och eld står för passion, entusiasm, inspiration.

Ni är starka själar, och för att vara i äventyret av inkarnationen på Jorden, så måste ni ha kurage. Ni tar en risk, för att ni kan hamna i djup som är ofattbara, och ni har tagit er igenom dessa djup, eftersom ni inte är här för första gången. Ni har alla tagit er igenom ofattbara djup i era liv på jorden, men ändå är ni här igen. Så det finns en djup övertygelse, en passion, en eld som gör att ni är fast beslutna att vara här, och att låta ert ljus skina.

För att ansluta sig till den elden, är det nödvändigt att ni också möter era mörka känslor, era mörka sidor – eller vad ni kallar dem. Allt som finns i dessa känslor har ett budskap till er: ilska, rädsla, hat, motstånd. Allt som har kallats negativt har en livskraft inom sig själv.Anslut till den behållaren av känslor, kalla på det; det får visas som mörkt och dunkelt.

I var och en av er finns en ursprunglig kraft, känn den från djupet i er själva. Låt den kraften komma från Jorden, genom ert rotchakra, och låt den kännas. Bli rotad i denna Jord, var säkra på er styrka, och ge er styrka till Jorden – och tveka inte. Ni är för ofantliga, för underbara, för rika av inre skatter, för att fortfarande göra det. Vi behöver er på Jorden som strålar av ljus, och det första steget i det är att ni minns – erkänner – vilka ni är, och att ni gör er själs dimension levande igen, i er vardag, inom er.

Jag började det här meddelandet med att säga att jag respekterar er, att jag knäböjer framför er, och det är inte bara tomma ord. Ni är de som bär ljusets fackla, i den här världen och som strider mot de befintliga, begränsande sätten i världen. Och ni gör det inte genom ordkrig, eller med våld, utan genom en inre anslutning till vilka ni är. Ni gör det genom att sätta själens dimension främst, vilket är något ni helt naturligt brukade göra, när ni befann er i den andra världen, innan ni gjorde resan till den här. Genom att återigen komma ihåg den verkligheten, och låta den stråla ut helt och fullt till denna värld, så tar ni bokstavligen ljuset hit.

Jag tackar för er närvaro här idag och i denna värld. Tvivla inte på vilka ni är. Var de ljusa vackra själar ni är. Tack så mycket.

Översättning av Maria Baes och Frank Tehan.

»Källa – Kanal: Pamela Kribbe

Svensk översättning: Margareta Jonåker

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-01 19:40 #8 av: Hukanson

Du skapades för evigt liv i fullkomlig glädje.

2 juli 2017 av John Smallman

Förändring ligger i luften! Ja, alla kanaliserade meddelanden säger detta, för du behöver fokusera din medvetenhet på det här. Avvisa inte bara dessa upprepade repetitiva meddelanden med en axelryckning och tanken att ”nu är det dags igen”, när ditt egoistiska minne kommer in för att berätta för dig att du har hört allt detta tidigare och det är verkligen ” bara samma gamla historia .”

Jag försäkrar dig att det inte är det! Enorma förändringar pågår som väsentligt förändrar hur ni lever och interagerar med varandra över hela världen, oavsett ras, nationalitet, etnicitet, religiös övertygelse eller politiska övertygelser. Den här tiden av stor förändring har varit på väg länge, men den är nu starkt etablerad på jorden, och trots de oroande och störande nyheterna om konflikter och alla följdproblem som följer på dem har en total förändring inträffat och de gamla och skadliga sätten att samverka blir snabbt föråldrade.

Ni vill alla leva i fred och överflöd på er vackra planet, och ni vill alla se henne återställd till en levande god hälsa med alla de fula och skadliga industriella ärren reparerade, läkta och återförda till ett ekologiskt sunt tillstånd. Detta kommer att ske, men för det första måste den pågående plundringen på grund av gruvdrift, borrning, jordbruk i industriell skala och okänslig och oklok avfallshantering upphöra. Det finns många grupper som arbetar med detta och det kommer att hända. Din uppgift som Ljusbärare och Ljusarbetare är att hålla Kärlekens avsikt rikligt flödande i dessa grupper, så att de kan arbeta harmoniskt tillsammans för att uppnå sina kärleksfulla mål för planeten och mänskligheten, genom att använda omdöme- aldrig dömande – för att lösa problem där det verkar finnas meningsskiljaktigheter.

Olikheter löses upp när full diskussion om alla möjligheterna sker i en attityd av att villigt se på dem alla utan egoistiska föreställningar, drivna av en persons behov av att ha rätt eller att vara ledare. Varje medlem i en grupp är en väsentlig del av detta, även om det bara är för att visa behovet av harmonisk acceptans av de olika åsikter som naturligt uppstår på grund av erfarenheten av separation som alla genomgår. Ni är alla Ett, men när ni arbetar från separata enskilda kroppar är det väldigt svårt för er att acceptera detta och att arbeta som Ett.

Lagsporter uppmuntrar detta, men även de har blivit alltför konkurrensdrivna under de senaste fem eller sex decennierna, eftersom sporten har blivit en affär. Idrottsaktiviteter bara för att det är roligt är extremt bra för er andliga tillväxt och utveckling, men när de blir orimligt konkurrensdrivna, och drivs av egoistiska behov att ses och högt berömmas, som en speciell individ – bättre än alla andra, är de mycket destruktiva och splittrande.

Utan tvekan finns det begåvade individer – människor med exceptionella förmågor – men de behöver absolut stöd från sina lagkamrater om de ska uppnå sina mål. Högt begåvade enskilda människor ligger precis i framkant av den evolutionära våg som mänskligheten genomgår och deras verkliga syfte är att visa vad som blir möjligt för fler och fler av er, inte att undergräva och förstöra självförtroendet för den ”genomsnittliga” människan i hans eller hennes egna förmågor och kompetenser. När deras självförtroende är mycket skadat eller förstört eller skadade individer är oförmögna och/eller ovilliga att ens försöka uppfylla sin mänskliga potential och därigenom misslyckas med att förstå och lära sig de lektioner som ett mänskligt liv presenterar för dem, är det mycket tragiskt, och fullständigt onödigt.

Alla har en meningsfull livsform, det finns inga undantag! Men de flesta kulturer engagerar sig i att döma och skämma ut dem som verkar vara onormala på något sätt. Kärlek gör det aldrig! Ni är alla KÄRLEK. Var själva, älska, var inte rädda för att vara den du är även om andra vill döma dig som svag eller dum. Att vara er själva, att vara Kärlek, är hur världen återvänder till sitt rättmätiga tillstånd med dig som dess väktare och hedrar sina behov liksom det hedrar dina. Ni har ett ordstäv från litteraturen ”Ingen man är en ö”. Slutligen inser mänskligheten den absoluta sanningen i denna mycket kloka kommentar. Även om du valde att gå och leva ensam och i avskildhet som en eremit skulle du fortfarande vara helt beroende av jordens frikostighet för din individuella överlevnad.

Om du verkligen kan förstå vad det innebär att vara Ett, Ett med varandra, och förstås Ett med Gud kommer du att förstå att det inte finns någon annan väg! Du är Ett, Ett sinne, Ett hjärta, alla evigt sammankopplade genom Källan som är allt. Det finns inget utanför, så att utesluta någon är helt galet. Du måste lära dig att acceptera skillnaderna som är mångfaldiga mellan individer, och du behöver vara öppen för att höra och lära dig de lektioner som dessa skillnader erbjuder dig. De kommer inte in i ditt liv bara av en slump, eller som ett sammanträffande, allt i ditt liv är en viktig aspekt av vägen du valde att följa innan du inkarnerades. Var medveten. När du är det faller dömandet bort eftersom du ser hur meningslöst det är att försöka döma en annan.

Med vilka normer bedömer du? Självklart med dina egna mycket begränsade åsikter och övertygelser. När din medvetenhet öppnar sig mer och mer börjar du inse hur extremt begränsade dina åsikter och uppfattningar är. Ofta är medvetenhet tillbakavisad eftersom det kan vara mycket skrämmande att förstå hur begränsad och smal er uppfattning om meningen med livet är. Det kan kännas mycket säkrare att följa smala och stela regler – satta av dig själv eller genom myndighetsfigurer eller organisationer som du respekterar av rädsla – för att du inte skall behöva använda din egen intelligens, visdom eller urskiljning, utan kan lita på andra som är på det hela taget lika rädda som du. Du vägrar bara att erkänna den rädslan och gömmer den under de dömanden som du gör, eller genom ett våldsamt uppträdande för att ”bevisa” för dig själv och andra hur stark och kraftfull du är. Men så småningom kommer detta bedrägeri ifatt dig och förstärker rädslan som du försökte gömma genom dessa attityder och beteenden.

Kärlek är det enda sättet att avväpna och lösa era rädslor, och ni behöver inget annat! Kärlek, som ni så ofta har fått veta, är allt som finns. Den omger er och väntar på att ni accepterar Den. När ni öppnar era hjärtan och välkomnar Den i era liv kommer det att förändras dramatiskt till det bättre. Men ni kan inte låtsas genom att sätta på er en kärleksfull mask eller front och gömma er bakom den, ni måste vara den ni verkligen är, ett älskat Guds barn som lever som ni verkligen önskar, älskar vad som uppstår och tackar för det faktum att ni är evigt Ett med Källan, och att därför alla era behov alltid är uppfyllda i det ögonblick de uppstår. Om det inte verkar så för dig, så missförstår du situationen och eventuellt svarar eller reagerar du olämpligt.

Påminn dig dagligen, när du går in i din heliga inre helgedom, att du är Guds fullkomliga barn, oändligt älskat och älskat för all evighet. Du har en mänsklig erfarenhet, en upplevelse du valde att ha när du valde åtskillnad från Gud, för att bevisa för dig själv att du inte behövde Honom. Men som du har fått höra så ofta är separation från Källan omöjligt! Du har enorma kreativa förmågor och du använde dem för att konstruera illusionen för att få din dröm, eller mer lämpligt din mardröm av separation. Du förstod inte hur skrämmande det skulle bli när du byggde den, men när du gick in i illusionen och därigenom förlorade allt ditt minne och kunskap om Gud, din eviga Källa, kände du dig omedelbart förlorad, övergiven, ensam – ett omöjligt, orealistiskt drömtillstånd och förfäran uppstod eftersom det verkade helt verkligt för dig.

Du är alltid och evigt kopplad till och Ett med källan. Även att tillfälligt föreställa sig att vara borttagen från det tillståndet är skrämmande eftersom det indikerar att det finns ett existenstillstånd som inte är evigt, som är begränsat av tid och har ett slut. Du skapades för ett evigt liv i fullkomlig glädje, och att föreställa dig att du kunde flytta ut ur det tillståndet, som du gjorde, är skrämmande. Livet är evigt, men inom illusionen verkar det bara vara ett kort tillfälle i ett stort universum som är helt omedvetet om dig!

Ni alla känner människor som alltid söker acceptans, erkännande, beröm och kärlek. I sanning är det hur alla människor lever sina tidsbegränsade liv, och så svävar rädslan för döden alltid i bakgrunden. Vissa till och med flörtar med den genom att delta i extrema sporter eller andra farliga aktiviteter. De som alla andra, bara söker bekräftelse på att det inte finns Någon Död!

Nåväl, jag försäkrar er med glädje att det inte finns någon död! Ni är eviga och odödliga varelser, oändligt älskade av Gud, och när ni lägger ned era mänskliga kroppar, som ni alla gör, kommer ni genast att veta detta. Och självklart, i denna moderna tid av omedelbar masskommunikation så är verkligheten oändligt mycket snabbare! – Ni kan nu höra från dem som har haft Nära Döden-upplevelser och som återvänt för att berätta om det och hjälpa er att släppa er rädsla för döden genom att påminna er om att det inte är slutgiltigt.

Ni är alla Guds eviga älskade barn, eviga och oskiljaktiga i Enhet med Honom. Det finns inget att frukta, så engagera er med Kärlek, er sanna natur, i varje ögonblick, och gläd er åt den glädje och energi som uppstår inom er.

Din älskande broder, Jesus.

Och kom ihåg att jag har varit där, och jag vet vad jag talar om!

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-09 04:59 #9 av: Hukanson

Sananda

via James McConnell

2 juli, 2017

JAG ÄR Sananda.

Som vanligt är det underbart att få vara tillsammans med er. Att få fortsätta dela, att få fortsätta öppna upp så många saker som har dolts från er, så många saker som ni hållits separerade ifrån eller som ni tror att ni har varit separerade ifrån. Men att inte längre vara separerade, för så många saker är nu på gång. Så många saker håller på att skifta och förändras och ändra på självaste det prospekt som är ni, i den mänskliga dimensionen, inom denna mänskliga illusion i den 3:e dimensionen.

Mycket stora medvetandeskiften står för dörren. Det är nu så väldigt, väldigt nära. Det finns så många saker som står i färd med att ’ploppa upp’ i den närmaste framtiden, den omedelbara framtiden.

Och när ni fortsätter att blicka framåt emot dessa förändringar, det skifte som vi så många gånger har talat om – som så många har talat om – var även medvetna om att inom det pågående ögonblick som ni befinner er i, så är allt som är, viktigt. Håll er inom detta ’nu’-ögonblick. Var i nuet. Var allting som ni kan vara just nu. Och när ni fortsätter vara allting som ni är, finner glädjen i varje stund som ni kan, så kommer allt som ska ske att komma till er innan ni ens hinner blinka med era ögon. För detta skifte, detta medvetandeskifte som har talats om i så många tusentals år, håller på att väckas upp inom er alla.

Och så många saker kommer att bli fullbordade. Så många saker håller på att skifta och förändras och ta sig till en ny medvetandenivå. Ni håller på att röra er in till en ny medvetandenivå, såsom ni talar om i termerna av DNA. När ni talar i termer gällande de medvetandeskiften som nu håller på att äga rum, så befinner ni er inom detta skifte. Ni är i detta ögonblick, detta ögonblick av ett medvetandeskifte, för ni håller på att förändras inombords. Ni håller på att bli medvetna om vilka ni är. Ni håller på att vakna upp till ert fulla tillstånd av den varelse som ni är, en andlig varelse. Ni ska inte längre ha en mänsklig upplevelse, utan er upplevelse ska vara andlig.

Vi vakar över er varenda dag. Vi vakar över er alla. Vi vakar över er och vi betraktar er. Vi övervakar för att få se hur ni skiftar i era dagliga aktiviteter, hur ni framhävs av ert nya medvetande som strömmar igenom er. Så många av er känner detta medvetande, så många kan förnimma detta skifte, denna vetskap som kommer över er, där ni börjar få höra från dem av oss som börjar viska till er alltmer och när ni hör viskningarna blir ni medvetna om det medvetandeskifte som äger rum inom er. Allting handlar om detta medvetandeskifte och skiftet sker nu.

Allting handlar om detta. Det finns ingenting som inte handlar om detta just nu. För det här är vad ni kom hit för. Det här är vad ni utvecklades till i denna tid, i detta ögonblick av ert liv, det är att vara redo för ert uppdrag: de uppdrag som ni kom hit för; de som ni frivilligt ställde upp på att komma hit för.

Ni rör er nu till dessa uppdrag. Ni kommer att bli vägledda. Många av er kommer att hitta en riktning, ett mentorskap som kommer till er, som kommer att ge er nästa nivå av er varelse, nästa nivå av medvetande inombords, som fortsätter att inom er väcka upp exakt de insikter som ni kom hit med för längesen och som ni har glömt bort fram tills nu.

Men så många av er håller på att vakna upp. Så många av er börjar lyssna på viskningarna och ibland, ja, ropen, men allting sker nu. Allting tas fram, kommer fram nu. Och såsom ni många gånger får höra, så blir allting orkestrerat. Ni befinner er nu mitt uppe i en synkronicitet som framkallar så många förändringar, så många av de skiften som äger rum. Ni är detta skifte inom medvetandet. Det sker tack vare er. Utan er skulle det inte ske.

Ni är självaste medvetandeskiftet. I och med att Gaia skiftar, så blir hon fullt medveten och vem hon är, när hon återigen rör sig till de högre vibrationerna inom sitt medvetande. Ni, de av er som är cellerna inom självaste Gaia, ni är de som får detta att röra sig framåt. Ni är de som tar denna uppvaknandeprocess till en fullständig förståelse och fullt medvetande.

Nu är det dags, mina bröder och systrar, mina kära vänner. Det är dags för er att bli allt som ni kom hit att bli. Ni tar er bort från den gamla programmeringen, bort ifrån det gamla paradigmet som var det som var förväntat, det som hade skapats av kabalen här och inte längre kommer att tillåtas. Det kommer inte längre att handla om denna process, i och med de förbindelser som ni har med universum, med kosmos.

Ni är de som är redo för detta. Ni är de som har förberett er för detta. Och ni är de som kommer att få detta att röra sig framåt till Gaias nya Gyllene Tidsålder. Så nu det är dags för er alla att bli medvetna om att allting just nu befinner sig i rörelse, allting är på väg mot sin kulmen, den kulmen och det crescendo som man har talat om. Tro på det så kommer ni att få se det.

Ha tillit till det så får ni se det. För det finns ingenting som inte nu kan ske, som inte har talats om tidigare, som inte har blivit förberett. För ni är de som har förberett detta och har väntat på detta och rört er mot uttrycket av vilka ni helt och hållet är. Tiden är inne.

JAG ÄR Sananda. Jag lämnar er nu med hela min kärlek och frid och de vibrationer som följer med den kärlek som ni är, ni alla.

Frid och kärlek vare med er.

Channel: James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!”

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-09 05:02 #10 av: Hukanson

Budskap från Sananda, kanaliserat av Camilla Nilsson 2017-07-04

Mina kära vänner

Jag ber er: Stilla er. Lyssna på den inre rösten som talar till er. Den inre rösten som många gånger vädjar om uppmärksamhet. Kära vänner, ge er tid till att lyssna. Ni är så fulla av tankar, ni är på väg, ni har inte tid. Tid har ni i överflöd. Tillåt er att stanna upp. Lyssna.

Vad säger den inre rösten?

Den visar vägen ibland. Tröstar ibland. Ger svar ibland. Men bara om ni stillar er.

När jag vandrade på jorden, var jag en betraktare. Jag studerade människor. I deras ögon kunde jag se deras själ. Själen som berättade vem jag hade framför mig. På så sätt visste jag hur jag skulle möta människan. Människan med sitt ego, sin kropps försvarare.

Uråldrig kunskap som ni verkar ha glömt bort att använda er av.

Vi har sänt människor till jorden för att sprida kunskapen, ge den nytt liv. Camilla är en av dem. Kära vänner, jag uppmanar er om och om igen: Lyssna på den inre rösten. Använd er förmåga att finna er egen väg. Ni har alla svar inom er.

I möten med andra människor: Se vem ni egentligen möter. Inte vem ni tror att ni möter beroende på hur den fysiska kroppen upplevs. Se människan i ögonen, ögonen som är själens spegel. Se människan i ögonen och ta del av informationen från själen. Känn och förstå var människan befinner sig i sin utveckling. Varken bättre eller sämre men med hjälp av informationen får du hjälp med hur ni bäst möter varandra.

Kära vänner. Ni är alla olika men det innebär inte att ni inte kan förstå varandra. Tvärt om. Genom förståelse ökar ni takten på er andliga utveckling.

Genom förståelse ser ni bortom tid och rum.

Genom förståelse kan ni förenas.

Genom förståelse kan ni lägga era skydd åt sidan.

Genom förståelse kan fred skapas.

Förståelse är ett av de gyllene orden för att ni människor ska komma framåt, komma vidare i er utveckling. Förståelse hjälper er att leva sida vid sida i samförstånd. Kärlek är ett annat gyllene ord som jag måste passa på och påminna er om nu när tillfälle ges. Kärlek är en magisk kraft som ni alla har tillgång till. Kom ihåg att kraften börjar i er själva, var och en. Kärleken som får olika mycket plats i var och en av er. Somliga håller emot kärleken. Ett motstånd som ibland kommer från rädslan av att bli sårad. Ibland kommer det för att ni hellre låter er ledas av ert intellekt. Somliga litar mer på hjärnan än hjärtat. Jag påminner er om att båda delarna behövs, både hjärta och hjärna, men kära vänner: Möt varandra i kärlek.

Allt börjar med var och en av er. Visa vägen. Våga öppna upp för att se och känna vem ni har framför er. Känn och förstå, släpp efter och låt er ledas av den inre rösten så som jag gjorde. Jag visste allt, jag förstod och jag kände kärlek. Därför kunde jag också förlåta dem som inte kunde bättre. Jag var utsänd för att lära mänskligheten kärlek. På många sätt blev det tvärt om. Fram tills nu. Ni är tillräckligt många för att vända energierna på jorden. Tillsammans gör ni skillnad. Tappa aldrig hoppet, se det möjliga istället för det omöjliga. Stå enade, sida vid sida, förstå varandra och känn kärlek.

Med stor tacksamhet för att ni har lyssnat, drar jag mig nu tillbaka.

TACK, Sananda – Jesus

http://www.camillasänglarum.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-09 05:03 #11 av: Hukanson

Sananda

via James McConnell

9 juli, 2017

JAG ÄR Sananda.

Som alltid är detta en underbar möjlighet att få vara tillsammans med er, för att få dela med er och få uppleva med er. För när ni upplever allt detta så gör även vi det. Fastän vi förefaller vara högre upp än ni, så är vi bara högre i medvetande, högre i vibration och frekvens, men inte bättre än ni. Kom alltid ihåg detta.

För under de stunder när vi kommer samman som bröder och systrar, som vänner, var medvetna om att vi kommer samman på det sättet. Vi förväntar oss inte att ni ska lägga er ner och be inför oss. Vi förväntar oss att ni ska omfamna oss som vänner, som bröder och systrar. För vi är ni och ni är vi. Vi alla är ett igenom allt detta.

Många gånger är jag som Sananda tillsammans med flera av er, vid olika tillfällen. Många av er känner mig direkt, känner min vibration och ni vet av erfarenhet hur vi tillsammans är ett.

Dessa minnen kommer att återvända till er i den stund när energin kommer in till planeten såsom ’händelsen’ (event), eller som ’vändpunkten’, den puls av energi då många av er får era minnen att återvända till er; minnen av dessa stunder, dessa tider när vi har vistats tillsammans lekande på fälten, simmande i havet, vad det nu kan handla om. Vi har tillsammans upplevt flera av dessa saker. Inte alltid i den tre-dimensionella världen utan i de högre vibrationerna, i de högre dimensionerna. Där kände ni mig och jag kände även er, såsom jag nu fortsätter att känna er, varenda en av er.

Ni står mig alla nära och ni är kära för mitt hjärta och min kärlek. Vi har tillsammans delat denna kärlek, för tillsammans rör vi oss genom hela denna process. Ni har aldrig känt er ensamma och ni kommer aldrig att vara ensamma under allt detta. Vi finns blott på en visknings avstånd från er tröskel, ert medvetande.

Så många saker är i görningen och det förekommer mindre händelser som står i färd med att bli avfyrade, de står i startgroparna. Som ni många gånger har fått höra, så kan inget nu stoppa denna process. Den har endast tillfälligt blivit fördröjd. Allting befinner sig i rörelse och allting är redan på gång på de högre nivåerna, det behöver bara nu manifesteras genom slöjan in i denna tre-dimensionella upplevelse. Men när det materialiserar sig i den tre-dimensionella upplevelsen, var medvetna om att denna tre-dimensionella upplevelse håller på att skingras. Den är på väg bort och ni är på väg bortom den. För slutligen kommer det inte längre att finnas någon tre-dimensionell upplevelse kvar. Allting kommer vid det laget att vara fjärde- och femte- och även högre-dimensionellt.

Men som ni vet så existerar ingen tid. All tid är ett. Det förflutna, det som pågår och framtiden är alla ett. Och ni är på väg att förstå att mer och mer av er tid skenbarligen skyndas på, eller hur? All tid.

Tidvis kommer ni att känna er maktlösa för att kunna göra förändringarna, för att införa förändringarna till den värld som ni eftersöker, som vi alla letar efter. Men jag talar nu om för er, i egenskap av Sananda, ni är i färd med att göra dessa förändringar i varenda stund i era liv, när ni fortsätter att verka inom ’nuet’. Ni tar bort den tid som är det förflutna och framtiden – allt som blir kvar är nuet, så att när ni permanent har flyttat in i dessa högre vibrationer, in i den fullständiga högre fjärde och in i den femte dimensionen, så kommer tiden skenbart att stå stilla.

Som jag kort nämnde så är många mindre händelser i färd med att triggas igång. Ni får i synnerhet se mer och mer av det som kallas, har kallats, mass-arresteringar. De är omedelbart förestående. På många sätt har de redan påbörjats. Ni får se att dessa blir alltmer förekommande. När alltfler av kabalen avväpnas på alla möjliga olika sätt: finansiellt, emotionellt, religiöst, militärmässigt, allt detta är på väg att komma ner. För det måste komma ner. Det gamla måste vika undan innan det nya kan återfödas. Jag säger ’åter-’ för ni har haft Gyllene Tidsåldrar här på Jorden tidigare och ni står i färd med att flytta in i en ny Gyllene Tidsålder.

Ni är katalysatorn för denna nya Gyllene Tidsålder. Ni är de som får detta att förverkligas. Med vår hjälp, ja, med vår vägledning, ja, men det är ni som måste genomföra handlingen. Ni måste agera och såsom krigarna, som ljuskrigarna, har ni agerat alltmer, om det så är att arbeta direkt inom er själva för att röra er längs denna process, eller om det är att tillika arbeta utanför er själva, för att hjälpa till på alla sätt som ni kan. Ni är krigarna i detta uppdrag.

Snart, mycket snart, under ert nästkommande Kurstillfälle (Advance), ska jag dela med mig av mycket mer gällande dessa uppdrag och er runtomkring rådens bord, och hur allt ska komma samman.

Nu lämnar jag er, må all min frid och kärlek vara med er. Jag lämnar över detta till käre broder Aramda. Frid och kärlek vare med er alla.

Channel: James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!”

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-08-12 16:09 #12 av: Plimme

Hur kan det komma sig att tom en blogg om [hur hantera livet då din kära hamster har avlidit] har fler lyssnare och genererar fler kommentarer än dina trådar?

Anmäl
2017-08-20 04:54 #13 av: Hukanson

Sananda via John Smallman, Juli 13:e, 2017

Vad ni ser och identifierar er som er själva är bara en liten del av de oändliga ni verkligen är.

Livet är för att levas och att göra vad ni behöver genom er mänskliga kompetens och förmågor, de är olika för var en av er och det är en del av ert mänskliga liv och lärdomsupplevelser. Med vissa personer känner ni väldig harmoni – ”på samma sida” – medan med andra är det ingen poäng med utbyten av meningsfulla idéer. Även med de ni känner ni har mest harmoni med kommer det fortfarande vara oense och förvirring. Dock är dessa inte konflikt situationer om inte ni väljer att göra konflikter utav dem.

Ni tenderar att göra det när ni är i rädsla, rädsla om brister eller att man inte duger, ni ser det i er själva och ni dömer det negativt och ibland väldigt hårt. Som jag ofta har sagt till er, att vara människa kan vara väldigt oroande och störande. Ni valde att uppleva separation från källan och genom att göra så fick ni starka begränsningar på er själva som kan vara extremt frustrerande när kommunikation mellan er och andra faller samman utav missförstånd och missbedömningar. Djupt inom er själva vet ni att det här är inte så saker och ting ska vara, ni har inre men gömda minnen av kunskapen av allt ni någonsin velat veta och att vara utan det och separerad från det är intensivt irriterande och skrämmande därför att konsekvensen ni ser i er själva som rädsla och inkompetens, ser andra också och dömer och stöter tillbaka er på grund av det.

Ni behöver påminna er själva att ni är och kommer alltid att vara ett oändligt kärt barn av Gud, perfekt i varje sätt därför att vad Gud skapar kan bara vara perfekt. Vad ni ser och identifierar er som er ”själva” är bara en liten del av de oändliga ni verkligen är. Er mänskliga kropp är bara en liten behållare som ni fyllde med väldigt små delar och aspekter av er själva så ni kan uppleva separation, ensamhet, övergivenhet. Genom att göra så valde ni att begränsa er kunskap av vem ni verkligen är i verklighet. Men ni var skapade perfekt, i lycka, och även fast den här kunskapen är gömd från er i mänskligform, har ni alla en djup längtan att återgå till enighet(oneness) med källan, ert eviga och naturliga tillstånd.

Den splittrade del av er själva gjorde ert ego för att hjälpa er överleva i de fysiska världarna, och ni gav det fri makt att använda er kropp och alla dess kompetenser och förmågor – fysisk, mental och känslomässigt – och det har den gjort. Det verkar som ni har givit er kraft bort till den, speciellt när era känslor springer lösa i rädsla, panik eller ilska. Dock, detta är verkligen inte som det är. Ni kan överskrida det när som helst ni väljer att göra så genom att ta ett steg tillbaka från situationen, pausa och observera det. Känslan kommer inte försvinna direkt men ni kommer förstå att ni inte behöver agera utifrån den, ni har ett val. Ofta väljer ni att agera utifrån det – ofta orationellt – i stunden därför att det verkar som det kommer törsta ett intensivt behov. Det behovet är behovet att bli sedd, igenkänd , hedrad, accepterad och ÄLSKAD.

Så klart vill ni vara älskad därför att kärlek är er natur. Känna sig oälskad är otroligt smärtsamt, och det är känslan eller sensationen som separation ger i överflöd. Det flesta av er letar efter kärlek i relationer – föräldrar, syskon, vänner, jobbkamrater, vänner i sport, och livspartners – men för att någon av dessa ska funka måste ni först hitta Kärleken som innebor evigt inom er. Ni är Kärlek, och även fast ni kan hitta tillfällig tröst i mänskliga förhållanden, ni kommer bara finna långsiktig tröst, bekvämlighet och vara nöjd i mänskliga relationer när ni har upptäckt det oändliga överflöd av Kärlek som finns inom er.

För de flesta människor växa upp är en tid när man upplever mycket negativ dömande och icke-acceptans. Människor behöver bli rörda kärleksfullt ofta från stunden av fysisk födsel, och när man växer och utvecklas, avslöjas eller upptäcks kärleken inneboende inom en själv, men den är oftast gömd innan ett kärleksfullt uppväckande genom nära och kära. När detta inte inträffar lär man sig att tuffa till sig, låtsas för en själv och andra att man inte har några behov, eller så väljer man att bli ett sårat och behövande offer – faktiskt så brukar båda delarna bytas ut beroende på situationer man finner sig i.

Tillsluts, så får allihopa ett uppvaknande för att påminna dem till faktumet att man är spirituella väsen. Den materiella världen en människa lever kommer aldrig vara tillfredsställande. Oavsett hur mycket ”saker” man samlar på sig, om det är materiella saker – leksaker, hus, bilar, konst, minnen som berör en – eller känslomässigt – beundran, smicker, respekt, hedrande – i slutändan är det aldrig nog!

Kärlek(för att säkerställa er så ser det bara ut som att ni saknar det) som ni konsekvent upplevt som människor är det otroligt smärtsamt och hemskt. Ni byggde illusionen för att uppleva detta, men ni hade ingen aning om hur smärtsamt det kunde och skulle vara. Uppvaknandet som ni får, även fast det är olika för varje av er, kommer vara den smärtsamma medvetenheten att livet som människa aldrig kommer vara nog.

Den kärlek ni alla söker finns permanent inom er, sluta sök, gå inom er, var stilla och tillåt det omfamna er. Det kommer absolut göra det om ni tillåter det att göra så. De flesta av er har stora svårigheter att stilla sinnet tillräckligt för att bli medveten om Kärleken inom därför att era egos är högröstad i sina ansträngningar att få er att fokusera fullt på det fysiska omgivningen som illusionen stöds av. Tålamod är nödvändigt, men er moderna ålder handlar allting om att rusa, med så mycket att göra på så lite tid. I sanning så behövs väldigt lite att göras i rusning.

Att meditera, överväga, slappna av eller koppla av är att släppa lös behovet av att rusa och genom att göra det upptäcka att ni har nog med tid för allting som behövs göras för säkerställa ert friska överlevnad som en människa. Det är rusningen och närvarande ångest som gör att ni blir sjuka – fysiskt, mentalt, eller känslomässigt – och så klart ska ni aldrig döma eller skylla på er själva för sjukdomar. De är bara mer intensiva uppvaknanden som övertygar er att gå inom där ni har allting ni behöver för att finna frid, tillfredsställande och lycka – Kärlek!

När ni finner Kärleken inom, skiner det ut så starkt från er och drar andra till er. Kärlek är oemotståndligt men ofta misstar ni temporärt mänskliga upplevelser för Kärlek, och när dem försvinner kan de göra er stor smärta och lidande. Gå inom, Var stilla, och tillåt Kärlek att omfamna er som det säkerligen kommer att göra. Sen kommer frid omge er och ni kommer att upptäcka att ni har styrkan och ihärdigheten att tillåta er själva vara Kärleken som ni har sökt efter. När det händer kommer era rädslor och ångest bli mycket mindre begärande och inkräktande, ni kommer hantera problemen mycket lättare som det mänskliga livet ger er, och då kommer ni finna att de rädslor och ångest frigjorts till Kärlek som guidar er varje stund.

Er Kärleksfulla broder, Jesus.

Översättare: Jonas

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.