2017-04-04 21:37 #0 av: Hukanson

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var filosof, vetenskapsman, uppfinnare, astronom, matematiker, politiker och en av sin tids universalgenier. De sista trettio åren av sitt liv ägnade han sin vetenskapliga förmåga åt att ge akt på och teckna ned sina upplevelser av en annan värld: den andliga.

Han fördes in i den världen av Gud för att han skulle skingra okunnigheten och återupprätta tron på Honom och Hans Ord. Hans religiösa skrifter tillsammans med Bibeln ligger till grund för vår åskådning.


Swedenborgs skrifter bekräftar många av de stora religiösa sanningarna men de uppenbarar mycket mer – om Gud, om Ordets inre nivåer, om förhållandet mellan de andliga och fysiska dimensionerna, om himmel och helvete, om sinnets uppbyggnad, om förhållandet mellan man och kvinna, om pånyttfödelsen och vad det innebär att uppriktigt älska och tjäna sin nästa.

1772
dör Swedenborg i London - där han året innan har publicerat sitt sista stora verk, Sanna Kristna Religionen. Han begravs i Svenska Kyrkan i London. 1908 överflyttas hans kvarlevor under högtidliga former till Sverige. I Uppsala domkyrka har man iordningställt en magnifik sarkofag i ett kor på södra sidan.

Läs hans sista stora testamente till världen - Den Sanna Kristna Religionen:

http://runeberg.org/densanna/