2017-06-19 07:22 #0 av: Hukanson

I dessa dagar då de gamla religionerna tappat sin samhällsformande betydelse och Skaparguden förändrat sin relation till mänskligheten på så sätt att vi kan se den i ett mycket större och mer gudomligt perspektiv dvs människorna har blivit vuxna och kan skilja mellan Gud och sig själva - vi förstår att vi är Guds barn och att Guds kvaliteter gör oss till vilka vi är samtidigt som Gud är större än människan men sänder heliga människor till världen som budbärare exempelvis de som kanaliserar vår himmelska verklighet i andevärlden. 

Ett sådant budskap läggs i denna tråd - det handlar om att den enda religion alla människor verkligen behöver är att reservera fem minuter varje dag till absolut tystnad, absolut stillhet, absolut fokusering på att förena det himmelska ljuset med jordens levande natur. Valfritt att föreställa sig det men intentionen är så viktig. Det är en så stor välsignelse att göra det till en vana att ge sig själv denna stund varje dag - och ge jorden denna intention om himmelskt ljus - speciellt som vi gör det som lydnad , dvs på uppmaning av en Skapelsegudinna som kanaliseras av Shelly Dressel och videon kan man lyssna till i tråden.