2017-06-04 14:20 #0 av: Hukanson

För den materielle medborgaren är kanske påståendet att världen är skapad av Gud eller påståendet att planeten Jorden är en gudom  svårsmält och obegripligt men det finns många däribland alla egentligen som lever eller följer en religion som  har den sanningen som sin självklara utgångspunkt för all förståelse. 

Så om vi följer tanken att planeten är en gudom och människornas värld är skapad av Gud så borde planeten också spela en viss roll i världens existens.  Det är ju bekant att människan lever i jordelivet bara ca 100 år och sålunda försvinner från jordens biologi men tack vara gudomligt ingripande fortsätter att leva med all sin förutom köttet aktiva utrustning i form av medvetande, ande och själ. 

Världen existerar därför även i den andliga motsvarigheten till den köttsliga världen.  Huruvida den är mer eller mindre avancerad än den köttsliga världen är det få som vet men de som vet säger att den är väldigt mycket mer intensiv och därmed utvecklad.  Men enligt de gamla religiösa källorna är himlen - liksom jorden - inte en singularisk enhet utan en dualistisk enhet pga att det finns två huvudkrafter i existensen - Eld och Vatten. Man har därför sagt att det finns två sidor av Guds Lag som attraherar olika typer av människor. En värld som regeras av himmelsk eld och en värld som regeras av himmelskt vatten.  Detta skulle vara sant på jorden men även i himmelen där de regerande Gudarna var kopplade till Solen och Månen. 

Länge har dessa världar varit separerade från varandra i värdig tävling om vem som utvecklar mänskligheten bäst men nu har det uppstått en förändring. Det är ju så aytt tack vare jordens inträde i den galaktiska energivågen så har jorden uppstigit till den fjärde dimensionen där tid och rum förenas i rumstiden och det innebär att Eld och Vatten också blandas.  

Det mer jordiska vattnet blandas med den mer universella elden och människan kan göra rymdresor till Mars för att bygga en forskningsstation och koloni. Vi växer och förändras och blir kapabla att manifestera utvecklade materiella saker och ting. Denna förändring innebär ju dock en revolution för båda parter...vattnet måste acceptera och lära sig eldprinciper samt elden måste acceptera och lära sig vattnets principer.  Vi pratar naturligtvis om det andliga här inte fysikaliteter - även om det egentligen inte finns anledning att tro att någonting egentligen är fysiskt...det är bara vårt språkbruk att beskriva vad vi ser...men det vi ser är egenligen något andligt...styrt av en i tinget inneboende andlig lag manifesterar sig anden som något i vår dimension uppfattningsbart för ögats perception.

Så välkommen till den nya positiva världen av ELDVATTEN - hoppas du trivs?