2017-02-16 02:16 #0 av: Hukanson

Fiskarnas tidsålder var en period på tvåtusen år som ändades nu med milleniumskiftet. Vattumannens tidsålder kommer att vara nästa tvåtusen år.

Av allt som finns och händer i världen idag...vad är vad? Kanske man kan göra en liten karta för att ordna upp en smula.

Gårdagens Gud var den Gud som hade ett villkor på att människorna måste tro på Gud annars blev de dömda som ogudaktiga och det är ju Israels Gud som det handlar om och de religioner som funnits de senaste tvåtusen åren dvs kristianerna och islamisterna.

Morgondagens Gud manifesterar sig i vattumannens mänsklighet och där finns inget krav på någon tro på Gud eller ens krav på någon kyrka utan det enda krav som finns är ett krav Gud själv ställer på sig själv att hjälpa och finnas till för alla levande människor som behöver inre samtal i andanom för sin egen utveckling eller samhällets utveckling. Kravet har omvänts till en möjlighet, ett erbjudande och det är ju människans fria val att ge respons på det.

Men det är inte så enkelt att det blir ett tvärt lappkast mellan dessa olika teokratier...nej, det tar tid att ställa om. Det kommer att ta tusen år till, teoretiskt sett, att avlägsna Gårdagen från mänsklighetens jordisk värld. Men det finns ju ett tydligt syfte med det också. LÖFTET var ju att Herren skulle komma och bo på jorden tillsammans med människorna...och det är det ultimata resultatet av Gårdagens Guds alla kyrkor och minareter. Enligt Planen skall människorna vara så rena, heliga och gudomliga att Herren kan bo med oss om tusen år.

Vad är då meningen med Morgondagens Gud...en gud som inte har någon människokropp utan är alla själens och andens gudakvaliteter i människan? Meningen är att hjälpa människorna att växa i Kunskap om Gud Skaparen och Andligheten så att vi kan vara härliga och utveckla vår materiella civilisation att börja se oss som galaxiala Jordbor som förstår att det finns grannar och framförallt en gemensam Skapare för allt som rör sig, andas och finns till. Morgondagens Skapare vill ersätta alla religioner med sig själv och verka för en andlig vetenskap som hjälper människan över illusion och egoism. Människan är ett Skaparens andebarn som har ett arbete att utföra i köttet på Jorden.