Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Allmänt Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) S:t Germain Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

SANANDA 2017-3

2017-04-07 11:43 #0 av: Hukanson

Tiden har fört oss fram och in i en pånyttfödd planet Jorden av den 4:e dimensionen där tid och rum är samma natur och en förberedelse till evighetens femtedimension. Vi måste förstå - acceptera och integrera - att vi verkligen är Guds Skaparen Källans älskade barn som representanter på Jorden och göra allt med det i minnet. I stort och smått. I solsken och snöstorm. Ett bra sätt att göra det är ju att kontinuerligt läsa Sanandas budskap.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-07 11:44 #1 av: Hukanson

Sananda

Kanal Ann Dahlberg

Söndag 19 mars 2017

Jag är Sananda och jag är här idag för att hjälpa Er fram i er utveckling både på Jorden och inom Er själva. Allt hör ihop både det yttre och det inre. Det inre måste starta sedan följer det yttre på det som i sin tur påverkar det inre som påverkar det yttre, i en ständig rörelse eller dans om ni så vill. Det finns många sätt att uttrycka det på men ytterst så är allt energi. Energin rör sig i era kroppar och den befinner sig i ständig påverkan från energin runt omkring er.

Vad är det för energi som finns runt omkring Er? Är den lugn, kärleksfull eller är den orolig och fördömande. Hur tar ni den till er? Låter ni den bara komma eller stannar ni upp lite, lyssnar in om ni vill ha den här energin eller inte? Väljer man en låg energi så finns det säkert mycket därute som man kan ta in. Vill man dock ha en högre energi, då får man vara lite försiktigare med vad man tar in och använda sig av ett helt annat förhållningssätt till det flöde man utsätts för. Det bästa sättet är att se med kärlek på världen och ha tillit till att det som händer i ens liv är något som jag kan hantera och lära mig något av.

Din själ är stor i vishet och hon vet vilka steg du ska ta nu. Hur ofta har vi inte sagt att du ska lyssna på din själ och hur ofta gör du det? Det är säkert många som följer sitt hjärtas röst nu men det är säkert fler som inte gör det. Däremellan är det många som gör det ibland när det känns mer klart att göra så. Själen söker klarhet så att klarheten ska nå ut till er och vägen däremellan kan vara olika lång. Har ni väl hittat hem och har stor tillit till ert hjärta så blir vägen inte så lång längre. Det är då era handlingar börjar ta över alltmer, ty då vet ni genast vad ni ska göra. Rädslan för att gå fel har försvunnit och ni behöver inte älta någonting längre. Det kan ta mycket av er tid och energi att väga fördelar mot nackdelar. Det här är säkert sådant som ni väl känner till. Är man i sitt hjärta och har tillit till det och är trygg i att vara i sig själv som den man verkligen är, ja då behöver man inte fundera längre utan man kan följa det som står skrivet där. Allt blir så mycket tydligare och lättare och du känner dig viss om att allt kommer att bli som du har tänkt, oavsett om du får några motgångar på vägen. Du tar dig lätt förbi dem för du vet innerst inne vad utgången kommer att bli. Ditt mål är dig givet och ditt fokus blir att nå det målet.

Det här är också en klar sanning. Det du fokuserar på, det kommer till dig. Det är viktigt att du fokuserar på det du verkligen vill ha. Vad vill du ha? Vad är ditt mål i livet? Vad är viktigt för dig? Är det också bra för andra? Det är många frågor och svaren finns inom dig. Du har alla svar inom dig, precis som vi har sagt mång gånger. Sök inom, Sök inom, Sök inom, det är hög tid att söka inom Er själva kära barn på Jorden. Jag kan inte nog betona att det är inom er själva som svaren finns. Ja, ni kan få hjälp, men det första steget måste ni själva ta, det är er intention och ert fokus som står i centrum för att det resultat som ni vill ha, ska kunna ske. Det är alltid ett givande och ett tagande oavsett om givandet är till sig själv eller andra. Vad vill du ge till dig själv? Vill du finna kärlek i ditt hjärta så behöver du också förlåta dig själv. Du behöver också förstå att förlåtelse är dig givet om det är det du söker. Vi är alla förlåtna, det svåraste är att förlåta sig själv och tro på att man är en kärleksfull varelse som bara väntar på att få komma ut och växa i sin fulla storhet. Hur många tror på det? Ja, det är några men det är många fler som behöver förstå det.

Jag är Er tjänare och jag hjälper Er gärna med det. Kalla på mig om er intention är att hitta ert hjärta. Jag hjälper så gärna till med det, det vore för mig en stor ära att få vara er behjälplig med det. Det är det vackraste sätt man kan tjäna en annan varelse på och det finns så många vackra hjärtan därute som vill bli funna och i sin tur kan få visa sin kärlek och tacksamhet.

Det är en stor ära att få hjälpa till i denna stora transformation. En transformation som leder till ljuset och kärleken. Mitt hjärta gläds med ert, vi är alla ”ett” och känner av varandras hjärtan. När nu ljuset öppnar upp för fler hjärtan att höras och synas så ljuder det av en särskild sång i himmelen. Det är en himmelsk sång som vibrerar av kärlekens energi. Det är helt fantastiskt och underbart och mitt hjärta jublar av glädje för vad som händer denna dag och många dagar härefter.

Jag lämnar Er nu i stor kärlek

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-07 11:44 #2 av: Hukanson

Sananda

via John Smallman

19 mars, 2017

Var medvetna om att ni kommer att vakna upp till ofattbar glädje

Överallt runtom planeten sker healing enligt stora mått, medan mänskligheten engagerar sig i sin uppvaknandeprocess. Nyhetsmedia fokuserar på konflikter och politiska omvälvningar världen över, medan de försöker öka den känsla av rädsla som är endemisk överallt på planeten. Men vad de rapporterar visar i själva verket helt tydligt att stora förändringar överallt är på väg, samt att dessa förändringar i sanning visar på mänsklighetens pågående uppvaknandeprocess. Allting som inte befinner sig i linje med Kärlek kommer upp för att bli upptäckt, åtgärdat och frisläppt och det är vad som pågår. Så känn er upplyfta av nyheterna, inte nedstämda och oroliga, för det som sker leder mänskligheten framåt på sin kollektiva andliga väg, inte tillbaka till illusionens mörker.

Här i de andliga rikena övervakar vi er med kärlek och förundran när ni fortsätter upprätthålla och intensifiera er kollektiva avsikt att lämna mardrömmen och vakna till Verkligheten, ert eviga Hem. Ni har aldrig flyttat Hemifrån, men ni har befunnit er i sömn och ni har i eoner drömt vissa skrämmande drömmar; i eoner som också de är aspekter av illusionen. Det finns ingen tid, som den ni som människor upplever, det finns bara det eviga nuet i vilket hela skapelsen ständigt är närvarande i ett tillstånd av permanent lycka och det är till detta tillstånd som ni kommer att vakna upp.

Glädje är Guds Vilja för er och han skapade er i detta tillstånd, men ni valde att få uppleva ett annat tillstånd än det och så byggde ni upp er illusion. Ni har nu insett att den inte tjänar er, så ni har valt att vakna upp. Inom illusionen är tiden en större aspekt, så medan ni hålls inbäddade där så var ni tvungna att hantera den. Ni kan emellertid ändra på den – snabba på den, eller till och med stoppa den – och flera av er väljer att göra det. Men för att ni har många olika agendor inom illusionen, fastän ni alla har kommit överens om att vakna upp från den, så har ni också flera olika övertygelser gällande tiden, och för närvarande jobbar ni på att integrera dessa övertygelser, så att ni ska kunna harmonisera dem och sedan lösa upp den totala tiden – era myriader upplevelser av den – tillbaka till den intighet därifrån ni fantiserade fram den.

Den moderna fysiken har slutgiltigt bevisat för er att det inte förekommer någon sådan företeelse, ett sådant tillstånd eller en sådan funktion som tid, men det tar tid för att förstå vad detta innebär och att sedan bli uttryckt av mänskligheten i stort. Ni har fortfarande era jobb, arbetsveckor, semestrar, sjukledigheter, för ni tror att ni behöver tid föra att få saker och ting gjorda. I Verkligheten sker allting på ett ögonblick. Många börjar inse detta och som ett resultat får de mycket mer gjort på en given dag och man blir rätt överraskad av sin ”ökade produktivitet”, som behöver mindre snarare än större ansträngning eller energi. Det är en mycket befriande upplevelse och det hjälper en i hög grad att släppa taget om de stressfaktorer som ni som måste arbeta för ert uppehälle har vant er vid.

Tiden är overklig, illusorisk, men ni gjorde den till en huvudsaklig aspekt inom illusionen för att få ett linjärt flöde från början till slut, en känsla av ordning och riktning, som var oföränderlig, mycket begränsande och som ni konsekvent kunde lita på för att få en logisk förståelse av den overkliga värld som ni hade byggt upp, för att få uppleva separation och förlust. Och inom denna overkliga värld sker detta mycket effektivt. Allting förefaller vara fysiskt massivt, mätbart och med en livstid som kompletterar dess fysiska egenskap av täthet. Ju mer efemär en substans är, desto kortare är livslängden – dimma, vädret – och de mer massiva – stenar, metaller – har en längre livslängd. Men allting inom den overkliga värld som ni har byggt upp, kommer att med tiden brytas ner. På grund av detta uppenbara faktum är det mycket svårt för er att ha en förståelse gällande evigheten, av tidlöshet!

Evigheten, den tidlösa Verklighet i vilken Allt existerar, utan avbrott av något slag, är ert sanna Hem. Det är utan gränser av något slag och låter oändlig potential och kreativitet samverka och därför befinna sig ständigt pågående i perfekt harmonisk samverkan, med att producera gränslösa glädjeämnen och till nöje för alla som deltar.

Att vakna upp är ert oundvikliga och oföränderliga mål, för ni skapades att vara för evigt vakna, levande och glädjefyllda och följaktligen är det ytterst omöjligt för er att inte vakna upp och återgå till detta tillstånd. Ni har val gällande när ni vill göra det, men eftersom tiden är overklig – så har ni naturligtvis redan vaknat upp – ni väljer bara precis just nu (ytterligare linjär tid!) att förbli omedvetna om era oändliga valmöjligheter som gudomliga varelser och Guds älskade barn.

Här i de andliga rikena observerar vi er, medan ni ständigt och alltmer intensivt rör er mot vakenhet. Vi är lite som föräldrar på Juldagen (eller vilken större fest ni firar) som väntar på att våra barn ska vakna och med glädje och förväntan upptäcka de gåvor som vi har förberett för dem. Och vår förväntan och entusiasm fortsätter att öka när vi observerar era framsteg längs er väg mot uppvaknandet.

Var medvetna om att ni kommer att vakna upp till ofattbar glädje och fortsätt regelbundet med att besöka era inre helgedomar, där beviset på Guds Kärlek för er ständigt omfamnar er.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Sananda via John Smallman, March 19th, 2017

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-07 11:45 #3 av: Hukanson

Sananda

via James McConnell

19 mars, 2017

JAG ÄR Sananda. Och jag tycker så mycket om dessa stunder som jag får tillbringa med er.

Jag vet att dessa tillfällen i hög grad kommer att öka i antal, för jag har på vissa sätt tagit över arbetet med den här gruppen. Den har blivit mitt ansvar kan man säga, och jag ska jobba flitigt med er. Tillika med alla som arbetar vid min sida och alla som är mina mentorer och de som även jag vägleder; vi ska alla jobba tillsammans, hand i hand, för att förverkliga denna uppstigningsprocess, för att fullborda den.

Men var medvetna om att den enda sak som hindrar detta att fullständigt förverkligas är ni; ni själva som ett kollektiv, som ett kollektivt medvetande. Ni, var och en är en del av detta kollektiva medvetande. Var och en tar del i att sprida ljuset. Och den roll ni kan spela är verkligen en storslagen roll. För till och med den minsta av de minsta kan skapa en ofantlig våg av ljus, en våg av kärlek. Var medvetna om det.

När ni fortsätter arbeta med dessa energier; när ni fortsätter att acklimatisera er till dessa många energier, dessa skiftande energier som är på väg, kan vissa förnimma det i högre grad än andra, vissa förstår inte vad som håller på att ske. Jag talar nu om kollektivet: många blir desillusionerade; många blir konfunderade; många blir trötta av all förvirring som den tredje-dimensionella illusionen fortsätter att framkalla. Men de av er som vet att det är en illusion kan nu ta er bortom den. Ni kan röra er till den skapande förmåga som var och en av er har – som ni alltid har haft. Bara kliv in i den nu. Kom in i den som om den var er egen, för ni är skaparna, ni skapar er hela varelse. Ni skapar ert hela liv framför er. Många säger att ni skapar er verklighet. Men skapa nu den verklighet som är bortom denna 3D-illusion. Skapa verkligheten i de högre vibrationerna, i de högre frekvenserna, ja, de högre dimensionerna. Skapa den nu, var skaparen. Var inte längre det skapade; var den skapare som ni är menad att vara. Och som skapare finns inget som kan stoppa er. Som skapare finns det inget som ni inte kan stå emot. Som skapare är ni den varelse av kärlek som ni alltid har varit.

Tänk nu på detta, meditera över det och då kommer ni att komma till en förståelse om allt som jag nu talar om. Och allt som vi, som ett kollektiv som fortsätter att arbeta med er, har talat om.

Jag stiger nu åt sidan och låter vår käre broder Mikael tala med er. All min frid och kärlek vare med er alla. JAG ÄR Sananda.

http://ancientawakenings.org/Channelings.aspx

Övers: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-07 11:45 #4 av: Hukanson

Sananda    

Kanal Ann Dahlberg                                                                                        

Söndag 26 mars 2017

Jag är Sananda och jag är här idag för att fullborda löftet, löftet som gavs för 2000 år sedan om att en ny och bättre värld skulle födas här på Jorden. Den tiden är inne nu, kära barn på Jorden. Det knakar och brakar när den gamla matrisen faller samman och den nya tar plats i stället. Energin runt Gaia är hög och kraftfull och hon får inte längre plats i det trånga utrymme som den lägre energin innebär. Det betyder kära barn på Jorden att den nya eran på Jorden har börjat och att allting på Jorden har ett fritt val att följa med Gaia. Hon har bjudit in alla att följa henne, alla kan få möjlighet att höja sin frekvens och tillsammans med henne gå in i det ljusa rike som väntar henne. Den här möjligheten har ni fått för att en hel planet stiger upp och hon älskar Er så mycket så att hon vill ha alla med sig. Allt liv och alla de varelser som finns på er planet idag och dagar som har varit. Det betyder att alla behöver höja sin frekvens så att de kommer i samstämning med Gaia.

Ljuset som tränger in i Jorden idag öppnar upp för denna högre frekvens. Mörkret flyr ljuset och det är en hel del mörker som nu har nått ytan och som nu löses upp och försvinner i horisonten. Många människor tar till sig ljuset som också löser upp deras mörker och negativa erfarenheter. De höjer sin frekvens och hjälper sig själva och Gaia uppåt på sin färd med alla hennes skapelser. Ju fler ljus som tänds, ju fler skapelser kan hon ta med sig. Detta mångfaldigas hela tiden då ljuset växer i en allt större hastighet. Det är många hjärtan idag som känner hoppet och ljuset i sitt hjärta. De börjar gå sitt hjärtas stig och blir mer medvetna om vad som händer runt omkring dem. Ja, allt är ju inte vackert som du ser, men det vackra finns precis bredvid dig. När kärleken växer i ditt hjärta så förändras bilden av vad det är du möter på din stig. Du ser mer kärlek och du möter mer kärlek vartän du går. Din värld förändras från grå till ljus. Färgerna blir klarare och klarare, du får ett annat perspektiv på den värld du lever i.

Ja, det är mycket rensning som pågår och har pågått en tid nu. En del av er har snart rensat färdigt och har höjt sin energi så mycket så att de är samstämmiga med Gaia. Andra har nyss börjat och har det lite jobbigt just nu men det blir ljusare och ljusare. En del känner sig mer harmoniska och börjar ta ett steg i taget. De börjar att lära känna sitt hjärta och försöker känna in för varje steg de ska ta. Ja, vi är ett mångskiftande folk och befinner oss på många olika skiftande steg i livet. Vi kan nu ta tag i varandra och hjälpa varandra på färden mot det sanna ljuset. Vi har alla en chans att nå dit bara viljan finns. Vi kan välja att stanna kvar och få mer erfarenheter och få möjlighet att stiga upp vid ett annat tillfälle. Ni är likafullt älskade för det och kommer att få den guidning och de medel ni behöver för detta.

Många äldre själar på vår Jord har dock valt att stiga upp med Gaia och de kommer också att göra det. Det finns också själar som redan är uppstigna på Jorden idag och de hjälper Gaia med sitt ljus vare sig de är medvetna eller omedvetna om detta. De återvänder hem när deras uppdrag är över. Ja, det finns en mångskiftande skara på Jorden av både medvetna och omedvetna varelser och de har alla olika ljus och färger. Ni kan aldrig veta vilka det är ni möter om inte erat hjärta strålar av ljus och är fullt öppet av kärlek. Det är därför bäst att möta alla med ett öppet sinne utan fördomar. Ni kan aldrig veta vilken uppgift er medmänniska har med sig i bagaget och vilket syfte det skulle tjäna. Vi är alla ”ett” så vi hjälper eller stjälper varandra på vägen. Det är dig själv du möter och det är av dig själv du lär dig saker tillsammans med andra. Ni lär varandra saker så studera situationerna du hamnar i och fråga dig vad det är du ska lära dig av detta. När du förstår det och tar till dig den erfarenheten kan du släppa det för nya erfarenheter tills du har lärt dig det du har valt att lära dig. Det är då harmonin kommer tillbaka i ditt liv och du är redo att öppna upp dig för kärleken. Ditt hjärta leder dig fram till kärlekens port så lyssna noga på det. Det är ditt hjärtas röst som ska höras allt starkare nu. Det är våra hjärtan som tar över världen idag.

Mitt hjärta gläds med era hjärtan och jag ser fram emot ett snart återseende.

Gå i frid, gå med hjärtat. Jag finns bland Er och hjälper Er nu.

Ljus och kärlek sänder jag till alla hjärtan som finns på Jorden.

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-07 11:46 #5 av: Hukanson

Sananda via John Smallman 3:e april, 2017

 

Att vara lugn och avslappnad dagligen är en del av anledningen med att vara människa.

Jesus Audio Blog for Monday April 3rd

Mänsklighetens utveckling mot uppvaknande fortsätter i snabb takt. Men för många av er kan det mycket väl verka som om konflikterna och kaoset i världen hårdnar, en försämring, som även närmar sig ett katastrofalt tillstånd med risk för undergång. Det kommer inte att ske, lita på det, mänskligheten är inte beredd att hoppa ner i en avgrund av fullkomligt mörker, eftersom energiskiftet som ni Ljushållare, Ljusbärare, och Ljusarbetare levererar, är extremt kraftfullt och orsakar en enorm förändring i en riktning som leder er bort från det apokalyptiska scenariot, som så många är rädda för att komma bli oundvikligt.

Ni inkarnerade i detta ögonblick av mänsklighetens evolution, för att säkerställa att uppvaknandet skulle kunna ske, och ingenting kan hindra det eftersom det är Guds vilja, och viljan hos kollektivet, att ni vaknar upp som det Gudomliga bestämt. Ja, ni uppfann och tillverkade en illusion, men Guds kärlek för er är så intensiv, att han aldrig skulle tillåta er att lida permanent skada, eller skadas av de spel ni valde att spela då ni experimenterade med missvisande känslor, för behovet att uppleva separationen från Honom.

Som ni vet, trots att det verkar vara en intensiv känsla av verklighet, är den illusoriska världen av smärta och lidande, där ni verkar vara så djupt indragna, en total illusion, ett påhitt av den kollektiva mänskliga fantasin, och den har aldrig har funnits. Det beror på att var och en av er har fått den att verka äkta genom att tro på den, och ni drar nu kollektivt tillbaka er tro, och då kommer illusionen att kollapsa.

Vi i de andliga världarna fortsätter att påminna er om att ”DET FINNS BARA KÄRLEK!” Allt annat ni uppfattar eller erfar inte vara av Kärlek, är helt overkligt! MEN, så länge ni väljer att blockera Kärleken genom tankar av sämre karaktär, som ni skulle kunna använda om tillfälle uppstod – som rättfärdigande, skuld, bitterhet, förtrytelse, svek, svartsjuka, hat etc. – kommer att få er att tycka att ni fortfarande är i den till synes verkliga, men ändå helt overkliga världen av illusionen, där smärta och lidande fortfarande är spelreglerna, och dessa tankar påverkar starkt ett sådant engagemang.

Ni måste släppa dessa frätande tankar genom att helt enkelt förlåta, först er själva, och sedan alla som ni har dömt felaktigt, när ni uppfattade dem som skyldiga eller anklagat dem. Det ni ser och känner ett behov av att döma hos någon annan, är mycket ofta en aspekt av er själva som ni har begravt eller förnekat, och som då reflekteras tillbaka till er för att erkännas och förlåtas. Det är bara några få av er som inte har haft ett ”aha”-ögonblick, när ni sett någon annan göra något som ni bedömt som fel, och sedan nästan omedelbart inser att det är hur ni själva skulle ha gjort, eller hur ni tidigare gjort. Ni är alla speglar av varandra, så ägna uppmärksamheten åt det som upprör er hos någon annan, och öppna gärna er själva sedan för att ta emot, och lära er av det som erbjuds.

När ni kan börja erkänna för er själva att ni bara är människor som alla andra, och därför gör misstag, då kommer ni att kunna erkänna dem, och förlåta er själva i stället för att förneka dem och hoppas att ingen ska avslöja er. Även de mest briljanta och kompetenta människorna gör misstag, så nedvärdera er inte då ni gör fel, var i stället glada att ni lagt märke till det och bara rätta till det. Om det är för sent att rätta till, be om ursäkt till de drabbade och gottgör så gott ni kan. Folk föredrar långt mer när andra erkänner och korrigerar sina misstag, i stället för att dölja dem och hoppas att de antingen inte kommer att märkas, eller skyllas på någon annan.

Kärleksfulla människor erkänner alltid sina misstag och tar fullt ansvar för dem, och resultatet blir att de blir människor som alltid beundras och hedras för sin integritet och mod. Alla av er är inkarnerade av Kärlek, så lys med ert Ljus ljust och var den Kärlek ni verkligen är, och ta fullt ansvar för hur ni lever era liv. När ni gör det, utifrån ärlighet med kärlek och integritet, kommer era liv att flöda mycket smidigare, eftersom er rädsla för att göra fel kommer att bli mycket mindre intensiv, och när rädslan minskar kan ni se mycket klarare och gör därmed betydligt färre fel. Att handla utifrån er sanna natur, av KÄRLEK, ser till att ni blir lugna i stället för paniska, och då försvinner känslan av att alltid behöva behöva jäkta, eftersom allt blir utfört i god tid.

Som ni alla är väl medvetna om, när folk stressar och jäktar så händer det olyckor, med allt från att spilla ut en kopp kaffe, ta snabba och mycket okloka beslut till att starta krig! När ni tillåter er att sakta ner, även om ni är försenade, minskar stressen, blodtrycket sjunker och oftast upptäcker ni att ni faktiskt inte var så sena.

Men om ni ofta kommer för sent till möten, då behöver ni förmodligen mer tid på er. Ofta, eftersom människor är stressade och verkar ha så mycket att göra jämt, så försöker de antingen att klämma in något annat mellan mötena, som antagligen inte hinns med då, eller, om någon ogillar att behöva delta i ett möte eller ett event, så bli de sena vid avfärden, fastnar i trafiken som lätt kunnat förutses, och skyller sedan sin sena ankomst på omständigheterna. Ni vet alla de människor som alltid kommer sent, och skyller på att det var ”utom deras kontroll.” – ”jag kunde inte hjälpa det!”

Ni är alla Guds älskade barn, gudomligt älskade i varje stund, och det finns inget ni gör som kommer att ändra på det. Så sluta använda negativa tankar om er själva som är nedsättande och fördömande, påminn er i stället bara om att ni spelar ett spel i en illusorisk värld, där era förmågor är starkt begränsade – av eget val – och då ni anklagar er själva som ovärdiga, oacceptabla eller till och med skamliga, så ger det er bara möjligheter att förlåta er själva och acceptera er som er Fader gör. När ni kan förlåta er själva blir det mycket lättare att förlåta andra, eftersom de inte längre återspeglar era brister tillbaka till er, och ni kommer att känna er betydligt lugnare och mer avslappnade i det dagliga livet.

Att vara lugn och avslappnad hela tiden, är en del av anledningen med att vara människa just nu, eftersom era energifält alltid interagerar med andras, och fredliga och kärleksfulla energifält hjälper till enormt mycket i mänsklighetens process av uppvaknande, eftersom det motverkar stress och ångest i energifälten hos dem vilka de kommer i kontakt med.

Var Kärlek, var Frid, och fröjdas i livet som Gud har gett er, för att ha evinnerlig glädje.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-14 20:17 #6 av: Hukanson

Sananda

Fredag 7 april 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag gläds över allting som händer på Jorden idag. Det är vackert, allt det som sker på Jorden nu. Det finns många vackra visioner om hur vår Jord ska se ut. Den vackraste är när ni fyller era hjärtan med kärlek. Kärleken som strömmar ut från era hjärtan fyller världen med kärlek för var och en att ta del av. Det strömmar in i deras hjärtan och ger det gensvar av kärlek tillbaka som strömmar ut och fyller någon annans hjärta. Ni är hjärtevänner kära barn på Jorden. Ni har kärlek och medkänsla i era hjärtan. Var inte rädda för att öppna dörren på vid gavel för det kan bara komma gott därur. Det är era stängda hjärtan som ställer till problem, inte era öppna hjärtan. Det kan vara svårt att öppna sitt stängda hjärta då det kan kännas sårbart och känsligt. Det finns säkert många anledningar till att ni stängde det. Ni glömde bort att kärleken som strålar långt därinne kan hantera alla situationer med kärlek och känna sig lika trygg och kärleksfull hela tiden. Det är när ni är i hjärtat som ni möter världen med lugn och tillförsikt och bibehåller er kärlek till er själva och till allt runt omkring er. Ni har tillit till det högre varandet och välsignar allt som sker och går vidare mot det mål som ni har i livet.

Ni har alla ett mål kära barn, det må vara stort eller litet. Det må vara för denna yttre värld ni bor i eller den inre värld som finns inom dig själv men som också påverkar det ”kollektiva fältet” och därmed också många fler människor som arbetar med samma saker som ni själva. Ni hjälper hela tiden varandra både i det yttre som i det inre. Allt är gudomligt utformat och vi berörs alla av varandra på ett eller annat sätt. Är det inte fantastiskt så säg? Jo, det är en fantastisk värld vi lever i om det så är i fysisk eller i eterisk form. Vi är alla en del av allt och var och en har sin påverkan på allt som sker. Vi är alla gudomliga i den meningen att vi alla är Guds barn och att vi alla är en del av honom/henne. Det finns många namn på detta vårt ursprung men inget namn kan ge rättvisa åt den stora kärlek som han/hon är och ger ut till oss hela tiden. Den strömmar likt en flod mot oss hela tiden och den befinner sig i allt vi går på och andas in. Vi är omringade av Guds kärlek så öppna ditt hjärta och släpp in lite av Guds kärlek idag. Det kommer att bli en vederkvickelse för dig och det vill ge dig din kärlek tillbaka, först till dig själv och sedan till andra. Det beror på att kärleken inom dig växer och blir så stor, så du känner att du behöver dela med dig av den, den får inte plats i ditt hjärta. Ni förstår att söka kärleken i ert inre, det ursprung som ni är, kommer att ge er allt ni behöver och lite till.

Förstår ni nu kära barn på Jorden varför vi upprepar att ni ska söka kärleken i ert inre, det är nyckeln till allting som händer i ditt liv av allt det som du önskar och vill genomföra. Dina drömmar finns där och väntar på att bli manifesterade. Det kan inte komma annat än gott ur att öppna sitt hjärta. Ur alla öppna hjärtan på Jorden idag strömmar det ut visdom, kärlek och drömmar av alla de slag. Tänk, vad mycket som skulle hända om alla hjärtan öppnades på en enda dag. Världen skulle denna dag förändras på ett sagolikt och fantastiskt vis. Ni skulle inte känna igen er och knappt förstå vad ni kommer ifrån, ty allt ni såg var kärlek och allt ni gjorde var kärlek. Förstå vilken underbar värld detta skulle vara och förstå vilken underbar värld ni just nu är på väg till. En värld med öppna hjärtan där endast kärlek råder och alla har allt de behöver. Det är denna värld som ni nu bygger med dessa kärleksfulla hjärtan och vi är så glada och tacksamma för detta.

All kärlek sänder vi Er med stor förhoppning om ett möte i en inte alltför avlägsen tid.

Stor kärlek

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-14 20:17 #7 av: Hukanson

Sananda, 11 april 2017

Via John Smallman

Ni är verkligen mycket kloka och kärleksfulla varelser, det är er natur.

Så snart insikten om att det inte finns någon separation, att alla är Ett, blir allmänt erkänt och hedrat av majoriteten av mänskligheten, och detta sker verkligen mycket snabbt nu, då kommer konflikterna över hela världen och misshandeln och övergreppen av miljontals av Guds älskade barn att upphöra.

Det finns tecken på att detta har rapporterats av media, speciellt de alternativa källorna, och de nyheterna är upplyftande och inspirerande för många av er som har känt att saker och ting nästan alltid går från dåligt till värre på Jorden.

Ni kan välja vad ni vill fokusera er uppmärksamhet på när ni arbetar med att vakna upp ur den dröm som är en illusion. Vad många har insett är att det ni fokuserar er uppmärksamhet på är det ni upplever, och det finns ett överflöd av goda nyheter på Jorden att fokusera på i stället för smärta, lidande och konflikter – över hela världen eller inom familjer – som tenderar att fånga er uppmärksamhet. Mänskligheten är fascinerad av och dras till dåliga nyheter! Byt fokus och koncentrera er på goda nyheter och skicka kärlek till dem som lider.

Om det hade varit ert val, innan inkarnationen, att leva och arbeta i områden där konflikter och lidande är vardag, då skulle ni ha varit där. Eftersom ni inte är där, är det inte er väg, så skicka kärlek och healing till dessa områden och var kärleksfulla i era dagliga gärningar, för ni är där det är meningen att ni ska vara. Er andliga uppgift är att leva ert liv till fullo och vara kärleksfulla i ert dagliga liv så att ert personliga energifält, som verkligen är mycket kraftfullt, expanderar och omsluter alla dem som ni på något sätt interagerar med för att hjälpa till i deras uppvaknande. Det är det ni är på Jorden för att göra och inte för att vrida händerna i desperation och hopplöshet inför de fasor och katastrofer som händer i andra delar av världen.

Ni är Ljusvarelser! Om ni inte var det skulle ni inte läsa det här och andra kanaliserade meddelanden, vars enda syfte är att stödja er, medan ni kärleksfullt stödjer mänskligheten i dess mycket krävande uppvakningsprocess. Och, som Ljusvarelse, inkarnerade ni enbart för detta ändamål. Titta inte på vad andra gör för att sedan döma er själva som otillräckliga, lata, eller till liten nytta, för vad ni gör genom att hålla upp Ljuset, som är er gudomliga och andliga uppgift i den här inkarnationen, är en absolut väsentlig del av mänsklighetens uppvakningsprocess. Ni är alltid exakt där det är tänkt att ni ska vara, det enda ni behöver göra är att hålla Ljuset högt, genom att leva kärleksfullt och utan fördömanden i varje ögonblick.

Många av er känner er oälskade. Att växa upp som människa är svårt eftersom illusionen, i vilken ni upplever den personliga utvecklingen, byggdes för att möjliggöra upplevelsen av separation. Och separation är extremt smärtsam. Som människa är en del av uppväxtprocessen att lära sig att bli separerad från andra. Först från era föräldrar, sedan en ökande insikt om att världen inte kretsar kring er som den gjorde när ni var små och inte klarade er själva, och ni inser att ni är en separat varelse som söker kärlek och acceptans, vilket inte ofta erbjuds.

Så till en början, såvida ni inte föddes i en mycket våldsam miljö, tog ni till vara på dygnet. När ni sedan utvecklades uppstod en egoistisk konflikt mellan er och era föräldrar eller vårdare, om era behov och önskningar. De flesta av er kände er oälskade, eftersom era behov inte omedelbart uppfylldes. Som vuxna förstod ni vad som hade hänt under dessa unga år, men ändå kunde den känslomässiga smärtan, som ni såg den, av otillfredsställda behov orsaka infekterade inre sår.

Vuxenåldern är den tid när ni kan och behöver komma till rätta med den uppenbara bristen på kärlek eller känslan av att vara osynlig eller oviktig. Många i de rika delarna av världen försöker att lösa dessa smärtsamma problem genom psykoterapi, oftast utan någon större framgång. Ni är andliga varelser och många av er hade, under barndomen, glimtar av andra världar som inte var fysiska, och den vetskapen är alltid med er. Men distraherande inslag i det dagliga livet förhindrade er från att fokusera er uppmärksamhet på det, i stället ansåg ni att ni behövde koncentrera er på det egoistiska beteendet hos många av dem som ni umgicks med och, naturligtvis, på era egna egoistiska behov och beteenden. Följaktligen tenderade era minnen av ert andliga ursprung att gå förlorade och glömmas bort.

Ni är och kommer alltid att vara andliga varelser, och återhämtningen från traumat av ett mänskligt liv kan bara göras genom att ta fram och utveckla er andliga sida, ert högre Jag. Många tycker att meditation är till stor hjälp, därför att det ger dem möjlighet att bromsa eller stoppa det ständiga tankebruset i huvudet, som hindrar dem från att vara närvarande i nuet. När det sker finns det utrymme för att bli medveten om att livet inte bara är fysiskt, utan att det är så mycket mer och erbjuder den frid, glädje och tillfredsställelse som ett fysiskt aktivt liv inte kan ge.

När ert andliga medvetande växer utvecklas också er intuition, ert inre vetande, och när ni uppmärksammar den, lyssnar till den, kommer ni att märka att ni tar mer mogna beslut när ni hanterar problem som uppstår som en del av den mänskliga upplevelsen. Som ett resultat av er växande visdom, kommer ni att känna er lugna i en värld som tidigare verkade vara en plats av konstant oenighet och konflikt.

Fokuseringen på livets andliga aspekter börjar uppta mer av er tid när ni inser hur mycket lättare livet flyter på när ni gör så. Då kommer människor att söka upp er för vägledning på grund av lugnet i ert energifält, och på grund av att ni har förmågan att lyssna och höra dem utan att döma, och bara erbjuda dem goda råd när de ber om det.

Ni är verkligen alla mycket kloka och kärleksfulla varelser, det är er natur. Ni behöver bara slappna av och gå till ert inre varje dag för att uppdatera er vid ert heliga altare där Guds Kärleksljus oavbrutet brinner. Det är allt ni behöver göra. Det är vad överlämnandet till Gud innebär, och när ni blir vana vid att göra det kommer ni att låta livet utvecklas som det vill, utan något behov av att försöka kontrollera det. När ni gör det kommer alla andra problem och frågor i ert liv att lösas betydligt mer effektivt och fredligt.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-04-29 17:31 #8 av: Hukanson

Sananda

via Linda Dillon

15 april, 2017

Påskbudskap från Jesus 2017: ”Reservera en Plats för Mig”

Hälsningar, jag är Jesus. Jag är Yeshua, jag är Yeshi, jag är Jesus Sananda, jag är Jesus Kristus. JAG ÄR. Välkomna, välkomna, välkomna, välkomna mina älskade bröder och systrar. Kom och vandra med mig, åter och åter och återigen; jag har inte slutat be er om det. Och jag ber er att fortsätta reservera en plats för mig vid ert bord, vid er fest för livet, vid er fest för kärleken, att inkludera mig i era planer, era drömmar, er längtan och i allt som ni gör varenda dag.

Ja, jag har förmågan att vara med er, fullständigt och med miljarder andra, alla samtidigt. Ni får helt enkelt inte en del av mig, ni får ta emot fullständigheten av den jag är, i ordets varje bemärkelse.

Jag kommer till er under denna öppningens tid, under detta uppehåll, under denna stund av stillhet, ’the stillpoint’, för att tala med er om stillhetens stund och skapelsen och för att vägleda och råda och bjuda in var och en av er till att göra förberedelser för det som ligger framför er. Nej, inte på ett sätt fyllt av drama och svårigheter, inte på ett sätt av att lagra matförråd i åratal … det är absurt.

Längtar ni inte efter frukternas och grönsakernas fräschhet, doften av det som precis skördats från Gaia, jorden? Längtar ni inte efter att få ha tillit, inte bara till att ni blir omhändertagna, utan att ni har förmågan, intelligensen, talangen och det sunda förnuftet att ta hand om er själva, er familj, era vänner, ert samhälle? Såklart ni gör det.

Det pågår ständigt en hel del diskussioner, som jag finner rätt intressanta och ibland humoristiska, gällande huruvida jag faktiskt dog och huruvida jag i sanning återuppstod. Och svaret på bägge delarna är ja, jag gjorde det. Och i och med att jag dog så gav jag gåvan av karmisk dispens. Det är vad jag har gjort, jag har torkat av griffeltavlan och gjort den ren för en nystart och jag ger den till er, åter och åter och återigen och idag ger jag den till er igen en gång.

Jag ber er, jag vädjar till er, dra nytta av detta, för varför skulle ni önska bära en börda av skuld? Och varför skulle ni vilja bära en börda av skuld till er? Ni har tillräckligt att göra … släpp taget om det och överlämna er till renheten, inte bara för er själv utan gällande alla relationer.

När ni uppnår en samverkansrelation med alla varelser ni möter, om ni så känner dem, om det förekommer något möte, eller ni delar övertygelser eller intressen, så måste det finnas en renhet som säger: ”Jag ser dig. Jag känner dig. Jag respekterar dig. Vi kanske inte vandrar samma väg, vi kanske inte har samma intressen, men jag respekterar din väg och jag respekterar den frihet som alla varelser, på alla plan, i alla dimensioner och universa har. Ibland får vi vandra tillsammans och ibland har du en helt annorlunda väg … och det spelar ingen roll … för allting är i enlighet med Moderns Plan. Så jag dömer dig inte, jag ärar dig”.

Men låt oss tala om denna tid mittemellan, det som ni tänker på som döden och uppståndelsen, och varför mitt meddelande till er idag ska handla om denna tid av uppehåll och öppning till att göra förberedelser för det som ligger framför er. Det är strålande, det är storslaget, det är ståtligt, det är uppfyllelsen av Moderns dröm och det är en fullbordan av er frihet och ert löfte, som en människa, som en ängel, ett stjärnfrö, en hybrid i en gestalt. Ni är denna fullbordan. Utan att ni kommer in i denna ståtlighet och förundran och fullbordan gällande vilka ni är, förekommer ingen uppfyllelse av Moderns Dröm. Ni är Planens verkställare. Ni är de som upprätthåller det som ska komma.

Och så, i detta andetag, i denna inandning, vad ni gör är att ni tar in Modern, Fadern, Den Enda, och förenar detta med er själv och förbereder er, mentalt, känslomässigt, fysiskt, andligt, så att ni är redo … inte bara i beredskap, vilket är vad ni har gjort under den senaste fasen … utan att ni är redo att stiga fram i skönhet, i sanning, i klarhet och i lugn. Att vara änglarnas sanning i en gestalt, vara kärlek i en kropp och få en mänsklig upplevelse av den fysiska dimensionen; vara en del av återställandet av denna planet och jag menar inte bara jorden, vattnet, luften. Jag menar Planen, renheten, dansen, underverket, det fantastiska att få finnas i en kropp i fred, i harmoni, i glädje.

Harmoni, enhet, är inte bara lugnt eller fridfullt. Det är inte bara att i slutet av livet sitta i en gungstol, det är skrovligt, det är lekfullt, det är spännande, det är upplivande. Ja, det fanns tider när vi kunde dra oss tillbaka till trädgården för att be och meditera. Ben det var långt ifrån allt vi gjorde; vi satt runt ett bord eller en sten och bröt bröd och berättade vitsar och skrattade och fick ta del av dagens nyheter … vem var gravid, vem hade fått en baby, vems svärmor ställde till kalabalik, och vi skrattade och delade med oss av medkänsla och vi delade kärleken.

Det är vad jag ber er att göra och vara redo att göra … inte i någon avlägsen framtid när allting har ställts i ordning. Ni är skaparna, förverkligarna, ordningens ankare. Ni är frihetens ankare och skapare. Ni är fullbordandet av min dröm.

Jag är på väg och jag kommer att ansluta mig till er och vi ska tillsammans återuppstå och införa nytt liv, en ny gestaltning, nya löften, en ny gripbarhet till denna underbara planet. Och vi ska göra det hand-i-hand, hjärta-intill-hjärta, som de bröder och systrar vilka vi är. Så, förbered er och skratta och andas. Jag är med er, jag har alltid varit med er och jag kommer alltid att vara det. Farväl.

Channeled by Linda Dillon

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.