2017-06-20 10:35 #0 av: Hukanson

Enligt Skrifterna lämnade Jesus ett löfte om att han skulle komma tillbaka till den jordiska existensen, men inte i köttslig kropp utan i ande. Så hur går då detta till? Jesus måste då inkarnera i en annan människosjäl som fötts som ett barn på jorden. Detta för att Skrifterna skulle gå i uppfyllelse och gälla som Guds Ord. Men vem skulle kunna vara en lämplig person för Jesus att inkarnera som? 

Det finns flera levande personer på jorden idag som påstår att de är Jesuslika personer - inte att de är Jesus men nästan.  Mest kända är Vissarion i Ryssland och Inri-Christo i Brasilien och de samlar sina anhängare runt sig. 

Men så finns det då också Alan John Miller som efter en nästan normal uppväxt i Jehovas Vittnen i Australien hamnade i en konfrontation med sig själv och började minnas sin identitet bortom alla fysiska begränsningar. Han mindes vad han själv hade gjort i det liv han levde i Nasareth och Jerusalem tillsammans med Josef, Maria, bröder och systrar. Han började minnas alltsammans med känslor och dofter, smaker och samtal. Han kom ihåg vad han gjort och varför han gjorde det...inte bara i livet på jorden utan också vad han gjorde efter sin död på Golgata...i andevärlden där han varit verksam i två tusen år. 

Om detta kan han berätta och han gör det också i otaliga youtube vidos som är lätt sökta på webben.  

Vad som är väldigt irriterande med detta - för en "renlärig kristen" - kan vara att tron på att det är den biologiska kroppen som ska stå upp ur graven och uppstiga till himmelen helt saknar verklighet i AJ's Jesusmedvetande.  Hans lärjungar som såg honom efter hans död trodde möjligen (?) att de såg hans biologiska kropp men det var det inte. De såg hans heliga kraft att forma en andemanifestation som såg ut precis som hans biologiska kropp. Med denna form kunde han samtala och umgås på det fysiska planet utan hinder och hans glada budskap var att det skulle hans lärjungar kunna göra också! Naturligtvis kan en manifesterad form också upplösas när den inte behövs...försvinna som i tomma intet....eller uppstiga till himmelen...

Idag har Jesus alltså återigen en biologisk kropp men samtidigt skapar han också en ny kropp med ett nytt namn och existens. Det är sannerligen förunderligt att vi får se det mest heliga uppenbaras för våra ögon om vi kan ta till oss det och tro på det. Det är vår sanning om oss själva. Allt vad Jesus gör kan vi också göra därför att vi är alla en barnaskara under vår Gud Skapare och Himmelske Faders organisation av Andevärlden både den Heliga och den Mentala...som förresten börjar blandas i sin emotionalitet med den fysiska världen! Det är just detta som närvaron av Jesus här och nu bevisar och manifesterar, han är alltid den förste att göra rätt för på så sätt är han skaparen, den som går först och öppnar nya dörrar för alla andra.