Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Allmänt Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) S:t Germain Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Sarah Martinus Sheldan Nidle Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
Sananda

Sananda 2017-1

2017-01-08 21:08 #0 av: Hukanson

Så har det blivit år 2017 vilket är ett betydelsefullt år fullt av fortsatta förändringar och nu har vi kommit så långt in på det nya millenniet, tusenårsrikets nya århundrade, att Herren skärper tonen faktiskt...inte hotfullt och dömande men mild och sanningsenlig. Han säger "de som inte lever helt harmoniskt i enlighet med Guds Vilja kommer att blåsa bort" . Vi kan inte tro att vi kan upprätthålla ett lågt själviskt illusoriskt ego, separerade från kärleken när världen utvecklas fortare för varje dag. Det är Helig Ande som ger oss alla kraft och förmåga, intuition och intelligens, att bygga vidare på det som har åstadkommits. Vi måste alla vara beredda att ge Gud äran för vilka vi är och vad vi gör. 

Vi är tacksamma för att kunna fortsätta att läsa Jesus Sanandas undervisning, de kanaliserade budskapen under 2017 också.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-08 21:09 #1 av: Hukanson

Sananda via John Smallman

3 januari 2017

Ni är här för att visa Kärlek i handling genom att vara Kärlek i handling.

2017 kommer att bli ett mycket intressant och fängslande år då många saker av mycket oväntad natur, i mänskliga termer, kommer att inträffa. Er uppvaknandeprocess har många facetter som var och en påverkar olika platser och människor på ett högst välgörande och upplyftande sätt. 2017 är året under vilket de förändringar som ni hoppats och bett för i eoner – de av er som varit medvetna om det intensiva behovet av förändring – förändringar som kommer att resultera i fred i många delar av planeten som lidit krig och konflikter under mycket lång tid.

Alla vill ha fred, men det återstår en liten procent av mänskligheten på Jorden som vägrar vakna upp, de som fastnat i den egoistiska fascinationen med det resulterande behovet av makt. Även om procentsatsen är mycket låg är antalet inblandade, som ni lätt kan förstå, ganska stort. De är fångade av sin höga mänskliga intelligens som för dem antyder att de är kapabla att styra världen för evigt. En illusion är naturligtvis en illusion och den tillgängliga makten i en illusion är därför alldeles illusorisk. Det finns oräkneliga exempel genom er historia på människor som trott sig vara oövervinnerliga och i den övertygelsen förstört nationer genom krig för att uppnå sina löjliga ambitioner. Naturligtvis har de alltid misslyckats. Dock har de åstadkommit intensiv smärta och lidande i livet hos dem de styrt över. Detta kommer inte längre att ske för deras aktiviteter skall begränsas – glöm inte att illusionen är ett tillstånd av begränsning och restriktioner – till områden på planeten där effekterna av deras kärlekslösa aktiviteter kommer att minimeras, och där de som valt att deltaga kan fortsätta med sin vansinniga egoistiska agenda, men kommer att finna sina planer och sin förmåga allvarligt beskurna.

Kollektivet vill ha fred och intensifierar sin avsikt att fred skall råda över hela världen, därför kommer de som vill ha krig och konflikter att finna att möjligheterna till detta är allvarligt beskurna, och att antalet områden i världen där de kan spela sitt kärlekslösa spel radikalt har reducerats. Mänskligheten vill ha fred så fred kommer att råda då kärlekslösa beteenden kommer att upphöra och människor över hela världen vägrar att deltaga i fientligheter för att lösa problem som delar dem.

Alla inser nu att vägen framåt är ledd och styrd av Kärlekens kraft, den enda verkliga kraften. Kärlek omfamnar och integrerar allt i sig självt, medan hat och bitterhet alltid delar, separerar och förstör, och lämnar inget för att återuppbygga det som förstörts. Inget Verkligt kan skadas på något sätt, för att inte tala om förstöras. Så stå fast kära Ljusbärare, Ljusarbetare och ni uppvaknande, för ni stöttas till fullo i varje ögonblick då ni gör era individuella jordliga uppgifter som är absolut nödvändiga och som ni valt att påtaga er i full Kärlek och Visdom för att hjälpa människor överallt att vakna upp, vilket de definitivt kommer att göra.

Året framför oss är fyllt av gudomliga möjligheter för människor av alla raser, färger, religioner och politiska övertygelser att komma samman i Kärlek. Jag envisas med att säga er, det finns bara KÄRLEK! Inget annat är verkligt, det ni ser och upplever som människor, hur verkligt det än verkar vara, är tillfälligt och övergående. Det som är Verkligt är evigt. Ni kommer att återvända till Verkligheten, ert riktiga Hem, Enhet, total integration med Källan, Gud, Allt Som Är. Ni är förstås redan där, det bara förefaller er, då ni är fångade i illusionen, att ni är åtskilda, ensamma, övergivna, osedda, oälskade, utan omsorg, medan faktiskt inget kunde vara längre från Sanningen!

Kärlek omfamnar och omsluter hela skapelsen, det finns ingenstans och inget medvetande som inte omsluts av Kärlekens gudomliga veck. Det är ert eviga Hem från vilket ni aldrig varit åtskilda, från vilket ni aldrig kan åtskiljas, ens i ett kort ögonblick.

Ja, ni upplever separation, men det är ett overkligt imaginärt tillstånd som ni valde att gå in i för att förstå betydelsen av den. Och, som erfarenheten gång på gång visat er, det är ett tillstånd av kaos och förvirring i vilket ni har potential att skapa saker av stor skönhet, som några av er verkligen gör. Men, oftast, finns det också mycket smärta och lidande när ni väljer att agera som separata individuella varelser som behöver skydda sig själva från farorna som konstant hotar er. Och faran som räds är en attack från någon annan människa. Och när det sker är bara en attack av sig själv på sig själv.

Ni vill alla desperat få Kärlek. Naturligtvis vill ni det för det är ert naturliga tillstånd, och att tydligt bli avklippt från den är skräckinjagande, så ni förnekar era behov och ägnar tid åt att bygga försvar mot den oundvikliga smärta och det lidande som verkar vara en normal del av livet som människa. Och då ni förnekar era behov och stänger era hjärtan flödar mycket lite av det ni behöver in i er, bara tillräckligt för att upprätthålla er mänskliga form, ofta med sjukdomar av olika slag som ökar er rädsla och känsla av obehag.

Det är dags för er att vakna upp och skaka av er den rädsla som underminerat er själv-acceptans, er självaktning, er medvetenhet om att ni Ett med Gud, alltid och oåtskiljbart. Ni har om och om igen sagts och jag säger det igen nu ”Ni är perfekta, var och varje individ av er, för ni är som Gud skapade er, och INGET kan någonsin förändra det”.

Gör det till en vana, morgon och kväll, att påminna er själva om denna obestridliga sanning. Ert ego kan mycket väl försöka avskräcka eller avråda er från detta vetande, men djupt inom er vet ni det, så tillåt er själva att få tillgång till denna inre sanning om er själva, för det är den enda sanningen om er själva. När ni verkligen accepterar och erkänner detta kommer Kärlek i överflöd till er och genom er till alla ni umgås med och till alla de umgås med. Det är er uppgift, den är enkel, den är väsentlig, och ni gör den precis nu. MEN, genom att tillåta er själva att få tillgång till detta inre vetande, intensifieras kraften i er Kärlek enormt, och det är därför ni inkarnerade vid denna tidpunkt. Ni är här för att visa Kärlek i handling genom att vara Kärlek i handling. Det är ert naturliga tillstånd, Kärleken kommer alltid att flöda såvida ni inte vägrar att acceptera er själva och därigenom blockerar eller minskar flödet genom er förnekelse av den.

Ni är Kärlek, ni kan omöjligt vara annat än Kärlek, så erkänn det, dela det, och bli fyllda av glädje, det är Guds enda önskan för er.

Er kärleksfulla broder, Jesus

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-08 21:10 #2 av: Hukanson

Sananda

Fredag 6 januari 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Sananda och jag har kommit idag för att gratulera er människor på Jorden. Ni har tagit ett stort steg framåt och ni har varit mycket modiga i er strävan att få det hela att gå i hamn. Vi är så stolta över Er häruppe och vi ger er så mycket stöd som vi förmår utan att påverka er fria vilja och det karma ni har tagit på er.

Det här året kommer att bli ett upplösningens år, det är när alla knutar löses upp. Blockeringar som sitter fast rotade kommer att lossna och lösas upp ett efter ett. Detta gäller såväl individuellt som globalt. Länder med mycket karma kan få dispens genom hjälp och gottgörelse till de människor som de har orsakat lidande. Det här gäller för djur och natur också. På individuell nivå så får du förlåta dig själv och hjälpa andra som behöver din hjälp. I första hand så behöver du förlåta dig själv och lösa upp dina egna blockeringar. Förstå att ni alla är ”ett” och att ni alla har olika saker att bearbeta. Vi arbetar alla med vårt ego för att införliva det med vår själ. Vår själ samarbetar sedan med vårt högre själv och får all kunskap därifrån. Från det högre perspektivet är det sedan lätt att arbeta med det som behöver göras här på Jorden. Det blir lätt att se sin egen del i det hela och förstå vilken väg det är meningen att jag skall gå. Vi har alla vår egen väg att vandra och ingen annan än du själv vet vilken väg det är. Det vill säga, du i ditt högre perspektiv, det finns redan inskrivet i din livshistoria. Just nu vänder vi blad och din egen historia växer fram rad för rad.

Det är en fantastisk tid ni lever i, där många profetior kan gå i uppfyllelse. Var stolta ni barn som lever på Jorden idag, ni skriver er egen historia från mörker till ljus. Alla sagor har ett gott slut, så har även den här, kära barn på Jorden. Mitt hjärta gläds med erat, er lycka är även min och vi går tillsammans in i den ”Gyllene Tidsåldern”. Det är det här ni har kämpat för och det är det här ni har vunnit.

En ljusets pelare står nu upprätt från Jorden och hålls stadigt där av alla ljusa medväsen runt om i Universum. Alla som kan och får, vill vara en del av denna pelare nu. Den restes av Er, kära Jordbor och nu får ni all hjälp ni behöver för att få den att stå kvar och expandera och expandera gör den minut efter minut. Det finns inga ord att beskriva detta, det berör en i djupet av ens själ, dit det allra heligaste finns.

Ja mina kära vänner på Jorden, ert nya liv har startat, vi ser det häruppe, vi ser allt som händer, så tvivla inte mina kära, ni har redan inträtt i den ”Gyllene Tidsåldern”. Det är början på något kärleksfullt och vackert, så böj era hjärtan till Gud och tacka för den välsignelse och barmhärtighet han visat er. Ni är alla hans barn och älskade för de ni är. Ni är sedda och förstådda, han ser era ansträngningar och sänder kärlek till er. Allt vad ni gör, gör ni för honom, ty ni är alla en del av hans rike. Ja kära barn, vi är alla en del av hans rike och det riket sträcker sig över hela Universum, så då förstår ni hur stort det är. Det kan inte förstås på er jordeplanet men allteftersom ni stiger i er utveckling, så kommer saker och ting så småningom att falla på plats.

Det viktiga nu är att leva i ”nuet” och ta det steg som ni just nu står inför, det ljusa steg som kommer att leda till ett bättre liv på Jorden för alla riken som lever där. Det är ett fantastiskt stort steg och ”Himlen” väntar andäktigt på att få hälsa Er välkomna hem. Era mentorer och guider står beredda på att följa er den sista biten hem till er själva, de multidimensionella varelser som ni egentligen är. Vi står alla beredda på att hälsa er välkomna hem och längtan är stor häruppe efter att få möta er nu. För varje steg framåt som ni tar på Jorden, ju närmare kommer ni vårt möte.

Jag står med öppna armar för att ta emot Er.

Jag älskar Er så mycket

Sananda

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-14 02:29 #3 av: Hukanson

Sananda

via John Smallman

10 januari, 2017

Gud älskar er och har givit er allting

Alla är Ett, det finns ingen separation, för separationen är ett overkligt tillstånd som ni kollektivt har inbillat er in i er Hjärna, för att få spela de illusoriska spel, med vilka ni i eoner av er tid i hög grad har sysselsatt er, men vilka i Verkligheten endast har varit en mycket kort tillfällig tanke på separation. Men på grund av att ni är så kraftfulla, så har ni lyckats förmå den förefalla väldigt verklig och solid. Nu har det Kollektiv som Ni är, valt att låta den blekna bort och det kommer den att göra. Kärlekstsunamin fortsätter att öka i intensitet överallt i världen, när alltfler av er väljer att kärleksfullt ständigt engagera er med er själva och sedan med alla andra med vilka ni samverkar, till och med på ett högst kortvarigt och skenbart högst icke-förnimbart sätt.

Ni – varenda medveten entitet alltigenom skapelsen – är alla extremt kraftfulla varelser, för Gud skapade er och gav er denna kraft för att fritt och kreativt bli använd av er, för evigt! Ni hade precis förlorat er medvetenhet om detta, vilket var er avsikt när ni konstruerade illusionen, och nu låter ni er själva äntligen bli mer medvetna om er oändligt kraftfulla gudomliga natur, den natur i vilken ni skapades, för att för evigt få leva som Ett med Gud. Tillsammans med Gud är allting möjligt och ni befinner er för evigt tillsammans med Gud, aldrig någonsin separerade, för en separation från Källan är en omöjlighet! Därför är allting möjligt även med er. Ha sannerligen tillit till att detta är Guds Vilja för er, gör den till er, vilket den redan är, och låt er förvånas över hur underbart ert liv börjar veckla ut sig för er.

Eftersom det förhåller sig så, har ni inget att frukta och inget behov av att uppleva rädsla. Rädsla dränerar er energi och döljer er sanna natur – KÄRLEKEN – för er. Allt ni behöver göra för att permanent lämna era rädslor och era orosmoment bakom er, för att de ska bli upplösta i den intighet varifrån de uppstod, är att ha en avsikt samt öppna er själva för den Kärlek som i varje ögonblick omger er. Den bara väntar tålmodigt på att ömt och på ett underbart sätt få omfamna er, så snart ni låter denna gudomliga samverkan mellan er och Gud få äga rum.

Påminn er varje dag, varje gång en negativ och själv-dömande eller nedsättande tanke av något slag dyker upp, att ni är en perfekt gudomlig varelse, ett älskat Guds barn och att ni befinner er i Hans närvaro i vartenda ögonblick av er eviga existens. Ni är inte, och har aldrig varit eller skulle kunna bli, övergivna, dömda eller straffade av Gud. Gud är Kärlek och är allt som existerar. Kärleken är naturligtvis oändlig acceptans, oändlig medkänsla, oändlig glädje, oändlig potential, Den är vad ni är och Den tillhandahåller er med en fullständig kompetens och tillit att fullt ut engagera er i vilket aktivitetsområde ni än väljer.

Gud älskar er och har givit er allting. Ni lider ingen brist av något slag för ni är fullkomliga, En, Gud, för Gud skapade er inom Sig själv – ingen annanstans existerar. Allting som Han har, har ni, så öppna era hjärtan till den Kärlek som omger er och vakna upp till medvetenheten om vilka ni i sanning är.

Er glädje är Guds glädje, så tillåt er själva vara glädjefyllda, ha avsikten att vara glädjefyllda, fokusera på det som är bra i era liv och då kommer glädjen att fylla upp er. Det finns inte en enda bland er, ens i de mest ansträngda och smärtsamma personliga omständigheter, som inte har något man kan vara glädjefylld över. Fokusera er uppmärksamhet på vad ni har och res er upp från djupen av den smärta och det lidande i vilket ni har valt att engagera er. Smärta och lidande är absolut och fullkomligt onödigt! Ja, naturligtvis kan ni se miljoner som lider och befinner sig i smärta, men detta tillstånd blev inte pådyvlat dem, de har valt det. Fråga inte varför, det angår er inte, bara sänd dem kärlek, för när ni gör så är ni mest effektiva och deras lidande avtar i och med er avsikt. Så som jag talade om för er här ovan, så är ni kraftfulla gudomliga varelser och så har alltid varit fallet.

Välj och ha för avsikt att inte lida. Ja, om er mänskliga form är skadad, trasig eller sjuk, så känner ni smärta, men om ni omfamnar den och befriar den genom att bekräfta den, så kommer ert lidande att minska när Kärleken banar sin väg genom er, kraftfullt och i ett ständigt flöde. Omfamna er sanna natur och er glädje över de förvånande resultaten. Till och med i smärta kan ni resa er i glädje och ni kommer att gråta av lycka när medvetenheten strömmar in i er för att visa för er hur älskade ni blir i vartenda ögonblick.

Endast Kärleken är Verklig. Kärleken är, och Den har många vackra egenskaper – glädje, lycka, frid, förnöjsamhet, acceptans och medkännande – som berikar och stimulerar er när ni utan motstånd och tvivel öppnar er upp för den. HA TILLIT till att ni är Kärlek, omfamna er själva kärleksfullt och fullständigt, acceptera sedan utan själv-bedömande (positivt eller negativt), vilka ni är. Ni kan inte vara någon annan, ni kan endast vara er själva, så fullständig själv-acceptans är nödvändig för ert välbefinnande.

När ni accepterar er själva är ni lyckliga. När ni vägrar att acceptera er själva och på något sätt felaktigt bedömer er själva, så väljer ni att engagera er i lidande. Gör inte det, det finns ingen fördel i att göra så, var i stället lyckliga så som Gud önskar att ni ska vara. Som jag redan har talat om för er, finns fullständig lycka tillgänglig, till och med i de mest förskräckliga förkroppsligade fysiska situationer, om ni bara väljer den i stället för att lida.

Att se på andra som lider och att ansluta er till dem, hjälper varken er eller dem. Var glädjefyllda, erbjud gränslös kärlek och medkänsla, så kommer er sanna natur strålande att lysa fram och innesluta dem i ert kraftfulla gudomliga energifält och sålunda återuppladda deras. Det är vad ni inkarnerade för att göra, så gör det!

Ni är Kärlek. Dela med er av er själva, villigt och kärleksfullt och gläd er över de förändringar som äger rum omkring er.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Sananda via John Smallman, January 10th

 Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-14 02:30 #4 av: Hukanson

Sananda via James McConnell, 8:e januari

”Sananda”

Ja, det är ”Sananda”. Underbart att vara med er på det här sättet, som alltid. Vi uppskattar alltid dessa tillfällen, som vi kan dela med er. Och vi ser naturligtvis fram emot, när vi kan dela med er på ett mer fysisk sätt.

Den tiden är inte långt borta nu. Ni har nu gått in i nästa år, år 2017. Det som omtalats som året av uppfyllande, av det förra. Detta är uppfyllandets år, året då alla kommer tillsammans. Då alla kommer att förstå. Då sanningen kommer att avslöjas, från många olika källor. Alla kommer att förstå hela sanningen, om allt som har hänt på den här planeten. Allt som har hänt på den här planeten och före Solsystemet och Galaxen själv.

Ni befinner er i det ögonblicket, som ”St. Germain” har berättat om, och som många av oss har berättat om, under en längre tid. Jag har sagt många gånger att ni har kommit till mållinjen, och det har ni! Mållinjen finns precis framför er nu. Det behövs bara en liten ansträngning från er del för att gå över den. Vet, innan ni korsar mållinjen att det finns många som släpar efter. Många som traskar med, men inte är säkra på vart framtiden tar dem. Ser mycket litet hopp för framtiden. Det är då ni kommer in med ert uppdrag. Det uppdrag ni kom hit för att utföra. För att hjälpa dem på alla de olika sätt ni kan. Ni kommer att vara våra armar och ben. Ni kommer att vara våra röster. Så att vi kan arbeta genom er för att åstadkomma detta.

Ni är på gränsen nu för många olika uttalanden. Många saker som kommer samman. Energierna kommer samman nu. De olika tidslinjerna har gått samman. De går samman till en tidslinje. Arbetet har påbörjats med sammanslagningen till en tidslinje. En tidslinje som tar er in i den nya Gyllene Tiden, till de högre vibrationerna, de högre dimensionerna. De 4:e, 5:e, 6:e och 7:e dimensionerna. Allt detta kommer.

Detta 2017, är DET året. Det är året då allt ni har känt till i liven före detta har skiftat, kommer att skifta, så kraftigt att det inte kommer att finnas några missförstånd. Detta är den tiden, detta är det ögonblicket, detta är det ”eventet”. Om det kommer att pågå i dagar, veckor eller månader, kan vi ännu inte säga. Men det har funnits många, många event som vi har berättat om, många nivåer av energi som kommer att komma in i planeten, kommer in i er och tar er vidare längs denna Uppstigningsprocess. Uppstigningen som ni, som individer och tillsammans med hela planeten, kan röra er tillsammans igenom, när tiden kommer och när frekvenserna är tillräckligt höga. Detta är stunden då energin höjs till en mycket högre vibration, även när vi talar nu. Medvetande ökar. Vi är på väg mot händelserna med ”dominobrickorna”, som det har talats om.

Det kommer tillkännagivanden. Det kommer tillkännagivanden om global valutaomställning. Det kommer tillkännagivanden om NESARA. Det kommer tillkännagivanden av de många förändringar som kommer att ske. De är för många för att pekas ut, men sanningen kommer att vara normen för dagen. Mycket har framkommit för att lura massorna. Men det kommer att komma sådant som bara rapporterar sanningen. Detta är vad som kommer till er. Ni kommer att se fram emot denna dag.

Dessa dagar och veckor kommer att passera genom januari, till påföljande månad. Den månaden kommer att bli ännu mer tillfredsställande, och nästa efter den, och så vidare och så vidare. Tills ni kommer till hösten i år, i slutet av året kommer det att ske en markant förändring, av allt som ni har känt till fram till då. Era liv har då skiftat dramatiskt. Ni kommer inte ens känna igen dem, mot hur det tidigare varit.

Vi vet att det är svårt att tro att detta kan ske, men allt kan skifta på ett enda ögonblick. Titta på hur mycket som har förändrats sedan 9/11. Allt förändrades då. Medvetandet sjönk enormt under den tiden. Det var så mycket bestörtning. Så mycket sjukdom som utvecklades av resultatet från detta. Så mycket hände ögonblickligen, genom denna händelse.

Men ”eventet” som vi talar om nu, är så mycket mer. Det är ”eventet” av Ljuset. Det har berättats om det under eoner av tid, när ni har förberetts. Ni befinner er i den stunden som ni har förberett er för, under så många tidigare liv. Under tusentals år har ni förberetts för detta.

Ni kan se tillbaka på de gånger då ni valde att vara här. När ni frivilligt tog detta uppdrag, för att ni visste att ni någon gång skulle nå slutet. Tja, mina kära vänner, mina bröder, mina systrar, ni har nått slutet. Detta är den gång ni har väntat på, längtat efter, hoppats på.

Med det menar vi inte om ni är i Nuet eller inte, var alltid närvarande i Nu. Var i det ögonblick av glädje som ni skapar just då. I nästa ögonblick vet ni inte vad som kommer att hända. Var alltid i ögonblicket av Nu, så att ni minns vilka ni är är, och den ni minns att ni alltid har varit.

Det har talats om ett kommande skifte i medvetandet. Denna förändring har det berättats om under en tid nu. Ni har hört det från många olika källor. Även ett datum har nyligen givits, nämligen den 14:e januari. Jag tänker inte säga att det är dagen för ”eventet”. Det kan vi inte säga just nu. Det är ett datum att lägga på minnet. Det är ett datum som kommer att uppmärksammas i er historia när ni går framåt.

Det kommer att bli en förändring. Det blir ett skifte i ert medvetande och i hela planeten då. Många kommer inte att vara medvetna om det, men kommer att bli. De av er som hör dessa ord, kommer i resonans med dem och är redo för detta när det kommer. Jag har sagt ett tag, att ni acklimatiserar er till dessa energier.

Då energierna kommer den 14:e januari, kommer ni att uppleva en stor förändring inom er. I det ögonblicket kommer ni att känna en lyckokänsla. Ni kommer att få en känsla av lugn, som kommer över er den dagen. Många kommer att känna det. Men många kommer att få en känsla av besvikelse, en föraningskänsla. Det var inte det som förväntades, men det beror på att de ännu inte har acklimatiserats till dessa energier. Trots det, kommer de att förbereda sig för detta, till sina ögonblick. De kommer att förbereda sig, precis som Ljuset nu har förberett detta under en tid.

Skiftet kommer över er nu. Hela skiftet ni har förberetts för. Skiften i medvetandet, skiften i Ljuset, skiftet till att veta vilka ni är. Allt ni behöver göra nu är att leva som vanligt. Lev som vanligt men vänd er alltid till Ljuset, vänd er till Ljuset. Alltid när det finns en möjlighet att hjälpa någon annan att vända sig till Ljuset, gör det. Det kommer att bli en skiljelinje. Denna linje dras i sanden nu. Den linjen säger att ni inte längre kan välja vilken sida ni ska vara på. Valet kommer att göras av den skiljelinjen. Denna linje i sanden.

Denna linje har det sagts ska komma den 14 januari. Vi påstår inte att detta är ögonblicket för beslutet, men beslutet kommer. Denna linje i sanden, dras mellan de som är redo att gå in i Ljuset, och de som redan är i ljuset. Den dras också för de som valt att inte flytta in i Ljuset. Efter det kommer de inte längre att kunna välja, valet kommer att göras åt dem.

Det är den friheten det talats om, som kommer att tas bort. Den tas inte ifrån er, utan kommer att hjälpa er i denna process av styrning mot den i Nya Tiden. Så att ni kan bli allt ni kom hit för att bli, och inte längre hålls tillbaka. Inte längre hållas tillbaka av programmering, eller hållas tillbaka av det gamla paradigmet som skapades här, denna illusion som skapades.

Ni vet att det är en illusion. Det är nu dags att gå bortom den. Det är dags att dra linjen i sanden, så att ingen mer besvikelse håller er tillbaka. Det är det som är avsikten, det är det som behövs nu.

Vet och förstå att allt är i processen. Allt är under uppvaknande; ni är alla vakna genom hela denna process av Uppstigning. Ni är processen för Uppstigning. Var och en av er att skapar den. Ni är de ni väntar på.

Jag Är ”Sananda”. All min kärlek och frid till er alla. När jag nu lämnar er, ska ni veta att ni nästan är framme.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-14 02:37 #5 av: Hukanson

Jeshua och Maria Magdalena

Via Fran Zepeda, 7 januari 2017

Mina kära, vet ni om hur kraftfulla ni är? Skönheten inom er vill komma ut. De underbara gåvorna inom er vill komma ut. Förstår ni att tiden är inne för er att ge dessa gåvor till världen? Det är dags att gräva djupt inom er och hitta dessa gåvor, dessa underbara gåvor som är redo att komma ut.

Det handlar inte längre om vilka ni är. Det handlar inte heller om vad ni har varit, utan det handlar om Nu och om vilka ni är, Nu i detta ögonblick. Och mina kära, djupt, djupt inom har ni så många Gåvor som bara väntar på att få dela med sig.

Vi älskar er av hela vårt hjärta och ni kommer också att älska er själva med hela ert hjärta. Och det lägger grunden för att era underbara gåvor ska kunna komma fram, era fantastiska gåvor som bara är unika för er.

Kära ni, ni har kommit så långt och har varit med om så mycket. Det handlar inte om att titta tillbaka längre. Det handlar om att gripa detta ögonblick, så att allt ni kan ge är mer av er Kärlek och era Gåvor.

Den djupa Kärlek och Glädje som ni bygger upp i varje ögonblick, när ljuset kommer inströmmande, berör er på djupet och tar fram vilka ni är och ni kan se det som om det vore i ett strålkastarjus, ni kan se det som ni aldrig har sett det förut om ni tillåter ert Ljus och er Kärlek att komma fram …och inom det finns skapelser som ni inte ens visste att ni hade, som ni inte ens visste att ni skulle kunna göra.

Vet ni hur kraftfulla ni är? Vet ni att ni kan ta fram så mycket, baserat på så mycket Kärlek, ta fram insikter och idéer som snabbt kan formas till skapelser att dela med världen. Kärlek har alltid varit svaret. Ni vet det, mina kära. Det har aldrig handlat om vilka ni är eller vilka ni var. Det handlar om vilka ni väljer att vara.

Hur utvecklar ni det vackra Gudomliga Väsen som är ni? Hur tar ni fram er Unicitet och er Kärlek så att ni kan dela med er av dem med en sådan svallande glädje? Hur gör ni det? Hur upplever ni er makt? Ni låter Kärleken välla upp inom er till den grad att det enda ni vill är att Skapa och Ge för att Visa vilka ni är.

Det finns så många överraskningar däri. Det kanske inte är något ni kan se ännu, kanske har det inte formats än, men kan ni känna det? Kan ni känna att det finns ett muller inom er som vill visa mer av vilka ni är, att dela med er av vilka ni är och att tjäna världen på ett sätt som får ert hjärta att sjunga?

Det är vad allt det här handlar om, mina kära. Det är därför ni har gått igenom allt som ni har gått igenom, allt arbete med att rensa ut er själva så mycket att ni har blivit en ”kristallin kärlekstår”. För i tåren där det brukade finnas smärta, finns nu bara kristallklar Kärlek och Skapande.

Oroa er inte för vart ert liv ska föra er, för det vet redan vart det är på väg. Nej, det handlar inte om vilka ni har varit eller ens vart ni är på väg. Det handlar om var ni är just Nu, vilka ni är i detta ögonblick. Känn hur ert hjärta brister ut i glädje när ni inser hur kraftfulla ni är i varje ögonblick. Ni kan samla all er styrka och all er kraft som är baserad på Kärlek.

Kära ni, ni är så kraftfulla att ni kan skapa allt ni vill. Det enda som behövs är Kärlek och er Intention, Glädje och Passion för att vilja skapa det och sedan titta på det när det blommar.

Mina kära, vi älskar er och vi stöder er, och vi vill att ni ska känna vår Kärlek och vårt Väsen så att ni kan inse att det är lika kraftfullt som ni är, och att ni är lika kraftfulla som vi är, eftersom vi är Ett. Ni är Mästare Nu.

Vi älskar er och vi stöder er nu och för evigt.

Vi är Yeshua och Maria Magdalena.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com  www.ouremergingdivinity.com

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-15 20:51 #6 av: Hukanson

Hej vänner som läser detta! Jag hoppas ni också läser S:t Germains budskap av samma datum och förstår storheten i vad som nu förtäljs till oss i början av detta år 2017.  Eftersom detta läggs in här den 15:e januari så frågar jag er alla nu: kände ni något speciellt i helgen lördag/söndag?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sananda via James McConnell, 8:e januari

”Sananda”

Ja, det är ”Sananda”. Underbart att vara med er på det här sättet, som alltid. Vi uppskattar alltid dessa tillfällen, som vi kan dela med er. Och vi ser naturligtvis fram emot, när vi kan dela med er på ett mer fysisk sätt.

Den tiden är inte långt borta nu. Ni har nu gått in i nästa år, år 2017. Det som omtalats som året av uppfyllande, av det förra. Detta är uppfyllandets år, året då alla kommer tillsammans. Då alla kommer att förstå. Då sanningen kommer att avslöjas, från många olika källor. Alla kommer att förstå hela sanningen, om allt som har hänt på den här planeten. Allt som har hänt på den här planeten och före Solsystemet och Galaxen själv.

Ni befinner er i det ögonblicket, som ”St. Germain” har berättat om, och som många av oss har berättat om, under en längre tid. Jag har sagt många gånger att ni har kommit till mållinjen, och det har ni! Mållinjen finns precis framför er nu. Det behövs bara en liten ansträngning från er del för att gå över den. Vet, innan ni korsar mållinjen att det finns många som släpar efter. Många som traskar med, men inte är säkra på vart framtiden tar dem. Ser mycket litet hopp för framtiden. Det är då ni kommer in med ert uppdrag. Det uppdrag ni kom hit för att utföra. För att hjälpa dem på alla de olika sätt ni kan. Ni kommer att vara våra armar och ben. Ni kommer att vara våra röster. Så att vi kan arbeta genom er för att åstadkomma detta.

Ni är på gränsen nu för många olika uttalanden. Många saker som kommer samman. Energierna kommer samman nu. De olika tidslinjerna har gått samman. De går samman till en tidslinje. Arbetet har påbörjats med sammanslagningen till en tidslinje. En tidslinje som tar er in i den nya Gyllene Tiden, till de högre vibrationerna, de högre dimensionerna. De 4:e, 5:e, 6:e och 7:e dimensionerna. Allt detta kommer.

Detta 2017, är DET året. Det är året då allt ni har känt till i liven före detta har skiftat, kommer att skifta, så kraftigt att det inte kommer att finnas några missförstånd. Detta är den tiden, detta är det ögonblicket, detta är det ”eventet”. Om det kommer att pågå i dagar, veckor eller månader, kan vi ännu inte säga. Men det har funnits många, många event som vi har berättat om, många nivåer av energi som kommer att komma in i planeten, kommer in i er och tar er vidare längs denna Uppstigningsprocess. Uppstigningen som ni, som individer och tillsammans med hela planeten, kan röra er tillsammans igenom, när tiden kommer och när frekvenserna är tillräckligt höga. Detta är stunden då energin höjs till en mycket högre vibration, även när vi talar nu. Medvetande ökar. Vi är på väg mot händelserna med ”dominobrickorna”, som det har talats om.

Det kommer tillkännagivanden. Det kommer tillkännagivanden om global valutaomställning. Det kommer tillkännagivanden om NESARA. Det kommer tillkännagivanden av de många förändringar som kommer att ske. De är för många för att pekas ut, men sanningen kommer att vara normen för dagen. Mycket har framkommit för att lura massorna. Men det kommer att komma sådant som bara rapporterar sanningen. Detta är vad som kommer till er. Ni kommer att se fram emot denna dag.

Dessa dagar och veckor kommer att passera genom januari, till påföljande månad. Den månaden kommer att bli ännu mer tillfredsställande, och nästa efter den, och så vidare och så vidare. Tills ni kommer till hösten i år, i slutet av året kommer det att ske en markant förändring, av allt som ni har känt till fram till då. Era liv har då skiftat dramatiskt. Ni kommer inte ens känna igen dem, mot hur det tidigare varit.

Vi vet att det är svårt att tro att detta kan ske, men allt kan skifta på ett enda ögonblick. Titta på hur mycket som har förändrats sedan 9/11. Allt förändrades då. Medvetandet sjönk enormt under den tiden. Det var så mycket bestörtning. Så mycket sjukdom som utvecklades av resultatet från detta. Så mycket hände ögonblickligen, genom denna händelse.

Men ”eventet” som vi talar om nu, är så mycket mer. Det är ”eventet” av Ljuset. Det har berättats om det under eoner av tid, när ni har förberetts. Ni befinner er i den stunden som ni har förberett er för, under så många tidigare liv. Under tusentals år har ni förberetts för detta.

Ni kan se tillbaka på de gånger då ni valde att vara här. När ni frivilligt tog detta uppdrag, för att ni visste att ni någon gång skulle nå slutet. Tja, mina kära vänner, mina bröder, mina systrar, ni har nått slutet. Detta är den gång ni har väntat på, längtat efter, hoppats på.

Med det menar vi inte om ni är i Nuet eller inte, var alltid närvarande i Nu. Var i det ögonblick av glädje som ni skapar just då. I nästa ögonblick vet ni inte vad som kommer att hända. Var alltid i ögonblicket av Nu, så att ni minns vilka ni är är, och den ni minns att ni alltid har varit.

Det har talats om ett kommande skifte i medvetandet. Denna förändring har det berättats om under en tid nu. Ni har hört det från många olika källor. Även ett datum har nyligen givits, nämligen den 14:e januari. Jag tänker inte säga att det är dagen för ”eventet”. Det kan vi inte säga just nu. Det är ett datum att lägga på minnet. Det är ett datum som kommer att uppmärksammas i er historia när ni går framåt.

Det kommer att bli en förändring. Det blir ett skifte i ert medvetande och i hela planeten då. Många kommer inte att vara medvetna om det, men kommer att bli. De av er som hör dessa ord, kommer i resonans med dem och är redo för detta när det kommer. Jag har sagt ett tag, att ni acklimatiserar er till dessa energier.

Då energierna kommer den 14:e januari, kommer ni att uppleva en stor förändring inom er. I det ögonblicket kommer ni att känna en lyckokänsla. Ni kommer att få en känsla av lugn, som kommer över er den dagen. Många kommer att känna det. Men många kommer att få en känsla av besvikelse, en föraningskänsla. Det var inte det som förväntades, men det beror på att de ännu inte har acklimatiserats till dessa energier. Trots det, kommer de att förbereda sig för detta, till sina ögonblick. De kommer att förbereda sig, precis som Ljuset nu har förberett detta under en tid.

Skiftet kommer över er nu. Hela skiftet ni har förberetts för. Skiften i medvetandet, skiften i Ljuset, skiftet till att veta vilka ni är. Allt ni behöver göra nu är att leva som vanligt. Lev som vanligt men vänd er alltid till Ljuset, vänd er till Ljuset. Alltid när det finns en möjlighet att hjälpa någon annan att vända sig till Ljuset, gör det. Det kommer att bli en skiljelinje. Denna linje dras i sanden nu. Den linjen säger att ni inte längre kan välja vilken sida ni ska vara på. Valet kommer att göras av den skiljelinjen. Denna linje i sanden.

Denna linje har det sagts ska komma den 14 januari. Vi påstår inte att detta är ögonblicket för beslutet, men beslutet kommer. Denna linje i sanden, dras mellan de som är redo att gå in i Ljuset, och de som redan är i ljuset. Den dras också för de som valt att inte flytta in i Ljuset. Efter det kommer de inte längre att kunna välja, valet kommer att göras åt dem.

Det är den friheten det talats om, som kommer att tas bort. Den tas inte ifrån er, utan kommer att hjälpa er i denna process av styrning mot den i Nya Tiden. Så att ni kan bli allt ni kom hit för att bli, och inte längre hålls tillbaka. Inte längre hållas tillbaka av programmering, eller hållas tillbaka av det gamla paradigmet som skapades här, denna illusion som skapades.

Ni vet att det är en illusion. Det är nu dags att gå bortom den. Det är dags att dra linjen i sanden, så att ingen mer besvikelse håller er tillbaka. Det är det som är avsikten, det är det som behövs nu.

Vet och förstå att allt är i processen. Allt är under uppvaknande; ni är alla vakna genom hela denna process av Uppstigning. Ni är processen för Uppstigning. Var och en av er att skapar den. Ni är de ni väntar på.

Jag Är ”Sananda”. All min kärlek och frid till er alla. När jag nu lämnar er, ska ni veta att ni nästan är framme.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-24 23:48 #7 av: Hukanson

Sananda via Pamela Kribbe, 14 januari

Jeshua via Pamela Kribbe: Universums Eviga Ljus

Kära vänner,

Jag är Jeshua, som talar. Jag älskar er alla djupt. Känn min energi omkring er, som min hälsning till er alla – Jag hedrar er djupt. När ni öppnar ert hjärta för mig, kom ihåg att jag är där, inuti.

När ni känner igen mig på er djupaste nivå, känner ni igen ert eget väsen, som är det renaste ljuset. Ni är evigt ljus och det är vad universum består av. Några av er ser detta ljus skina från mina ögon eller från en annan lärares ögon, men jag är här för att påminna er om att detta ljus är ert, liksom. Det är min djupaste önskan att ni ser och upplever er egen storhet och ert inre ljus. Detta är vad som kommer att förändra världen, som är i behov av förändring.

Ni är här för att göra skillnad, men ni kan bara göra det, när ni verkligen litar på vem ni är. Detta kan vara en svår sak om ni är uppfostrade med idéer, som talar om för er att ni inte är bra, som ni är. För många av er, ert naturliga liv och vetande, er intuition, blir beslöjade under er uppväxt i barndomen.

De flesta barn har en vass intuition; de vet spontant när något är rätt eller fel. Många barn har fortfarande ett nära samband med sin själ och ursprung, varifrån de kommer och de har en önskan att ansluta sina föräldrar till sina egna barns ljus. Jag talar här om många av er, när ni som barn ville läka era föräldrar. Vid ung ålder, kände ni fortfarande glädje och det naturliga flödet av liv0 och ni ville sprida dessa vibrationer omkring er.

Det är vad det är att vara ljusarbetare; Det är verkligen att dela vibration av glädje och kärlek, som är kärnan i universum. Att vara en ljusarbetare handlar inte om undervisning av principer eller teorier, det handlar om att dela energier och om att komma ihåg vem ni är.

När ni växte upp, blev ert naturliga ljus och förståelse nedtonade och vaga, eftersom ni själv tvivlade och det är nästan oundvikligt att detta sker, vilket är anledningen till att jag hedrar er. Det kräver en hel del mod att komma in i denna värld, i den tredimensionella sfären av jorden. Ni vet att ni tillfälligt kommer att förlora er vägledning, kunskap om vem ni är och i sin mest extrema form, händer detta när ”själens mörka natt” förekommer i ert liv. Men paradoxalt nog, är det också samma ”själens mörka natt” som kan ta er tillbaka hem till er själv. Anledningen till detta är att det finns en typ av makt i mörker. Det verkar, som att mörka känslor, som rädsla, ilska eller sorg, bör undvikas, men i sitt ursprung, är dessa känslor en del av er själs språk. Själen talar till er i första hand genom era känslor, och det är faktiskt när ni undertrycka dessa känslor, som ni ofta får göra i samhället, att man blir frånkopplad från sin själ och sin själs språk. Ni försöker följa reglerna i samhället, att arbeta hårt, och att vara en ”bra” person. Men genom att göra så, förlorar ni kontakten med vem ni egentligen är, och i slutändan blir ni ensamma eller frustrerade, och ni känner att ert liv saknar glädje och inspiration. Ni tänker: ”Min själ, varför kan jag inte höra ditt språk?” Ni kan få mörkare och mörkare känslor av frustration och depression och om ni känner på detta sätt, beror det på att er själ knackar på er bakdörr. Detta mörker, i själva verket, har makt, eftersom i mörkret göms känslor, som ni en gång undertryckte. Det är därför det är så viktigt att möta mörkret inom er, att titta direkt på de negativa känslorna, som finns där. När ”själens mörka natt” inträffar, är ni på ett sätt, tvingade att konfrontera era känslor, ni kan inte längre undgå att göra det. Detta möte kan också hända när ni förlorar något, som är er riktigt kärt, när ni förlorar en nära anhörig eller när ett förhållande bryts upp. Dessa djupa erfarenheter av förlust gör er medveten om den förödelse och förtvivlan som finns inuti er. Ni kanske känner att smärtan ni går igenom är okänslig, grym och meningslös och jag förstår detta djupt. Jag kommer aldrig att undervärdera den smärta ni känner, men jag uppmuntrar er att inte se mörkret och smärtan som enbart negativ.

Jag skulle vilja uppmana er att undersöka denna process lite djupare. Leta efter en känsla inom er som ofta upprör er eller får er att känna er nere. Kanske ni kan känna att det finns en hel del ilska inom er eller kanske känner ni att ni måste ta itu med er rädsla. Jag ber er nu att låta energin av era känslor bli synlig för er; välkomna den och be den visa sitt ansikte i form av ett djur. Döm det inte, oavsett hur det ser ut. Säg ”hej” till djuret och titta in i dess ögon. Känn hur mycket livskraft och makt det finns i detta djur. Kanske ni länge har tänkt att det är dåligt att vara rädd eller arg, men det är viktigt att höra meddelandet i ilskan, rädslan eller andra känslor, eftersom ni då börjar samarbeta med er egen naturliga energi, med er själ. Fråga detta djur vad det vill berätta för er, vad det vill uttrycka för er och hur det kan hjälpa er att uppnå vad ni verkligen vill. Djur är av naturen mycket spontana varelser, de har inte ett sinne som analyserar allt, så de kan på ett mycket direkt sätt visa vad era sanna känslor är. De visar också er oskuld, eftersom djur är oskyldiga och så är era känslor. Känslor blir mörka och ohanterliga när ni undertrycker dem och inte accepterar dem. Andlighet handlar om verkligen acceptera vem ni är, just nu, med alla känslor ni har nu. När ni utvecklar medkänsla för er själv och era svåraste känslor blir de era egna bästa vänner, ni blir hela. Ingenting ska gömmas undan bakom låsta dörrar; ni får vara fullt mänskliga. När ni tillåter er själv att vara människa och ofullständig, börjar ni komma närmare andra människor; ni ser deras kamp, ​​deras smärta. När ni slutar att döma er själv, accepterar ni lättare andra. Detta är vad som menas med att dela ert ljus. Känn mildheten av denna energi. Det säger inte till er att förändra er eller att vara en ”god” person, det säger att ni är ett mirakel, just här, som ni är. Se hela denna lek och dans mellan ljus och mörker i er, som ett mirakel. Döm inte mörkret. Låt energin av ljus som finns här duscha er, att lyfta upp er. Tillåt er själv att slappna av, inte bara fysiskt, utan att slappna av djupt inom er, må bra och tyck om er själv, som ni är. Vad ni verkligen har att erbjuda till den här världen kommer spontant ur hjärtat, genom att ert naturliga ljus lyser fram. Att bli vän med mörkret är en del av ert uppdrag. Mörkret har blivit felaktigt beskrivit genom era traditioner, särskilt de religiösa. Mörkret är i själva verket inte människans förbannelse och ni har varit tvungna att leva upp till ett ideal, som är omänskligt. Men jag är här för att uppmuntra er att öppna upp till er mänsklighet, er sanna prakt, och att uppskatta er skönhet och glädjas åt det – att ha glädje i ert liv. Tack för att ni delar detta ögonblick med mig.

© Pamela Kribbe

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-24 23:49 #8 av: Hukanson

Sananda

via James McConnell

15 januari, 2017

Detta är ”Sananda”. Det är underbart att återigen få vara med er, som alltid.

När energierna fortsätter att höjas, kan flera av er förnimma nuet. Många av er upplever alla de saker som tidigare har omtalats. Dessa energier fortsätter att stiga och ni fortsätter att stiga med dem.

Det är vad allting handlar om. Allting handlar om energi. Allting handlar om vibrationerna och de fortsätter att öka runtom hela planeten. Ja, de ökar för er Ljusarbetare. De ökar för alla. Alla kommer att få uppleva dessa energivågor som kommer exakt där man befinner sig i detta specifika ögonblick. Varhelst man befinner sig i detta specifika ögonblick, är hur man kommer att få uppleva det. Precis så som ni kan få uppleva dessa energier på ett annorlunda sätt än vad andra kan göra.

Ni som har vant er vid dessa energier; vi har ihärdigt jobbat med er. Personligen med dem i denna specifika grupp, med dem som är associerade med denna grupp. Inte enbart för dem som personligen närvarar i denna grupp, eller via telefon. Även de som får uppleva gruppen genom att lyssna eller läsa dessa ord, eller i efterhand genljuda med dessa ord, gynnas av detta.

Det förekommer en DNA-utsöndring som sker efter detta. En DNA-återkoppling som inträffar medan vi uttalar dessa ord till er. Ni kanske inte är medvetna om det, men det sker. En energihöjning. Ert DNA förändras. Er tallkottskörtel öppnas på vid gavel. Många saker kommer att pågå bakom kulisserna inom er just nu. Vi talar om vad som sker inom var och en av er.

Förändringarna är nu omvälvande inom er. Ni kan känna förnimmelser av magproblem. Detta är normalt. Ni har fått höra om dem som Uppstigningssymptom. Allt det är en del av det som behöver ske här. När ni känner av dessa symptom, luta er tillbaka och slappna av, låt allt vara och var medvetna om att detta är det som sker. Många av er kommer att få uppleva det mer och mer, men andra kommer att höjas upp i vibrationerna så mycket att de inte längre överhuvudtaget påverkar er. Ni kommer inte längre att känna av krämporna och smärtorna. Det är vad ni får uppleva som ett resultat av de energier som kommer igenom.

Javisst, en hel del energi kom igenom igår, under er 14 januari. Ni fick säkert uppleva en hel del. Många av er kunde förnimma detta och ännu fler kände inte av det. Ni undrade om det var ytterligare ett löfte som hade givits och inte hölls? Jag kan försäkra er, i egenskap av ”Sananda”, likaså hela Himlens Kompani och alla Galakter och Agarter som arbetar med er, att alla de saker som har berättats om sker nu.

Ni befinner er i processen av er egen Uppstigning, er egen individuella Uppstigning. Hela planeten har antingen Stigit Upp eller befinner sig i en ständig Uppstigningsprocess. Det som Gaia tidigare har talat om sker, man håller en plats för er Ljusarbetare. Ni är de som flyttar upp i vibrationen, ni är de som flyttar upp inom er Uppstigning. Ni upprätthåller en plats för er själva inom de högre vibrationerna. För att flytta in i de högre vibrationerna. Till och med nu kan ni fortfarande förnimma att ni befinner er inom 3D-illusionen och ibland är ni där, men ofta är ni det inte. Många gånger är ni upplyfta i er vibration och ni kan se energierna, ni kan förnimma energierna.

Många av er kan se saker som ni inte tidigare kunde se. Ni kikar genom slöjan för slöjan håller på glider undan; slöjan håller på att upplösas medan vi talar. Ni kommer att få uppleva många saker som ni tidigare inte trodde var möjliga. Ni talade tidigare om regnbågar och andra tecken i skyarna. Men jag talar nu om för er att det inte är någonting jämfört med vad ni kommer att få uppleva.

När ni tittar uppåt i skyn och ser molnen dela sig, så kan ni se hur energin kommer igenom. Ni kommer att se dessa energier komma igenom i många olika färger, regnbågar och många olika slags upplevelser. Bortom era föreställningar. När ni betraktar dessa tecken så vet ni att det är dags för ert skifte. Detta är ögonblicket för er övergång.

”Lady Nada” har sagt: ”Det är inte långtifrån”. Alla har sagt att det inte är långtifrån. Att ni befinner er i det ögonblick som är nu. I detta nu-ögonblick får ni uppleva förändringar som vid denna tidpunkt till och med är bortom era vildaste fantasier. Vi kan alla dela med er, vi kan tala om för er och vi kan förbereda er. Men ingen av oss kan förbereda er på vad som komma skall.

Ja, för vissa människor blir det gungiga tider. Vissa kommer att ha upplevelser och undrar om detta innebär jordens undergång. För dem kan det möjligtvis vara så. Många får uppleva förändringar och undrar vad som pågår? När de befinner sig där, kommer de att vända sig till er. Ni, de som har hållit på och vänjer er vid dessa energier. Ni som kan förklara och hjälpa dem förstå vad som sker. Och ändå kommer de tider då de säger: ”Åh! Du hade ju rätt hela tiden!”

Du kommer att vända dig till dem vid den tiden och du befinner dig då inte i något ego-tillstånd och säger: ”Hur kan jag hjälpa dig?” eller ”Hur kan jag stå till tjänst för dig? Jag är öppen för allt som du nu önskar förstå.”

Det blir nu ert uppdrag. Och ert uppdrag håller på att starta. Vissa av er har börjat arbeta med detta. Vissa av er håller på börjar dela med er vad som kommer från ert Högre Själv. De olika guider och mentorer som arbetar med er kommer att börja dela detta. Ni får ta emot det i era drömmar. Era drömmar blir mycket viktiga, om de inte redan har blivit det. De blir mycket tydliga. Drömmarna innehåller en hel del ”känsla” för er och ni kommer att vakna upp från drömmarna och undrar om det allt var verkligt? Eller befinner jag mig nu i ett verkligt vaket tillstånd?

Ni kommer att undra över detta, för det finns mycket lite inom skiljelinjen mellan dessa två. När drömmen blir verklig och det verkliga blir drömmen.

Nu ber jag er som Ljusarbetare, som de som går ut och delar Ljuset; jag ber er att ni ska fortsätta arbeta med Ljuset. Fortsätt höja Hjärtvibrationen när den fortsätter att öka inom er. Jag ber er att inse och vara medvetna om vilka ni är.

Det kommer att komma många fler tillkännagivanden. Ytterligare fler meddelanden som kommer att ges till er under de följande veckorna, när ni fortsätter röra er framåt med vibrationerna. Tiden är nu knapp mina vänner. Tiden är mycket knapp innan alla insikter och löften och allt detta blir verkligt för er. Vid denna tidpunkt är det dags för dem som har ögon att se med och öron att höra med. Men inom kort gäller det för alla att få se och höra.

Jag är ”Sananda”. Jag älskar er djupt. All min frid och kärlek vare med er nu.

http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-02-08 12:56 #9 av: Hukanson

Sananda via Pamela Kribbe, 14 januari

Jeshua via Pamela Kribbe: Universums Eviga Ljus

Kära vänner,

Jag är Jeshua, som talar. Jag älskar er alla djupt. Känn min energi omkring er, som min hälsning till er alla – Jag hedrar er djupt. När ni öppnar ert hjärta för mig, kom ihåg att jag är där, inuti.

När ni känner igen mig på er djupaste nivå, känner ni igen ert eget väsen, som är det renaste ljuset. Ni är evigt ljus och det är vad universum består av. Några av er ser detta ljus skina från mina ögon eller från en annan lärares ögon, men jag är här för att påminna er om att detta ljus är ert, liksom. Det är min djupaste önskan att ni ser och upplever er egen storhet och ert inre ljus. Detta är vad som kommer att förändra världen, som är i behov av förändring.

Ni är här för att göra skillnad, men ni kan bara göra det, när ni verkligen litar på vem ni är. Detta kan vara en svår sak om ni är uppfostrade med idéer, som talar om för er att ni inte är bra, som ni är. För många av er, ert naturliga liv och vetande, er intuition, blir beslöjade under er uppväxt i barndomen.

De flesta barn har en vass intuition; de vet spontant när något är rätt eller fel. Många barn har fortfarande ett nära samband med sin själ och ursprung, varifrån de kommer och de har en önskan att ansluta sina föräldrar till sina egna barns ljus. Jag talar här om många av er, när ni som barn ville läka era föräldrar. Vid ung ålder, kände ni fortfarande glädje och det naturliga flödet av liv0 och ni ville sprida dessa vibrationer omkring er.

Det är vad det är att vara ljusarbetare; Det är verkligen att dela vibration av glädje och kärlek, som är kärnan i universum. Att vara en ljusarbetare handlar inte om undervisning av principer eller teorier, det handlar om att dela energier och om att komma ihåg vem ni är.

När ni växte upp, blev ert naturliga ljus och förståelse nedtonade och vaga, eftersom ni själv tvivlade och det är nästan oundvikligt att detta sker, vilket är anledningen till att jag hedrar er. Det kräver en hel del mod att komma in i denna värld, i den tredimensionella sfären av jorden. Ni vet att ni tillfälligt kommer att förlora er vägledning, kunskap om vem ni är och i sin mest extrema form, händer detta när ”själens mörka natt” förekommer i ert liv. Men paradoxalt nog, är det också samma ”själens mörka natt” som kan ta er tillbaka hem till er själv. Anledningen till detta är att det finns en typ av makt i mörker. Det verkar, som att mörka känslor, som rädsla, ilska eller sorg, bör undvikas, men i sitt ursprung, är dessa känslor en del av er själs språk. Själen talar till er i första hand genom era känslor, och det är faktiskt när ni undertrycka dessa känslor, som ni ofta får göra i samhället, att man blir frånkopplad från sin själ och sin själs språk. Ni försöker följa reglerna i samhället, att arbeta hårt, och att vara en ”bra” person. Men genom att göra så, förlorar ni kontakten med vem ni egentligen är, och i slutändan blir ni ensamma eller frustrerade, och ni känner att ert liv saknar glädje och inspiration. Ni tänker: ”Min själ, varför kan jag inte höra ditt språk?” Ni kan få mörkare och mörkare känslor av frustration och depression och om ni känner på detta sätt, beror det på att er själ knackar på er bakdörr. Detta mörker, i själva verket, har makt, eftersom i mörkret göms känslor, som ni en gång undertryckte. Det är därför det är så viktigt att möta mörkret inom er, att titta direkt på de negativa känslorna, som finns där. När ”själens mörka natt” inträffar, är ni på ett sätt, tvingade att konfrontera era känslor, ni kan inte längre undgå att göra det. Detta möte kan också hända när ni förlorar något, som är er riktigt kärt, när ni förlorar en nära anhörig eller när ett förhållande bryts upp. Dessa djupa erfarenheter av förlust gör er medveten om den förödelse och förtvivlan som finns inuti er. Ni kanske känner att smärtan ni går igenom är okänslig, grym och meningslös och jag förstår detta djupt. Jag kommer aldrig att undervärdera den smärta ni känner, men jag uppmuntrar er att inte se mörkret och smärtan som enbart negativ.

Jag skulle vilja uppmana er att undersöka denna process lite djupare. Leta efter en känsla inom er som ofta upprör er eller får er att känna er nere. Kanske ni kan känna att det finns en hel del ilska inom er eller kanske känner ni att ni måste ta itu med er rädsla. Jag ber er nu att låta energin av era känslor bli synlig för er; välkomna den och be den visa sitt ansikte i form av ett djur. Döm det inte, oavsett hur det ser ut. Säg ”hej” till djuret och titta in i dess ögon. Känn hur mycket livskraft och makt det finns i detta djur. Kanske ni länge har tänkt att det är dåligt att vara rädd eller arg, men det är viktigt att höra meddelandet i ilskan, rädslan eller andra känslor, eftersom ni då börjar samarbeta med er egen naturliga energi, med er själ. Fråga detta djur vad det vill berätta för er, vad det vill uttrycka för er och hur det kan hjälpa er att uppnå vad ni verkligen vill. Djur är av naturen mycket spontana varelser, de har inte ett sinne som analyserar allt, så de kan på ett mycket direkt sätt visa vad era sanna känslor är. De visar också er oskuld, eftersom djur är oskyldiga och så är era känslor. Känslor blir mörka och ohanterliga när ni undertrycker dem och inte accepterar dem. Andlighet handlar om verkligen acceptera vem ni är, just nu, med alla känslor ni har nu. När ni utvecklar medkänsla för er själv och era svåraste känslor blir de era egna bästa vänner, ni blir hela. Ingenting ska gömmas undan bakom låsta dörrar; ni får vara fullt mänskliga. När ni tillåter er själv att vara människa och ofullständig, börjar ni komma närmare andra människor; ni ser deras kamp, ​​deras smärta. När ni slutar att döma er själv, accepterar ni lättare andra. Detta är vad som menas med att dela ert ljus. Känn mildheten av denna energi. Det säger inte till er att förändra er eller att vara en ”god” person, det säger att ni är ett mirakel, just här, som ni är. Se hela denna lek och dans mellan ljus och mörker i er, som ett mirakel. Döm inte mörkret. Låt energin av ljus som finns här duscha er, att lyfta upp er. Tillåt er själv att slappna av, inte bara fysiskt, utan att slappna av djupt inom er, må bra och tyck om er själv, som ni är. Vad ni verkligen har att erbjuda till den här världen kommer spontant ur hjärtat, genom att ert naturliga ljus lyser fram. Att bli vän med mörkret är en del av ert uppdrag. Mörkret har blivit felaktigt beskrivit genom era traditioner, särskilt de religiösa. Mörkret är i själva verket inte människans förbannelse och ni har varit tvungna att leva upp till ett ideal, som är omänskligt. Men jag är här för att uppmuntra er att öppna upp till er mänsklighet, er sanna prakt, och att uppskatta er skönhet och glädjas åt det – att ha glädje i ert liv. Tack för att ni delar detta ögonblick med mig.

© Pamela Kribbe

www.st-germain.se

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.