Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Allmänt Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) S:t Germain Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

Sananda 2017-2

2017-02-25 08:42 #0 av: Hukanson

Jehoshua ben Youssef eller den uppståndne och uppstigne Mästaren och Budbäraren Jesus Sananda fortsätter att hedra oss med sin närvaro i andanom och med sin härlighet påminner han oss alla om vem vi är i vårt inre.

Planen ligger fast, det finns ett mål och en mening med livet och oändligheten kan stärkas med våra medvetna val. 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-02-25 08:47 #1 av: Hukanson

Välkomnandet av er kommer att börja med det mest storslagna firande.

5 februari 2017 av John Smallman

När en människa vaknar upp till medvetandet om deras sanna natur är det alltid ett oförglömligt ögonblick. De kommer alltid att komma ihåg vad de gjorde den stunden och hur plötsligt detta uppvaknanade var. Ena stunden flöt allting på ”normalt” i deras vanliga liv, i nästa stund visste de att de är En med Källan, och alla tvivel och all osäkerhet löstes omedelbart bort. Det var ett ögonblick av intensiv lycka.

Alla, varje medveten entitet som skapats av Gud, kommer att uppleva undret av att vakna upp. Det är allas öde, ett oundvikligt och gudomligt försäkrad fullbordan av allas återvändande till medvetenhet om Enheten med deras Källa – Alfa och Omega. Ingen är fullständig utan den andra, och ofullständighet är omöjlig, så ni är aldrig utan den Andra, ert högre Själv, ert Guds-själv, er Enhet, och så er yttersta fullständighet i Gudomlig Enhet är konstant och evig. Ni skapades som En med Källan, och det tillståndet är oförändrat och går inte att förändra, ni har bara tillfälligt förlorat det ur sikte, för stunden är det gömt från ert synfält av ett mycket litet passerande moln – och så, plötsligt blir Solen synlig igen i hela Dess oändliga brilljans och lyster.

Gud älskar så sin Skapelse att Han vill att Den ska vara fullt vaken, fullt medveten, fullt levande och så kommer Det vara. Valet att spela ett spel i en illusorisk miljö av smärta och lidande har blivit upphävt och ert uppvaknande sker just nu. Det finns tecken på detta över allt runt er, öppna era ögon och se, och njut av vetskapen som följer. Inte en enda av er är glömd, övergiven, osedd, ovärdig eller på något sätt dömd eller i behov av något. Ni förblir evigt perfekta, precis som ni skapats, så slappna av helt och fullt i själv-acceptans och njut av den mänskliga formen ni valde att bebo tills ni känner att ni inte längre behöver den, och det fulla medvetandet om er gudomliga natur kommer att fylla era hjärtan med glädje.

Ni är Kärlek. Det finns inget annat, så tillåt er själva att än en gång bli medvetna om denna gudomliga Sanning. Gud vill att ni ska vara medvetna om detta för Han vet att det kommer att ge er stor glädje, och Hans önskan, Hans Vilja för er är konstant och evig glädje. Den enda anledningen ni inte upplever detta tillstånd är för ni inte låter er själva att uppleva det. Ni tillåter negativt själv-dömande att fördunkla er syn, för att gömma Verkligheten från er.

En av de huvudsakliga aspekterna av illusionen är ert negativa själv-dömande. När ni valde att uppleva separation visste ni att det var att stöta bort Guds eviga Kärlek till er, men gjorde detta val ändå för att bevisa för er själva att ni inte behövde Gud. Det var lite som en tonåring som behöver bevisa sitt oberoende från föräldrarna genom att lämna hemmet eller åka på en lång resa runt världen. Men under det behovet att bevisa sitt oberoende finns vetskapen kvar att om saker och ting inte blir bra, så kan de alltid komma tillbaka hem. Om detta händer kan de känna sig lite skamsna för att ha upptäckt att de inte ännu är helt oberoende vuxna, som kan klara världen själva, men ändå, återvänder de till säkerheten hemma.

Ja, det är ungefär så för er och Gud. Djupt inom er vet ni att ni är evigt älskade och avhållna, men det kvarstår den underliggande känslan av skam som kopplats med negativt själv-dömande ”Jag är inte tillräckligt bra, jag klarade inte mig själv och nu måste jag fråga om jag får komma hem, kanske kommer jag bli avvisad”. Och som föräldrar, om ni inte är i extrem konflikt med era barn, vet ni att ni alltid kommer att välkomna dem hem för ni älskar dem och vill hjälpa dem på alla sätt ni kan. Ni skulle aldrig avvisa dem.

Och så klart, Gud, er himmelske Fader är oändligt kärleksfull och accepterande! Ni behöver bara vända er till Honom med fullständig tillit, och sätt era tvivel åt sidan, er oro, era rädslor, och era negativa och felaktiga själv-dömanden, genom att öppna era hjärtan helt till Kärleksfältet som omger er i varje stund av er existens.

Det finns ingen gudomlig vedergällning, dom, eller avvisande, det finns bara Kärlek. Och den Kärleken är oändlig. Igen, de flesta av er har tröstat en annan person – ett barn, ett syskon, en make, en vän, som känner smärta, fysiskt eller känslomässigt – och känslorna av kärlek ni har djupt inom er för den andra personen är mycket intensiva i den stunden. Känslorna av Kärlek som Gud har för er är oändligt mer intensiva, faktum är, långt bortom er förmåga att föreställa er.

Ha bara tillit till att Guds Kärlek till er alltid är med er, som Den verkligen är, och gå sedan in i er helgedom, ert inre altare där Hans eviga Kärleksflamma för er brinner konstant och öppna era hjärtan för att ta emot Den. Han erbjuder Den till er i varje stund och väntar kärleksfullt för att ni ska acceptera Den. Gör det, och känn värmen och trösten och säkerheten i Hans gudomliga omfamning. Det är ert eviga Hem, Hemmet i vilket ni alltid är fullständigt välkomna, och aldrig avvisar er eller nekar er. Det är ert Hem, och ni har all rätt att gå in. När ni gör det kommer ert välkomnanden börja med det mest storslagna firande för ni har varit saknade i högsta grad.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-02-25 08:49 #2 av: Hukanson

Sananda via James McConnell

5 februari 2017

JAG ÄR Sananda. Jag är med er nu för att fortsätta den process som började för länge sedan. För att fortsätta arbeta med er på alla de olika sätt vi gjort. För att ge er meddelanden ofta ger vi er ljus, vi ger er kärlek, vi ger er det ni kallar nedladdningar av ert DNA. Vi gör alla dessa saker men som vi sagt många gånger är det ni, ni är de som gör det. Vi är bara katalysatorerna. Vi är bara de som står bredvid, som hjälp, men utan er skulle det inte bli någon uppstigning. Utan er skulle det inte bli något skifte i medvetande, ett kollektivt skifte i medvetande. För vi är här för att hjälpa er, alla vi – Galaktiker, vi från Nya Jerusalem, från alla de många skeppen, Ashtar, St. Germain, Ärkeängel Mikael, alla Ärkeänglar, alla de som hälsar från undre Jorden i Agarthas sfärer, Telos, alla de många civilisationer som varit här i eoner, och därute ännu längre – alla är nu här för att hjälpa, att få detta att ske och fortsätta anpassa er till energierna. Ni, som nu lyssnar eller gör det senare, ni är de vi nu vänder oss till. Vi förbereder er.

Många av er kom med mig, för länge sedan, kända som de 144000. Många av er är här idag. Då kom ni för att hjälpa till med en utveckling. Många av er blev fångade i den utvecklingen. Nu är det dags att ni rör er ut från illusionen. Nu är det dags att ta upp manteln igen för den ni är, det ni kom hit för att göra. Ni har, var och en av er, ett uppdrag.

Var och en av er kom frivilligt hit för att ta del av detta uppdrag. Men ni har var och en ert eget individuella uppdrag – varken större eller mindre än andras – men kollektivt behövs allas bidrag för att detta ska ske, att få det att hända. Även de som inte har en aning om uppdrag, om vad de är här för nu, som inte ännu vaknat upp, även de har en plats, tar del i detta stora spel som är mycket nära sin fullbordan. Ert uppdrag är på väg att uppenbaras för många av er. Ni kommer att få ta emot i era drömmar, i ert uppvaknande tillstånd, vägledning från ert Högre Själv och från de av oss som är era mentorer. En dag, när ni sysslar i vardagen, känner ni en viskning, hör en viskning som säger, nu är det dags. Många av er har redan hört detta förut: nu är det dags, som en ringklocka inom er för att väcka er, för att få er ut från er slummer, ut ur sömnen till ett uppvaknande tillstånd, ett uppvaknande tillstånd som hjälper alla andra att vakna upp. Alla som är redo. Det är vad ni är här för. Det är ert uppdrag.

Och, som Sananda, säger jag att det är nära. Ni är på väg att få uppleva många skiften, många förändringar. Med början med förändringar som kommer att synas även i den externa världen. Många förändringar sker inom er och ni fortsätter att undra varför de inte märks utanför er? Varför sker de inte i omvärlden? Vi fortsätter att säga er att det gör de men bakom kulisserna. Nåväl, det kommer inte att ske bakom kulisserna så mycket längre, det kommer att göras åtskilliga arresteringar. Vi tycker inte om att tala i sådana termer så ofta, men det är nödvändigt att föra de som inte är redo in i ljuset, vid denna tidpunkt, att föra bort dem. För de har lagt sig i, försökt hindra. Deras tid är över. Er tid börjar nu.

Jag, som Sananda, säger detta med stort allvar för detta är en mycket gynnsam tid ni går in i. En tid ni kommer att minnas för en lång tid framåt. Ni kommer att se tillbaka på dessa närmaste dagar, veckor och månader och minnas när det hela började.

Vi har ett fönster av möjligheter som är öppet nu och som avslutas i slutet av denna månad, februari. Jag säger inte att händelsen(the event) kommer att ske inom denna period men jag säger att det är ett fönster, ett fönster som skapar möjligheter, ett fönster som skapar sannolikhet. Och ni är i det fönstret nu. Mycket kan hända i denna tidsperiod för frekvensen har stigit kraftigt. Det är frekvensen som kommer att få detta att hända, inte tiden.

I den mycket nära framtiden, då vi fortsätter detta program – och det är ett program, helt visst – då vi fortsätter detta program kommer ni att upptäcka att ni blir mer och mer vetande, och minns vilka ni är och vad ni är här för att göra. Och ni kommer att vara redo att ta emot vår hjälp på alla de sätt som behövs.

Jag Är Sananda. All min kärlek och frid och harmoni och glädje går med er nu. Öppna era ögon. Öppna era öron. För allt finns nu rakt framför er.

Må frid och kärlek vara med er alla.

Sananda

Översättning: Markku Pärsinnen www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-02-25 08:52 #3 av: Hukanson

Mänskligheten är i en framgångsrik period. Mänskligheten håller på att vakna. Ja, naturligtvis är ni väl medvetna om konflikter, lidande och andra kaotiska händelser som sker över hela världen och som kontinuerligt uppmärksammas av olika medier ni följer. Dessa är emellertid kraftfulla indikationer på de enorma förändringar som sker över planeten. Dessa nödvändiga förändringar föregås av ett kollektivt släppande av ofantliga mängder känslomässigt bagage som mänskligheten tyngts av och burit på i eoner. Denna känslomässiga negativitet har allvarligt begränsat er förmåga att se sanningen om vilka ni är – gudomliga varelser som har tillfälliga och overkliga fysiska upplevelser som människor i en galen illusorisk miljö. Galen för att den tillåter så mycket smärta och lidande att uppstå i den. Nu har kollektivet valt att släppa allt det overkliga för att vakna upp till sin sanna natur – KÄRLEKEN!

Genom att vi berättar för er att det bara finns Kärlek, blir allt det som inte är i perfekt linje med Kärlek, Gud, Källan, era Högre Jag, bara mindre och irrationella tillstånd av känslomässig turbulens i en oändlig, lugn och fantastisk ocean av Kärlek i vilken allt som Gud skapar har evigt liv. Ni, i ert allvarligt begränsade tillstånd av medvetande, kan egentligen inte ha någon idé om den absolut gränslösa omfattning av Gud och Hans oändliga Kärlek för er alla. När ni vaknar, som ni sannerligen kommer att göra, kommer den glädje som omringar er att förbluffa och slå er med häpnad när den lilla del av er som upplevt galenskapen av illusionen åter integreras i den enorma helhet som är Du och Gud som Ett.

Ni skapades ur Källan, Gud, Kärlek, och därför är ni och kommer alltid att vara absolut fria. Ni använde den friheten till att bygga en illusorisk miljö av allvarligt begränsande som ledde till rädsla, smärta och lidande, i vilken ni fritt lät er uppslukas för att upptäcka hur det skulle vara att leva utan tillgång till er Källa. Nu vet ni väldigt tydligt att ett tillstånd av separation inte är ett tillstånd som ni önskar fortsätta uppleva så ni har valt att vakna upp ur det drömtillståndet.

Eftersom ni varit uppslukade av det så länge har det blivit väldigt verkligt för er med alla negativa omdömen och uppenbara tillstånd av att ha rätt eller fel, i vilka de som gör rätt anklagar och straffar dem som gör fel.

Som många av er nu förstår ganska väl så det som ter sig fel eller syndigt för en upplevs rätt och lovvärt för en annan. Ni börjar äntligen förstå att dömande är något väldigt personligt, även om man i de flesta samhällen etablerat standardnormer för uppträdande som nästan alla förväntas rätta sig efter. Det finns alltid de som anser sig vara över samhällets lagar och som genom sin makt och sitt inflytande får frisedel så att de inte blir ställda till svars för sina brott. Det förändras nu då den informationsålder ni lever i omöjliggör att information permanent döljs.

Osmakliga sanningar kommer fram i ljuset över hela planeten och väldigt, väldigt få kan nu stanna ovan eller bortom lagen.

Dolda illusioner har varit en avgörande faktor för mänskligt liv på Jorden då intensivt skambeläggande har varit en avgörande aspekt i de flesta kulturers sätt att uppfostra och lära barn. Att få någon att skämmas eller att hota någon att skämma ut någon tar kraften från den som hotas och tillåter den som hotar att manipulera och kontrollera den andre. För att undgå skam lär sig barn snabbt att bedrägeri är deras enda försvar. Det blir så djupt och känslomässigt inarbetat att de inte längre förstår att de agerar bedrägligt, särskilt som alla andra beter sig på samma sätt.

Modern psykologi pekar på att majoriteten av människor bär en mask som visas för världen för att den verkliga människan inuti är skräckslagen för att avslöja sig på grund av sin djupa känsla av skuld, skam, värdelöshet och inkompetens.

Människan är skräckslagen över risken att bli upptäckt därför att den tror att dessa känslor är helt giltiga.

Den avgörande delen av uppvaknandeprocessen är att inse den totala ogiltigheten i dessa känslor, och att släppa dem. Sättet att göra detta är att tillåta er att öppna era hjärtan till den gudomliga Kärleken som omger och omsluter er varje stund så att den kan flöda in och fylla er med en enorm känsla av välmående och självacceptans.

Du är du och du kan aldrig bli någon annan hur mycket du än beundrar, respekterar, och hedrar någon annan. Och den enda anledningen till att du dras till en annan person, som du önskar beundra, respektera och hedra, är att den är sann mot sig själv, och reflekterar tillbaka till dig din egen skönhet. Ja, många av er beundrar i andra de aspekter ni förnekar hos er själva! Vackra aspekter av er själva som ni vägrar se. Andra ser dem, men ni kan inte acceptera att det de ser hos er är sanningen om vilka ni är, så ni ser ner på er själva genom personlig nedvärdering och genom vägran att acceptera de komplimanger som erbjuds er i kärleksfull acceptans av den ära som är du.

Den väsentligaste delen av er uppvaknandeprocess är ert dagliga besök till er inre fristad, det heliga altar inom dig där den Kärlek som är Gud alltid bor. Illusionen är en plats för distraktion och förvirring där kaos regerar överlägset, och vars enda syfte är att få dig att känna dig separerad, ensam och värdelös, och på det sättet fyller dig med rädsla. Era egon försöker att leda er genom dessa känslomässiga minfält genom att uppmuntra er till att känna er hotade och rädda så att ni antingen gömmer er bakom försvar som ni satt upp mot den yttre världen eller attackerar dem i den yttre världen som verkar hota er säkerhet.

Denna illusion är emellertid illusorisk, och ni är alltid hållna i trygghet och säkerhet i Guds kärleksfulla famn. Era dagliga besök till det heliga altaret inom er kommer att bekräfta för er att detta är sanningen, och ni kommer känna värmen och bekvämligheten i Guds oändliga och eviga Kärlek för er om ni öppnar er hjärtan och tillåter den att komma in. Ni behöver inte göra mer än så. När ni gör det, kommer ert energifält, fältet av Kärlek som innehåller dig, att expandera enormt och dra andra till dig för att de kan känna Kärleken och tryggheten som är du och de vill vara i din närvaro.

Kärleken är oemotståndlig! Kärleken finns inom dig för du är Kärlek, så acceptera den gudomliga Sanningen och följ din livsuppgift att hjälpa andra att vakna bara genom att vara dig själv. Släpp dina masker av rädsla som du visar för världen, maskerna som gömmer den verkliga du, den som är oändligt hedrad, respekterad och älskad av Gud. Ni är enormt kraftfulla varelser, så återta er kraft genom att acceptera er själva och genom att leva de liv ni valde leva innan ni inkarnerade. Ni inkarnerade för att hjälpa till i uppvaknandeprocessen, och det gör ni storartat bara genom att vara Er själva. Ni är alla magnifika varelser av Kärlek, av Ljus, så låt ert Ljus stråla ut i den lysande prakt som är Du.

Er kärleksfulle broder, Jesus

Översättning: Anneli Davidsson – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-02-25 08:53 #4 av: Hukanson

Sananda

via Jenny Schiltz

20 februari, 2017

Början på en fas då frekvenser separeras på Jorden

Vi befinner oss mittemellan två förmörkelser och vi kan känna att något stort håller på att förändras. I december sade jag att när mars kommer, så skulle frekvenserna (3D, 4D, 5D och bortom) börja separeras. Här är en länk till inlägget: http://jennyschiltz.com/update-on-the-new-earth-incoming-energies/

Vi befinner oss nu i början av detta stadium. Vi visas på allt tydligare sätt hur varje frekvens känns inombords och vi blir ombedda att välja var vi önskar bosätta oss. Vi får frågan om utifrån vilken frekvens vi önskar skapa vår verklighet.

Allt som inte utstår i de högre frekvenserna visas för oss, om vi tar oss tid att helt enkelt observera. Att observera kräver att vara närvarande inom dig själv och inte låta dig fångas av vansinnet i den yttre världen. Egot kan tyckas bli alltmer högljutt inombords när det ber om att inte bli upplöst, utan att med kärlek få integreras till vårt väsen. Det finns en egenskap i denna energi som uppmanar oss att vara stilla och verkligen lyssna till inre tankar och övertygelser. Allt som inte matchar din själ, din sanna natur kommer att dyka upp.

Så många utmanas fysiskt. Jag har inte upplevt så här intensiva fysiska symptom alltsedan 2012 och jag har behovet att dra mig tillbaka från alla sätt som drar ut min energi. Vi genomgår djupa förändringar på cellnivå, som eskalerar ju mer vi förkroppsligar vår själ (vilket förändrar oss helt och hållet) och släpper taget om motstånd inombords. Våra kroppar behöver stänga ner för att bearbeta och när jag ställde frågan varför, fick jag höra: ”För att upprätthålla jämvikten”. Med andra ord stänger vi ner under dessa uppgraderingar för att bibehålla en jämvikt i våra kroppar. Om vi inte ärar detta behov av att vila, att vara stilla, kan vi finna att vi blir mycket sjuka. Det som sker tär på våra allra sista reserver för att upprätthålla en balans inom vårt sinne, vår kropp och vår ande. Det behövs bokstavligen varje konst som vi under åren har lärt oss för att förbli närvarande och ha ett öppet hjärta.

Idag hade jag ett samtal med Sananda för att få en större klarhet gällande separerande frekvenser. Jag hoppas att dessa frågor och svar ska ge lite ljus över det som är på gång.

Jag: Kan du berätta för mig om det som just nu sker på jorden?

Sananda: Ja, ni befinner er i en ’föregångstid’, där var och en måste välja inom vilken frekvens man i högsta grad befinner sig.

Jag: När du säger frekvens, är det detsamma som dimensioner?

Sananda: Ja, men inom varje dimension finns miljoner av frekvenser. Var och en har sin egen nyans, sin egen signatur.

Jag: När du säger det, dyker en ’radioknapp’ upp i mitt huvud. Det är vi som måste tona in till frekvensen och vi som måste förlänga vår antenn för att få in högre kanaler.

Sananda: Ja, det är en bra liknelse. Det som man märker, är att när man utvidgar sin vidd till de högre frekvenserna, så är de lägre inte längre nåbara.

Jag: Det har rapporterats att den 3:e dimensionen har kollapsat. Stämmer det?

Sananda: Den grundval som håller dessa frekvenser på plats inom matrisen har kollapsat, men individer kan fortfarande vara fästade vid dessa frekvenser inom sin kropp.

Jag: Kan du förklara det här ytterligare för mig?

Sananda: Det mönster som kännetecknar den 3:e och 4:e dimensionen är dualitet. Där man låter sig ramla in i dömande, fäster man sig själv vid dessa lägre frekvenser.

Jag: Det här är ett svårt koncept för människor. Vi har fått lära oss att se bra i motsats till dåligt, rätt och fel, republikan mot demokrat osv.

Sananda: Ja, vilket är varför det är så svårt för folk att ta sig bortom dessa koncept, men det är nödvändigt för den framåtgående rörelsen i ens själ. Vi ber att varje person undersöker vad de har fått höra, vilken version av verkligheten de har blivit inmatade och att se var den inte är i fullständig harmoni med deras själ. Många kommer att märka att sanningen inte kan urskiljas. Med denna insikt, förmår de sedan lösgöra sig från de övertygelser som inte upprätthålls via personliga upplevelser.

Men det förekommer stort obehag när man inser att en sådan stor manipulation har ägt rum. Vissa kommer att dra sig tillbaka till sin värld i dualitet och klamra sig fast vid den ännu hårdare, medan andra kommer att börja se att sanningens resa endast kan återfinnas genom att man vänder sig inombords.

Jag: Är det varför förvrängningarna i vår värld förefaller bli alltmer högljudda?

Sananda: Ja, i vår värld går finkänsligheter ofta förlorade, eftersom det förekommer mycket distraktion. Därför måste det som är orätt, det som är förvrängt, bli renat för att det ska kunna överrösta oljudet.

Jag: OK, så förklara för mig vad som håller på att ske med frekvenserna? På vilket sätt det nu är dags att välja.

Sananda: Alla frekvenser har funnits tillgängliga för varje person, det man måste göra är att harmonisera sig med den mest framträdande frekvensen för att kunna gå vidare till den verkligheten. Detta gäller fortfarande, men en separation är på väg. För tillfället kan man känna enheten i det som har kallats den 5:e dimensionen, medan man i nästa stund märker att man har gått vilse i lägre emotioner.

Med det säger jag inte att emotioner av nedstämdhet eller ens ilska inte kan förnimmas i de högre dimensionerna, för det kan de. Men hur man rör sig genom dessa emotioner förändras. Borta är skuldbeläggandet och destruktiva utbrott. I stället låter dessa emotioner, när man förnimmer dem inom de högre frekvenserna, en se vilka justeringar man inombords kan göra, vilket kan påverka den yttre skapelsen av ens verklighet.

Med separationen av frekvenserna, med utvidgandet av gapet mellan varje gruppering, blir det mycket svårare för en att steglöst röra sig från de lägre till de högre frekvenserna.

Jag: Ok, så hur håller vi oss på bästa sätt kvar inom frekvenserna?

Sananda: Förstå att denna process, fastän den nu börjar, kommer att ske långsamt, för att ge utrymme för observation. Man måste se på vad som visar sig för en genom sina emotioner och interaktioner. Var förekommer det disharmoni? Var finns begränsningar? Var blir någon visad på hur ens övertygelser och den information som man släpper in har hållit en på plats?

Detta är anledningen till varför vissa kan känna en sådan disharmoni inombords. Det är för att de nästintill upptäcker att det är omöjligt att hålla sig kvar inom sin egentillverkade verklighet.

Jag: Så ur din synvinkel är allt kaos i vår värld en bra sak?

Sananda: Ja, det är en mycket bra sak, eftersom det är tecknen på att människor pressar mot sömnens bojor. Utmaningen för dem som befinner sig mitt uppe i sitt uppvaknande, blir att finna sin egen sanning och inte blint acceptera en annan. Uppvaknandets väg leder till självinsikten att man aldrig får ge ifrån sig sin kraft, för att göra det innebär att helt enkelt släppa in en annan form av sömn.

Jag: Känner du hopp för mänskligheten?

Sananda: Vi känner ett enormt hopp för mänskligheten. Det finns många som flitigt arbetar för att belysa er planet med villkorslös kärlek. Villkorslös kärlek är sirenen som ljuder för själen, ingenting väcker upp en annan snabbare än när man blir påmind om sin egen sanna natur.

Det är dags att bryta sig fri från de roller som har spelats inom denna och inom övriga inkarnationer. Det är dags för varje människa att minnas vilka de var före dessa upplevelser, och också dags för dem att festa runt i den nya rikedom som de har fått genom dessa roller. För att göra det, måste man övervinna dualiteten.

Jag: Och det är varför den verkar vara alltmer förekommande . . .

Sananda: Precis.

Jag: Tack för din tid.

Sananda: Nöjet är på min sida; du måste förstå den glädje vi känner när vi ser på så många som bryter sig fria från de bojor som har fjättrat dem under så lång tid.

Tack till er alla som delar detta arbete. Det betyder mycket att så många genljuder med de meddelanden som delas vidare här. Jag sänder oss alla all den kärlek som vi kan hantera när vi tar vår resa inombords till en helt ny nivå.

Jenny.

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 

Click here for information on assisting your integration, click here: Recovering from soul loss

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters

picture credit: unknown

Copyright 2017, Jenny Schiltz

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-03-02 20:59 #5 av: Hukanson

Sananda via John Smallman, 27:e februari 2017

Ni kan bara förändra er själva, men när ni gör det förändras hela världen! 

27:e februari 2017 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Monday February 27th

När ni rör er längre in i 2017, kommer de förändringar som sker i hela världen, att intensifieras och öka i antal, eftersom enorma förändringar inträffar genom de sätt på vilket människor interagerar med varandra, när ni förbereder er för ert uppvaknande. En del av processen är att uppmärksamma sätten ni interagerar med, och om de dramatiskt måste förändras, för att undvika stor självdestruktion på planeten.

Mänskligheten har valt bli uppväckt, så självdestruktion i stor skala kommer inte att hända på grund av det. Ändå betyder det inte att alla kan sitta tillbakalutade, avslappnade och tänka att allt kommer att gå bra, att allt kommer att tas om hand av det gudomliga. Det är ni, mänskligheten, som gudomligt tar hand om de många viktiga frågorna, som måste tas upp och lösas, så att uppvaknandet kan fortsätta att utvecklas till det stadium, där ingen är kvarlämnad, ignorerad, negativt bedömd, för att sedan överges. Varenda en av er – varje människa oavsett ras, religion, etnicitet, kultur, politik, intelligens, fysisk eller psykisk hälsa, välstånd, yrkeskompetens, eller vilka som helst av de personliga aspekter som kan komma ifråga, för att skapa skillnad mellan några av er – är älskade barn av Guds avbild, perfekt skapade för att njuta av ett evigt liv, som Ett med Gud.

Det Gud skapar är evigt och perfekt, och har oändligt värde. Det mänskligheten har gjort, är att skapa dömande i ett galet försök att bygga upp en hierarki utifrån olika värden av er, så att ni skulle kunna skilja på gott och ont eller rätt och fel, och sedan försöka placera några på samma nivå som en gud – det tilltänkta guden ni ville ha, skulle vara någon överlägsen människa, som ni skulle kunna sträva efter att bli – en allsmäktig domare som ni kunde se upp till, medan ni kasserar de som bedöms som mindre värdefulla eller dåliga, på värdeskalan ni placerat era parametrar, för att kunna göra dessa bedömningar.

Ni har tillämpat detta under eoner, ända sedan ni etablerade sociala grupper i era samhällen, och det har alltid skapat oenighet, konkurrens (som den bibliska berättelsen om Kain och Abel), och sedan våldsamma konflikter. Nu när har ni teknisk möjlighet att göra er vackra planet obeboelig, antingen på grund av dumpning av gifter i sjöar, floder och hav, eller genom destruktiv användning av kärnladdningar i globala krig, är det viktigt att vidta snabba åtgärder, för att se till att denna vansinniga verksamhet upphör. De allra flesta av er vill leva i fred och samarbete, utan önskan om en hierarki, som delar in er i olika sammansatta grupper som konkurrerar med varandra. Men för närvarande, på grund av accelerationen i processen för uppvaknande, kommer det fram enorma mängder ”saker” på en gång, som behöver uppmärksammas för vad de är – gamla minnen av misshandel, bitterhet och agg som aldrig har hjälpt er, men som ni har insisterat på att bära med er, från livstid till livstid, och som verkar separera er till en mängd olika läger..

Att göra så, har lett till att dessa minnen är mycket djupt begravda inom er, långt under er medvetandenivå, och de kan komma fram plötsligt och kraftfullt, och får er ofta att reagera obetänksamt, och kanske till och med våldsamt i umgänget med andra. De flesta av er har upplevt att kraftiga och oväntade känslor av intensiv ilska uppstår, utan någon uppenbar anledning, och har agerat utifrån dem i det ögonblick de uppstod. Senare när ni blivit medvetna om att det var olämpligt, kände ni skuld och möjligen mer ilska, som ni återigen var tvungna att rikta utåt.

Nu, när ni vet det, och då ilska uppstår inom er, bara acceptera den: ”Jag känner (stor) ilska, eller (intensiv) vrede,” och låt det flöda genom er, utan att uttrycka den. Till en början kan det vara mycket svårt, och ni kan mycket väl känna er oförmögna att avstå från att agera ut den, men då er medvetenhet växer, blir det bara en känsla eller en emotion, och ni kan också se att inget yttre verkligen är orsaken till den, då kan ni välja att bara låta det passera, eftersom det inte är ni, det är bara en känsla som aldrig kan styra er.

Tidigare, skulle ni ha letat efter någon yttre orsak, direkt och enträget – valresultatet, en oväntat stor sak, eller en kommentarer från någon just då eller tidigare – fick er sedan att skylla på att era känslor uppstod, på grund av denna händelse. Naturligtvis, har ni alla haft upplevelser av att vara arga på något, men det har inte påverkat andra på samma sätt, vilket visar att ni helt klart är arga på grund av era egna inre störningar, och det har verkligen inget att göra med yttre händelser.

När ilska eller vrede uppstår, leta inte efter orsaken, varken i det yttre eller i gamla minnen – tankarna i era sinnen – bara erkänn dem, och se dem flöda och försvinna. Ni är väl medvetna om att ilska inte varar för evigt, och ni är också medvetna om att ni kan förlänga känslan av ilska, genom att inte släppa tankarna på den uppenbara orsaken. Men orsaken finns alltid inom er, och den uppstår till följd av en smärtsam, och möjliga negativa självfördömande tankar, ord eller handlingar, som man nästan automatiskt projicerar på en annan person, eller en yttre omständighet, för att fly ifrån det. Befria er från oönskade känslor eller emotioner, som ni fått av att acceptera dem: ”Wow, det här är intressant. . . fascinerande . . . oroande. . . störande . . . skrämmande. . .”, och släpp dem sedan utan att agera eller fördöma dem.

Som ni vet är Kärleken komplett i sig självt, den har absolut inget behov av, och innehåller inte ilska, bitterhet, hat, harm eller vill ha upprättelse eller hämnd. I själva verket finns dessa extremt splittrande egenskaperna i den illusoriska miljön, nära era hjärtan för att älskas. Det är därför det är absolut nödvändigt att ni varje dag, går till era heliga altare och öppnar era hjärtan till Kärleken, som alltid finns där, och bjuder in den för att lösa allt som ni klamrar er fast vid, som inte är i perfekt anslutning och i harmoni till det.

Att göra det varje dag med avsikt och värdighet, och släppa allt fördömande och alla villkor, kommer att leda till stora förändringar inom er. Ni kommer, genom det att finna frid och tillfredsställelse, eftersom kärleken och acceptansen av er själva, får er att växa inombords. Och naturligtvis, eftersom alla är ett, när ni förändrar er själva så förändrar ni också världen, som så många av er har försökt göra, genom att kräva eller tvinga andra att ändra sig.

Ni kan bara förändra er själva, men när ni gör det så förändras hela världen!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-03-17 14:36 #6 av: Hukanson

Sananda 

Fredag 3 mars 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag är väldigt tacksam idag för vad som nu pågår på Jorden. Det är en turbulent tid men det är en tid som föregår något som är mycket bra. Det gamla håller på att slås ut och det nya är på väg in med full kraft. Jag menar med detta att de gamla mönster och matriser som till idag har hållit uppe Jorden nu håller på att raseras och byggas upp av nya matriser. De nya energi mönster som växer fram på Jorden är av ett helt annat slag än de gamla. De har en högre vibrerande energi och en ljusare ton. Dessa två energier kan inte vibrera ihop så en måste ge sig iväg. I detta fall blir det den lägre energin som får ge sig för den högre.

Den högre energin har nu intaget Jorden och allt som är lägre tvingas nu upp till ytan för att ses och försvinna. Det här händer i den stora kroppen såväl som i den lilla kroppen. Alla negativa tankar upptäcks nu av användaren där de behöver ses, accepteras och därefter släppas. Allt är gammalt skräp som ni nu kan släppa, kära barn på Jorden. Ingenting av detta som sitter fast i kroppen av emotioner eller tankar behöver du längre. Släpp det gamla, gå in i ditt hjärta och finn ditt ”nu” där. Nuet som är fullt av den harmoni som du länge har saknat. Släpp in energin som omger Er nu och var inte rädda för det som kan komma upp av olika känslouttryck. Det är bara sådant som har fastnat och de är inte längre relevanta i ert liv. Se dem från din själ och de kan inte påverka dig längre. Förstå att de tillhör ett förflutet och att en ny början är på gång in i ditt liv. En början av helt andra känslouttryck som stilla glädje och harmoni. Ni har allt att vinna, kära barn på Jorden. Ni har en fantastisk möjlighet av att nu kunna höja er energi på ett lättare och smidigare sätt än vad som överhuvudtaget varit möjligt i er tidigare historia. Låt er inte slås ner av era känslor eller tankar, ni är mycket mer än så, ni är eteriska varelser med en själ som längtar efter att få återvända till ljuset. Till ljuset av sin födelse och den återförening som finns där. Vi kommer från olika ställen i Universum och har med oss olika upplevelser och erfarenheter tillbaka till våra ljusfamiljer. Det är många ute i Universum som väntar på att deras utsända själar ska komma hem och det är ett av skälen till att intresset för Jordens uppstigning är så stort. Det finns naturligtvis många fler skäl till detta men det tar jag inte upp idag.

Idag vill jag först och främst ge er mod att släppa in ljuset och hjälpa er att finna ert hjärta. Har ni väl funnit ert hjärta så behöver ni inte rädas något för det finns inget att vara rädd för. Det finns bara kärlek i ert hjärta och det finns bara kärlek som omger Er nu. Känn för varje andetag som ni tar in att det är kärlek som flödar in i er. Kärleken kan upplevas i varje andetag om ni tillåter den att göra det, sitt så en stund varje dag och ta in kärleken i ert liv. Låt det sedan bli en vana att andas in lite kärlek under hela dan. Ja, vart tog då rädslan vägen? Jo den bara försvann, den försvann med kärleken som ni kom ihåg att andas in varje dag. Glädjen och harmonin kommer då att alltmer ta över era kroppar och helt plötsligt kommer ni att befinna er i en helt annan verklighet. En verklighet av högre energi, kärlek och glädje.

Så andas nu med mig och känn kärleken från er Moder/Fader Gud i varje andetag ni tar. Känn glädjen och harmonin som uppfyller er kropp. Förstå att ni är älskade kära barn på Jorden, ni är så älskade att ni har möjlighet att få uppleva detta dagligen och stundligen om ni så önskar.

Gud vare med Er

Stor kärlek

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-03-17 14:37 #7 av: Hukanson

Sananda via James McConnell

26 februari 2017

Detta är Sananda. Jag meddelade inte min närvaro förut till denne, James. Jag är här. Jag är här för att fortsätta processen, den process som startades för så länge sedan. Här är vi nu då vi fortsätter. Fortsätter med vår strävan, fortsätter med allt det vi kommit hit för att göra tillsammans. Tillsammans fungerar vi här. Tillsammans får vi allt detta att hända.

Det är fortfarande mycket saker som händer bakom kulisserna. Det finns många saker som ännu inte avslöjats. Men jag säger er nu att mycket kommer att avslöjas, det är mycket på gång. Det är mycket som kommer att bli offentliggjort.

Naturligtvis kan inga tider eller datum utges. Ni vet djupt inom er, inom ert medvetande att allt är på väg att förändras. Allt är i en förändringsprocess i detta nu. Förlora inte ert hopp. Förlora inte den känsla av förväntan som ni har. Det kommer. Många av er är trötta. Många av er känner energierna och ibland är de för starka. Ibland kan ni inte hantera dem. Men jag säger er, ni kan hantera dem. Ni klarar att gå genom detta. Ni kommer att gå genom detta. Det finns inget som kan stoppa dessa energier nu. Det finns inget här på denna planet och inget utanför denna planet som kan stoppa dessa energier. De kommer att komma. De är verkliga. De kommer i en våg av energi som kommer att komma hit.

Det blir mer talat om detta nästa gång vi kommer tillsammans. Vi kan nå ut till många, många fler i denna stund genom radiosändningarna. Jag, som Sananda, säger er att ni är på exakt rätt plats, i exakt rätt tid, precis så som det ska vara. Allt är som det måste vara och allt är som det borde vara.

Jag ber er bara fortsätta lita på er själva. Lita på allt som är en del av er och som ni är en del av. Allt kommer till ett avgörande. Jag är Sananda.

Må all min frid och kärlek vara med er alla. Jag finns alltid här närhelst ni kallar på mig eller någon annan av era mentorer. Kärlek till er alla.

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-03-17 14:38 #8 av: Hukanson

Sananda via John Smallman, 8:e mars 2017

Det finns inte någon som Gud inte älskar

Länk till: There is no one God does not love.
8:e mars, 2017 av John Smallman

Jesus Audioblogg för 8 onsdag mars
Länk till: Jesus Audio Blog for Wednesday March 8th

 

Allt utspelas precis som det gudomligt planerats och var tänkt, det finns inga andra alternativ. Mänskligheten har kollektivt valt att väckas andligt, och bevis på detta visas över hela världen, och rapporteras på många nyheter och alternativa nyhetskällor. De alla bakomliggande störande eller oroande händelserna, beror på en intensiv önskan och vilja till förändring, och det är det som driver mänskligheten kraftigt framåt mot uppvaknandet. Ert uppvaknande är nära förestående! Förvänta det eftersom ni har valt det, och förstå att ert val bekräftas genom er ständiga intention att avsluta spelet av separation, som ni inte är betjänta av.

Kärlek är er natur, och ni har kollektivt valt att öppna era hjärtan för att välkomna den. När ni välkomnar Kärleken i era öppna hjärtan, tillåter ni och har för avsikt, att den ska flöda ut genom er till alla som ni interagerar personligen med, alla som passerar genom ert energifält varje dag, och till allt på Jorden. Kärleken kan inte fasthållas, den flödar alltid rikligt och oavbrutet, in i och genom varje utrymme, även om den bara får ett minimalt välkomnande, och den försöker utan slut att integrera och mingla med hela livet. Allt man behöver göra, är att tillåta den att komma in. Den önskar fylla de tomma, ensamma och övergivna platserna, som har låsts och stängts på grund av rädsla, för att befria dem.

Det finns inte någon som Gud inte älskar. Kärleken är livskraften som ständigt flödar genom alla levande varelser. Utan den skulle livet upphöra. Även de mest samvetslösa och föraktfulla, är varelser som lever med Kärleken flödande genom dem; de behöver den lika mycket som någon annan. Det som sker inom dessa sorgliga och förlorade, är att de förnekar den, och försöker att helt blockera den, men det är omöjligt. De kan inte dämma upp eller lagra den för användning under andra omständigheter, som egot kanske tycker skulle vara en fördel, den kan bara omdirigeras av dessa olyckliga, så att det ser ut som om det inte finns någon Kärlek i dem, eller flödar från dem.

Då uppvaknandeprocessen oförtrutet utvecklas, expanderar Kärleken i hjärtat på alla dem som är på det minsta sätt öppna för att ta emot den, och intensifierar energifältet där ni alla så kärleksfullt hålls. De som skulle blockera eller förneka den, är också till största delen positivt påverkade av dess ökande intensitet, även om de fortsätter att hålla för avsikt att blockera eller förneka den. Som ni vet, Kärleken är mild, tvingar inte, men den är oemotståndlig, och även de mest starka och kraftfulla försök att stänga den ute, misslyckas helt, eftersom den är Allt som Finns.

Då flödet av Kärlek intensifieras över hela planeten, genomföras de förändringar som är nödvändiga för uppvaknandets fortsättning. Många av er är tveksamma, ni tror inte ni ser några tecken på uppvaknanden, utan endast tecken på ökande kaos och förvirring, som oundvikligen kommer att leda till en fruktansvärd katastrof för Jorden, och alla de livsformer hon så kärleksfullt stöder. Vet att så inte är fallet.

Stora kvantiteter karmiska arv – bitterhet, hat, svartsjuka, ilska och svek – stiger till ytan i mänsklighetens medvetande, och är nu frisläppt i stor omfattning! Ni är inte ensamma, ni är aldrig ensamma, ni stöds fast och kärleksfullt av Guds gudomliga skapelse, när ni frigör er från allt, som inte är i perfekt och harmonisk anpassning till Kärleken. Det ni frigör är oäkta, och det har orsakat mycket smärta och lidande, eftersom inom er fysiska natur, är er mänskliga kropp allvarligt begränsad i sin förmåga att förvandla, och frisläppa det som blockerar det Gudomliga Kärleksflödet. Dessa åtstramningar – emotionella, psykologiska och fysiska – är källan till smärtan och lidandet. När ni tillåter er att släppa allt som är obehagligt, kommer smärtan och lidandet att bli lättare och upplösas.

Var inte rädda för det som kommer upp inom er för att släppas, och fördöm det inte. Det har, under eoner funnits många tankar om våld, vilka uppstod från känslan av rädsla, övergivenhet och separation från Källan, och det var illusionens avsikt. Det fungerade mycket bra, men nu är det dags att frigöra dessa hemska tankeformer, fast ni undrar en del över hur sådana vansinniga och kärlekslösa tankar kan uppstå inom er, när ni bara vill återvända till ert naturliga tillstånd – Enigheten med Källan.

Nåväl, illusion var konstruerad för att galenskapen skulle utvecklas, i den meningen att ni skulle tro att ni var ensamma och separerade, och sedan hamna i detta tillstånd, ett intensivt smärtsamt och skrämmande tillstånd, även om det var overkligt. Som ni vet att när ni skapades, delade Gud med med sig av allt Han hade till er, och eftersom kärleken är allomfattande delas den med alla, den undanhåller inget. Därför hade ni, och har naturligtvis fortfarande, Guds kraft i all sin prakt, att använda fritt enligt eget val. Ni använde denna kraft till att konstruera en illusion, och det var ett stort byggprojekt, nu krossar ni det, raserar det, eftersom ni inser och förstår, att ni inte är betjänta av det.

Under eoner, även om ni har upplevt mycket smärta och lidande, har illusionen blivit mycket välbekant. Ibland kan Ni under korta tidsperioder, känna er trygga i den, och det finns en motvilja mot att låta den passera, att släppa den, för som människor är det mycket svårt att föreställa sig ett liv utan den, utan alla restriktioner ni har. Att föreställa sig ett liv utan det, eftersom ni har glömt vad er sanna natur kan erbjuda er, är skrämmande – ”om jag släpper taget, vad kommer då att hända?

Det är ungefär som när någon kommit vilse ute på havet, i en mycket liten båt som slutligen driver in till land. Båten har blivit hans livsflotte, och han är ytterligt motvillig att överge den, på grund av dess uppenbara säkerhet och igenkännande. Slutligen börjar han gå vidare allt längre bort från den då han utforskar sin nya omgivning, och till att börja med använde han den uppochnervänd som ett skydd, och på så sätt fann han friheten, sedan upptäcker han, att han kan bygga ett mycket bättre skydd från allt material som finns runt omkring honom.

Ni kommer att vakna, och ni kommer att bli glädjefullt förvånade, när ni finner er helt fria, precis som ni skapades, och i denna glädje kommer er egen kreativitet återigen att anpassas med Guds, och er kreativa potential, kommer att leda er till allt fler nya och underbara möjligheter för fortsättningen att oändligt intensifiera er glädje. Släpp greppet om allt som håller er tillbaka – bitterhet, harm, ilska och rädsla – och öppna er helt och fullt till det intensiva gudomliga fältet av Kärleken, som omsluter och omfamnar er i varje ögonblick av er eviga existens, och vet att ni har kommit Hem.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-03-17 14:38 #9 av: Hukanson

Sananda

via James McConnell

5 mars, 2017

 

Jag Är Sananda. Jag kommer ofta till denna grupp för att tala på det här sättet, för att vara en del av det uttryck som ni nu är. Jag kommer ofta med uppmuntrande ord, ord som talar om för er att ni befinner er nära slutet, att ni är nära mållinjen. Idag gäller detta fortfarande.

Men idag önskar jag tala om alla de förändringar som sker i bakgrunden, de som ni ännu inte kan se. Vissa av er börjar bli medvetna. Vissa av er håller på att vakna upp från den slummer som ni har vistats inom under en så lång tid och vissa av er börjar också vakna upp ur denna slummer på grund av att medvetandet håller på att skifta. Det råder inga tvivel om det. Om ni kunde se från vår utsiktspunkt här på vårt skepp New Jerusalem, om ni kunde se så som Ashtar och jag och många andra ser, när vi tittar ner på jorden och vi ser glimtarna av ljus tändas där det tidigare bara fanns en glöd. Nu finns en låga som lyser inuti. Det är vad som sker och dessa lågor snabbas på överallt runtom planeten, alltmer för varje dag. I varje ögonblick vaknar en ny, och en ny börjar att skifta. Detta är en storslagen tid för oss alla, att få uppleva skiftet, att få uppleva denna förändring, för ni har alla jobbat mot detta. Fastän ni inte är medvetna om att ni gör något, fastän ni tror att ni bara går igenom ert dagliga liv och en gång i veckan kommer till en grupp som den här och det är allt ni gör, till och med det, när ni gör det, så tillför det en ofantlig mängd förändring och ett medvetandeskifte. Om ni bara kunde ana hur mycket ni inverkar på det hela och hur det hela påverkar er, för när en sträcker ut sig till en annan, så sträcker sig den andra ut till ännu en annan och så igen och igen och igen. Det är hur ljuset sprider sig. Detta är hur medvetandet förändras, hur kärleken delas runtom planeten.

Ni är de som gör detta. Vi finns här för att hjälpa till men vi kan inte göra det för er. Nu finns de runtom på planeten – relativt få – som försöker hålla allt detta tillbaka. Hålla tillbaka hela denna rörelse av ljuset, för de känner sig inte bekväma inom ljuset. De känner sig bara bekväma inom skuggorna. Men jag talar nu om för er att skuggorna håller på att bli belysta. De är på väg att komma ut ur sitt skuggtillstånd och förs ut till det öppna och de blir belysta för att alla ska kunna se dem, för att alla ska kunna bli medvetna om dem. Och detta är nu den process som helt och hållet är på väg att skifta så att många, många fler ska kunna bli medvetna om allt som har hållits dolt och inte längre ska vara dolt, det ska bli avslöjat som sanningen. Nu talar jag om flera saker: ert politiska system, ert ekonomiska system, det som många benämner det förfärliga systemet av människohandel. Ja, jag talar om det.

Jag talar om detta för det handlar om medvetenhet, det handlar om medvetandet som håller på att skifta och om ni inte är medvetna om det – de inom det ’kollektiva ni’ är inte medvetna om dessa förändringar – så fortsätter ni att sova och ni fortsätter att vara programmerade. Så den som sover måste vakna! Den som sover måste väckas upp. Och när ni vaknar upp hjälper ni det kollektiva medvetandet eller människans universella sinne att också vakna upp.

Det är många saker som sker. Det förekommer många arresteringar som redan har skett, många har redan tagits bort från världen. Ni är inte medvetna om detta, för de har ersatts med – tro det eller ej – hologram. De har blivit ersatta med en holografisk representation av sig själva. Men inte ett sådant hologram som ni känner till. Med all säkerhet inte. Men de hologram som jag talar om är fysiska på det sättet att ni kan vidröra dem, ni kan känna dem, de har känslor, men de är avprogrammerade från det som de tidigare var. De har blivit upplysta från det som de tidigare har varit, eller de har blivit upplysta. Så de som fortfarande bär detta mörker inom sig har tagits ut ur bilden. Inte genom en tredje-dimensionell avrättning, utan de har avlägsnats, bort från denna planet och blir rehabiliterade, de får en möjlighet att gå tillbaka till Ljuset, för ingen är någonsin förlorad om de inte i den slutliga analysen väljer att förlora sig själva. Detta är naturligtvis som allt annat, deras val.

Så bekymra er inte över det. Bekymra er nu över er själva och dem omkring er, era nära och kära i er omgivning, när ni fortsätter sträcka ut er för att hjälpa till på alla sätt ni kan. För det är vad ni kom hit för att göra, mina bröder och systrar, ni kom hit för att vara Kärlek, att dela Kärleken. Ni kom hit för att hjälpa till i denna övergångsperiod och slutligen, ni kom hit för att ta del i denna uppstigningsprocess och för att hjälpa till i uppstigningen. Detta är ert uppdrag. Detta är ert uppdrag. Detta är vad ni kom hit för. Många av er ska fortfarande bli inkallade till tjänstgöring. Men ni kommer att bli kallade till tjänstgöring, för som the One Who Serves flera gånger har sagt, så befinner ni er i en lärdomsperiod. Ni övar på att bli de som ni var ämnade att vara och de ni alltid har varit.

Jag Är Sananda. Nu ger jag utrymme för en annan som kort ska dela med sig till er om skeppen och vad som är på väg som ett resultat av det. Må hela min frid och kärlek vara med er alla.

Kom ihåg att jag och vi alla som ger vägledning till er just nu, ständigt finns på bara en visknings avstånd. Ni behöver bara kalla på oss.

Må frid och kärlek vara med er alla.

http://www.ancientawakenings.org

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-03-17 14:39 #10 av: Hukanson

Sananda via Judith, 10:e mars 2017

Älskade Ni, det har förekommit en del förändringar nyligen i det kollektiva medvetandet, kollektivet inom den här geopolitiska grupperingen och hos andra geopolitiska grupperingar runt om i världen. Eftersom dessa geopolitiska grupperingar sträcker sig till hela världens sinnen, har de varit ganska aktiva. Ni har tyckt att det varit lite av en utmaning av och till, av att ta in allt och fundera på det, och jag har verkligen sett er använda er av mitt råd om att: ta plats i den främre raden för att titta på dramat som utspelar sig på scenen, om ni inte känner någon annan vägledning.

Ni har abonnerat på sätena i den främre raden, för njutningen att roas av det. Fast, som ni minns, så skapar ni er verklighet, och ni kan kalla det vad ni vill. I sanning, ingenting som inte är bra kommer att kunna drabba er. Varje gång det separerade egot finns med i scenen och säger ”Men herre, hur … kommer jag att bli utan pengar? Kommer jag att bli begränsad för vad jag kan göra, etc.? ”Då tar ni ett djupt andetag och säger:” Nej, separerade ego, det är okej. Jag – har pengar ”Jag” – är ansvarig, och Jag bestämmer att allt kommer till mig som en välsignelse. ”Sedan tar ni ett djupt andetag, sitter kvar i sätet och tittar på vad som händer. Om någon kommer fram till er och vill prata, så blir det helt, Allt.

Ni ser på helheten från det som händer, och ni vet att verkligen ingenting kan skada er. Ingenting kan avbryta ert uppvaknande, återföreningen. Fast, det som verkligen händer på er nationella scen, är att det mest underbara receptet på uppvaknandet kommer fram. Och jag säger det med all Sanning; inte som ett skämt, även om det ibland är bra med glädje och skratt.

I sanning, ni kommer att se tillbaka på den här tiden och upptäcka hur de olika delarna har gått samman, för att hjälpa uppvaknandet. Så tillåt er själva att förbli fridfulla. Fast, ni kommer att vara tveksamma och säga, ”Hmm, några av dessa saker ser inte ut som om de leder till healing, åtminstone inte på kort sikt.”

Det är okej. Ni kanske säger, ”Jag kan inte vänta och se om allt detta kommer att fungera”, men det kommer det; ni vet det. Ni vet redan att det kommer att fungera. Oavsett hur det ser ut just nu, så kommer det att ordna sig, och gottgöras. Och då kommer ni att säga ”Ja, jag visste det. Jag var inte helt säker på det, men, det har verkligen blivit av. ”Allt ni ser på scenen har kommit för att passera/att släppas. Så titta på det, njut av det, var fridfulla, och vet om Vem som håller i framtiden.

När någon kommer till er och är mycket upprörd över något, ta deras händer först av allt, och säg, ”Andas med mig.”

”Ja men…”

”Andas.”

Sedan gör ni det som healar mest: ni ger en kram.

Sedan sätter ni er ner och säger, ”Okej, berätta nu vad som hänt.” Om de då blir upprörda igen, ta deras hand och säg: ”Låt oss andas tillsammans.” Det är ett mirakulöst vad ett djupt andetag kan göra. Ni möter dem med kärlek. Ni lyssnar på dem. Eftersom de verkligen känner sig mycket rädda, ni vet det, och ni försäkrar dem om att det har kommit fram för att passera/att släppas.

Så ni skrattar och säger, ”Okej, vi blickar framåt några år i tiden. Hur ser du dig själv då? ”

”Ja, jag vet inte. Det är det som är problemet.”

”Okej, hur skulle du vilja se dig själv?”

”Ja, jag skulle vilja ha tillräckligt mycket pengar, för att kunna känna mig trygg och göra det jag behöver göra och åka till olika ställen.”

”Okej, det kommer att bli så.”

”Men, hur vet du det?” Kommer de att fråga.

Och ni kommer bara att svara, ”Jag vet.” Eftersom ni verkligen har levt under tillräckligt många livstider, och sett tillräckligt många saker hända. Ni själva, kommer att stå starka, eftersom ni vet från tidigare erfarenheter, att allt, oavsett hur illa det än kan se ut, har kommit för att passera/att släppas.

Så ni andas, ni ler, ni håller händerna och säger: ”Det är okej. Jag vet. Jag vet med stor säkerhet att det kommer att bli bra”, och det gör det. Ni kommer att ha roligt med det, tro det eller ej. Och även de som vrider sina händer och undrar vad som kommer att hända med dem, kommer att få det bra.

Nu, jag vet att ni har vänner som brukar bli oroade, brukar vara rädda, brukar döma. Men när ni håller deras händer och ni andas tillsammans ett tag, så kommer de att släppa spänningen, eftersom ni inte kommer att släppa deras händer förrän de släppt en del av det tunga de bär, börjar andas och känner att kroppen slappnar av lite.

Ja, bekymren kan finnas kvar, men de kommer att låta en del av dem passera. Så ni håller deras händer och ni andas tillsammans. När de når ett fridfullt tillstånd – och det kanske inte händer direkt, men det kommer att hända – då pratar ni med dem … ”Vet du, jag har en rolig idé. Jag typ sitter tillbakalutad. Jag sitter på främre raden och tittar på pjäsen som pågår.”

”Å, men det är inte en pjäs. Allt kommer att förstöras och bli ruiner.”

”Men ja, du förstår, när jag tittar på det, är det ibland som en del av de dramer vi ser på den stora skärmen.”

”Ja, men jag befinner mig mitt i det.”

”Du kanske inte behöver göra det.” Du kanske kan ge dem ett förslag, så att de drar sig tillbaka ett tag. Det kanske inte är något de trodde sig kunna göra; en ny idé. ”Vad? Menar du att jag inte behöver oroa mig? Behöver jag inte lösa det?”

”Nej, det har kommit för att passera”, och det kommer det att göra. Så var vid gott mod, och det finns ett ordspråk i denna världen, och det är ett mycket bra: ”Jag kanske inte vet vad framtiden bär med sig, men jag vet Vem som bär den.” Kristus inom er bär framtiden. Så kom ihåg att; kanske låta det passera vidare då det behövs. Ibland behövs inga ord. Ibland behövs bara en kram, och ett leende som säger: ”Jag kommer att lyssna på dig. Jag vet hur du känner dig. Det är okej.”

Och efter att de varit i stormen, ser de den passera. Ni har upplevt det själva. Ibland behöver ni bara prata ut, och sedan blir det bra. Jag rekommenderar att ni försöker få dem att prata ut, för om ni för tidigt försöker att invänta en ny idé, då kommer ni att stoppa processen. Det de behöver är att få prata, få ut det, och sedan kan det bli ett litet utrymme, där något nytt kanske kan komma in.

Det är därför ni är här. Det är därför ni frivilligt har valt att vara här vid den här tiden. Det större Själv av er, visste att dessa år kommer att bli de växande åren, åren med gottgörelse, med försoning. Ni visste innan ni skrev under, att det verkligen skulle bli tiden med uppvaknande, och ni sa, ”Å, jag vill vara där då. Jag vill se alla vakna upp.”

Nåväl, ni kanske inte visste att det till att börja med, skulle komma fram genom mardrömmar, och när ni varit mitt i mardrömmen, sa ni, ”Å, jag vill bort. Det här är inte vad jag räknade med. Det här är inte det jag trodde att jag anmält mig till.” Sedan tar ni ett djupt andetag och kommer ihåg att allt har kommit för att kunna släppas.

Så nu kommer vi att ta dessa idéer lite längre, eftersom det är ytterst viktigt för medvetenheten att minnas. Det är vad jag kommer att kalla det Primära Direktivet. Nu har ni fått termen. Ni har sett i era dramer på den stora skärmen, framställd som Star Trek ”i en galax långt, långt borta” och för väldigt länge sedan, ja, ni kan säga att det hände för länge sedan, men det är på väg att hända igen.

Det fanns ett primärt direktiv, men det är inte det primära direktivet som jag kommer att tala om nu. Det jag talar om är något som har funnits sedan innan tiden fanns, och det är det primära direktivet i ert liv, i varje livstid ni har haft. Det är direktivet med att leva i kärlek, att sprida kärlek, att vara i kärlek, att älska livet, att älska era bröder och systrar, de fyrfota varelserna, livet i alla dess former, och att älska och utvidga Kärleken.

Det är det Primära Direktivet som har funnits sedan innan tiden skapades. Det är i sanning, den jord som du är sprungen ur. Kärleken fanns innan någon skapelse. Ni har sagt, ”Jag kommer att leka med mina skapelser i den här sandlådan. Jag kommer att agera tillsammans med mina bröder och systrar, i ett speciellt drama.”

Och det Primära Direktivet sa, ”Ja.” Det säger alltid ”ja”, eftersom kärleken alltid tillåter. Och eftersom det tillåter, har det också en medarbetare, och det första direktivet kommer med en medarbetare av glädje, av lycka, av okay-ande, eller vilken beskrivning ni föredrar att tillämpa; ett ljusfyllt hjärta. Det Primära direktivet kommer alltid med et ljusfyllt hjärta. För verkligen, när ni älskar faller allt på plats, för att tjäna Kärleken Själv. Det primära direktivet är det som får er att förstå, att ni agerar i ett drama av en annan sort.

Kärleken gav er livet, som ni säger, ”Jag vill uppleva. Jag vill uttrycka. Jag vill uttrycka det jag är, i alla dess otaliga former och skapelser.” Det har ni sagt från allra första början, och det är det ni gör under varje erfarenhet. Ni uttrycker det Primära Direktivet, på ett eller annat sätt, eftersom ni inte skulle göra det ni gör, utan att Kärleken tillät er.

Så det är nödvändigt att ni från tid till annan checkar av och säga: ”Okej, jag är den främre punkten och interagerar i och genom mina skapelser, med det Primära Direktivet. Jag är det Primära Direktivet och interagerar i och genom alla mina skapelser. ”Eftersom ni verkligen är det. Även av de skapelser som ni tycker, ”Å, det här kan inte vara bra. Det här kan inte bli ett bra resultat. ”Men ändå, när ni har avslutat en livstid – och hör nu – när ni har avslutat en livstid, har ni möjlighet att se det från platsen av det Primära Direktivet, då kan ni se allt ni gjort och tycka att det var bra.

Ni har utrymmet, möjligheten att titta på allt. Det finns de som har haft det som kallas en

nära-döden-upplevelse. Nå, det är en erfarenhet av döden, och sedan har de kommit tillbaka för att berätta om det, och de berättar för er hur de upplevde det, hur de fick möjlighet att se vad som hände, vad de gjorde, vad andra gjorde och hur annorlunda de ser på det nu, jämfört med innan den kroppsliga energiaktiviteten upphörde..

De som har kommit tillbaka för att prata om det är inte klara ännu. De vet själva att de inte är klara med sina erfarenheter, så de kommer tillbaka för att berätta för er om det. För det mesta, finns det en generell överenskommelse, en generell linje för erfarenheter som löper genom varje uppgift de gör. Det viktigaste är att de kommer att minnas, att är livet är bra. De känner ofta att det som bekymrade dem, i själva verket var en gåva, och att de är här för att dela med sig, dela med sig av det Primära Direktivet av Kärlek.

Ni känner igen känslan av kärlek. Alla ni som läser dessa ord, vet hur det känns att bli kära, att vara så involverad i kärlek att det är allt ni ser och upplever. Kanske kommer den och försvinner lika snabbt. Kanske varar den under en livstid. Men ni känner igen känslan av total, fullständig kärlek.

Ni visste om det, och det är därför ni frivilligt valt att vara här, även om det blir en viss minnesförlust när ni går in i fysisk form; men inte alltid. Och sanningen är, att till att börja med, under en period av månader, kanske år, kommer ni ihåg kärleken, och det är därför de små så ofta säger, ”Jag vill gå hem. Det här är inte hemma. ”Eftersom de kommer ihåg kärleken. De minns Hemmet som är av total och fullständig Kärlek.

Så de små kommer ofta och säger till er, ”Jag vill inte vara här. Varför är jag här? ”För då, vid den tidpunkten, har själen glömt att den har kommit hit av fri vilja. Ni kan uppleva åratal under uppväxten då ni säger, ”Jag har inte gjort detta frivilligt. Jag skulle aldrig ha gjort detta frivilligt. ”Men ändå, varje själ som frivilligt antagit fysisk form, har kommit hit som ett sändebud av Kärlek. Oftast beror det på, att det är det de vill minnas, och de letar efter den igen.

Ni känner igen utrymmet av kärlek. Ni har varit där. Men sedan, på grund av de slumpmässiga fysiska liven, tror ni att den har gäckat er, och ändå är det den ni är. Det är den ni måste dela med er av.

Ni har sett de som kanske inte har så mycket materiella saker. De kanske lever ett mycket enkelt liv och har inte alltför mycket av den världsliga utstyrseln, men det finns en anspråkslöshet hos dem, och de är ofta lyckligare än de som har samlat på sig en massa pengar och materiella ting, eftersom de förstår vad som verkligen är viktigt. De har inte glömt det.

Även de som verkar vara berövade all hjälp, är aldrig berövade Kärleken. Det är den som tillät dem att komma fram och att skapa. Det är deras verkliga existens, liksom er existens. Så ni tillåter er själva att ansluta er ännu en gång, till Kärleken ni är. Hur gör ni då det? Stor fråga.

Först av allt, föreslår jag att ni tar er lite tid varje dag, för att få kontakt med den kärlek som har tillåtit er att vara här. Ta er tid för meditation, en kort tid av tystnad, och fokusera på det största miraklet i det fysiska livet, andningen. Om ni inte gör någonting annat under meditationen, så fokusera på själva andningen, andas in och andas ut, andas in och andas ut.

Tankar med sådant ni måste göra, kommer att uppstå. ”Jag måste skriva det och det. Jag måste ringa den och den. Jag måste vara …” Då låter ni dem bara passera och säger, ”Jag återkommer till det senare,” och fokuserar på andningen igen, andas in och andas ut. Enkelheten själv. Det är disciplinen i det; enkelhet.

Efter ett tag – det kanske inte kommer direkt; Det kan ta det ni upplever vara sex månader. ”Å, du milde, om jag inte får det under de första tjugoen dagarna, så känner jag mig misslyckad.” Nej. Jag råder er att fortsätta andas. Det är bättre för kroppen om ni andas. (Ler) Fokusera på andningen och lägg annat åt sidan.

Ta er lite tid; spring inte runt och koka ihop något, för att försöka räkna ut vad ni behöver göra, var ni måste vara, vad ni behöver säga av det eller det, utan fokusera bara på andningen och hur healande andningen är. Jag garanterar att vid någon punkt, kommer ni att känna er älskade.

”Å, du milde, var kom det ifrån? Jag mår verkligen bra. ”Då kommer den där lilla rösten in som säger: ” Fast, du mår inte bra. Du måste göra det och det, du måste uppnå det eller det,” och så vidare, börja då andas igen, fokusera på andningen. Till att börja med kommer en liten känsla som, ”Hmm, livet kanske är okej,” den kanske kommer att vara flyktig, eller inte, men den växer.

Om ni har disciplinen – och ni kan få den – genom att fortsätta andas och fokusera på andningen, med tiden, inom tidens struktur, kommer ni att känna att ni förflyttas till en plats av frid. Sedan precis efteråt, när ni blir medvetna igen, kommer det förmodligen att försvinna, men det är okej, eftersom ni varit i det utrymmet, så vet ni att det är äkta, och ni vet att ni kan gå tillbaka till det.

Det kan ta ytterligare en månad eller två, innan ni upplever det igen. Det är okej. Tänk på att ni har spenderat livstider med att inte göra något annat än att sitta i grottor och andas, suttit i kloster och andats. Detta liv som ni själva har skapat, har myriader av distraktioner, eftersom ni är så kreativa. Men ni kan lägga det åt sidan under tio minuter och andas, fokusera på andningen.

Ni kommer att ha roligt med det här, eftersom sinnet kommer att ge sig tillkänna, och vill att ni gör det strukturerat och systematiskt. ”Att bara fokusera på andningen räcker inte” kommer det att säga till er. ”Man måste uppnå olika steg. Ni måste känna att ni gör framsteg, och man måste ha en viss feedback, så att ni vet att ni gör rätt.”

Om ni andas, gör ni rätt. Om ni inte andas, kanske ni ska be om ett annat liv, för att börja om. Förhoppningsvis kommer ni inte till den punkten.

Fortsätt att andas. Vissa har ofta sagt, ”Men Jeshua, Jesus, jag behöver en beskrivning av det så att jag vet om jag gör framsteg. Jag behöver en struktur, så jag kan förstå att jag gör det rätt.
”I sanning, när ni får det strukturerat, vem tjänar ni då? Ni tjänar sinnet, eftersom sinnet vill veta. Frågvisa sinnen, vill framför allt veta.

Låt sinnet vara tyst en stund. Fokusera på andningen. Fokusera på frid. Fokusera på kärlek; inte den eroteriska, abstrakta, hur kärleken måste vara, hur den verkar, hur det kommer och går, och alla de andra attributen ni gett till kärlek. Fokusera bara på utrymmet av Allt, utrymmet av varandet, utrymmet av kärlek, utrymmet där allt ni behöver göra är att andas, och ni andas, och ni känner er lugna. Sedan säger någon till mig: ”Men Jesus, det är inte tillräckligt. Jag måste ha ett mål. Jag måste ha något att uppnå. ”Så vem är det som talar? Sinnet, återigen. Sinnet är mycket knepigt. Sinnet är mycket krävande på ett mycket halt sätt. Fokusera på andningen. Anslut med det Primära Direktivet som har tillåtit Varandet att andas, andas in och andas ut. Det är enkelheten själv.

Alla era stora mästare, de vise från alla tider, alla de filosofer som har utarbetat tekniker, har under sitt sökande kommit tillbaka till samma punkt, som de upplever är det totala av varandet, varandet av kärlek, varandet som fanns redan innan tiden skapades. Eftersom tiden har skapats, och det som har skapats kommer fram och passerar. Men den Frid ni har, och den Kärlek ni kommer att ha för evigt, kommer från tiden innan.

När ni har kommit till den platsen som känns mycket tom, men ändå full, går ni samma dag vidare för att uppfylla det Primära Direktivet av att ge kärlek till alla och envar, eftersom ni är så fyllda av den att den svämmar över, och måste ut. Det är enkelheten själv..

Sedan, under resten av tiden den dagen, om sinnet kommer till er för att något är mycket viktigt, tillåt det, med vetskapen om att det alltid med ett djupt andetag går att återvända till platsen för frid, platsen för kärlek. Under resten av dagen kan ni göra det sinnet vill, och ha roligt, eftersom det är därför ni har skapat sinnet. Det är för att ha roligt, att undersöka, att skapa, men minns alltid er regel med det Primära Direktivet, Kärleken som har gett er livet; inte bara i den fysiska formen, utan i form av att gå framåt som den Ljusbärare ni är, som den Kärleksvarelse ni är.

Jag garanterar, att det kommer att förändra hur ni ser allt i er värld, allt beträffande er. Det är enkelheten själv. Det är enkelt, och det är anledningen till att sinnet egentligen inte bryr sig. Sinnet vill gå runt i cirklar, men ni är i mitten av cirkeln. Ni kommer att förstå när ni upplevt platsen av frid, genom fokuset på andningen, då kommer ni att titta på när sinnet rusar runt och försöker få ihop allt, och ni kommer att le stort, eftersom ni är fridfulla, och ni vet att allt kommer från Kärleken.

Så är det.

Jeshua ben Josef (Jesus)

beskrivet av Judith.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

http://www.oakbridge.org.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-03-17 14:40 #11 av: Hukanson

Länk till: God never judges you but only and always loves you infinitely.

Gud dömer er aldrig, utan älskar er alltid och oändligt.

14:e mars, 2017 av John Smallman

Länk till:Jesus Audio Blog for Tuesday March 14th

Detta är ett avgörande ögonblick i mänsklighetens historia. Enorma förändringar pågår när era inställningar och övertygelser utsätts för omfattande rensningar, frisättningar, omtolkningar och förnyelser inför ert förestående uppvaknande. Det är nära i tiden, och det kaos och de konflikter som fyller era nyhetskanaler, är mycket tydliga indikationer på detta. Det finns många öppna hjärtan och kärleksfulla människor, som utför stort arbete över hela världen, för att hjälpa till med de problemen som uppstår, till synes utan orsak. Ingenting händer någonsin, utan att ha gått med på det, eller utan tillstånd. På Jorden verkar det ofta inte så, men det är bara för att medvetenheten om er sanna natur är så djupt begravd, att ni inte kan få tillgång till kunskapen, eller minnet av det ni inkarnerade för att göra. Det känns mycket förvirrande för er, när ni går igenom ”er själs mörka natt” och ni känner er vilsna, ensamma och övergivna.

Naturligtvis är ni inte vilsna, ensamma eller övergivna, men ni släpper ert skruvstädsliknande grepp om den skenbara verklighetens illusion, och den otillräckliga känslan av samhörighet som den gav er. Ni har valt att väckas upp till Verkligheten, och för att det ska kunna ske, måste ni släppa greppet om illusionens overklighet, och när ni gör det så verkar det som om ni förlorar allt. Men ”allt” ni förlorar i den processen är inget. Det är bara en drömliknande känsla av tillståndet, gemenskapen och syftet som ni byggt upp inom i illusionen, för att ge er en känsla av mening eller soliditet. Det ni gör är att släppa greppet om overkligheten, vilket möjliggör att den ska kunna försvinna, eller lösas upp.

Det är lite som att jobba i mörker med en ficklampa för att reparera något, och bara kunna se tillräckligt bra för att göra det som är nödvändigt, när plötsligt ett strålande ljus från solen flödar in till platsen, och bländar er så att ni inte kan se det ni håller på med. Om ni då bara slappnar av i era ögon så kommer de att anpassas, och ni kommer sedan att se mycket bättre och kan slutföra arbetet snabbt och enkelt.

”Själens mörka natt” är lite liknande, bara mörkare, men ni kommer att kunna gå igenom det, om ni istället för att fly till bedövande droger, alkohol eller sömn, förblir medvetna och tillåter mörkret att komma till rummet, för att utvecklas och fylla det, vilket det mycket väl kan göra. Men det rummet, vilket är ni, kommer sedan att expandera enormt, och mörkret blir så utspritt, så svagt, och så ofarligt att det evaporerar, och det strålande Ljuset av Guds Kärlek, som ni alltid finns i av Ett, fyller sedan ert rum, och omger och omfamnar er så kraftfullt, att ni inte kan förbli omedvetna om det, ni ser det, och med den fantastiska glädjen ni inte minns, återvänder den kärleksfulla omfamningen.

Ni är alla gudomliga skapelser av Gud, Som är Kärlek, och Kärleken är oändlig med dess gåvor, som delas ut, och expanderar av sig själv till hela skapelsen. Illusionen har varit ett litet begränsat utrymme, där Guds Son valde att dölja, och tillfälligt kopplade bort sig från Sin Gudomliga Källa – Enigheten som är Gud, Källan, Skapelsen, Allt Som Är, Fadern /Modern /Gud, Universum, Högsta Intelligensen, Oändliga Visdomen, ni kan faktiskt använda vilket ord ni individuellt och personligen känner er mest bekväma med. Gud älskar er ovillkorligt, och kommer att svara på vilket som helst av namnen ni väljer att använda, han kan inte bli förolämpad av er eller av någon annan, eftersom förolämpning tillhör illusionen, och är totalt overkligt.

Ni har allt, men i livet som människor kände ni er ibland förolämpade. Varför? För som människor är ni i ett mycket begränsat medvetandetillstånd, och känner er oälskade, vilsna och övergivna eftersom ni valde att stänga ner er medvetenhet och er oförstörbara anslutning till den gudomliga Källan. När ni var ovetande om vilka ni verkligen är, verkade det som om ni var separerade och vilsna, och utvecklade då en intensiv rädsla i den overkliga miljön, som övertygade er om att Gud var missnöjd med er. Det var Han inte.

Ni var missnöjda med er själva, väldigt missnöjda, eftersom er rädsla var så intensiv, och då den kändes omöjlig att bära, projicerade ni den på andra, men då speglades den tillbaka till er med samma känsla av otillräcklighet, i samma former av dömande och ogillande, som ni hade projicerat på andra. Dömande av andra, är ert sätt att kunna fly undan självfördömande, och ju intensivare er egen känsla av otillräcklighet och värdelöshet verkade bli i ögonen på den imaginära gud, ni uppfann som en auktoritet, desto intensivare och obevekligare blir ert dömande av andra.

Vägen ut ur denna till synes icke-vinnande situationen är att acceptera er själva totalt, medan ni släpper allt negativt självfördömande. Som människor är ni synnerligen begränsade i visdom och intelligens, och därför går det inte att undvika att göra fel. I stället för att fördöma er själva, och kanske till och med förneka att det ni gjort, lär er av det och förlåt er på ett kärleksfullt sätt, eftersom det lärt er något. Desto mer ni accepterar era brister och fel, så kommer ni verkligen att upptäcka att Gud aldrig dömer er utan istället älskar er oändligt, desto lättare kommer ni att kunna acceptera och förlåta er själva som Guds älskade barn. Och när ni accepterar er själva, accepterar ni också andra med alla sina fel och brister, och ni kommer att se dem som reflektioner av er själva, och också som de oändligt älskade Guds barn.

Ni är alla, varje människa, Ett med Gud, trots att ni som människor har mycket svårt att förstå och acceptera det. Men, eftersom Gud är ALLT SOM FINNS, så måste det vara sant. Så tillåt er själva att veta det, eftersom ni helt säkert vet det inom den djupaste nivån av er varelse, och var i frid. När ni är i frid, expanderar era energifält och blomstringen väller in Kärlek i varje människas hjärta, som är öppet för att ta emot den. Ni inkarnerade nu vid denna tid för att utföra detta arbete, och när ni gör det, växer och stärker er tillfredsställelse i livet.

Att gå igenom själens mörka natt, tar er till ett tillstånd där era tvivel försvinner och ni känner Guds kärlek till er dagligen. Inte hela tiden ännu, eftersom illusionen distraherar er, men när ni varje dag besöker ert heliga altare, omfamnar kärleken er och ni känner det. Ni behöver göra det varje dag, så att ni kan utföra det ni kom för att göra, så att ni inte dras ned i tvivel angående ert oändliga värde, som ett Guds barn, för ni är viktiga delar i den gudomliga planen för att uppväcka mänskligheten. Dessa tvivel kan vara mycket störande, och så snart de uppstår, uppmana era anhängare i de andliga världarna, att hjälpa er att frigöra dem. Ni har dem, men de förslavar eller snärjer er inte, de är bara resultat av era egna negativa självfördömanden.

Be om att lära känna er själva som Gud känner er, och gläds åt den upplevelse som kommer för att bekräfta att ni är, och alltid kommer att vara, en oändligt älskad och oskiljaktig del av Källan, Allt Som Finns. Ni är Ett, ni är Kärlek, det kan aldrig förändras, och er ökade medvetenhet om denna gudomliga sanning, löser upp era onödiga tvivel på er själva.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain-se

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.