2017-06-13 05:47 #0 av: Hukanson

För den som tror är Uppenbarelseboken en profetsia värd att tas på stort allvar. Därmed inte sagt att den är lätt att förstå. Den är ju skriven så långt i förväg att det måste förstås i symboler och andliga metaforer....eller en insikt i astrologi.

Är även den Abrahamitiska skapelsen och frälsningsplanen en logik som en klocka att fungera med cykler...likt Mayakalendern ständigt upprepande på högre och högre plan?

Ta del av Robert Breakers genomgång av Uppenbarelsebokens förutsägelser i ett historiskt perspektiv. Garanterat en intressant halvtimme.