Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Gautama Sarah Martinus Sheldan Nidle Neale Donald Walsh Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Religioner

Sabbath

2017-01-22 10:40 #0 av: [Hukanson]

Sabbath är Israels heliga vilodag påbjudet av Guds Tio Bud och infaller antingen på fredag (islam), lördag (judar) eller söndag (kristna) beroende på religionstillhörighet. 

Den kristenhet som uppstod i Romarriket på 300-talet förbjöd sabbath och påbjöd istället en allmän vilodag på Söndagen som egentligen är en dyrkan av Solguden. Numera är vilodagen en privatsak och stöds inte längre av stat och samhälle som tillåter arbete att utföras utan begränsningar.

Islam har sin vilodag på fredag och samlas obligatoriskt till bön den dagen.

Den amerikanska Jesu Kristi Kyrka håller sabbath som en grundläggande livsstil för sina familjer. Söndagen skall vara en dag för vila och andlig kontemplation. Denna dagen kommer alla till bönehuset eller templet för att i ren gemenskap och lovsång offra ett sakrament av vatten och bröd till Herrens ära. Man bygger upp varandra med korta tal och vittnar om hur anden vägleder i dagligt arbete. Efter skriftstudier och verksamhetssamtal tillbringar man resten av dagen med att vila och umgås med familjen.  

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-22 10:44 #1 av: [Hukanson]

Jesu Kristi Kyrka om varför de firar Sabbath

http://www.jesukristikyrka.se/europaomradets-plan-2017?video=sabbatens-valsignelser---ett-apostoliskt-lofte

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-22 11:06 #2 av: [Hukanson]

Mer om den kristna religion som firar Sabbath

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-22 21:24 #3 av: tarantass

"Sabbat" brukar det stavas på svenska, och ordet brukar i vanligt språkbruk bara avse den judiska sabbaten. I sammanhang där man avser även fre- eller söndagar kan man kalla den den "bibliska sabbaten".

Anmäl
2017-01-24 21:10 #4 av: [Hukanson]

Den svenska kulturen är ju ett resultat av den ursprungliga kyrkans förbud av Sabbath som annars är en del av Fader Israels lag för sin säd efter honom genom profeten Moses förmedling av Guds Ord så Bibeln har inget alls att göra med Israels Sabbath utan är en soldyrkan instiftad av Romarriket.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-28 11:52 #5 av: [Hukanson]

Vårt efterlevande av Tio Guds Bud har alltså varit litet underligt...å ena sidan har vi lagen om att fira sabbat(h) och å andra sidan har vi gjort om den till allmän vilodag till Solens ära.

Jesus sammanfattade Lagen till två bud Älska Herren YAHVE av hela ditt hjärta (1-3) och din nästa (manlige granne) som dig själv (4-7).

De tio budorden enligt katolsk och luthersk tradition

Återgivningen använder ordalydelsen från Andra Moseboken, kapitel 20 i Bibel 2000.

  1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
  3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
  4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
  5. Du skall inte dräpa.
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7. Du skall inte stjäla.
  8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
  10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

De tre första buden räknas till lagens första tavla, de sju senare till den andra. Tavlorna motsvarar de båda leden i det dubbla kärleksbudet.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-28 11:59 #6 av: [Hukanson]

Martin Luthers tolkning av Lagen:

Vi skola frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke bruka hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkalla det i all nöd, bedja, tacka och lova.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke förakta predikan och Guds ord, utan hålla det heligt, gärna höra och lära det.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke förakta eller förtörna våra föräldrar och herrar, utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och hava dem för ögonen.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke skada vår nästa till hans liv eller vålla honom lidande, utan hjälpa och bistå honom i alla faror och levnadsbehov.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi föra ett rent och tuktigt leverne både i ord och gärningar och att var och en älskar och ärar sin äkta maka.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke taga ifrån vår nästa hans penningar och ägodelar eller med falska varor och svek draga dem till oss, utan förhjälpa därtill, att hans gods och näring må förkovras och beskyddas.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke listigt stå efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det, utan äro honom behjälpliga, att han må behålla det som hör honom till.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke draga, locka eller tubba ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk, utan förmana och tillhålla dem att bliva kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.