Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

SANANDA 2017 - 4

2017-04-29 21:28 #0 av: Hukanson

Sananda är Jeshua och Jesus Kristus och den store Jag Är som är och var ett språkrör för Fadern Gud och är fortfarande diskussionsämne bland dem som tar till sig sanningens nya detaljer om exakt vad som hände i Jerusalem då för tvåtusen år sedan - änglarnas sanning och vetskap för Planen för mänsklighetens uppstigande i himmelska  Ljuset. 

Sananda håller kontakten med oss...med den som vill tro på honom...och om du vill tro på honom läs då med hjärtat och inte med ditt huvud av stress och otolerans.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-29 21:30 #1 av: Hukanson

Sananda

Fredag 21 april 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag har kommit idag för att hälsa den Nya Tiden välkommen. Det är mycket som händer på Vår Jord idag på både gott och ont. Jag ser dock att det mesta är på gott. Den stora människomassan är på väg att vakna och det sätter käppar i hjulet för det mörka att utöva sin makt. Ni är så många fler kära barn på Jorden som hungrar efter ljuset. Det ger ljuset den kraft det behöver för att mörkret ska falla tillbaka. Förstå kära barn på Jorden att det är ni som ger ljuset den kraft det har idag. Den kraften är stor kära vänner och Jorden håller nu på att bryta ny mark. Det nya får ersätta det gamla. Nya mönster bildas och gamla faller isär. Det finns ett nytänkande på Jorden idag. Ett helhetstänkande om att vi alla hör ihop och att vi behöver hjälpa varandra och vår Jord så att alla får det bra. Det här gäller djuren och växtligheten också. Det finns en förståelse av att om vi inte sköter om allt så sköter vi inte om oss själva heller. En förståelse av att allt hör ihop och att vi också är en del av detta. Den här förståelsen sprider sig som en löpeld runt Jorden och påverkar på ett djupare plan så att fler och fler vaknar upp. Det är en stor vågrörelse som är på gång och i slutet av den kan det ske många under och mirakler.

Det är en otroligt spännande tid ni lever i mina kära barn på Jorden. Det är många som vandrar med er nu från både när och fjärran. Det är som en stor böljande massa av färger som då och då skjuter upp stora färgkaskader. Det är en sanslös bild som tar andan ur en. En fantastisk syn att skåda. Vi ska bevara minnet åt er så att ni själva kan få njuta av detta. Det är en syn som man gladeligen kan uppleva fler gånger. Jorden med alla dess invånare svävar nu snart i femte dimensionen. Det är en stor glädje för oss att meddela detta, ty även om det finns en del arbete kvar så är utgången klar. Jorden har valt, ni har valt, ni är alla på väg in i en ljusare dimension. Ni lämnar mörkret bakom er och arbetet för att manifestera den ljusa vackra världen på Er Jord har redan börjat. Det är på gång kära barn, det är på gång, ett stort antal människor har redan påbörjat detta arbete. Fler och fler kommer till hela tiden. Skulle era nyheter ta upp detta så skulle de få skriva spaltmeter efter spaltmeter. Det är nu så mycket som händer och kommer fram i gömmorna så de skulle knappt hänga med. De har missat allt det som de alternativa medierna redan skrivit om och det är så mycket, kära barn på Jorden. Det rör olika områden i vårt liv allt från ekonomi till olika forskningsresultat angående vår hälsa och Jordens välmående. Skulle all den teknologi och alla forskningsresultat som finns på jorden idag, användas av medvetna människor, så skulle den värld vi lever i förändras på bara några månader till en helt annan ljusare och vackrare värld. Ni förstår, ni har allt redan, ni behöver bara använda det med det medvetna och kärleksfulla tänkandet som nu sprider sig på Jorden. Det blåser varma och ljumma vindar nu. Dörren står öppen så det är dags att vakna upp och stiga in i den. Många skatter finns det där för Er att använda er av. De kommer att göra ert arbete lättare och roligare, jag kan redan se den iver med vilken ni tar er an detta arbete som kommer att välsigna så många och så mycket på Jorden.

Det är med glädje jag skriver detta idag, det är med glädje jag ser den Nya tiden an, det är med glädje jag vandrar med er nu och det är med glädje jag delar detta med Er.

I stor kärlek lämnar jag Er nu.

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-29 21:31 #2 av: Hukanson

Sananda

via John Smallman

20 april, 2017

Och när ni är redo kommer Ljuset att bryta fram

Andlig tillväxt eller evolution är mänsklighetens väg mot uppvaknandet. Den grundlades av er himmelske Fader i det ögonblick då ni valde att få uppleva overkligheten i att vara separerad från Honom. Det finns inget sådant tillstånd som separation, den är endast ett påfund, ett galet inbillat påhitt, som i ett kort ögonblick dök upp för er och som ni valde att engagera er i. Nu förefaller separationen vara oerhört verklig, medan ni kämpar för att vakna upp från den djupa slummer i vilken ni föll, för att ni skulle kunna få förnimma och leva inom dess tankevärld.

På grund av att ni för evigt är Ett med Gud är det oundvikligt att ni kommer att vakna till det tillstånd av evig glädje i vilket er kärleksfulle Fader skapade er. Men, som jag tidigare har talat om för er, så pådyvlar Kärleken inte, Den accepterar och tillåter. Den respekterar era val, vilka de än vara månde, och inväntar med oändligt tålamod det ögonblick då ni väljer att välkomna Den in i era hjärtan. Detta ögonblicks ankomst och uppmärksammande är ett individuellt val som varje människa kommer att göra, för den pågående separationsupplevelsen, låt vara overklig, är alldeles för smärtsam för att kunna uthärdas i oändlighet.

Djupt inom var och en av er finns en vetskap om att livet som människa är en mycket tillfällig och overklig upplevelse och denna vetskap stör ert lugn och kräver er uppmärksamhet, era efterforskningar. Det finns inte en enda människa som inte vid någon tidpunkt djupt funderar över livets mening och dessa funderingar leder till den intensiva och mycket kraftfulla insikten om att det måste finnas en mycket djupare mening än att bara överleva som människa. Och det finns det naturligtvis!

När en person blottlägger eller blir medveten om sitt intuitiva sinne, den inre vetskapen om att det måste finnas en andlig intelligens långt större än ens egen mänskliga intelligens, så uppmuntrar egot ofta – på grund av att den mänskliga upplevelsen förefaller så verklig – personen att kännas vid denna vetskap, men att lägga den åt sidan tills man har tid att på ett djupare plan fundera på den. Sedan återupptar det mänskliga livets dagliga frågor och distraktioner sina ”rättmätiga” positioner som uppmärksamhetens huvudsakliga fokuseringspunkter och efterforskningarna gällande möjligheten för ett andligt fädernearv eller en identitet blir fördröjd eller glöms bort, tills en intuitiv gnista nästa gång uppstår.

Det kommer ständigt att finnas en nästa gång, för det är helt enkelt Guds Vilja, och Er, att ni ska vakna upp. Tills ni vaknar upp kommer ni att få regelbundna puffar från alla oss i de andliga rikena, som föreslår att det är dags att göra det. Och ni kommer att bli medvetna om dem och på rätt sätt svara an på dem … när ni känner er redo. Känslan av att vara redo är en väsentlig aspekt i varje individs uppvaknandeprocess och på grund av att ni har en fri vilja – en inre aspekt av Kärleken – så kommer ni aldrig att bli knuffade eller tvingade till att vakna upp. Men ni kommer att antingen få en ständig serie puffar, eller så får ni uppleva händelser eller lärdomar som är utformade enbart med syftet att hjälpa er att bli medvetna om dessa intuitiva puffar, vilka är ägnade att leda er mot ett uppvaknande.

Och när ni är redo kommer Ljuset att bryta fram; ni kommer äntligen inse att den enda betydelsefulla anledningen till att leva ett liv som människa är att hitta vägen tillbaka till Verkligheten, ert eviga andliga Hem, där ni för evigt förblir Ett med er Källa, den högsta Visdom och Oändliga Intelligens som för många av er, i mänskliga termer på bästa sätt kan uttryckas som Moder/Fader/Gud.

Men vänligen kom ihåg att ord är så i hög grad begränsande och otillräckliga koncept för kommunikation, att de ofta kan, vilket de gör, uppdela er i motstående läger av krigande falanger som bara åsamkar er konflikt, smärta och lidande.

När ni lyssnar till andra, så måste ni förvissa er om att ni hör vad de säger, i stället för att hoppa till slutsatsen att ni redan känner till vad de har att säga till er. Ofta inträffar intensiva missförstånd helt enkelt för att människor missar att höra vad som blir sagt, eller hör och fullständigt misslyckas med att förstå vad den andra menar med dessa ord. För var och en av er kan desamma orden ha – och det har de också – mycket olika innebörd, delvis beroende på de olika former av kroppsspråk som alltid medföljer era ord.

När ni har en konversation med någon, lyssna med era hjärtan snarare än med era intellekt, för de förra tillhandahåller ett intensivt energifält som är i fullständig linje med vad den andra personen önskar uttrycka, medan intellektet alltid försöker dechiffrera eller översätta de ord som har hörts, till ett logisk och förnuftigt koncept, för det kan aldrig helt och fullt förstå eller omfatta den hjärt-upplevda innebörd som i själva verket blir uttryckt.

Och vad jag naturligtvis också talar om för er, är att ni dagligen behöver gå inombords och besöka det ljus som är Guds Kärlek, som ständigt brinner på ert heliga altare, så att ni ska kunna hålla i minnet att leva genom att upprätthålla avsikten att vara kärleksfull i varje samverkan med varandra, oberoende av vilken form denna samverkan har.

Ni är Ett med Källan, varenda en av er, och därför är i sanning varenda interaktion med någon annan inget annat än en interaktion med en annan aspekt av er själva. Så i och med att ni älskar andra, så älskar och ärar ni er själva, och genom att älska er själva så älskar och ärar ni andra. När ni hamnar på villovägar genom att döma eller skuldbelägga er själva eller andra, då, så snart ni upptäcker att detta har inträffat, erbjud då omedelbart förlåtelse, för alla misstag är i sanning inget annat än ytterligare en aspekt av illusionen och är därför ytterst overkliga! Förlåtelse är bara ett frigörande från den skuld som illusionen försöker pådyvla er, ett ogiltigt försök att skämma ut och vanära er, så att ni glömmer eller förblir omedvetna om att ni är gudomliga varelser av oändligt värde och oändlig betydelse.

Er kärleksfulle broder Jesus.

 And when you are ready the Light will dawn.

April 20, 2017 by John Smallman

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-05-23 20:58 #3 av: Hukanson

Sananda

via John Smallman

30 april, 2017

Hela poängen med att just nu vara människa är att finna Kärleken nu.

 

Här i de andliga rikena, som finns precis där ni befinner er i detta ögonblick som är nu – för att ingen separation existerar – gläder vi oss åt de snabba framsteg som vi observerar att mänskligheten gör i sin uppstigningsprocess. Alla ni som medvetet befinner er på en andlig väg, hjälper till i enormt hög grad och det är varför ni för tillfället har inkarnerat på Jorden. Ni gjorde ett mycket godhjärtat och kärleksfullt val att vara på Jorden under dessa tider av förändring, med full vetskap om att det skulle komma att bli mycket krävande för er. Och ni klarar er anmärkningsvärt väl, mycket bättre än vad ni förväntade er när ni gjorde upp era planer innan ni inkarnerade. När ni vaknar upp, vilket ni kommer att göra när uppvaknandet äger rum, så kommer ni att bli förvånade över att få se vad ni så snabbt och effektivt har åstadkommit.

Överallt på planeten känner sig människorna mycket oroliga och upprörda, när de observerar tanklös inkompetens samt brist på framsynthet och intelligent vision bland regeringar och internationella bolag, som förmodas samarbeta ”för sina medborgares bästa” och åsamkar planeten outsäglig skada, i hopp om att göra ekonomisk eller personlig vinst, medan de struntar i den svåra belägenheten hos så många utarmade själar – deras medborgare – som kämpar för att överleva i en ekonomisk miljö som straffar dem på grund av deras fattigdom.

Tiderna håller emellertid på att vända och på ett par ställen har man seriöst övervägt idéen om en levandslön för alla, om man så är anställd eller inte. På planeten finns långt mer rikedomar än vad som någonsin skulle behövas, och som skulle kunna användas till att eliminera allt skuldvansinne och säkerställa att var och en har mer än tillräckligt med mat, husrum och kläder. Om ett villigt och kärleksfullt samarbete ersatte era nuvarande uppdelade regerings- och affärs-organisationer, så skulle i sanning ett Utopiskt samhälle mycket snabbt kunna etableras, som erkände, ärade och respekterade världens samtliga medborgare oberoende av ras, kultur eller tro.

Över hela världen finns människor i inflytelserika positioner som försöker övertala makthavarna att arbeta för detta ideal. Sök upp dem och erbjud dem stöd vilket många av er gör, för den största majoriteten av alla på Jorden skulle också stötta en sådan lösningsplan. Rädsla håller många tillbaka, men i sanning finns det inget att frukta.

Ni är alla mycket välmedvetna om det mycket effektiva och internationella samarbete och den medkänsla som mycket snabbt fås igång när översvämningar eller jordbävningar leder till humanitära katastrofer överallt i världen. Om ni kunde övertala varandra att fortsätta samarbeta på det sättet i vardagslivet, istället för att engagera er i smärre, futtigt trams, vilket genom människors upplevda behov av att ha rätt, ofta utvecklar sig till konflikter på ett personligt eller internationellt plan, så skulle detta ideal kunna uppnås.

Ni har absolut allt ni behöver och som ni behöver för att i hela världen kunna leva i frid och överflöd med varandra på Planeten Jorden, förutom villigheten. Alla väntar på alla andra för att de ska börja bli kärleksfulla och medkännande i sina dagliga liv. Sluta vänta! Dessa väsentliga förändringar för att införa fred och överflöd till samtliga på Planeten Jorden börjar med Er!

Som jag nämnde här ovan, hjälper ni i hög grad mänsklighetens uppvaknandeprocess genom era avsikter att i varje ögonblick vara kärleksfulla, och genom era avsikter att dela med er och ge ut kärlek till alla helt utan åtskillnad. Nu behöver ni börja intensifiera dessa avsikter och uppvisa Kärlek i handling, genom att leva som ni lär. Det är vad ni inkarnerade för att göra och det har aldrig funnits ett lämpligare ögonblick än Just Nu!

Kärlek är er sanna natur, det har ni gång på gång fått höra och djupt inom er själva VET ni att detta är sant. Alla längtar bara efter att bli älskade och varje handling som någon företar sig, på den djupaste nivån i sitt varande, är ett rop på Kärlek. Inom illusionen valde ni att få uppleva separation och det har gjort er miserabla. Mycket få människor är lyckliga, tillfreds eller fridfulla, för att de antingen inte känner sig tillräckligt älskade eller så känner de sig totalt oälskade och ovärdiga att bli älskade. Separation handlar om att blockera ut eller förneka Kärleken.

Överallt runtom i världen befinner sig människor i en försvarsposition. Försvar mot brist. Bristen på mat, bristen på husrum, bristen på att bli ärade och respekterade, och de förväntar sig och hoppas på dessa behov ska bli mötta av andra eller av Gud. Många hoppas desperat om ett bättre liv efter att de har avlidit. Men livet tar inte slut vid den fysiska kroppsliga döden, livet är evigt och ni lever det just nu.

Vägen framåt för mänskligheten leder genom acceptans för sitt absoluta behov av Kärlek och sin villighet att inse att varje människa är Kärlek. När en person går igenom skiftet från att ha letat efter kärlek utanför sig själv – från föräldrar, vänner, intima relationer, chefer eller andra som man hoppas att man ska bli sedd och respekterad av – och går inombords i fullständig självacceptans, samt överlämnar sig och slutar lyssna till egots högljudda och envisa inre röst, som i oändlighet talar om för en att man inte är tillräckligt bra, att man antingen måste försöka mer eller ge upp för att allting är meningslöst, då kommer man att finna Kärleken.

Kärleken kan inte finnas utanför, för den finns inuti er. Era kroppar behöver blod och syre för att överleva och de behöver det och hittar det inombords! Utanför era kroppar är det naturligtvis inte till någon nytta för er, det kan inte arbeta för er eller med er. Men när ni har det normalt fungerande inom er, när ni är levande och friska, så kan ni donera blod eller ge syre till någon annan som är behövande.

Likaså är det med Kärleken. Den finns inom er. Den är er essens, och när ni accepterar Den och accepterar Den för er själva, så kan ni sedan dela Den och ge ut Den till andra. Kärleken finns i oändligt överflöd, Den är det gudomliga energifält i vilket hela skapelsen för evigt blir närd och stöttad. Men när ni konstruerade illusionen och de kroppar som ni bebor inom den, så valde ni att göra medvetenheten om er sanna natur, Kärleken, till en valmöjlighet. Ni kunde blockera ut Den ur er medvetenhet och förneka Dess existens, och det gjorde ni.

MEN det finns ett STORT problem med det, för Den är Livs-Kraften, den levande essens som ger kraft till era kroppar. Om Den lämnar era kroppar så dör de. Livet är i sanning Kärlek och när ni förnekar Den eller blockerar Den så påbörjar era kroppar sin utförsbacke mot sjukdom, förfall och död. Oroa er inte över det, för när slutet kommer för era kroppar och er essens lägger ner dem, så fortsätter livet. Och ögonblickligen, i samma ögonblick ni lägger ner dem, återvänder er medvetenhet om er sanna natur. I det ögonblicket vet ni att ni faktiskt är Kärlek, Ett med Källan och oskiljaktiga från Den.

Hela poängen av att vara människa vid den här tiden är att finna Kärleken nu, och inte att vänta på den mänskliga döden för att få upptäcka Den. När ni gör det, förändras hela er varseblivning och ni kan se, känna igen och hedra Kärleken överallt, i envar och alla, utan undantag, för alla är Ni.

Så mitt budskap idag till er alla är: ”Var Kärlek, var Den nu och gläd er i vissheten om att allting blir gudomligt omhändertaget, ständigt, det finns absolut ingenting att oroa sig för, för alla bekymmer, orosmoment och rädslor är illusoriska, endast Kärleken är Verklig.”

När denna insikt gryr, vilket den kommer att göra, kommer ni att märka att ni inte längre lider. Ja, det kan fortfarande förekomma kroppslig smärta och obehag, men ni kommer att vara fridfulla, tillfreds och fullständigt själv-accepterande och ni kommer att märka att ni förmår ge tröst och lindring till andra som ännu inte rör sig mot total vakenhet. Er närvaro kommer att efterfrågas och välkomnas, för era energifält kommer helt och fullt få kraft av den Kärlek som ni är.

Många som har haft Nära Döden Upplevelser (NDE), har talat om dem och skrivit böcker om dem, så ifall ni vill ha bekräftelse på att Livet och Kärleken fortgår i evighet, från en annan människa som vet att det är så, sök upp deras böcker eller intervjuer med dem på internet. Det finns i sanning en mängd nära tillgänglig information som för er kan bekräfta att det inte existerar någon död och att ni i varje ögonblick är oändligt älskade.

På grund av att Gud älskar er fullständigt och innerligt i varje ögonblick, så borde ni med all säkerhet ära Honom genom att göra likadant? Ni är för evigt Ett med er Kärleksfulla Källa, Fader/Moder/Gud och det är ett tillstånd som aldrig kan förändras och aldrig kommer att förändras. Kärlek är vilka ni är, så acceptera er själva fullständigt och villkorslöst nu, och var och känn den Kärlek som ni letar efter.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Sananda via John Smallman, April 30th, 2017

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-05-23 20:59 #4 av: Hukanson

Budskap från Sananda, kanaliserat av Camilla Nilsson 2017-05-01

Var hälsade mina vänner

Jag står vid er sida, övervakar det som sker. Jag ser hur ni funderar och agerar. Ibland vet ni varken ut eller in. Jag vill påminna er om att gå in i era hjärtan för att finna den rätta vägen ur förvirringen. Gå in i era hjärtan och känn kraften som föds och finns där inne. I tider som dessa är det extra viktigt, med alla förändringar som ständigt sker runt omkring er. Låt er inte förledas av det som händer. Mycket tornar upp som distraktioner, för att ni ska tappa fotfästet coh fokus. Låt inte er ledas in i rädslor, de skapas för att förvirra.

Gå in i era hjärtan och känn kraften, ert sanna jag. Känn efter vad som är rätt och riktigt för dig och dig och dig. Ni unika varelser som alla går på olika livsvägar. Jag ber er alla att känna efter som som är det rätta för dig. Många gånger känner ni hopplöshet och ofta glömmer ni kraften inom er. Be mig om hjälp, be mig öppna ditt härta för att finna dina svar så gör jag det. Jag är Jesus, Sananda, jag finns för er. För ni ska tala från hjärtat som som jag alltid har gjort.

Jag ser många som låter sig ledas, manipuleras av människor med maktbegär. Makbegär som ofta föds ur en rädsla av att inte ha kontroll. Genomskåda dessa människor så förlorar de sin kraft. Låt er alla få ha makt över era liv. Se det goda, låt ljuset segra till slut.

Ett massivt arbete görs på jorden för att väcka upp mänskligheten men kom ihåg att alla inte är redo för detta uppvaknande. Alla är inte redo för att se livets alla aspekter, nyanser och möjligheter. Förstå att allt har sin tid, sin takt. Ni taktar alla olika och det är precis som det ska vara. Ni kan inte jämföra er med varandra, det finns inget bättre eller sämre. Oavsett var ni befinner er i ert medvetande, uppvaknande, själsliga väg eller vad ni än vill kalla det så sker allting precis som det ska. Ingenting går att snabbas up, foceras fram. Ni måste alla låta processen ha sin gång.

Var tacksam över varje ny liten insikt, varje gång någonting klarnar. Kom ihåg att ingen är bättre eller sämre, bara olika långt komna. Kanske kan era insikter så ett frö hos någon annan. Sprid er kunskap, förringa aldrig er själva, kommunicera och låt insikterna spridas som ringar på vattnet. Ni gör ett fantastiskt arbete. Kom ihåg att verka utifrån hjärtats sanna röst så blir ni kärleksfullt ledda av oss, dina guider, ledare och universella lärare.

Kärlek till er alla, Sananda

http://www.camillasänglarum.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-05-23 21:00 #5 av: Hukanson

Sananda via John Smallman, 6:e maj 2017

Rädsla är ett litet och overkligt utrymme, som ni har skapat inom er själva.

6:e maj 2017 av John Smallman

Länk till: Jesus Audio Blog for Saturday May 6th

Det finns bara En. Allt som existerar, innehåller den största kärleken av En, i evighet och utan avbrott eller störningar av något slag. Det finns ingen utsida, både inom och utom är bara fantasifulla koncept som var till hjälp i illusionen, när ni konstruerade den och drog gränserna där ni ville spela era spel. Det har varit en mycket passande plats för att spela era spel, eftersom det kändes så äkta för er.

Men den verkligheten kom med ett högt pris av smärta och lidande som har pågått under eoner, men nu är det är dags för er att befria er från mardrömmen av kaos, förvirring och konflikter, som det har blivit. Alla spel måste ha ett slut för annars skulle det inte vara spel, och när de når den tidpunkten vaknar ni och vänder er bort från dem, och fokuserar er uppmärksamhet till Kärleken som är Hemmet där ni har er eviga existens, i konstant glädje.

Medan ni fortfarande sover och drömmer, som ni gör just nu, fortsätter illusionen att vara mycket verklig och mycket hotande, eftersom alla slags katastrofer är inriktade på att påverka ert inre, och ni använder så mycket tid och energi för att försvara er mot dessa skrämmande möjligheter. För att vakna behöver ni bara släppa på försvaret, eftersom det effektivt håller kvar allt ni fruktar, istället för att hålla det ifrån er. Det kan inte hållas utom er, eftersom det inte finns någon utsida. Rädsla är ett litet och overkligt utrymme, som ni har skapat inom er själva, där ni har valt att stanna åtskilda från Kärleken, från Gud, ert eviga Hem. Men det är helt overkligt, och det känns verkligt bara så länge ni väljer att tro att det existerar.

Ni har alla kallats för att vakna från de spel som ni har spelat så entusiastiskt, för att bli medvetna om att de är overkliga, för att komma Hem till den oändliga Kärleken som tålmodigt väntar på er, för att den vet att ni kommer. Den finns alltid med er, för den är ni och ni är den, Ett med Källan, Modern/ Fadern/ Gud. När ni vaknar upp, kommer er glädje att vara obegränsad hela tiden, precis som er himmelske Fader vill.

Många av er går igenom stort emotionellt kaos och tumult nu, eftersom alla problem som har varit begravda eller förnekats under eoner, nu kommer till ytan för bekräftelse och frigörelse. Det finns skuld, rädsla, ilska och vrede i många former som har klamrat sig fast, antingen som skam eller med hopp om upprättelse. Men det är uppriktigt sagt ganska otroligt. Ni uppfann spelen och ni uppfann reglerna, och spel och regler är ofrånkomligt dömande, ofta hårda också. Nu är det dags att utplåna dem, en gång för alla.

Det första steget är att förlåta. Innan ni förlåter, er själva och och andra, kan ni inte gå framåt, eftersom en vägran att förlåta – även om det verkar vara något obetydligt – så är det ett avböjande av att älska, och eftersom det bara finns Kärlek, finns det inget annat sätt. Ni känner er vilsna, ovärdiga, skamfyllda, oaccepterade och oälskade, eftersom ni fortsätter att hålla fast vid illusionen i tron att den är sann, och att ni kan finna er tillflykt där, men de känslorna är aspekter av spelen, och är i sig overkliga.

Gud skapade er perfekta och ni förblir evigt perfekta. Men, när ni ser er omkring och tävlar tillsammans med andra spelare, andra människor som deltar, då blir ni dömda från alla håll – dömda av av vänner, familj, arbetskamrater, politiska aktivister, religiösa fanatiker, andra etniciteter eller nationaliteter – listan är oändlig. Och domen leder alltid till skuld och sedan konflikt. Så länge ni väljer att döma, så länge kommer ni att stänga er ute från Kärleken.

Kärleken finns alltid med er, ni är för evigt hållen i den gudomliga omfamningen, men som ett upprört barn som kämpar för att komma loss från en mors kärleksfulla grepp, vägrar ni absolut ta emot den. Ni föredrar att försöka vrida er ur greppet och gråta av raseri, för att de som ni tycker bör ta hand om er, hedra er, älska och respektera er, väntar på att ni ska ta det första kärleksfulla steget. Och även när ni väljer att ta det första steget, är det försiktigt och motvilligt av rädsla för att era försök kommer att avvisas. När det är er inställning, inverkar den mycket kraftfullt på era energifält, som då skickar ut meddelandet: ”Håll dig borta!” Och ändå, bakom all ilska vill ni alla bara känna er älskade. Det är extremt förvirrande för er.

Om ni till en början tar er till er egen heliga fristad, där Kärleken alltid finns och väntar på att ni ska acceptera den, med avsikten att förlåta er själva för alla era fel och misstag, även om ni anser dem som oförlåtliga skymfer eller attacker på andra, kommer ni att ha fullt stöd av de i de andliga världarna, som vakar kärleksfullt över er i hela tiden. Ni kommer att förstå i era hjärtan att ni måste förlåta er själva, för djupt inom er vet ni att ni inte gjort något fel. Hur kan ni någonsin göra någonting fel, när ni för evigt hålls i Guds gudomliga omfamning? Det ni känner och anser vara synder och försummelser, är bara aspekter av de overkliga spelen ni har spelat, spelen som ni nu väljer att slutligen upphöra med permanent.

Ofta är det lättare att först förlåta andra, för i kapitulationen och ödmjukheten ser ni dem som de verkligen är: sårade och rädda barn som desperat söker efter Kärlek. Ni känner igen er själva i dem, och kan då i förlängningen förlåta er själva. Senare, när er andlighet medvetet fördjupas och intensifieras, kommer ni att förstå att det verkligen inte finns något att förlåta, eftersom ingenting har hänt.

Då kommer ni att känna igen det, ja, det finns bara kärlek, ja, ni är Kärleken, och det är alla andra också. Det kan inte vara på något annat sätt, eftersom allt som existerar finns i Fadern/ Modern/ Gud, den gudomliga Källan som är Allt, och det är Ni!

Er Kärleksfulle Broder Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-05-25 17:01 #6 av: Hukanson

Sananda

Lördag 13 maj 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och är mycket glad över att få vara här idag. Det är mot en värld i överflöd som vi nu går emot. Det är dags nu kära barn på Jorden att dra ert strå till stacken. Det finns mycket att göra på vår kära Jord. Allt som blivit skadat och förstört behöver nu återställas till sitt naturliga skick. Det är bra att ni samarbetar och hjälps åt med olika projekt för att värna och hedra vår Jord som har utstått mycket för er skull kära barn. Det är nu Er tur att ge tillbaka lite av den kärlek som hon har gett er. Moder Jord är full av kärlek för alla sina skapelser och vill att ni alla ska ha det bra. Känn bara efter hur ni mår i era kroppar. En del mår bra och en del mår inte bra. Likadant är det med era organ i kroppen. En del klarar sig fint andra mår mindre bra. Likadant är det i Moder Jords kropp. En del ställen på Moder Jord är i perfekt balans andra mår mindre bra beroende på hur utsatta de ställena är av föroreningar eller gifter. På en del ställen har gnagts stora hål och de kan vara lite värre att reparera. Allt är dock möjligt kära barn på Jorden, allt är möjligt.

Många mirakel kan ske i dessa dagar och det är ni som framkallar dem. Det här gör ni med kraften i kärleken och intentionen. Är ni tillräckligt många som har samma kraft och intention så kan stora under ske. Små mirakler kommer nu att inträffa hela tiden, då Jordens barn banar vägen för den Nya Tiden på Jorden. Ni är många nu som kommer att sprida ert hjärtas överflöd överallt på vår Jord. Jorden kommer att byggas upp på nytt av hängivna arbetare med hjärtat på rätta stället. Det här sprider sig till många hjärtan som öppnas upp och sträcker fram en villig hand. Jorden kommer snart att ha en stor böljande rörelse av händer som är villiga att hjälpa till när de ser det goda som kommer därav.

Ja, mänskligheten är på väg och det saluteras i himlen med både trumpeter och änglasång. Jag, Sananda rörs till tårar av allt som jag ser idag. Det är detta vi har arbetat för, det är den här stunden vi har längtat efter och nu är den här. Det är underbart och fantastiskt och mitt hjärta sväller av kärlek för vår Jord, för Er, för allt som finns på den här planeten. Jag älskar Er så mycket och mycket snart kan jag få sluta Er alla i min famn. Gå i frid nu mina barn på Jorden och gör det arbete som ni finner att ni ska göra i era hjärtan. Vare sig det är ett stort eller litet arbete ni gör på Jorden så räknas det lika i himmelen. Ni är alla en Guds gåva och är lika aktade och älskade för de ni är. Var och en av er har många som väntar på Er med stor glädje och kärlek. De ser att mötet är nära förestående och de kan knappast bärga sig för den kärlek som bubblar upp i deras hjärtan. En kärlek som snart kan få utlopp då nu Jordens barn tågar in i ljuset igen.

Förstå att ni är väntade och älskade kära barn på Jorden. Känn detta nu i ert hjärta och följ de viskningar ni hör där. Den vägen leder hem, hem till era nära och kära som gör allt för att ni ska följa den vägen nu.

Jag går med Er nu. Jorden med alla dess varelser är på väg in i ljuset. Det är underbart vackert att se och jag ska spara denna bilden i mitt hjärta så att ni alla ska få uppleva den idag som idag är. Tiden är nu mina kära barn på Jorden. Återvändandet har börjat och överflödet av kärlek sprider sig nu över Jorden i en allt snabbare takt.

Gud är med Er!

Namaste

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-05-25 17:02 #7 av: Hukanson

Sananda

via James McConnell

14 maj, 2017

JAG ÄR Sananda.

Ja, det var jag som guidade er att vara med ert högre jag; att hjälpa er minnas att förstå, att hjälpa er få vetskap om allt som kommer från er, allt som ni har kommit hit för.

Ni alla har kommit hit med denna förbindelse. Var och en av er kom hit från de högre aspekterna av er själva, för att få uppleva och känna till de lägre nivåerna, så att ni skulle kunna få de förändringar till stånd, det skifte, den övergång som behövdes här på denna planet för att ni skulle kunna ta planeten och alla människor tillsammans med er och bli en del av det nya medvetandets uttryck. Och ni är det nya medvetandet.

Ifall ni genom alla dessa meddelanden får en förståelse gällande någonting överhuvudtaget, så är det att ni är detta nya medvetande. Ni är förändringarna som sker här på planeten.

Och när ni väl har fått en förståelse om att ni är dessa förändringar, så kommer ni att få en förståelse om att allting här sker på grund av er, på grund av er alla, på grund av det kollektiv ni är. Det kollektiva medvetandet skapar allting här, när ni rör er närmare och närmare den nya Gyllene Tidsåldern här på denna planet.

Var medvetna om att det har förekommit tidigare Gyllene Tidsåldrar här på planeten; detta är inte den första. Men ni är här för att få uppleva den, att få den att ske, att skapa denna övergång för alla att få etablera sig här, för alla att få vetskapen och förståelsen för vilka de är och varför de är här.

De tider som närmar sig håller nu på att skifta. Det förekommer ett stort skifte, det sker stora förändringar och medan ni framskrider genom detta skiftande, dessa skiftande förändringar, så görs ni redo, förbereds ni och får övning i att bli de som ska hjälpa till i hela den här processen, precis som ni nu blir. För varenda gång ni utför dessa meditationer, så antingen hjälper ni att skifta ert eget medvetande eller mänsklighetens medvetande eller bägge samtidigt.

Den här stunden idag handlade om att skifta ert eget medvetande. Den handlade om att ni skapade förbindelsen eller återupprättandet av den förbindelse som ni alltid har haft; ni har helt enkelt bara glömt bort den. Men glöm inte bort den mycket länge till, för allting håller på att komma samman, i och med att allting blir återtaget, tillbaka varifrån ni en gång kom.

Så som ni har fått höra: luta er tillbaka, slappna av, fäst era säkerhetsbälten. Det är sant att färden här och där kan bli lite guppig, men det är inget som ni inte skulle kunna hantera, inget som ni inte har förberetts för. Var bara redo på rätt plats vid rätt ögonblick vid rätt tid, för med all denna synkronicitet som sker – börjar ni inse att allting mer och mer blir synkroniserat samt att ni är en del av denna storslagna synkronicitet som just nu sker här. Ni kommer att fortsätta få dessa händelser, dessa synkroniserade händelser som sker i era liv, för i och med att ni allt oftare och alltmer konsekvent rör er till de högre vibrationerna, så får ni uppleva många fler av dessa synkroniciteter i era liv när allting kommer samman till en tidslinje. Ni har tidigare fått höra att de två tidslinjerna har delat upp sig i två eller flera och det stämmer. Men till slut kommer de två tidslinjerna att dela på sig fullständigt och ni blir kvar med den ena. Det är den som ni rör er mot in till den nya Gyllene Tidsåldern som ni står inför.

Jag Är Sananda. Jag älskar er djupt. Mer än ni någonsin kan föreställa er. Jag lämnar er nu med all min frid och kärlek och jag ger mig nu av för att någon annan kort ska få tala med er.

Channel: James McConnell
www.ancientawakenings.org – www.meetup.com/ancient-awakenings
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!”

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-05-25 17:03 #8 av: Hukanson

Sananda 

Torsdag 18 maj 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag skriver idag för att påminna er om att ta hand om er själva och söka ert inre ljus. Detta bör ni göra så mycket som möjligt i den tid som nu är. Det är en viktig tid och det är viktigt att så många som möjligt vaknar upp nu. De som är vakna ska så ofta som möjligt, helst hela tiden befinna sig i sitt hjärta, ty där har ni svaren på era frågor. Allt finns där som ni behöver veta för att gå vidare nu. Jordens barn är på väg upp i ljuset tillsammans med sin Jord och en stor del av mänskligheten sover fortfarande. Det blir ett kraftigt uppvaknande och en ny dag har tagit sin början. Jag ser en vacker dag framträda i horisonten. En dag som är kärleksfull och efterlängtad.

Skrid nu till verket, mina kära vänner och låt överflödet skölja över Jorden. Låt tårarna torka i människors ögon och ge dem sitt hopp och sin frihet tillbaka. Ett hopp och en tro på människors ädla sidor och en förståelse av att vi faktiskt är ”ett”. Det är hög tid nu kära barn på Jorden att dela med er av era gåvor och er kärlek. Väntans tid är slut och återskapandet av Jorden har börjat. Vatten, luft och jord, de viktigaste komponenterna för ett bra liv är att prioritera. Det här tror jag ni har stor förståelse för mina vänner och jag ser fram emot återuppbyggandet av vår kära Moder Jord med en bättre och renare teknik än vad som hittills har använts. Det är en ära att få hjälpa till och följa Jorden idag. En stor ära som ni djupt ska ta in i era hjärtan. Det är inte alla förunnat att få finnas vid Moder Jords sida idag. Tidpunkten är så viktig i historien, att många är utvalda för att få gå ner och hjälpa Moder Jord. Ja, vi kan ju säga att alla är utvalda på något sätt.

Njut av din dag, var i nuet, var i ditt hjärta, ty ditt hjärta står berett att ge dig alla de svar du behöver eller frågar efter. Samspelet är viktigt nu, så att så många som möjligt kan följa med i den flodvåg som är på väg. Det är en stor flodvåg och det är en viktig sådan för att kunna väcka den befolkning som fortfarande sover. Det är dags att vakna nu, den Nya Dimensionen har börjat göra sitt intrång på Jorden och det finns ingen mer tid att förlora. Vi är här nu och vi väntar kärleksfullt på vårt möte. Möte med Er kära Jordbor ett återseendets möte där ni alla kommer att förstå att vi är ”ett” och att vi alltid har funnits med Er och försökt hjälpa Er så gott vi kunde och hade möjlighet till. Den fria viljan på Jorden är helig och svår att övergripa men nu är ni äntligen här och ett möte är stundande.

Ja, gott folk på Jorden, vi gläds med Er och vi stöttar er nu fullt ut och följer er varthelst ni går nu, för vilken väg ni än går så går ni mot ljuset. Det är en underbar syn att se och det känns som om mitt hjärta får vingar och flyger till var och en av Er för att ni ska förstå hur älskade och väntade ni är. Min kärlek har alltid varit med Er och jag har alltid trott på Er förmåga och er kärlek till vår kära Moder Jord. Ni är en del av mig och jag är en del av er.

Gå i frid nu mina kära barn. Vi går ibland er och hjälper er nu med allt som ni vill göra. Detta är en återseendets tid, därför lämnar jag Er nu med att säga: På återseende mina vänner!

Jag älskar Er så mycket

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-06-04 10:32 #9 av: Hukanson

Sananda via John Smallman, 21:e maj 2017

Människor lär sig mycket när de känner sig trygga att prata fritt.

21:e maj 2017 av John Smallman

Länk till: Jesus Audio Blog for Sunday May 21st

Människan går framåt då uppvakningsprocessen utvecklas exakt som gudomligt planerad. En enorm förberedelse har åstadkommit den här gudomliga planen för att hjälpa er alla att vakna och, eftersom människor förlorades i illusionen utan insikt eller, mer lämpligt, utan medvetenhet om vad som utvecklas i de andliga världarna, har ni verkligen en liten uppfattning om vad som är involverat för att få allt detta, på ett snabbt och effektivt sätt. Oroa er inte, allt är gudomligt omhändertaget, och allt ni behöver göra är att ständigt ha för avsikt att älska i varje stund och i varje situation, utan undantag, och ni måste också intensifiera er egen önskan att vakna.

Det låter enkelt, och det är det! Ni har alla varit mycket engagerade i planeringen av denna underbara händelse, då ni tar era välförtjänta raster från att leva i illusionen som människor, eller under era nätter medan ni sover. Många av er är till viss del medvetna om detta, och andra har ofta undrat när de vaknar på morgonen, varför de fortfarande känner sig utmattade. Det finns inte något Guds barn, som inte på något sätt har varit inblandat i planeringen och genomförandet av ert uppvaknande. Ni har en fri vilja och den har alltid hedrats, så för planen med att gå vidare var det viktigt att ni kollektivt kom överens om tidpunkten för ert uppvaknande.

I slutändan kommer alla att vakna upp till verkligheten, det är oundvikligt, eftersom evig sömn är en omöjlighet! Men vissa har valt att sova under mycket lång tid, och de är nu mycket chockade över sina tidigare val av att uppleva separation, och känner nu ett mycket djup behov av att spendera tid på något ni kan kalla ”intensivvård”, innan de vaknar. Men den största majoriteten har valt att vakna eftersom de fått mer än nog av illusionen, och av all smärta och lidande som är en del av den.

Kom ihåg att ni alla har en fri vilja, och er Moder/Fader/Gud som älskar er oändligt, kommer alltid att ära era val. Glöm inte att när ni skapades gav er Fader er allt som Han hade, så när ni valde att uppleva det overkliga läget av separation, så gjorde ni det medan ni hade tillgång till oändlig kärlek, visdom och intellektuella förmågor. . . Ni visste verkligen precis vad ni gjorde. Det var ett övermodigt val, fritt utfört, och nu har de flesta av er fått nog och tänker vakna. De få som väljer att stanna inom illusionen, när den smulas sönder och upplöses, vill stanna kvar till slutet. Då kommer de också att vakna, och blir glädjefullt välkomnade Hem, precis som alla andra. I Verkligheten, i Himlen, i Guds gudomliga Närvaro finns inget fördömande, det finns bara oändlig Kärlek och acceptans.

Om ni har vänner eller andra kära som ni känner inte är intresserad av uppvaknandet, eller som ni känner skadar sig själva genom sitt beteende, bli inte delaktiga, det kommer att ordna sig. Hedra bara deras fria viljas val, som Gud gör. Att ge dem medkänsla är bra, men det innebär inte att man ska försöka manipulera dem ”för deras eget bästa”, för att ingen av er kan ha någon riktig uppfattning, om vad som kan vara bra för någon annan. Om ni är oroliga för någon ni älskar eller bryr er djupt om, då är det mest kraftfulla och effektivaste ni kan göra för att hjälpa och hedra dem, är att tyst framföra kärlek till dem, ni har det i överflöd, och gör ni det så ökar den. Att göra det är en kreativ handling av stort värde, och är något ni har inkarnerat för att göra, eftersom det hjälper enormt mycket för mänsklighetens uppvakningsprocess.

Ni är själva och kollektivt mycket engagerade i uppvaknandet, vilket är varför ni har inkarnerat som människor just nu. Ett stort antal hade förlorat insikten angående den här uppgiften, som de frivilligt och mycket entusiastiskt tog på sig, och nu har många av dem, efter årtionden av omedvetenhet om att de hade valt en andlig väg, för att hjälpa till med det stora uppvaknandet, kommer nu med stor överraskning att plötsligt känna sig manade, till ett intensivt spirituellt liv. De märker ofta kallelsen efter att ha gått igenom några enormt svåra livserfarenheter, som slutligen medför att de behöver ändra kursen! Och sedan undrar de ängsligt: ”Varför kontaktas jag för att ha ett andligt liv, jag har aldrig varit intresserad av sådant ”flum” !” De märker sedan att den andliga kontakten de får, är upplyftande, inspirerande, stärkande och lite skrämmande. Men de känner sig också väldigt dragna till det, och det känns rätt.

När ni träffar andra som nyligen upptäckt att de är intresserade av andliga saker och ting, var mycket välkomnande och låt dem prata. De behöver prata, för de har för det mesta ingen som de kan prata med, eftersom vänner och familj ännu inte har visat något intresse. Att lyssna på någon annan, är en viktig del i er uppgift av att hjälpa till med uppvaknandet, så döm dem inte som mindre kunniga än ni känner att ni är, och kom ihåg att allas vägar är individuella och ingen har kunskap eller insikt nog att bedöma andras utvecklingsstadium. Lyssna med kärlek och medkänsla, som ni har i överflöd, och inse att bara lyssna, är enormt upplyftande och hjälpsamt för den ni lyssnar på.

När uppvakningsprocessen fortsätter att accelerera kommer fler och fler människor att behöva någon de kan prata med, någon de kan lita på som lyssnar utan dömande, och inte erbjuder dem oombedda råd. Människor lär sig mycket när de känner sig trygga att prata fritt, för att prata expanderar medvetenheten om det som har utvecklats inom dem, och detta är alltid väldigt användbart. Så vet att genom att bara lyssna uppmärksamt medan ni är tysta, är en underbar gåva att erbjuda någon annan, det är en viktig del av uppgiften ni åtagit er för att hjälpa till med uppvaknandet. Ni bör känna er hedrade att någon annan vill förlita sig på er, för det visar att ert ljus lyser starkt, och kan ses av de som behöver hjälp.

Ni är, som jag mycket ofta sagt till er, Guds älskade barn, Som är Kärleken. Kärleken är Verklig, allt annat är illusoriskt och kommer att blekna bort, då fler och fler återvänder till Kärleken och till den oändliga glädje som Kärleken har. I det tillståndet vill ni inte ha något, för ni är fullt medvetna om att ni har allt, självklart inte materiellt sett, där behovet verkar vara oändligt och människor verkar omättliga, utan för att friden och nöjet som omsluter er, är totalt fulländat.

När processen av uppvaknande fortsätter med att kalla allt fler av mänskligheten, till att söka och blotta sin andliga väg, kom ihåg att ni som läser eller lyssnar på detta, och andra upplyftande och inspirerande andliga budskap, valde att vara på Jorden för att hjälpa till på bästa möjliga sätt. Ni gör det genom att engagera er med Kärlek och erbjuda Kärlek – inte högt och auktoritärt som experter! – utan genom att lyssna försiktigt och villigt till de som är förvirrade, och desperat behöver någon som lyssnar, så att de kan prata och lyssna på sig själva i en ofarlig miljö, som välkomnar dem och ger dem trygghet. Det är lite som ett diskret föräldraskap, ni ger bara ett tryggt utrymme för dem att kunna utveckla de tankar som leder dem framåt, med upprymd förväntan av att upptäcka, ofta plötsligt och utan förvarning, att de är på en andlig väg som är intensivt upplyftande, som många av er redan vet genom era egna upplevelser.

Er älskande broder, Jesus.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-06-04 10:33 #10 av: Hukanson

Sananda via John Smallman, 30:e maj 2017

När ni verkligen öppnar ert hjärta faller allt som är oälskat ut.

30 maj 2017 av John Smallman

Mänsklighetens process för uppvaknande fortsätter att accelerera, och för många är detta mycket förvirrande, även störande. Takten i den teknologiska förändringen har ökat enormt över hela världen, under de senaste hundra till hundrafemtio åren, och fortsätter att göra det i en exponentiell kurva, och igen, undrar många hur länge detta kan pågå, och hur människorna kommer att klara det. Ni har experter inom olika områden som är mycket kunniga, men de flesta människor har praktiskt taget ingen kunskap om hur modern teknik fungerar, men alla förstår att om era elektriska nät stängs ner, så upphör nästan all er moderna teknik att fungera, och det är en mycket oroande tanke. Kommer människan att gå tillbaka till de mörka tiderna när all ”teknik” var handdriven? Hur skulle ni kunna överleva en sådan händelse? Kommer illusionens sammanbrott att vara ett enormt steg bakåt, tekniskt sett? Så många oroliga frågor och så lite meningsfulla svar. Hur skulle Kärleken kunna lösa mänsklighetens alla stora eventuella problem – sjukdom, krig, fattigdom, kulturella och religiösa meningsskiljaktigheter – och den därav kommande smärtan, rädslan och lidandet?

Kärlek löser alla problem, Punkt! Många tvivlar på det och har stora svårigheter att tro att något sådant kan vara möjligt. Men endast Kärleken är sann; Allt som inte är kärlek är illusoriskt, orealistiskt och kommer att blekna bort. Om ni verkligen engagerar er i Kärlek, kan ni själva hantera det som uppstår i ert liv. Den tar inte bort sjukdom, smärta eller lidande, men den hjälper er på det mest kraftfulla sätt, när ni tar itu med det. Dessa problem, när de uppstår i ert liv, är lektioner ni planerade för er själva, innan ni inkarnerade som människor, och presenteras för er vid det lämpligaste tillfället, så att ni ska kunna ta lärdom av det, och släppa det underliggande orsaken till dem.

Ingenting i era liv sker av en slump, allt är planerat, även det kaos och den förvirring som uppstår. När ögonblicket för uppvaknandet kommer närmare, kommer dessa lektioner snabbt efter varandra, för att erfaras och rensas, och det finns stor hjälp tillgänglig från oss alla i de andliga världarna, om ni bara kallar på oss och ber om det. Separationen uppstod aldrig för att avskilja er från Källan, Modern/ Fadern /Gud, för det är omöjligt, eftersom det bara finns EN. Ni är aldrig ensamma!

När ni känner er ensamma, övergivna, vilsna, och ingen som ni kan vända er till för att få hjälp och vägledning, Snälla, gå till ert inre, till er egen inre personliga och heliga fristad, där Kärleken bor i er för evigt, och be om hjälp. Vi längtar efter att få hjälpa er, men ni måste be om det, och sedan måste ni vara tysta och lyssna.

Ofta kallar folk på oss och vill ha hjälp, men sedan rusar deras egon in för att ge råd, och distraherar dem från det nödvändiga lyssnandet. Och det egot erbjuder, är metoder som ni kan använda, för att bevisa för andra att ni har rätt, och att de har eller hade fel. Det ger er en känsla av rättfärdigande och självberättigande, som, om det framställs, kränker de andra inblandade och fördjupar klyftan mellan er. Sedan tycker ni – eftersom egots lösning kom så snabbt till er, med svaret på ert rop på hjälp – att er inre vägledning inte fungerar.

Kärlek, som ni så ofta har fått höra, är oändligt kraftfull, oändligt mild. Den är som ett vattenflöde – mjukt, smidigt och extremt ihärdigt – det upphör aldrig, utan strömmar oavbrutet, sköljer bort och löser alla hinder i sin väg. Vatten, har med rätta beskrivits som det ultimata rengöringsmedlet, och precis som med Kärlek, kan ingenting motstå dess oändliga och mjuka poleringseffekter.

Människan kallas Hem till Kärleken. Kärlek är er natur, men ni har gömt den och låtsats att den är otillgänglig, overklig eller att ni själva är ovärdiga, för dess fullständiga och totala acceptans av er, precis som ni är. Kärlek kräver inget utan ger alltid allt. Det behövs ingen redogörelse eller mätning, den är gratis och ger sig helt till er alla, till allt som Gud har skapat, ständigt och oändligt. Som ni hört så ofta, allt ni behöver göra är att öppna era hjärtan och tillåta den att komma in.

Många har blivit allvarligt sårade och kränkta i många livstider, och är rädda för att öppna sina hjärtan, för att de fruktar mer misshandel eller svek. Men jag säger att kärleken finns inom er, och alltid bara väntar på att ni ska acceptera den, och det kräver er egen absoluta fullständiga självacceptans! Ni är alla gudomliga varelser, skapade av Kärlek och från Kärlek, men ni har dolt sanningen från er själva, genom att ni tvivlat på er själva – och när ni var barn, förstärktes det ofta av de vuxna i era liv – och det gjorde att ni kände en stark oro, för att det inte fanns något av värde alls i er, eller inom er. Detta ledde sedan till förnärmelse, bitterhet och hat, allt baserat på rädsla, vilket i sin tur gör att ni upprättade ett starkt försvar, för att skydda er från ytterligare smärta och lidande.

Men detta försvar låser bara smärtan inom er! Det är därför jag fortsätter att säga till er, öppna era hjärtan och tillåt! När ni verkligen öppnar era hjärtan, faller allt som är oälskat ut, och kärleken sveper in för att omfamna er, och smälter bort de sista resterna av rädsla, som ni kanske håller kvar. Kärlek är er natur, och när ni väljer den och bestämmer er för att tillåta att den kommer in ert liv, kommer det dramatiskt att förändras till det bättre. Ni vet alla, eller har träffat eller hört talas om människor som verkligen älskar, och ni är därför medvetna om att de alltid är fredliga och erbjuder endast Kärlek och Fred till alla, oavsett vad andra har att erbjuda. Och genom att göra det, avväpnas alltid alla oälskade varelser, som de interagerar med.

Kärlek är verkligen svaret på alla problem, för varje problem, i varje situation där ni befinner er. Men ni tillåter rädslan att styra er. Och frågan ”tänk om?”, far nästan hela tiden genom era huvuden, och då missnöje eller smärtsamma saker uppstår i ert liv, övertygas ni återigen om betydelsen och giltigheten i denna ständigt aktuella fråga. Men dit ni fokuserar er uppmärksamhet, blir den avgörande och kritiska faktorn, för händelser och situationer i ert liv. Ofta kanske ni tror att ni bara fokuserar på det positiva, men eftersom ni har starka underliggande tvivel och rädslor som ni försöker förneka eller begrava – ”hur mår du idag?” ”jag mår fantastiskt, jag mår jättebra!” – men det ni fruktar eller oroar er för, kommer då ofta fram. Och då säger ni ”jag visste att det skulle hända!” Ja, ni gjorde det, och ni hade rätt!

Erkänn och släpp de aspekter hos er själva, som effektivt saboterar för er dagligen, av de djupa känslorna av ovärdighet och oacceptans. Ha sedan för avsikt att öppna ert hjärta för att Älska, och tillåt flödet till er och genom er, för att heala er och de ni interagerar med. Ni påminns om att: ”Kärlek är er natur.” När ni tillåter och accepterar, istället för att gömma er för det, och från er själva, kommer livet att flöda mjukare och fördelaktigare för er, precis som ni och Gud har avsett.

Kom bara ihåg att tvivel leder till rädsla, och rädsla stänger ner er uppmärksamhet för Kärlek. Rädsla bygger upp försvar, ibland enormt stort, men ni behöver det inte – när ni bestämmer er för att ni inte behöver det. Så fatta det beslutet, och vet att när ni gör det, är ni alltid är gudomligt stöttade, förvänta er Kärlek för att vägleda er, och den kommer!

Er älskande Broder, Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-06-15 10:27 #11 av: Hukanson

Sananda

Fredag 2 juni 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag vill be er om tålamod precis som kärleken är tålmodig. Kärleken förtröttas aldrig, den finns där hela tiden med sin stora omsorg och kärlek. Den skyddar, tröstar och uppmuntrar till nya försök. Den ger aldrig upp utan väntar tålmodigt på att nya steg ska tas. Under dess vingar prövar man på nya steg i livet. Vetskapen om att kärleken aldrig överger en gör en stark och modig. Modig nog att pröva nya vägar som ingen har gått förut men som verkar vara de bästa i det ögonblick som nu är. Det kan hända att man får justera lite här och där men målet står fullständigt klart och är och förblir densamma.

Ni har vandrat på många vägar på Jorden, ni har dock haft samma drömmar och samma slutmål. Det kollektiva har vuxit sig starkare till att nu få ett gemensamt slutmål. Drömmen har vävts smman och allt fler går mot det gemensamma slutmålet. Det gemensamma slutmålet har alltid varit att återvända hem till vår Kära Moder/Fader Gud. Det är tillbaka till den ljusa eran av frid och kärlek ni längtar till och nu styr era steg. Ni är trötta på den tunga energin och ser fram emot att få skaka av er era bördor och med lätta steg traska in i den ljusa dimension som nu har börjat göra sitt intåg på Jorden. Låt mig, era guider och alla de ljusa väsen som finns runt omkring er nu hjälpa er med detta. Släpp in ljuset i er kropp och låt den tillsammans med alla dessa ljusväsen befria er från de tunga bördor ni bär på och transformera om dem till ljus energi. Er kropp blir så mycket lättare och mer glädjefull om ni öppnar upp ert hjärta för detta ljus och alla de ljusväsen som omger Er nu.

Jorden är förberedd för en mycket hög energi och vill att alla dess ytvarelser ska få ta del av detta. Var i energin i er själva, känn ljuset som strålar in och sen vidare ut från er. Ni är ljus kära människor på Jorden, ni är ljus och ni har bara glömt bort det. I ert inre finns allt ljus som kan antändas av det starka ljus som nu har gjort sin entre´på Jorden. Det sprider sig över hela jordklotet och tar sig in överallt där det är välkommen. Det tänder din egen gnista och gnistorna sprider sig i din kropp och vidare ut i atmosfären och blir en del av den högre energin. Detta går sedan i sin tur tillbaka till dig och vidare ut igen till det kollektiva fält ni tillhör. Detta kollektiva fält har nu gjort det möjligt för himmelriket att återvända till Jorden. Ni växer i ljus, mod och styrka och det är en sann glädje att vara med Er på Jorden idag. Allt ni har önskat, längtat och väntat på kommer att bli Er givna.

Lev i tillit, lev i nuet, var er själva och ha tillit till ert hjärta och den sanning som lever där. Känn att ni är ”ett” med hela er varelse och förstå att denna varelse är älskad bortom allt förnuft. Känn energin, känn kärleken som bor i din kropp, känn kärleken till dig själv och förstå att denna kärlek som vibrerar i din kropp vibrerar ut i Universum och kan delas av många. Allt hör ihop, allt är ”ett”, allt vi gör för oss själva, det gör vi också för andra om det så är på denna planeten eller någon annan planet. Det är oss så förunnat att allt vi gör för oss själva, det gör vi också för vår Fader/Moder Gud. Allt i Universum hör ihop på ett eller annat sätt och vi är en del av denna stora plan som finns där.

Vår älskade Jord är också en del av denna stora plan och hon återvänder nu till ljuset i all sin rikedom och i all sin prakt. Hon leder nu hela det här solsystemet mot ljuset och allt kommer att återgå till sin ursprungliga form av kärlek och ljus. Halleluja, halleluja, halleuja

Ja, vår Jord är en utsökt pärla i Universum. Hon har en stark, modig och kärleksfull själ som bara har vuxit i styrka och hängivenhet. Ja, jag blir tårögd av denna gudomliga starka själ och jag sänder henne all min kärlek. Det är många som finns vid hennes sida nu och sänder henne så mycket kärlek de kan. Ljuset kommer för alltid att skölja över Vår Kära Jord nu och allt är bara glädje i himlen för denna ynnest som har givits dem.

Ja, kärleken vibrerar mina kära, den vibrerar för alla och min kärlek vibrerar just nu för Moder Jord och alla hennes ytvarelser som är under starkt uppvaknande.

Gud vare med Er

Namaste

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.